Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (ORG 309) / 2021

Název:
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 71 756,00 Kč Navýšení 99 531,00 Kč 0,00 Kč 0 %
výdaje 6 679 000,00 Kč Navýšení 7 187 638,14 Kč 1 243 399,11 Kč 17 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 6 679 000,00 Kč Navýšení 7 187 638,14 Kč 1 243 399,11 Kč 17 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 280 000,00 Kč 3 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 280 000,00 Kč 3 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 3 280 000,00 Kč 3 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 3 426 775,00 Kč 762 535,97 Kč 22 % 140 000,00 Kč 4 % 150 000,00 Kč 8 % 150 000,00 Kč 13 % 264 950,00 Kč 21 % 57 585,97 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5336 Neinvestiční .. 469 209,00 Kč 469 209,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 469 209,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5902 Ostatní výdaj.. 11 654,14 Kč 11 654,14 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 11 654,14 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 3 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 7 187 638,14 Kč 1 243 399,11 Kč 17 % 140 000,00 Kč 2 % 619 209,00 Kč 9 % 161 654,14 Kč 2 % 264 950,00 Kč 4 % 57 585,97 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %