Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (ORG 1518) / 2021

Název:
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 1 300 000,00 Kč 1 292 544,00 Kč 99 %
výdaje 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 813 921,12 Kč 3737 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 21 780,00 Kč 100 %
Veřejná správa 0,00 Kč 0,00 Kč 792 141,12 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 21 780,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 21 780,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 21 780,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 0,00 Kč 0,00 Kč 792 141,12 Kč - - - -
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč 0,00 Kč 555 236,89 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 555 236,89 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 137 698,75 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 137 698,75 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč 0,00 Kč 49 971,31 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 49 971,31 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč 0,00 Kč 10,35 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 10,35 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 Kč 0,00 Kč 2 811,50 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 2 811,50 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč 0,00 Kč 42 637,57 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 42 637,57 Kč - - - -
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 Kč 0,00 Kč 3 774,75 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 3 774,75 Kč - - - -
Celkem 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 813 921,12 Kč 3737 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1518 (Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 12 660,00 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] 0008 02.06.2021 12 660,00 Kč
Lidl stravenky v.o.s.ARES 5 354,16 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] 0002 31.05.2021 1 159,29 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 3/2021 [ISRS] 0002 31.05.2021 2 037,60 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 4/2021 [ISRS] 0002 31.05.2021 2 157,27 Kč
Edenred CZ s.r.o.ARES 4 000,00 Kč
poukázky Edenred Multi pro zaměstnance [ISRS] 0002 31.05.2021 4 000,00 Kč
O2 Czech Republic a.s.ARES 1 796,85 Kč
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze 0001 09.06.2021 1 796,85 Kč
Tiskárna Ministerstva vnitraARES 1 398,60 Kč
předplatné: Časopis 112 od č.1-12/2021 0002 31.05.2021 1 398,60 Kč
ORTEX spol. s r.o.ARES 152,00 Kč
podpora SW Orsoft za 12/2020 [ISRS] 0009 02.06.2021 152,00 Kč
Roman MatalíkARES 107,70 Kč
Dolní Brána 22, č.b.3 -výměna plyn. topidla Mora 0029 17.06.2021 107,70 Kč
MVDr. Milan ŠturmARES 35,30 Kč
odvoz kadaveru - kočka 0048 23.06.2021 26,00 Kč
odvoz kadaveru - kočka 0049 23.06.2021 9,30 Kč
Ing. Luděk TesařARES 33,74 Kč
Predikace daňových příjmů + mnoholetá statistika 0058 25.06.2021 33,74 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 25 538,35 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES 13 505,52 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky za měsíc leden 2021, zam. 3286x60,-, uvolněným členům ZM 58x90,- 0002 31.05.2021 2 318,58 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0002 31.05.2021 4 075,20 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc březen 2021, zam. 4967x60Kč, uvolněným členům ZM 69x90Kč 0002 31.05.2021 4 314,54 Kč
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc duben 2021, zam. 4238x60Kč, uvolněným ZM 59x90Kč 0002 31.05.2021 2 797,20 Kč
Fyzická osoba 3 593,70 Kč
0001 09.06.2021 3 593,70 Kč
Celkem 17 099,22 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 0,00 Kč 555 236,89 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 440 745,88 Kč - - - - 114 491,01 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojis.. 0,00 Kč 137 698,75 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 109 304,98 Kč - - - - 28 393,77 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojis.. 0,00 Kč 49 971,31 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 39 667,12 Kč - - - - 10 304,19 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiá.. 0,00 Kč 10,35 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 10,35 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5167 Služby školen.. 0,00 Kč 2 811,50 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 811,50 Kč - - - - 1 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 21 780,00 Kč 64 417,57 Kč 296 % 3 630,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 7 260,00 Kč 50 % 3 630,00 Kč 67 % 27 888,28 Kč 195 % 22 009,29 Kč 296 % 0,00 Kč 296 % 0,00 Kč 296 % 0,00 Kč 296 % 0,00 Kč 296 % 0,00 Kč 296 % 0,00 Kč 296 %
5499 Ostatní neinv.. 0,00 Kč 3 774,75 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 3 008,50 Kč - - - - 766,25 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 21 780,00 Kč 813 921,12 Kč 3737 % 3 630,00 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 7 260,00 Kč 33 % 3 630,00 Kč 17 % 622 426,26 Kč 2858 % 176 974,86 Kč 813 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %