Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Ľivotního prostředí (ORG 375) / 2021

Název:
Odbor Ľivotního prostředí (375)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 808 000,00 Kč Navýšení 7 912 055,50 Kč 4 877 377,39 Kč 62 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Lesní hospodářství 756 000,00 Kč Navýšení 800 100,00 Kč 394 366,82 Kč 49 %
Vodní hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 043,07 Kč 11 %
Životní prostředí 6 682 000,00 Kč Navýšení 6 741 955,50 Kč 4 443 967,50 Kč 66 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 770 000,00 Kč 770 000,00 Kč 355 714,00 Kč 46 %
5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 46 965,00 Kč 14 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 46 965,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 440 000,00 Kč 440 000,00 Kč 308 749,00 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 308 749,00 Kč - - - -
1031 Pěstební činnost 436 000,00 Kč Navýšení 480 100,00 Kč 188 024,62 Kč 39 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 000,00 Kč Navýšení 139 100,00 Kč 89 955,00 Kč 65 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 89 955,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 341 000,00 Kč 341 000,00 Kč 98 069,62 Kč 29 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 98 069,62 Kč - - - -
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 82 519,99 Kč 83 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 82 519,99 Kč - - - -
1037 Celospolečenské funkce lesů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 163,00 Kč 76 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 000,00 Kč Pokles 10 800,00 Kč 5 963,00 Kč 55 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 5 963,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 Kč Navýšení 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 9 200,00 Kč - - - -
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 108 659,21 Kč 54 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 108 659,21 Kč - - - -
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 043,07 Kč 11 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 39 043,07 Kč 13 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 39 043,07 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 240 000,00 Kč 2 240 000,00 Kč 1 622 609,00 Kč 72 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 0,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 74 415,00 Kč 60 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 74 415,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 180 000,00 Kč Pokles 2 055 000,00 Kč 1 548 194,00 Kč 75 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 548 194,00 Kč - - - -
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3742 Chráněné části přírody 100 000,00 Kč Navýšení 159 955,50 Kč 87 504,00 Kč 55 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč Navýšení 159 955,50 Kč 87 504,00 Kč 55 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 87 504,00 Kč - - - -
3743 Rekultivace půdy v důsl.těžební a důlní čin.apod. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 430,00 Kč - - - -
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 350 000,00 Kč 3 350 000,00 Kč 2 314 484,50 Kč 69 %
5021 Ostatní osobní výdaje 135 000,00 Kč 135 000,00 Kč 130 720,00 Kč 97 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 130 720,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 3 137 000,00 Kč Pokles 3 136 500,00 Kč 2 180 264,50 Kč 70 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 180 264,50 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 000,00 Kč Navýšení 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
3792 Ekologická výchova a osvěta 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 62 226,00 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 Kč 155 000,00 Kč 62 226,00 Kč 40 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 62 226,00 Kč - - - -
Celkem 7 808 000,00 Kč Navýšení 7 912 055,50 Kč 4 877 377,39 Kč 62 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 375 (Odbor Ľivotního prostředí), Paragraf 1014 (Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Marek OlšákARES 36 633,00 Kč
Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0026 07.01.2021 433,00 Kč
DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0250 14.12.2021 36 200,00 Kč
MVDr. Milan ŠturmARES 1 514,00 Kč
kastrace toulavé kočky [ISRS] 0206 26.01.2021 294,00 Kč
odvoz kadaveru - kočka 0207 26.01.2021 350,00 Kč
odvoz kadaveru-kočka 0123 15.03.2021 450,00 Kč
odvoz kadaveru - kočka 0397 26.04.2021 420,00 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 1 500,00 Kč
Přírodní voda 18,9l - 1ks 0182 18.08.2021 1 500,00 Kč
CORSAT s.r.o.ARES 1 173,00 Kč
DPS Pod Lipami 19 - nejdou programy, oprava odbočovače...PDP Kč 137,40 0308 25.11.2021 433,00 Kč
DPS Pod Lipami 19 - nejdou programy, oprava odbočovače...PDP Kč 137,40 0311 25.11.2021 740,00 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 1 021,00 Kč
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 0062 08.11.2021 294,00 Kč
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 0063 08.11.2021 294,00 Kč
byty a NP - vyúčtování tepla, ÚT, TUV za 1/2021 0066 08.11.2021 433,00 Kč
Petr RosaARES 866,00 Kč
U Jičínky 25, č.b.101 - výmalba, opravy prasklin... PDP Kč 495,15 0239 25.08.2021 433,00 Kč
U Jičínky 25, č.b.101 - výmalba, opravy prasklin... PDP Kč 495,15 0240 25.08.2021 433,00 Kč
ha-vel internet s.r.o.ARES 866,00 Kč
Divadelní 139/1 - připojení a poplatek za 1/2021 - služba KIVS-CMS [ISRS] 0307 25.11.2021 433,00 Kč
Divadelní 139/1 - připojení a poplatek za 1/2021 - služba KIVS-CMS [ISRS] 0309 25.11.2021 433,00 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 727,00 Kč
Dolní Brána 22 - oprava havárie kanalizace, PDP Kč 2.040,- 0345 27.10.2021 294,00 Kč
Dolní Brána 22 - oprava havárie kanalizace, PDP Kč 2.040,- 0348 27.10.2021 433,00 Kč
Worldline Czech Republic s.r.o.ARES 500,00 Kč
balíčky KB SmartPay za 12/2020 0286 27.05.2021 500,00 Kč
ZESS, a.s.ARES 433,00 Kč
Vína na propagaci města Nový Jičín - sklad 03 0231 22.09.2021 433,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 433,00 Kč
odměna SIPO 01/2021 0185 20.05.2021 433,00 Kč
PS Obelisk s.r.o.ARES 433,00 Kč
zajištění sociálního pohřbu - kremace, úmrtí dne 20.12.2020 0155 16.09.2021 433,00 Kč
O2 Czech Republic a.s.ARES 433,00 Kč
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze 0285 27.05.2021 433,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 433,00 Kč
Celkem 46 965,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 0,00 Kč
0052 11.01.2021 1 362,00 Kč
0001 17.03.2021 -1 362,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 135 000,00 Kč 130 720,00 Kč 97 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 59 850,00 Kč 44 % 70 870,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 %
5139 Nákup materiá.. 234 900,00 Kč 95 918,00 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 560,00 Kč 1 % 24 957,00 Kč 11 % 64 998,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 2 400,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 2 003,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 %
5166 Konzultační, .. 110 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 125 000,00 Kč 74 415,00 Kč 60 % 22 687,50 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 22 687,50 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 29 040,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5169 Nákup ostatní.. 6 861 655,50 Kč 4 262 645,39 Kč 62 % 31 031,00 Kč 0 % 850,00 Kč 0 % 4 074,66 Kč 1 % 40 912,00 Kč 1 % 132 481,00 Kč 3 % 312 150,80 Kč 8 % 292 159,20 Kč 12 % 655 015,42 Kč 21 % 342 496,80 Kč 26 % 532 074,67 Kč 34 % 179 060,00 Kč 37 % 1 740 339,84 Kč 62 %
5179 Ostatní nákup.. 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 100 % 3 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté ne.. 440 000,00 Kč 308 749,00 Kč 70 % 10 081,00 Kč 2 % 6 283,00 Kč 4 % 15 439,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 42 639,00 Kč 17 % 19 390,00 Kč 21 % 11 142,00 Kč 24 % 121 954,00 Kč 52 % 2 496,00 Kč 52 % 5 944,00 Kč 53 % 38 864,00 Kč 62 % 34 517,00 Kč 70 %
5362 Platby daní a.. 2 000,00 Kč 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 430,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
Celkem 7 912 055,50 Kč 4 877 377,39 Kč 62 % 67 299,50 Kč 1 % 7 133,00 Kč 0 % 21 073,66 Kč 0 % 88 556,50 Kč 1 % 240 118,00 Kč 3 % 331 540,80 Kč 4 % 334 741,20 Kč 4 % 836 819,42 Kč 11 % 419 295,80 Kč 5 % 538 018,67 Kč 7 % 217 924,00 Kč 3 % 1 774 856,84 Kč 22 %