Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-Pohoda (ORG 1393) / 2021

Název:
ProSenior-Pohoda (1393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 473 588,19 Kč 36 %
výdaje 978 300,00 Kč 978 300,00 Kč 337 847,11 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 978 300,00 Kč 978 300,00 Kč 337 847,11 Kč 35 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 978 300,00 Kč 978 300,00 Kč 337 847,11 Kč 35 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 604 000,00 Kč 604 000,00 Kč 189 170,00 Kč 31 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 189 170,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 46 913,00 Kč 31 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 46 913,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54 500,00 Kč 54 500,00 Kč 17 024,00 Kč 31 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 17 024,00 Kč - - - -
5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2 288,61 Kč 6 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 2 288,61 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 28 596,50 Kč 79 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 28 596,50 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 000,00 Kč 77 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 6 648,00 Kč 37 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 6 648,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 28 500,00 Kč 475 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 28 500,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 707,00 Kč 46 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 3 707,00 Kč - - - -
Celkem 978 300,00 Kč 978 300,00 Kč 337 847,11 Kč 35 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 604 000,00 Kč 189 170,00 Kč 31 % 50 445,00 Kč 8 % 44 346,00 Kč 16 % 45 798,00 Kč 23 % 48 581,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5031 Povinné pojis.. 150 000,00 Kč 46 913,00 Kč 31 % 12 510,00 Kč 8 % 10 998,00 Kč 16 % 11 358,00 Kč 23 % 12 047,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5032 Povinné pojis.. 54 500,00 Kč 17 024,00 Kč 31 % 4 540,00 Kč 8 % 3 991,00 Kč 16 % 4 122,00 Kč 23 % 4 371,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5132 Ochranné pomů.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 40 000,00 Kč 2 288,61 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 799,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 790,61 Kč 4 % 699,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5139 Nákup materiá.. 36 000,00 Kč 28 596,50 Kč 79 % 0,00 Kč 0 % 7 910,00 Kč 22 % 4 244,00 Kč 34 % 16 442,50 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 % 0,00 Kč 79 %
5154 Elektrická en.. 12 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 1 000,00 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5167 Služby školen.. 18 000,00 Kč 6 648,00 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 648,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 %
5168 Služby zpraco.. 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 14 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5169 Nákup ostatní.. 6 000,00 Kč 28 500,00 Kč 475 % 13 800,00 Kč 230 % 0,00 Kč 230 % 8 550,00 Kč 372 % 6 150,00 Kč 475 % 0,00 Kč 475 % 0,00 Kč 475 % 0,00 Kč 475 % 0,00 Kč 475 % 0,00 Kč 475 % 0,00 Kč 475 % 0,00 Kč 475 % 0,00 Kč 475 %
5171 Opravy a udrž.. 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 8 000,00 Kč 3 707,00 Kč 46 % 820,00 Kč 10 % 2 887,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 %
Celkem 978 300,00 Kč 337 847,11 Kč 35 % 82 115,00 Kč 8 % 85 931,00 Kč 9 % 74 072,00 Kč 8 % 95 030,11 Kč 10 % 699,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %