Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sociálně právní ochrana dětí-org. (ORG 1385) / 2021

Název:
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 874 760,00 Kč Pokles 7 831 406,06 Kč 7 831 406,06 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 000,00 Kč Pokles 3 668,00 Kč 3 668,00 Kč 100 %
Veřejná správa 7 869 760,00 Kč Pokles 7 827 738,06 Kč 7 827 738,06 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 Kč Pokles 3 668,00 Kč 3 668,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Pokles 3 668,00 Kč 3 668,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 668,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 7 869 760,00 Kč Pokles 7 827 738,06 Kč 7 827 738,06 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 600 000,00 Kč Navýšení 5 648 729,00 Kč 5 648 729,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 5 648 729,00 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 Kč Pokles 15 600,00 Kč 15 600,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 15 600,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 406 000,00 Kč Pokles 1 401 634,00 Kč 1 401 634,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 401 634,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 506 160,00 Kč Navýšení 508 657,00 Kč 508 657,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 508 657,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 Kč Navýšení 6 911,00 Kč 6 911,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 6 911,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46 000,00 Kč Pokles 15 069,00 Kč 15 069,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 15 069,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 17 000,00 Kč Pokles 16 361,80 Kč 16 361,80 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 16 361,80 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 23 000,00 Kč Navýšení 24 813,90 Kč 24 813,90 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 24 813,90 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 Kč Navýšení 21 064,36 Kč 21 064,36 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 21 064,36 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč Pokles 82 340,00 Kč 82 340,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 82 340,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč Pokles 6 148,00 Kč 6 148,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 6 148,00 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 000,00 Kč Pokles 7 810,00 Kč 7 810,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 7 810,00 Kč - - - -
Celkem 7 874 760,00 Kč Pokles 7 831 406,06 Kč 7 831 406,06 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1385 (Sociálně právní ochrana dětí-org.), Paragraf 4329 (Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 380,00 Kč
Celkem 380,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 504,00 Kč
0016 14.01.2021 119,00 Kč
0006 08.03.2021 146,00 Kč
0008 09.04.2021 239,00 Kč
0001 30.04.2021 -146,00 Kč
0001 30.04.2021 146,00 Kč
0001 30.04.2021 -119,00 Kč
0001 30.04.2021 119,00 Kč
Statutární město OpavaARES 479,00 Kč
Radek Plánka, převod zůstatku finančních prostředků na účet opatrovníka, magistrátu města Opavy. 0013 14.12.2021 479,00 Kč
Fyzická osoba 342,00 Kč
0001 04.06.2021 48,00 Kč
0003 04.06.2021 148,00 Kč
0003 07.06.2021 146,00 Kč
Slezská diakonieARES 293,00 Kč
Tereza Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0008 11.06.2021 149,00 Kč
Tereza Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0019 22.06.2021 144,00 Kč
Fyzická osoba 195,00 Kč
0020 15.10.2021 195,00 Kč
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1794/37 v Novém Jičíně DlouháARES 159,00 Kč
Úhrada záloh na služby a FO za 11/2020 ve výši 4.170 Kč - Indráková Blanka. 0007 11.06.2021 159,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 146,00 Kč
Vinklárková SIPO leden 2021 0021 27.04.2021 48,00 Kč
T.Chromečková - SIPO 01/21 0007 05.05.2021 48,00 Kč
E.Starustková - SIPO 01/21 0007 10.05.2021 50,00 Kč
Generální finanční ředitelstvíARES 146,00 Kč
Odvod DPH za 12/2020 0010 16.08.2021 50,00 Kč
platba správní poplatku na úhradu nákladů spojených s vystavením potvrzení o bezdlužnosti - viz žádost 0011 16.08.2021 96,00 Kč
Fyzická osoba 145,00 Kč
0029 17.12.2021 145,00 Kč
MENU ROZVOZ CZ s.r.o.ARES 101,00 Kč
Markéta Demetrová, obědy. 0006 10.05.2021 55,00 Kč
Božena Petríková, obědy leden 2021. 0023 19.10.2021 46,00 Kč
Fyzická osoba 101,00 Kč
0005 09.09.2021 101,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 100,00 Kč
platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 02/2021 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO. [ISRS] 0015 27.08.2021 48,00 Kč
platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 02/2021 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO. [ISRS] 0007 03.09.2021 52,00 Kč
Město Nový JičínARES 96,00 Kč
Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0009 13.08.2021 47,00 Kč
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020034098 Kč600,-, VS 9020011233 Kč 600,-, VS 9020016914 Kč 600,- 0019 15.10.2021 49,00 Kč
Základní škola Nový Jičín Komenského 66 příspěvková organizaceARES 96,00 Kč
Příspěvek na provoz únor 2021. 0002 03.12.2021 48,00 Kč
Příspěvek na provoz únor 2021. 0006 08.12.2021 48,00 Kč
Fyzická osoba 85,00 Kč
0010 14.12.2021 85,00 Kč
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1698 v Novém Jičíně PFBARES 54,00 Kč
Nárůst dluhů ve výši 2745,00 Kč a úhrada dluhů ve výši 3 965,00 Kč. 0019 25.06.2021 54,00 Kč
Jan KneblíkARES 50,00 Kč
M. Vinklárková - obědy, leden 2021 0009 08.11.2021 50,00 Kč
Fyzická osoba 50,00 Kč
0016 24.09.2021 50,00 Kč
Fyzická osoba 50,00 Kč
0022 19.10.2021 50,00 Kč
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizaceARES 49,00 Kč
odstranění a likvidace vánočního stromu (doprava, práce) 0017 15.12.2021 49,00 Kč
Domov Duha příspěvková organizaceARES 47,00 Kč
Jiřina Švehlíková, převod finančních prostředků na účet poskytovatele služby. 0005 09.07.2021 47,00 Kč
Celkem 3 288,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 5 648 729,00 Kč 5 648 729,00 Kč 100 % 407 765,00 Kč 7 % 363 294,00 Kč 14 % 430 481,00 Kč 21 % 418 455,00 Kč 29 % 415 391,00 Kč 36 % 397 813,00 Kč 43 % 697 510,00 Kč 55 % 509 560,00 Kč 64 % 464 834,00 Kč 73 % 394 445,00 Kč 80 % 406 727,00 Kč 87 % 742 454,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobn.. 15 600,00 Kč 15 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 200,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 1 200,00 Kč 15 % 2 400,00 Kč 31 % 2 400,00 Kč 46 % 1 200,00 Kč 54 % 1 200,00 Kč 62 % 1 200,00 Kč 69 % 3 600,00 Kč 92 % 1 200,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 1 401 634,00 Kč 1 401 634,00 Kč 100 % 101 126,00 Kč 7 % 90 345,00 Kč 14 % 106 760,00 Kč 21 % 104 025,00 Kč 29 % 103 018,00 Kč 36 % 98 658,00 Kč 43 % 172 983,00 Kč 55 % 126 619,00 Kč 64 % 115 279,00 Kč 73 % 97 823,00 Kč 80 % 100 869,00 Kč 87 % 184 129,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 508 657,00 Kč 508 657,00 Kč 100 % 36 698,00 Kč 7 % 32 787,00 Kč 14 % 38 744,00 Kč 21 % 37 752,00 Kč 29 % 37 386,00 Kč 36 % 35 803,00 Kč 43 % 62 777,00 Kč 55 % 45 950,00 Kč 64 % 41 834,00 Kč 73 % 35 500,00 Kč 80 % 36 604,00 Kč 87 % 66 822,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 6 911,00 Kč 6 911,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 232,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 3 179,00 Kč 78 % 1 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 15 069,00 Kč 15 069,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 069,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 20 029,80 Kč 20 029,80 Kč 100 % 119,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 146,00 Kč 1 % 287,00 Kč 3 % 153,00 Kč 4 % 893,00 Kč 8 % 47,00 Kč 8 % 385,00 Kč 10 % 203,00 Kč 11 % 388,00 Kč 13 % 16 411,80 Kč 95 % 997,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 24 813,90 Kč 24 813,90 Kč 100 % 1 859,75 Kč 7 % 996,51 Kč 12 % 1 623,25 Kč 18 % 577,56 Kč 20 % 2 083,02 Kč 29 % 2 423,98 Kč 39 % 3 984,19 Kč 55 % 910,04 Kč 58 % 2 768,49 Kč 69 % 3 155,99 Kč 82 % 2 523,01 Kč 92 % 1 908,11 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 21 064,36 Kč 21 064,36 Kč 100 % 1 443,53 Kč 7 % 1 810,24 Kč 15 % 2 509,24 Kč 27 % 2 294,67 Kč 38 % 733,47 Kč 42 % 3 113,65 Kč 57 % 1 708,65 Kč 65 % 1 009,78 Kč 69 % 1 244,14 Kč 75 % 1 727,57 Kč 84 % 1 805,49 Kč 92 % 1 663,93 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 82 340,00 Kč 82 340,00 Kč 100 % 9 500,00 Kč 12 % 19 080,00 Kč 35 % 27 130,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 3 180,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 5 870,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 1 890,00 Kč 81 % 15 690,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 18 150,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 18 150,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 18 150,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 6 148,00 Kč 6 148,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 448,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 200,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 3 500,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 7 810,00 Kč 7 810,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 810,00 Kč 100 %
Celkem 7 831 406,06 Kč 7 831 406,06 Kč 100 % 558 511,28 Kč 7 % 508 312,75 Kč 6 % 608 593,49 Kč 8 % 583 773,23 Kč 7 % 559 964,49 Kč 7 % 543 552,63 Kč 7 % 962 739,84 Kč 12 % 685 633,82 Kč 9 % 633 232,63 Kč 8 % 555 768,56 Kč 7 % 571 930,30 Kč 7 % 1 059 393,04 Kč 14 %