Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Z© Komenského 66, přísp.org. (ORG 322) / 2021

Název:
Z© Komenského 66, přísp.org. (322)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 199 528,00 Kč Navýšení 225 051,77 Kč 25 523,77 Kč 11 %
výdaje 10 355 771,50 Kč Pokles 10 325 771,50 Kč 5 538 795,75 Kč 54 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 10 355 771,50 Kč Pokles 10 325 771,50 Kč 5 538 795,75 Kč 54 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 5 839 771,50 Kč 5 839 771,50 Kč 4 250 795,75 Kč 73 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 839 771,50 Kč 5 839 771,50 Kč 4 250 795,75 Kč 73 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 4 250 795,75 Kč - - - -
Celkem 5 839 771,50 Kč 5 839 771,50 Kč 4 250 795,75 Kč 73 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 4 486 000,00 Kč 1 288 000,00 Kč 29 % 328 000,00 Kč 7 % 320 000,00 Kč 14 % 320 000,00 Kč 22 % 320 000,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
6351 Investiční tr.. 5 839 771,50 Kč 4 250 795,75 Kč 73 % 1 995 841,75 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 2 254 954,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
Celkem 10 325 771,50 Kč 5 538 795,75 Kč 54 % 2 323 841,75 Kč 23 % 320 000,00 Kč 3 % 2 574 954,00 Kč 25 % 320 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %