Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Oddělení rozvoje a strateg.plánování (ORG 1388) / 2021

Název:
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 16 940,00 Kč 16 940,00 Kč 100 %
výdaje 6 767 500,00 Kč Pokles 4 267 500,00 Kč 2 007 950,98 Kč 47 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 445 000,00 Kč Pokles 4 095 000,00 Kč 1 869 803,98 Kč 46 %
Vodní hospodářství 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Životní prostředí 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 70 840,00 Kč 13 %
5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 70 840,00 Kč 13 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 70 840,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 745 000,00 Kč Pokles 3 545 000,00 Kč 1 798 963,98 Kč 51 %
5021 Ostatní osobní výdaje 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 Kč Navýšení 36 000,00 Kč 35 205,73 Kč 98 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 35 205,73 Kč - - - -
5164 Nájemné 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 470 000,00 Kč Pokles 427 000,00 Kč 227 177,50 Kč 53 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 227 177,50 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 4 540 000,00 Kč Pokles 2 266 000,00 Kč 1 390 945,75 Kč 61 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 1 390 945,75 Kč - - - -
5175 Pohoštění 45 000,00 Kč Navýšení 87 000,00 Kč 86 635,00 Kč 100 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 86 635,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 59 000,00 Kč - - - -
3713 Změny technologií vytápění 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 %
6342 Investiční dotace krajům 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 138 147,00 Kč - - - -
Celkem 6 767 500,00 Kč Pokles 4 267 500,00 Kč 2 007 950,98 Kč 47 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1388 (Oddělení rozvoje a strateg.plánování), Paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), Položka 5164 (Nájemné)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 36 000,00 Kč 35 205,73 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 588,00 Kč 27 % 100,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 1 137,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 3 720,75 Kč 40 % 3 358,23 Kč 50 % 3 200,00 Kč 59 % 14 101,75 Kč 98 %
5164 Nájemné 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, .. 427 000,00 Kč 227 177,50 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 100,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 49 005,00 Kč 14 % 21 780,00 Kč 19 % 38 115,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 49 912,50 Kč 40 % 56 265,00 Kč 53 %
5169 Nákup ostatní.. 2 816 000,00 Kč 1 461 785,75 Kč 52 % 13 000,00 Kč 0 % 874,05 Kč 0 % 325 838,95 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 117 781,00 Kč 16 % 103 799,25 Kč 20 % 410 337,50 Kč 35 % 819,00 Kč 35 % 56 050,00 Kč 37 % 72 580,00 Kč 39 % 177 391,00 Kč 45 % 183 315,00 Kč 52 %
5175 Pohoštění 87 000,00 Kč 86 635,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 970,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 1 383,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 330,00 Kč 5 % 2 515,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 16 123,00 Kč 27 % 63 314,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 59 000,00 Kč 100 %
6342 Investiční do.. 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 675,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 65 472,00 Kč 80 %
6371 Účelové inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 4 267 500,00 Kč 2 007 950,98 Kč 47 % 13 000,00 Kč 0 % 874,05 Kč 0 % 337 396,95 Kč 8 % 100,00 Kč 0 % 203 939,00 Kč 5 % 103 799,25 Kč 2 % 460 479,50 Kč 11 % 23 929,00 Kč 1 % 100 400,75 Kč 2 % 75 938,23 Kč 2 % 246 626,50 Kč 6 % 441 467,75 Kč 10 %