Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-Pohoda (ORG 1393) / 2021

Název:
ProSenior-Pohoda (1393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 1 300 000,00 Kč Navýšení 1 346 839,00 Kč 1 311 452,64 Kč 97 %
výdaje 978 300,00 Kč Navýšení 1 169 919,00 Kč 1 128 423,89 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 978 300,00 Kč Navýšení 1 169 919,00 Kč 1 128 423,89 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 978 300,00 Kč Navýšení 1 169 919,00 Kč 1 128 423,89 Kč 96 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 604 000,00 Kč Navýšení 680 794,00 Kč 680 794,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 680 794,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 150 000,00 Kč Navýšení 168 835,00 Kč 168 835,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 168 835,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54 500,00 Kč Navýšení 61 268,00 Kč 61 269,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 61 269,00 Kč - - - -
5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 11 387,00 Kč 76 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 11 387,00 Kč - - - -
5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 33 486,71 Kč 67 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 33 486,71 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 36 000,00 Kč Navýšení 63 000,00 Kč 62 997,75 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 62 997,75 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 987,63 Kč 42 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 4 987,63 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 000,00 Kč 77 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 16 364,00 Kč 82 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 16 364,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč Navýšení 52 839,00 Kč 50 666,00 Kč 96 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 50 666,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 146,80 Kč 88 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 6 146,80 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 107,00 Kč 11 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 107,00 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 000,00 Kč Navýšení 16 383,00 Kč 16 383,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 16 383,00 Kč - - - -
Celkem 978 300,00 Kč Navýšení 1 169 919,00 Kč 1 128 423,89 Kč 96 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1393 (ProSenior-Pohoda), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Naděžda ByrtusováARES 11 910,00 Kč
ochranné pomůcky - rukavice nitril., krém na ruce.. 0017 01.02.2021 1 510,00 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0117 11.02.2021 2 400,00 Kč
respirátory GPP2, ochr. rukavice 0227 24.02.2021 4 000,00 Kč
rukavice latex 100 ks, respirátor GPP2 5ks 0085 09.03.2021 4 000,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 10 014,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0177 10.12.2021 3 000,00 Kč
Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0353 17.12.2021 117,00 Kč
DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0364 17.12.2021 6 897,00 Kč
Aktiv Novostav, s.r.o.ARES 7 248,00 Kč
Gen. Hlaďo,č.b.4.-oprava teplovodního topení, Luční 2,č.b.15-oprava plyn. rozvodu v instalační šachtě, PDP Kč 975,- 0081 06.12.2021 7 248,00 Kč
Espeon s.r.o.ARES 5 463,00 Kč
latexové rukavice 100 ks 200bal - 2x (S,M) 0090 19.04.2021 5 463,00 Kč
Lékárna Kalen s.r.o.ARES 4 250,00 Kč
PSNJ - testy 50ks - VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test 0430 26.04.2021 4 250,00 Kč
KORAKO plus. s.r.o. PartizánskeARES 4 088,00 Kč
respirátor AJ PRO FFP2 1200ks 0437 26.04.2021 4 088,00 Kč
Dům Lékařů,a.s.ARES 3 412,20 Kč
pracovně lékařská péče za 1/2021 [ISRS] 0246 25.08.2021 3 412,20 Kč
Česká pošta s.p.ARES 3 000,00 Kč
odměna SIPO 01/2021 0232 24.05.2021 3 000,00 Kč
ha-vel internet s.r.o.ARES 2 975,00 Kč
Divadelní 139/1 - připojení a poplatek za 1/2021 - služba KIVS-CMS [ISRS] 0076 06.12.2021 2 975,00 Kč
Jiří KrestýnARES 2 099,50 Kč
toal. potřeby, jar pytle na odpad... 0069 19.04.2021 2 099,50 Kč
Zdeněk VavřínARES 1 673,10 Kč
poruchová služba pro domy SVJ ve správě BPM za 12/2020, odpočet Kč 300,- 0084 11.05.2021 783,92 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2020 0085 11.05.2021 889,18 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.ARES 1 048,95 Kč
karton A5 0125 13.05.2021 1 048,95 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 763,00 Kč
pravidelná platba za období 2021/01 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 0197 13.12.2021 763,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 57 944,75 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Okresní soudARES 2 177,00 Kč
Soudní poplatek, žaloba pro vyklizení bytu 0004 07.06.2021 2 177,00 Kč
Fyzická osoba 2 090,00 Kč
0005 07.12.2021 2 090,00 Kč
Fyzická osoba 786,00 Kč
0002 03.03.2021 244,00 Kč
0002 01.04.2021 542,00 Kč
Celkem 5 053,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 680 794,00 Kč 680 794,00 Kč 100 % 50 445,00 Kč 7 % 44 346,00 Kč 14 % 45 798,00 Kč 21 % 48 581,00 Kč 28 % 51 694,00 Kč 35 % 54 421,00 Kč 43 % 88 445,00 Kč 56 % 56 416,00 Kč 65 % 51 758,00 Kč 72 % 64 205,00 Kč 82 % 54 666,00 Kč 90 % 70 019,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 168 835,00 Kč 168 835,00 Kč 100 % 12 510,00 Kč 7 % 10 998,00 Kč 14 % 11 358,00 Kč 21 % 12 047,00 Kč 28 % 12 820,00 Kč 35 % 13 496,00 Kč 43 % 21 934,00 Kč 56 % 13 991,00 Kč 65 % 12 836,00 Kč 72 % 15 923,00 Kč 82 % 13 557,00 Kč 90 % 17 365,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 61 268,00 Kč 61 269,00 Kč 100 % 4 540,00 Kč 7 % 3 991,00 Kč 14 % 4 122,00 Kč 21 % 4 371,00 Kč 28 % 4 652,00 Kč 35 % 4 897,00 Kč 43 % 7 960,00 Kč 56 % 5 078,00 Kč 65 % 4 658,00 Kč 72 % 5 778,00 Kč 82 % 4 920,00 Kč 90 % 6 302,00 Kč 100 %
5132 Ochranné pomů.. 15 000,00 Kč 11 387,00 Kč 76 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 510,00 Kč 57 % 2 877,00 Kč 76 %
5134 Prádlo, oděv .. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 50 000,00 Kč 33 486,71 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 799,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 790,61 Kč 3 % 699,00 Kč 5 % 1 621,00 Kč 8 % 1 236,00 Kč 10 % 16 952,10 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 699,00 Kč 46 % 10 690,00 Kč 67 %
5139 Nákup materiá.. 63 000,00 Kč 62 997,75 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 7 910,00 Kč 13 % 4 244,00 Kč 19 % 16 442,50 Kč 45 % 5 722,05 Kč 54 % 2 177,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 3 412,20 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 23 090,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 12 000,00 Kč 4 987,63 Kč 42 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 951,10 Kč 33 % 1 200,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 1 200,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % -1 363,47 Kč 42 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 1 000,00 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5167 Služby školen.. 20 000,00 Kč 16 364,00 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 648,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 1 890,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 7 826,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
5168 Služby zpraco.. 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 14 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5169 Nákup ostatní.. 52 839,00 Kč 50 666,00 Kč 96 % 13 800,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 8 550,00 Kč 42 % 6 150,00 Kč 54 % 8 250,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 5 850,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 1 200,00 Kč 83 % 1 500,00 Kč 86 % 5 366,00 Kč 96 %
5171 Opravy a udrž.. 7 000,00 Kč 6 146,80 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 146,80 Kč 88 %
5173 Cestovné (tuz.. 1 000,00 Kč 107,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 107,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 16 383,00 Kč 16 383,00 Kč 100 % 820,00 Kč 5 % 2 887,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 942,00 Kč 28 % 2 754,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 3 661,00 Kč 68 % 1 153,00 Kč 75 % 1 795,00 Kč 86 % 2 371,00 Kč 100 %
Celkem 1 169 919,00 Kč 1 128 423,89 Kč 96 % 82 115,00 Kč 7 % 85 931,00 Kč 7 % 74 072,00 Kč 6 % 95 030,11 Kč 8 % 84 779,05 Kč 7 % 83 317,10 Kč 7 % 120 775,00 Kč 10 % 101 699,30 Kč 9 % 74 803,00 Kč 6 % 89 566,00 Kč 8 % 93 473,00 Kč 8 % 142 863,33 Kč 12 %