Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sociálně právní ochrana dětí-org. (ORG 1385) / 2021

Název:
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 874 760,00 Kč Pokles 7 831 406,06 Kč 7 831 406,06 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 000,00 Kč Pokles 3 668,00 Kč 3 668,00 Kč 100 %
Veřejná správa 7 869 760,00 Kč Pokles 7 827 738,06 Kč 7 827 738,06 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5 000,00 Kč Pokles 3 668,00 Kč 3 668,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Pokles 3 668,00 Kč 3 668,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 668,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 7 869 760,00 Kč Pokles 7 827 738,06 Kč 7 827 738,06 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 600 000,00 Kč Navýšení 5 648 729,00 Kč 5 648 729,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 5 648 729,00 Kč - - - -
5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 Kč Pokles 15 600,00 Kč 15 600,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 15 600,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1 406 000,00 Kč Pokles 1 401 634,00 Kč 1 401 634,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 401 634,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 506 160,00 Kč Navýšení 508 657,00 Kč 508 657,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 508 657,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 Kč Navýšení 6 911,00 Kč 6 911,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 6 911,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46 000,00 Kč Pokles 15 069,00 Kč 15 069,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 15 069,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 17 000,00 Kč Pokles 16 361,80 Kč 16 361,80 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 16 361,80 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 23 000,00 Kč Navýšení 24 813,90 Kč 24 813,90 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 24 813,90 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 Kč Navýšení 21 064,36 Kč 21 064,36 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 21 064,36 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 120 000,00 Kč Pokles 82 340,00 Kč 82 340,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 82 340,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 72 600,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč Pokles 6 148,00 Kč 6 148,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 6 148,00 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 000,00 Kč Pokles 7 810,00 Kč 7 810,00 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 7 810,00 Kč - - - -
Celkem 7 874 760,00 Kč Pokles 7 831 406,06 Kč 7 831 406,06 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1385 (Sociálně právní ochrana dětí-org.), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.ARES 19 080,00 Kč
školení online: Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení dne 25.1.2021 0011 01.02.2021 3 180,00 Kč
školení online: Práva dítěte ve zdravotnictví, dne 2.2.2021 0018 01.02.2021 7 950,00 Kč
školení: Hodnocení znaleckého posudku dne 16.3.2021 on-line, zaměstnanci 0031 03.03.2021 3 180,00 Kč
školení: Právní význam názoru nebo stanoviska nezl. dítěte dne 26.2.2021 on-line 0032 03.03.2021 3 180,00 Kč
školení: Právní aspekty otcovství dne 25.2.2021 on-line, zaměstnanci 0033 03.03.2021 3 180,00 Kč
školení: Právní aspekty otcovství, dne 25.3.2021 on-line (zaměstnanec) 0263 25.03.2021 1 590,00 Kč
školení online: Práva dítěte ve zdravotnictví, dne 2.2.2021 0003 30.09.2021 -7 950,00 Kč
školení online: Práva dítěte ve zdravotnictví, dne 2.2.2021 0003 30.09.2021 7 950,00 Kč
školení: Hodnocení znaleckého posudku dne 16.3.2021 on-line, zaměstnanci 0003 30.09.2021 -3 180,00 Kč
školení: Právní význam názoru nebo stanoviska nezl. dítěte dne 26.2.2021 on-line 0003 30.09.2021 -3 180,00 Kč
školení: Právní význam názoru nebo stanoviska nezl. dítěte dne 26.2.2021 on-line 0003 30.09.2021 3 180,00 Kč
školení: Právní aspekty otcovství dne 25.2.2021 on-line, zaměstnanci 0003 30.09.2021 -3 180,00 Kč
školení: Právní aspekty otcovství dne 25.2.2021 on-line, zaměstnanci 0003 30.09.2021 3 180,00 Kč
školení: Právní aspekty otcovství, dne 25.3.2021 on-line (zaměstnanec) 0003 30.09.2021 -1 590,00 Kč
školení: Právní aspekty otcovství, dne 25.3.2021 on-line (zaměstnanec) 0003 30.09.2021 1 590,00 Kč
školení online: Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení dne 25.1.2021 0003 30.09.2021 -3 180,00 Kč
školení online: Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení dne 25.1.2021 0003 30.09.2021 3 180,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 17 580,00 Kč
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0317 30.09.2021 1 890,00 Kč
Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0224 14.12.2021 1 590,00 Kč
Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0405 20.12.2021 14 100,00 Kč
TOP Semináře s.r.o.ARES 16 000,00 Kč
školení: Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných...., on-line, dne 12.2.2021 0203 22.02.2021 7 950,00 Kč
seminář ADHD-porucha aktivity a pozornosti jako součást specif.vývojových poruch, 25.2.20201 on-line, 4 zaměstanaci 0081 09.03.2021 6 360,00 Kč
školení - on-line: ADHD - porucha aktivity..., 25.3.2021 (zaměstnanec) 0304 29.03.2021 1 690,00 Kč
školení: Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných...., on-line, dne 12.2.2021 0003 30.09.2021 -7 950,00 Kč
školení: Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných...., on-line, dne 12.2.2021 0003 30.09.2021 7 950,00 Kč
seminář ADHD-porucha aktivity a pozornosti jako součást specif.vývojových poruch, 25.2.20201 on-line, 4 zaměstanaci 0003 30.09.2021 -6 360,00 Kč
seminář ADHD-porucha aktivity a pozornosti jako součást specif.vývojových poruch, 25.2.20201 on-line, 4 zaměstanaci 0003 30.09.2021 6 360,00 Kč
školení - on-line: ADHD - porucha aktivity..., 25.3.2021 (zaměstnanec) 0003 30.09.2021 -1 690,00 Kč
školení - on-line: ADHD - porucha aktivity..., 25.3.2021 (zaměstnanec) 0003 30.09.2021 1 690,00 Kč
Kolumbus PMARES 7 950,00 Kč
školení on-line: Prevence agresivního jednání dne 11.2.2021, on-line (zaměstnanci) 0156 16.03.2021 7 950,00 Kč
školení on-line: Prevence agresivního jednání dne 11.2.2021, on-line (zaměstnanci) 0003 30.09.2021 -7 950,00 Kč
školení on-line: Prevence agresivního jednání dne 11.2.2021, on-line (zaměstnanci) 0003 30.09.2021 7 950,00 Kč
Daniel SchmidtARES 3 980,00 Kč
servisní a hostingové služby pro katalog sociálních služeb NJ na období 01-12/2021 0101 10.09.2021 3 980,00 Kč
T-MAPY spol. s r.o.ARES 3 180,00 Kč
aktualizace dat KN z ČÚZK 0161 21.07.2021 1 590,00 Kč
aktualizace dat KN z ČÚZK 0162 21.07.2021 1 590,00 Kč
Solitea a.s.ARES 1 890,00 Kč
oprava OCR + přílohy 0003 22.11.2021 1 890,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 3 180,00 Kč
Celkem 72 840,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR o.p.s.ARES 9 500,00 Kč
Školení: Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech, on-line 28.01.2021 (zaměstnanci) 0201 25.01.2021 9 500,00 Kč
Školení: Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech, on-line 28.01.2021 (zaměstnanci) 0003 30.09.2021 -9 500,00 Kč
Školení: Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech, on-line 28.01.2021 (zaměstnanci) 0003 30.09.2021 9 500,00 Kč
Celkem 9 500,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 5 648 729,00 Kč 5 648 729,00 Kč 100 % 407 765,00 Kč 7 % 363 294,00 Kč 14 % 430 481,00 Kč 21 % 418 455,00 Kč 29 % 415 391,00 Kč 36 % 397 813,00 Kč 43 % 697 510,00 Kč 55 % 509 560,00 Kč 64 % 464 834,00 Kč 73 % 394 445,00 Kč 80 % 406 727,00 Kč 87 % 742 454,00 Kč 100 %
5021 Ostatní osobn.. 15 600,00 Kč 15 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 200,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 1 200,00 Kč 15 % 2 400,00 Kč 31 % 2 400,00 Kč 46 % 1 200,00 Kč 54 % 1 200,00 Kč 62 % 1 200,00 Kč 69 % 3 600,00 Kč 92 % 1 200,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 1 401 634,00 Kč 1 401 634,00 Kč 100 % 101 126,00 Kč 7 % 90 345,00 Kč 14 % 106 760,00 Kč 21 % 104 025,00 Kč 29 % 103 018,00 Kč 36 % 98 658,00 Kč 43 % 172 983,00 Kč 55 % 126 619,00 Kč 64 % 115 279,00 Kč 73 % 97 823,00 Kč 80 % 100 869,00 Kč 87 % 184 129,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 508 657,00 Kč 508 657,00 Kč 100 % 36 698,00 Kč 7 % 32 787,00 Kč 14 % 38 744,00 Kč 21 % 37 752,00 Kč 29 % 37 386,00 Kč 36 % 35 803,00 Kč 43 % 62 777,00 Kč 55 % 45 950,00 Kč 64 % 41 834,00 Kč 73 % 35 500,00 Kč 80 % 36 604,00 Kč 87 % 66 822,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební.. 6 911,00 Kč 6 911,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 232,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 3 179,00 Kč 78 % 1 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 15 069,00 Kč 15 069,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 069,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 20 029,80 Kč 20 029,80 Kč 100 % 119,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 146,00 Kč 1 % 287,00 Kč 3 % 153,00 Kč 4 % 893,00 Kč 8 % 47,00 Kč 8 % 385,00 Kč 10 % 203,00 Kč 11 % 388,00 Kč 13 % 16 411,80 Kč 95 % 997,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 24 813,90 Kč 24 813,90 Kč 100 % 1 859,75 Kč 7 % 996,51 Kč 12 % 1 623,25 Kč 18 % 577,56 Kč 20 % 2 083,02 Kč 29 % 2 423,98 Kč 39 % 3 984,19 Kč 55 % 910,04 Kč 58 % 2 768,49 Kč 69 % 3 155,99 Kč 82 % 2 523,01 Kč 92 % 1 908,11 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 21 064,36 Kč 21 064,36 Kč 100 % 1 443,53 Kč 7 % 1 810,24 Kč 15 % 2 509,24 Kč 27 % 2 294,67 Kč 38 % 733,47 Kč 42 % 3 113,65 Kč 57 % 1 708,65 Kč 65 % 1 009,78 Kč 69 % 1 244,14 Kč 75 % 1 727,57 Kč 84 % 1 805,49 Kč 92 % 1 663,93 Kč 100 %
5167 Služby školen.. 82 340,00 Kč 82 340,00 Kč 100 % 9 500,00 Kč 12 % 19 080,00 Kč 35 % 27 130,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 3 180,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 5 870,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 1 890,00 Kč 81 % 15 690,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 72 600,00 Kč 72 600,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 18 150,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 18 150,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 18 150,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 18 150,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 6 148,00 Kč 6 148,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 448,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 200,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 3 500,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 7 810,00 Kč 7 810,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 810,00 Kč 100 %
Celkem 7 831 406,06 Kč 7 831 406,06 Kč 100 % 558 511,28 Kč 7 % 508 312,75 Kč 6 % 608 593,49 Kč 8 % 583 773,23 Kč 7 % 559 964,49 Kč 7 % 543 552,63 Kč 7 % 962 739,84 Kč 12 % 685 633,82 Kč 9 % 633 232,63 Kč 8 % 555 768,56 Kč 7 % 571 930,30 Kč 7 % 1 059 393,04 Kč 14 %