Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (ORG 321) / 2021

Název:
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 462 316,00 Kč Navýšení 771 287,67 Kč 308 971,67 Kč 40 %
výdaje 11 137 000,00 Kč Pokles 10 844 932,00 Kč 2 593 052,00 Kč 24 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 11 137 000,00 Kč Pokles 10 844 932,00 Kč 2 593 052,00 Kč 24 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 3 626 000,00 Kč 3 626 000,00 Kč 54 450,00 Kč 2 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 3 626 000,00 Kč 3 626 000,00 Kč 54 450,00 Kč 2 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 54 450,00 Kč - - - -
Celkem 3 626 000,00 Kč 3 626 000,00 Kč 54 450,00 Kč 2 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 7 218 932,00 Kč 2 538 602,00 Kč 35 % 528 000,00 Kč 7 % 528 000,00 Kč 15 % 654 602,00 Kč 24 % 828 000,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
6351 Investiční tr.. 3 626 000,00 Kč 54 450,00 Kč 2 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 54 450,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 %
Celkem 10 844 932,00 Kč 2 593 052,00 Kč 24 % 528 000,00 Kč 5 % 528 000,00 Kč 5 % 654 602,00 Kč 6 % 882 450,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %