Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-Pohoda (ORG 1393) / 2021

Název:
ProSenior-Pohoda (1393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 1 300 000,00 Kč Navýšení 1 346 839,00 Kč 1 311 452,64 Kč 97 %
výdaje 978 300,00 Kč Navýšení 1 169 919,00 Kč 1 128 423,89 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 978 300,00 Kč Navýšení 1 169 919,00 Kč 1 128 423,89 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 978 300,00 Kč Navýšení 1 169 919,00 Kč 1 128 423,89 Kč 96 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 604 000,00 Kč Navýšení 680 794,00 Kč 680 794,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 680 794,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 150 000,00 Kč Navýšení 168 835,00 Kč 168 835,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 168 835,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54 500,00 Kč Navýšení 61 268,00 Kč 61 269,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 61 269,00 Kč - - - -
5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 11 387,00 Kč 76 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 11 387,00 Kč - - - -
5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 33 486,71 Kč 67 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 33 486,71 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 36 000,00 Kč Navýšení 63 000,00 Kč 62 997,75 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 62 997,75 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 4 987,63 Kč 42 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 4 987,63 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 000,00 Kč 77 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 16 364,00 Kč 82 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 16 364,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 Kč Navýšení 52 839,00 Kč 50 666,00 Kč 96 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 50 666,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 146,80 Kč 88 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 6 146,80 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 107,00 Kč 11 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 107,00 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 000,00 Kč Navýšení 16 383,00 Kč 16 383,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 16 383,00 Kč - - - -
Celkem 978 300,00 Kč Navýšení 1 169 919,00 Kč 1 128 423,89 Kč 96 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1393 (ProSenior-Pohoda), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Dům Lékařů,a.s.ARES 24 750,00 Kč
PSNJ - odběry na antig. testy u zaměstnanců [ISRS] 0239 28.01.2021 10 050,00 Kč
PSNJ - antigenní testy zaměstnanců [ISRS] 0037 03.03.2021 8 550,00 Kč
antigenní testy 1.2. 8.2. 15.2. 22.2.2021 [ISRS] 0485 28.04.2021 6 150,00 Kč
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.ARES 8 250,00 Kč
školení: LGBTI v praxi matričního úředníka dne 21.1.2021 - on-line (zaměstnanci) 0114 12.05.2021 8 250,00 Kč
Petr RosaARES 5 850,00 Kč
Dlouhá 19, č.b.44 - výmalba v bytě... PDP Kč 2.464,95 0029 03.08.2021 5 850,00 Kč
MUDr. Vladimíra KohoutováARES 3 750,00 Kč
provedení interního auditu systému HACCP - ProSenior 0136 18.01.2021 3 750,00 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 2 666,00 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2021 [ISRS] 0078 06.12.2021 2 666,00 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 1 500,00 Kč
Masarykovo nám. 45/29, Msgr.Šrámka 1028/11 - vyúčtování plynu za 1/2021 0219 18.11.2021 1 500,00 Kč
ha-vel internet s.r.o.ARES 1 500,00 Kč
Divadelní 139/1 - připojení a poplatek za 1/2021 - služba KIVS-CMS [ISRS] 0074 06.12.2021 1 500,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 1 200,00 Kč
DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0220 14.12.2021 1 200,00 Kč
Milan JersákARES 1 200,00 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2021 - budovy MěÚ, PDP Kč 430,50 0126 12.10.2021 1 200,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 50 666,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 680 794,00 Kč 680 794,00 Kč 100 % 50 445,00 Kč 7 % 44 346,00 Kč 14 % 45 798,00 Kč 21 % 48 581,00 Kč 28 % 51 694,00 Kč 35 % 54 421,00 Kč 43 % 88 445,00 Kč 56 % 56 416,00 Kč 65 % 51 758,00 Kč 72 % 64 205,00 Kč 82 % 54 666,00 Kč 90 % 70 019,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 168 835,00 Kč 168 835,00 Kč 100 % 12 510,00 Kč 7 % 10 998,00 Kč 14 % 11 358,00 Kč 21 % 12 047,00 Kč 28 % 12 820,00 Kč 35 % 13 496,00 Kč 43 % 21 934,00 Kč 56 % 13 991,00 Kč 65 % 12 836,00 Kč 72 % 15 923,00 Kč 82 % 13 557,00 Kč 90 % 17 365,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojis.. 61 268,00 Kč 61 269,00 Kč 100 % 4 540,00 Kč 7 % 3 991,00 Kč 14 % 4 122,00 Kč 21 % 4 371,00 Kč 28 % 4 652,00 Kč 35 % 4 897,00 Kč 43 % 7 960,00 Kč 56 % 5 078,00 Kč 65 % 4 658,00 Kč 72 % 5 778,00 Kč 82 % 4 920,00 Kč 90 % 6 302,00 Kč 100 %
5132 Ochranné pomů.. 15 000,00 Kč 11 387,00 Kč 76 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 510,00 Kč 57 % 2 877,00 Kč 76 %
5134 Prádlo, oděv .. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 50 000,00 Kč 33 486,71 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 799,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 790,61 Kč 3 % 699,00 Kč 5 % 1 621,00 Kč 8 % 1 236,00 Kč 10 % 16 952,10 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 699,00 Kč 46 % 10 690,00 Kč 67 %
5139 Nákup materiá.. 63 000,00 Kč 62 997,75 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 7 910,00 Kč 13 % 4 244,00 Kč 19 % 16 442,50 Kč 45 % 5 722,05 Kč 54 % 2 177,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 3 412,20 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 23 090,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 12 000,00 Kč 4 987,63 Kč 42 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 951,10 Kč 33 % 1 200,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 1 200,00 Kč 53 % 0,00 Kč 53 % -1 363,47 Kč 42 %
5162 Služby teleko.. 1 300,00 Kč 1 000,00 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 0,00 Kč 77 %
5167 Služby školen.. 20 000,00 Kč 16 364,00 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 648,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 1 890,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 7 826,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
5168 Služby zpraco.. 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 0 % 14 000,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 %
5169 Nákup ostatní.. 52 839,00 Kč 50 666,00 Kč 96 % 13 800,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 8 550,00 Kč 42 % 6 150,00 Kč 54 % 8 250,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 0,00 Kč 70 % 5 850,00 Kč 81 % 0,00 Kč 81 % 1 200,00 Kč 83 % 1 500,00 Kč 86 % 5 366,00 Kč 96 %
5171 Opravy a udrž.. 7 000,00 Kč 6 146,80 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 146,80 Kč 88 %
5173 Cestovné (tuz.. 1 000,00 Kč 107,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 107,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5176 Účastnické po.. 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 16 383,00 Kč 16 383,00 Kč 100 % 820,00 Kč 5 % 2 887,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 942,00 Kč 28 % 2 754,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 3 661,00 Kč 68 % 1 153,00 Kč 75 % 1 795,00 Kč 86 % 2 371,00 Kč 100 %
Celkem 1 169 919,00 Kč 1 128 423,89 Kč 96 % 82 115,00 Kč 7 % 85 931,00 Kč 7 % 74 072,00 Kč 6 % 95 030,11 Kč 8 % 84 779,05 Kč 7 % 83 317,10 Kč 7 % 120 775,00 Kč 10 % 101 699,30 Kč 9 % 74 803,00 Kč 6 % 89 566,00 Kč 8 % 93 473,00 Kč 8 % 142 863,33 Kč 12 %