Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Oddělení rozvoje a strateg.plánování (ORG 1388) / 2021

Název:
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 16 940,00 Kč 16 940,00 Kč 100 %
výdaje 6 767 500,00 Kč Pokles 4 267 500,00 Kč 2 007 950,98 Kč 47 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 445 000,00 Kč Pokles 4 095 000,00 Kč 1 869 803,98 Kč 46 %
Vodní hospodářství 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Životní prostředí 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 70 840,00 Kč 13 %
5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 70 840,00 Kč 13 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 70 840,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 745 000,00 Kč Pokles 3 545 000,00 Kč 1 798 963,98 Kč 51 %
5021 Ostatní osobní výdaje 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 Kč Navýšení 36 000,00 Kč 35 205,73 Kč 98 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 35 205,73 Kč - - - -
5164 Nájemné 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 470 000,00 Kč Pokles 427 000,00 Kč 227 177,50 Kč 53 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 227 177,50 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 4 540 000,00 Kč Pokles 2 266 000,00 Kč 1 390 945,75 Kč 61 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 1 390 945,75 Kč - - - -
5175 Pohoštění 45 000,00 Kč Navýšení 87 000,00 Kč 86 635,00 Kč 100 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 86 635,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 %
615 Odbor rozvoje a investic ? Zdravé město a marketing 0,00 Kč 0,00 Kč 59 000,00 Kč - - - -
3713 Změny technologií vytápění 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 %
6342 Investiční dotace krajům 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 %
641 Odbor rozvoje a investic ? veřejné podpory 0,00 Kč 0,00 Kč 138 147,00 Kč - - - -
Celkem 6 767 500,00 Kč Pokles 4 267 500,00 Kč 2 007 950,98 Kč 47 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1388 (Oddělení rozvoje a strateg.plánování), Paragraf 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Spa Resort Lednice s.r.o.ARES 211 919,40 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 31.1.-3.2.2021, Spa Resort Lednice 0233 26.07.2021 211 919,40 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 193 600,00 Kč
Masarykovo nám. 2/2 - vyúčtování plynu za 1.-20.1.2021 0231 26.07.2021 48 400,00 Kč
Masarykovo nám. 45/29, Msgr.Šrámka 1028/11 - vyúčtování plynu za 1/2021 0114 09.11.2021 48 400,00 Kč
Masarykovo nám. 45/29, Msgr.Šrámka 1028/11 - vyúčtování plynu za 1/2021 0115 09.11.2021 48 400,00 Kč
Masarykovo nám. 45/29, Msgr.Šrámka 1028/11 - vyúčtování plynu za 1/2021 0296 24.11.2021 48 400,00 Kč
MEPCO, s.r.o.ARES 189 728,00 Kč
Strategický plán rozvoje města NJ 2021 - 2027 [ISRS] 0298 26.03.2021 189 728,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 154 275,00 Kč
odměna SIPO 01/2021 0303 28.05.2021 105 875,00 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0112 07.12.2021 48 400,00 Kč
C SYSTEM CZ a.s.ARES 119 318,10 Kč
servisní služby od 8.-31.12.2020 - HW komponenty [ISRS] 0007 01.07.2021 119 318,10 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 98 687,00 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0312 31.05.2021 11 906,00 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44243280 [ISRS] 0170 17.06.2021 86 781,00 Kč
RPA Dotace, s.r.o.ARES 90 750,00 Kč
zpracování dokumentů k získání dotace - Efektivní veřejná správa-Město Nový Jičín [ISRS] 0295 26.03.2021 90 750,00 Kč
PS Obelisk s.r.o.ARES 50 000,00 Kč
zajištění sociálního pohřbu - kremace, úmrtí dne 20.12.2020 0179 17.09.2021 50 000,00 Kč
PPG Deco Czech a.s.ARES 48 400,00 Kč
toal. papír Jumbo 190 Light 21ks 0114 07.12.2021 48 400,00 Kč
Aktiv Novostav, s.r.o.ARES 48 400,00 Kč
Gen. Hlaďo,č.b.4.-oprava teplovodního topení, Luční 2,č.b.15-oprava plyn. rozvodu v instalační šachtě, PDP Kč 975,- 0113 07.12.2021 48 400,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 38 115,00 Kč
DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0373 17.12.2021 17 545,00 Kč
DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0375 17.12.2021 20 570,00 Kč
Petr RosaARES 24 200,00 Kč
Jičínská 272, č.b.38 - oprava malby ...PDP Kč 922,95 0224 26.07.2021 12 100,00 Kč
Jičínská 272, č.b.38 - oprava malby ...PDP Kč 922,95 0225 26.07.2021 12 100,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 22 500,00 Kč
byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 10.12.2020-15.1.2021 0170 21.07.2021 6 500,00 Kč
Žižkova 12 dům - havárie-čištění a vývoz kanalizace 0270 22.11.2021 16 000,00 Kč
C.E.I.S. CZ s.r.o.ARES 18 150,00 Kč
zpracování stanoviska k Závěrečnému vyhodnocení akce projektu EÚ MŠ Máj, Jubilejní NJ 0210 19.03.2021 18 150,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 17 018,25 Kč
byty, NP - vyúčtování el. energie za 3.1.-31.12.2020 0173 18.06.2021 12 100,00 Kč
byty, NP - vyúčtování el. energie za 3.1.-31.12.2020 0194 21.06.2021 3 418,25 Kč
Gen. Hlaďo, Zborovská - vyúčtování el. energie za 31.3.-31.12.2020 0254 24.06.2021 1 500,00 Kč
Ateliér Genius loci, s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
prezentace studie vč. zapracování pro záměr akce - Regenerace panelového sídliště Nerudova v NJ [ISRS] 0036 03.03.2021 12 100,00 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 12 100,00 Kč
Revoluční 6, č.b.3 - oprava spadlého stropu, PDP Kč 2.325,- 0005 01.11.2021 12 100,00 Kč
POLAR televize Ostrava, s.r.o.ARES 8 690,00 Kč
licence k pořadům za 1/2021 - Novojičínský expres, Novojičínský půlročník [ISRS] 0293 22.10.2021 8 690,00 Kč
Cestami proměn, z.s.ARES 5 445,00 Kč
zpracování výstavního panelu pro národní putovní výstavu Má vlast cestami proměn 2021 0206 19.03.2021 5 445,00 Kč
INISOFT s.r.o.ARES 5 400,00 Kč
servisní podpora k produktům INISOFT na období od 3.2.2021 do 2.2.2022 0046 06.10.2021 5 400,00 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 3 500,00 Kč
znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0105 11.10.2021 3 500,00 Kč
KEMOstav s.r.o.ARES 2 500,00 Kč
Sokolovská 617/9 - stavební práce na akci - Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, PDP Kč 343.643,72 [ISRS] 0224 18.11.2021 2 500,00 Kč
Evžen MinářARES 2 420,00 Kč
Žižkova 20, č.b.3 - výměna plyn sporáku 0240 24.03.2021 2 420,00 Kč
Endum CZ s.r.o.ARES 2 420,00 Kč
EÚ MŠ Máj, Jubilejní 1 v NJ - zpracování zprávy o udržitelnosti k projektu [ISRS] 0069 09.03.2021 2 420,00 Kč
Jiří MyslíkARES 1 750,00 Kč
pronájem přenosové trasy - optické vlákno (ul. Jičínská a Na Lani) za 1/2021 0043 06.10.2021 1 750,00 Kč
CORSAT s.r.o.ARES 1 500,00 Kč
Žižkova 20 dům - měření signálu, oprava a montáž filtru, nastavení zesilovače, PDP Kč 108,75 0218 18.11.2021 1 500,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 6 050,00 Kč
Celkem 1 388 935,75 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 1 100,00 Kč
0058 08.02.2021 874,05 Kč
0005 02.03.2021 225,95 Kč
Basketbalový klub Nový Jičín z.s.ARES 819,00 Kč
Příspěvek na provoz a energie krytého bazénu NJ na 02/2021. [ISRS] 0258 26.08.2021 819,00 Kč
Domov Duha příspěvková organizaceARES 91,00 Kč
Václav Babinec - úhrada ubytování a stravy, únor 2021 0020 19.11.2021 91,00 Kč
Celkem 2 010,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 36 000,00 Kč 35 205,73 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 588,00 Kč 27 % 100,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 1 137,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 3 720,75 Kč 40 % 3 358,23 Kč 50 % 3 200,00 Kč 59 % 14 101,75 Kč 98 %
5164 Nájemné 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, .. 427 000,00 Kč 227 177,50 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 100,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 49 005,00 Kč 14 % 21 780,00 Kč 19 % 38 115,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 49 912,50 Kč 40 % 56 265,00 Kč 53 %
5169 Nákup ostatní.. 2 816 000,00 Kč 1 461 785,75 Kč 52 % 13 000,00 Kč 0 % 874,05 Kč 0 % 325 838,95 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 117 781,00 Kč 16 % 103 799,25 Kč 20 % 410 337,50 Kč 35 % 819,00 Kč 35 % 56 050,00 Kč 37 % 72 580,00 Kč 39 % 177 391,00 Kč 45 % 183 315,00 Kč 52 %
5175 Pohoštění 87 000,00 Kč 86 635,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 970,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 1 383,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 330,00 Kč 5 % 2 515,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 16 123,00 Kč 27 % 63 314,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 59 000,00 Kč 100 %
6342 Investiční do.. 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 675,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 65 472,00 Kč 80 %
6371 Účelové inves.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 4 267 500,00 Kč 2 007 950,98 Kč 47 % 13 000,00 Kč 0 % 874,05 Kč 0 % 337 396,95 Kč 8 % 100,00 Kč 0 % 203 939,00 Kč 5 % 103 799,25 Kč 2 % 460 479,50 Kč 11 % 23 929,00 Kč 1 % 100 400,75 Kč 2 % 75 938,23 Kč 2 % 246 626,50 Kč 6 % 441 467,75 Kč 10 %