Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům (ORG 380) / 2021

Název:
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům (380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 80 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 96 797,29 Kč 81 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 80 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 96 797,29 Kč 81 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 80 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 96 797,29 Kč 81 %
5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 000,00 Kč 70 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 14 000,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 82 797,29 Kč 83 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 82 797,29 Kč - - - -
Celkem 80 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 96 797,29 Kč 81 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 20 000,00 Kč 14 000,00 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 3 350,00 Kč 17 % 1 100,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 3 850,00 Kč 42 % 1 100,00 Kč 47 % 0,00 Kč 47 % 1 850,00 Kč 56 % 400,00 Kč 58 % 1 600,00 Kč 66 % 750,00 Kč 70 %
5139 Nákup materiá.. 100 000,00 Kč 82 797,29 Kč 83 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 21 071,00 Kč 21 % 5 500,00 Kč 27 % 5 500,00 Kč 32 % 7 435,00 Kč 40 % 3 750,00 Kč 43 % 6 309,00 Kč 50 % 3 927,00 Kč 53 % 5 000,00 Kč 58 % 4 540,00 Kč 63 % 19 765,29 Kč 83 %
Celkem 120 000,00 Kč 96 797,29 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 3 350,00 Kč 3 % 22 171,00 Kč 18 % 5 500,00 Kč 5 % 5 500,00 Kč 5 % 11 285,00 Kč 9 % 4 850,00 Kč 4 % 6 309,00 Kč 5 % 5 777,00 Kč 5 % 5 400,00 Kč 4 % 6 140,00 Kč 5 % 20 515,29 Kč 17 %