Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační - úsek informatiky (ORG 3381) / 2021

Název:
Odbor organizační - úsek informatiky (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 603 280,40 Kč 69 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 603 280,40 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 365 000,00 Kč 365 000,00 Kč 180 078,56 Kč 49 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 180 078,56 Kč - - - -
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 29 040,00 Kč 73 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 29 040,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 3 912 400,00 Kč Pokles 3 500 400,00 Kč 1 908 545,10 Kč 55 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 908 545,10 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 69 696,03 Kč 12 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 69 696,03 Kč - - - -
5172 Programové vybavení 140 000,00 Kč Navýšení 246 000,00 Kč 245 263,01 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 245 263,01 Kč - - - -
6111 Programové vybavení 2 471 000,00 Kč Navýšení 2 957 437,50 Kč 1 754 621,00 Kč 59 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 754 621,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 386 000,00 Kč 385 929,60 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 385 929,60 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 232 380,90 Kč 39 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 232 380,90 Kč - - - -
Celkem 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 3381 (Odbor organizační - úsek informatiky), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
TEKO TECHNOLOGY s.r.o.ARES 40 797,36 Kč
tonery 0120 14.01.2021 15 265,36 Kč
HP tonery, Ricoh válce... 0275 25.03.2021 28 557,00 Kč
HP tonery, Ricoh válce... 0008 30.11.2021 -3 025,00 Kč
Ing. Robert KřeneckýARES 37 161,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 21.-27.8.2021, Horní Věstonice 0039 04.06.2021 13 024,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 21.-27.8.2021, Horní Věstonice 0041 04.06.2021 24 137,00 Kč
BONO auto a.s.ARES 34 900,00 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - výměna ventilů, vyvážení kol... 0275 22.11.2021 34 900,00 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 18 039,04 Kč
Nádražní 43-byty - vyúčtování tepla za 1/2021 0012 02.11.2021 3 269,04 Kč
Loučka 275 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0111 07.12.2021 14 770,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 14 853,96 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0177 17.09.2021 14 853,96 Kč
Alena KupkováARES 12 673,20 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0031 03.08.2021 13 254,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0008 30.11.2021 -580,80 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s.ARES 6 776,00 Kč
vyúčtování služby za 1/2021 - počet čísel 9 - 731136423,4, ... [ISRS] 0292 22.10.2021 6 776,00 Kč
T.S.BOHEMIA a.s.ARES 6 445,00 Kč
papírová role SPP Brother DK-22205 - čárové kody na spisy 0066 08.02.2021 3 589,00 Kč
RR Adapter HDMI 3ks, USB FLASH DISK 10ks 0201 22.02.2021 2 856,00 Kč
MANUTAN s.r.o.ARES 2 952,00 Kč
laminátor s řezačkou Olympia A 240 1ks 0104 07.12.2021 2 952,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 2 583,00 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244070 0067 09.06.2021 2 583,00 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 1 452,00 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0178 14.10.2021 1 452,00 Kč
CZC.cz s.r.o.ARES 867,00 Kč
kabel Axagon 4X USB3,0 0104 20.04.2021 867,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 179 499,56 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 579,00 Kč
0024 25.01.2021 579,00 Kč
Celkem 579,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 870 000,00 Kč 603 280,40 Kč 69 % 11 789,00 Kč 1 % 3 645,00 Kč 2 % 40 160,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 83 127,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 37 680,00 Kč 20 % 424 338,40 Kč 69 % 2 541,00 Kč 69 %
5139 Nákup materiá.. 365 000,00 Kč 180 078,56 Kč 49 % 15 844,36 Kč 4 % 6 445,00 Kč 6 % 28 557,00 Kč 14 % 867,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 39 744,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 13 254,00 Kč 29 % 14 853,96 Kč 33 % 8 228,00 Kč 35 % 34 563,24 Kč 44 % 17 722,00 Kč 49 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 29 040,00 Kč 73 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 6 % 2 420,00 Kč 12 % 2 420,00 Kč 18 % 2 420,00 Kč 24 % 2 420,00 Kč 30 % 2 420,00 Kč 36 % 2 420,00 Kč 42 % 2 420,00 Kč 48 % 2 420,00 Kč 54 % 2 420,00 Kč 60 % 4 840,00 Kč 73 %
5167 Služby školen.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 3 500 400,00 Kč 1 908 545,10 Kč 55 % 245 271,40 Kč 7 % 41 284,06 Kč 8 % 310 660,64 Kč 17 % 51 873,91 Kč 19 % 44 566,61 Kč 20 % 164 569,02 Kč 25 % 264 911,49 Kč 32 % 43 072,92 Kč 33 % 260 926,16 Kč 41 % 50 314,77 Kč 42 % 114 202,52 Kč 45 % 316 891,60 Kč 55 %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 580 000,00 Kč 69 696,03 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 105,40 Kč 0 % 20 449,63 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 7 497,00 Kč 5 % 39 644,00 Kč 12 %
5172 Programové vy.. 246 000,00 Kč 245 263,01 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 208 604,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 6 543,00 Kč 87 % 18 500,01 Kč 95 % 11 616,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6111 Programové vy.. 2 957 437,50 Kč 1 754 621,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 350 053,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 1 404 568,00 Kč 59 %
6121 Budovy, haly .. 386 000,00 Kč 385 929,60 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 385 929,60 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 600 000,00 Kč 232 380,90 Kč 39 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 67 384,90 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 164 996,00 Kč 39 %
Celkem 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 % 272 904,76 Kč 3 % 53 794,06 Kč 1 % 381 797,64 Kč 4 % 55 160,91 Kč 1 % 114 371,51 Kč 1 % 289 860,02 Kč 3 % 825 988,49 Kč 9 % 60 852,32 Kč 1 % 305 192,75 Kč 3 % 117 142,78 Kč 1 % 980 566,76 Kč 10 % 1 951 202,60 Kč 20 %