Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (ORG 1518) / 2021

Název:
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 292 544,00 Kč 99 %
výdaje 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 813 921,12 Kč 3737 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 21 780,00 Kč 100 %
Veřejná správa 0,00 Kč 0,00 Kč 792 141,12 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 21 780,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 21 780,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 21 780,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč 0,00 Kč 792 141,12 Kč - - - -
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč 0,00 Kč 555 236,89 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 555 236,89 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 137 698,75 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 137 698,75 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč 0,00 Kč 49 971,31 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 49 971,31 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč 0,00 Kč 10,35 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 10,35 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč 0,00 Kč 2 811,50 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 2 811,50 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč 0,00 Kč 42 637,57 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 42 637,57 Kč - - - -
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 Kč 0,00 Kč 3 774,75 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 3 774,75 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 813 921,12 Kč 3737 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1518 (Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5167 (Služby školení a vzdělávání)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Worldline Czech Republic s.r.o.ARES 1 000,00 Kč
balíčky KB SmartPay za 12/2020 0006 01.06.2021 1 000,00 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 880,00 Kč
školení: Bytové spoluvlastnictví po novele ObčZ, 24.2.2021 (zaměstnanec) 0002 31.05.2021 880,00 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.ARES 800,00 Kč
karton A5 0002 31.05.2021 800,00 Kč
Ing. Dagmar SedláčkováARES 61,50 Kč
školení-videoseminář: Praktická aplikace DPH u ÚSC, 17.3.- 2.4.2021, on-line (zaměstnanci) 0002 31.05.2021 61,50 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 2 741,50 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Acha obec účtuje s.r.o.ARES 70,00 Kč
Školení: Rozpočtová skladba, e-learning, 15.1.21 - 15.2.21 (zaměstnanci) 0002 31.05.2021 70,00 Kč
Celkem 70,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 0,00 Kč 555 236,89 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 440 745,88 Kč - - - - 114 491,01 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojis.. 0,00 Kč 137 698,75 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 109 304,98 Kč - - - - 28 393,77 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojis.. 0,00 Kč 49 971,31 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 39 667,12 Kč - - - - 10 304,19 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiá.. 0,00 Kč 10,35 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 10,35 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5167 Služby školen.. 0,00 Kč 2 811,50 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 811,50 Kč - - - - 1 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 21 780,00 Kč 64 417,57 Kč 296 % 3 630,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 7 260,00 Kč 50 % 3 630,00 Kč 67 % 27 888,28 Kč 195 % 22 009,29 Kč 296 % 0,00 Kč 296 % 0,00 Kč 296 % 0,00 Kč 296 % 0,00 Kč 296 % 0,00 Kč 296 % 0,00 Kč 296 %
5499 Ostatní neinv.. 0,00 Kč 3 774,75 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 3 008,50 Kč - - - - 766,25 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 21 780,00 Kč 813 921,12 Kč 3737 % 3 630,00 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 7 260,00 Kč 33 % 3 630,00 Kč 17 % 622 426,26 Kč 2858 % 176 974,86 Kč 813 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %