Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační - úsek informatiky (ORG 3381) / 2021

Název:
Odbor organizační - úsek informatiky (3381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 870 000,00 Kč 870 000,00 Kč 603 280,40 Kč 69 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 603 280,40 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 365 000,00 Kč 365 000,00 Kč 180 078,56 Kč 49 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 180 078,56 Kč - - - -
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 29 040,00 Kč 73 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 29 040,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 3 912 400,00 Kč Pokles 3 500 400,00 Kč 1 908 545,10 Kč 55 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 908 545,10 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 69 696,03 Kč 12 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 69 696,03 Kč - - - -
5172 Programové vybavení 140 000,00 Kč Navýšení 246 000,00 Kč 245 263,01 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 245 263,01 Kč - - - -
6111 Programové vybavení 2 471 000,00 Kč Navýšení 2 957 437,50 Kč 1 754 621,00 Kč 59 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 754 621,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 386 000,00 Kč 385 929,60 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 385 929,60 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 232 380,90 Kč 39 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 232 380,90 Kč - - - -
Celkem 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 3381 (Odbor organizační - úsek informatiky), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5164 (Nájemné)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
QCM, s.r.o.ARES 9 680,00 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 1/2021 [ISRS] 0115 11.02.2021 2 420,00 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 2/2021 [ISRS] 0080 09.03.2021 2 420,00 Kč
služby k E-ZAKu, nájem datového uložiště 3/2021 [ISRS] 0083 19.04.2021 2 420,00 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 1/2021 [ISRS] 0162 13.10.2021 2 420,00 Kč
TOP Semináře s.r.o.ARES 2 420,00 Kč
školení: Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných...., on-line, dne 12.2.2021 0184 10.12.2021 2 420,00 Kč
Daniel SchmidtARES 2 420,00 Kč
servisní a hostingové služby pro katalog sociálních služeb NJ na období 01-12/2021 0140 14.09.2021 2 420,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 2 420,00 Kč
byty, NP - vyúčtování el. energie za 3.1.-31.12.2020 0202 21.06.2021 2 420,00 Kč
ČEZ Prodej s.r.o.ARES 2 420,00 Kč
Beskydská 176 - vyúčtování elektřiny za 19.10.2020-8.2.2021 0069 03.12.2021 2 420,00 Kč
CORPUS - THERAPY, s.r.o.ARES 2 420,00 Kč
masáže pro zaměstnance 0112 11.08.2021 2 420,00 Kč
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.ARES 2 420,00 Kč
školení: LGBTI v praxi matričního úředníka dne 21.1.2021 - on-line (zaměstnanci) 0110 12.05.2021 2 420,00 Kč
Moravská Šipka, spolekARES 2 420,00 Kč
letní tábor pro děti zaměstnance v termínu od 1.-14.8.2021, Štramberk 0206 16.11.2021 2 420,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 2 420,00 Kč
byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 10.12.2020-15.1.2021 0222 26.07.2021 2 420,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 29 040,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 870 000,00 Kč 603 280,40 Kč 69 % 11 789,00 Kč 1 % 3 645,00 Kč 2 % 40 160,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 83 127,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 37 680,00 Kč 20 % 424 338,40 Kč 69 % 2 541,00 Kč 69 %
5139 Nákup materiá.. 365 000,00 Kč 180 078,56 Kč 49 % 15 844,36 Kč 4 % 6 445,00 Kč 6 % 28 557,00 Kč 14 % 867,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 39 744,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 13 254,00 Kč 29 % 14 853,96 Kč 33 % 8 228,00 Kč 35 % 34 563,24 Kč 44 % 17 722,00 Kč 49 %
5164 Nájemné 40 000,00 Kč 29 040,00 Kč 73 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 6 % 2 420,00 Kč 12 % 2 420,00 Kč 18 % 2 420,00 Kč 24 % 2 420,00 Kč 30 % 2 420,00 Kč 36 % 2 420,00 Kč 42 % 2 420,00 Kč 48 % 2 420,00 Kč 54 % 2 420,00 Kč 60 % 4 840,00 Kč 73 %
5167 Služby školen.. 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 3 500 400,00 Kč 1 908 545,10 Kč 55 % 245 271,40 Kč 7 % 41 284,06 Kč 8 % 310 660,64 Kč 17 % 51 873,91 Kč 19 % 44 566,61 Kč 20 % 164 569,02 Kč 25 % 264 911,49 Kč 32 % 43 072,92 Kč 33 % 260 926,16 Kč 41 % 50 314,77 Kč 42 % 114 202,52 Kč 45 % 316 891,60 Kč 55 %
5169 Nákup ostatní.. 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 580 000,00 Kč 69 696,03 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 105,40 Kč 0 % 20 449,63 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 7 497,00 Kč 5 % 39 644,00 Kč 12 %
5172 Programové vy.. 246 000,00 Kč 245 263,01 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 208 604,00 Kč 85 % 0,00 Kč 85 % 6 543,00 Kč 87 % 18 500,01 Kč 95 % 11 616,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6111 Programové vy.. 2 957 437,50 Kč 1 754 621,00 Kč 59 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 350 053,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 1 404 568,00 Kč 59 %
6121 Budovy, haly .. 386 000,00 Kč 385 929,60 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 385 929,60 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6122 Stroje, příst.. 600 000,00 Kč 232 380,90 Kč 39 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 67 384,90 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 164 996,00 Kč 39 %
Celkem 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 % 272 904,76 Kč 3 % 53 794,06 Kč 1 % 381 797,64 Kč 4 % 55 160,91 Kč 1 % 114 371,51 Kč 1 % 289 860,02 Kč 3 % 825 988,49 Kč 9 % 60 852,32 Kč 1 % 305 192,75 Kč 3 % 117 142,78 Kč 1 % 980 566,76 Kč 10 % 1 951 202,60 Kč 20 %