Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (ORG 350) / 2021

Název:
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (350)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 58 920,00 Kč Navýšení 117 915,59 Kč 117 915,59 Kč 100 %
výdaje 21 896 811,30 Kč Pokles 4 878 201,45 Kč 4 878 201,45 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 21 896 811,30 Kč Pokles 4 878 201,45 Kč 4 878 201,45 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3233 Střediska volného času 20 234 811,30 Kč Pokles 3 012 243,97 Kč 3 012 243,97 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 20 234 811,30 Kč Pokles 3 012 243,97 Kč 3 012 243,97 Kč 100 %
414 Odbor ąkolství, kultury a sportu - ąkolství, sport 0,00 Kč 0,00 Kč 3 012 243,97 Kč - - - -
Celkem 20 234 811,30 Kč Pokles 3 012 243,97 Kč 3 012 243,97 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 1 696 549,84 Kč 1 696 549,84 Kč 100 % 126 000,00 Kč 7 % 126 000,00 Kč 15 % 126 000,00 Kč 22 % 126 000,00 Kč 30 % 126 000,00 Kč 37 % 126 000,00 Kč 45 % 177 000,00 Kč 55 % 100 000,00 Kč 61 % 133 000,00 Kč 69 % 133 000,00 Kč 77 % 73 000,00 Kč 81 % 324 549,84 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 169 407,64 Kč 169 407,64 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 168 300,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % -6 000,00 Kč 96 % -7 892,36 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 15 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 3 012 243,97 Kč 3 012 243,97 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 119 790,00 Kč 4 % 2 892 453,97 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 4 878 201,45 Kč 4 878 201,45 Kč 100 % 126 000,00 Kč 3 % 126 000,00 Kč 3 % 126 000,00 Kč 3 % 126 000,00 Kč 3 % 126 000,00 Kč 3 % 414 090,00 Kč 8 % 3 069 453,97 Kč 63 % 100 000,00 Kč 2 % 127 000,00 Kč 3 % 125 107,64 Kč 3 % 73 000,00 Kč 1 % 339 549,84 Kč 7 %