Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Z© Tyrąova, přísp.org. (ORG 325) / 2021

Název:
Z© Tyrąova, přísp.org. (325)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 156 477,00 Kč Navýšení 186 590,25 Kč 30 113,25 Kč 16 %
výdaje 6 693 000,00 Kč Navýšení 7 782 466,00 Kč 2 813 466,00 Kč 36 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 6 693 000,00 Kč Navýšení 7 782 466,00 Kč 2 813 466,00 Kč 36 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 1 440 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 440 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 1 440 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 5 213 000,00 Kč 1 684 000,00 Kč 32 % 421 000,00 Kč 8 % 421 000,00 Kč 16 % 421 000,00 Kč 24 % 421 000,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 %
5336 Neinvestiční .. 1 129 466,00 Kč 1 129 466,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 129 466,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 1 440 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 7 782 466,00 Kč 2 813 466,00 Kč 36 % 421 000,00 Kč 5 % 421 000,00 Kč 5 % 421 000,00 Kč 5 % 1 550 466,00 Kč 20 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %