Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Památky mimo seznam-kříĽe aj. (ORG 3380) / 2021

Název:
Památky mimo seznam-kříĽe aj. (3380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 341 000,00 Kč Navýšení 381 000,00 Kč 363 677,40 Kč 95 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 341 000,00 Kč Navýšení 381 000,00 Kč 363 677,40 Kč 95 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 341 000,00 Kč Navýšení 381 000,00 Kč 363 677,40 Kč 95 %
5154 Elektrická energie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 735,30 Kč 58 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 735,30 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 1 300,00 Kč 1 270,50 Kč 98 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 1 270,50 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 338 000,00 Kč Navýšení 376 700,00 Kč 360 671,60 Kč 96 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 360 671,60 Kč - - - -
Celkem 341 000,00 Kč Navýšení 381 000,00 Kč 363 677,40 Kč 95 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5154 Elektrická en.. 3 000,00 Kč 1 735,30 Kč 58 % 1 706,00 Kč 57 % 17,35 Kč 57 % 11,95 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 %
5169 Nákup ostatní.. 1 300,00 Kč 1 270,50 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 270,50 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5171 Opravy a udrž.. 376 700,00 Kč 360 671,60 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 322 000,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 38 671,60 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
Celkem 381 000,00 Kč 363 677,40 Kč 95 % 1 706,00 Kč 0 % 17,35 Kč 0 % 11,95 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 270,50 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 322 000,00 Kč 85 % 0,00 Kč 0 % 38 671,60 Kč 10 % 0,00 Kč 0 %