Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2021

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 2 676,00 Kč - - - -
výdaje 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 85 000 000,00 Kč Pokles 84 288 531,00 Kč 79 786 722,11 Kč 95 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 79 786 722,11 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 813 810,00 Kč 63 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 813 810,00 Kč - - - -
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 21 402 400,00 Kč Pokles 21 340 469,00 Kč 19 883 147,25 Kč 93 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 19 883 147,25 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 767 000,00 Kč Pokles 7 745 128,00 Kč 7 261 519,69 Kč 94 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 7 261 519,69 Kč - - - -
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 472 517,00 Kč 96 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 472 517,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 28 876,17 Kč 72 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 28 876,17 Kč - - - -
5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 17 099,00 Kč 28 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 17 099,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 3 600,00 Kč 11 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 567 374,72 Kč 95 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 567 374,72 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 760 000,00 Kč Pokles 1 898 000,00 Kč 1 039 957,79 Kč 55 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 039 957,79 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč Pokles 975 000,00 Kč 908 984,06 Kč 93 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 908 984,06 Kč - - - -
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 341 990,40 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 341 990,40 Kč - - - -
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 843 254,69 Kč 88 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 843 254,69 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 894 575,94 Kč 60 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 894 575,94 Kč - - - -
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 520,00 Kč 52 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 520,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 82 852,97 Kč 55 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 82 852,97 Kč - - - -
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 150 000,00 Kč 2 147 403,90 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 147 403,90 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč Navýšení 111 000,00 Kč 104 702,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 104 702,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 108 002,32 Kč 86 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 108 002,32 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč Pokles 338 200,00 Kč 234 582,00 Kč 69 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 234 582,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 702 315,68 Kč 70 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 702 315,68 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 220 337,67 Kč 85 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 220 337,67 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 5 615 000,00 Kč 5 615 000,00 Kč 4 243 819,69 Kč 76 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 970 841,70 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 272 977,99 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 5 570 000,00 Kč Pokles 4 547 425,00 Kč 3 030 306,31 Kč 67 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 030 306,31 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 144 542,80 Kč 58 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 144 542,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 30 235,79 Kč 60 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 30 235,79 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 11 300,00 Kč 56 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 11 300,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 264 500,00 Kč 264 500,00 Kč 33 600,00 Kč 13 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 30 600,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 14 250,00 Kč 68 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 14 250,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč Navýšení 1 900 000,00 Kč 1 633 730,00 Kč 86 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 633 730,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 480 000,00 Kč Navýšení 1 280 000,00 Kč 1 269 488,08 Kč 99 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 269 488,08 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 62 000,00 Kč 61 020,30 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 61 020,30 Kč - - - -
Celkem 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
MVM SOLUTION s.r.o.ARES 181 614,63 Kč
hygienické potřeby - toal. papír, sáčky na odpad, WC Bref... [ISRS] 0211 22.02.2021 112 401,13 Kč
kancelářské potřeby - fixy, sešívačky, bloky... [ISRS] 0230 24.02.2021 69 213,50 Kč
Náš-Net Group s.r.o.ARES 91 691,62 Kč
Připojení k internetu 2/2021 [ISRS] 0044 06.09.2021 91 691,62 Kč
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.ARES 91 170,00 Kč
klinické vyšetření osoby ze dne 9.1.2021 na LSPP NNJ - pro MP NJ 0059 10.05.2021 1 320,00 Kč
klinické vyšetření osoby ze dne 9.1.2021 na LSPP NNJ - pro MP NJ 0077 10.05.2021 89 850,00 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 85 546,66 Kč
mikrobaterie 1ks - do klíče od fabie [ISRS] 0377 17.12.2021 42 181,65 Kč
mikrobaterie 1ks - do klíče od fabie [ISRS] 0378 17.12.2021 43 365,01 Kč
SAMAB PRESS GROUP, a.s.ARES 58 464,99 Kč
Novojičínský zpravodaj č.02 - 10 900ks 0213 20.09.2021 68 464,99 Kč
Novojičínský zpravodaj č.02 - 10 900ks 0008 30.11.2021 -10 000,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 41 904,34 Kč
odměna SIPO 01/2021 0207 20.05.2021 41 904,34 Kč
Adam SváčekARES 33 800,00 Kč
Sokolovská 9 - oprava elektroinstalace v bytě, PDP Kč 300,75 0429 21.12.2021 33 800,00 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.ARES 31 989,68 Kč
vizitky, razítka komplet, datumovka... 0056 11.01.2021 2 634,96 Kč
Blok A5, přezkoušení 0132 18.01.2021 1 404,08 Kč
karton A5 0182 22.01.2021 2 250,60 Kč
polymery, podušky, složky 0188 22.01.2021 10 072,81 Kč
polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0092 10.02.2021 648,21 Kč
razítko 5430 komplet, podušky... 0182 18.02.2021 3 931,01 Kč
podušky, polymery, razítka... 0133 15.03.2021 3 152,01 Kč
karton A5 0113 12.05.2021 7 896,00 Kč
ANAG spol. s r. o.ARES 29 477,42 Kč
předplatné: Ćasopis mzdová účetní 2021 č.1-12 0042 04.06.2021 29 477,42 Kč
BOWA s.r.o.ARES 28 278,00 Kč
obálky 0120 11.02.2021 28 278,00 Kč
iAdvokacie, advokátní kancelář s.r.o.ARES 24 708,09 Kč
bezplatná právní poradna za 1/2021 [ISRS] 0218 18.10.2021 11 471,89 Kč
bezplatná právní poradna za 1/2021 [ISRS] 0220 18.10.2021 13 236,20 Kč
F. 67 s.r.o.ARES 17 477,63 Kč
vozidlo RZ 8T8 6622 - diagnostika, výmaz DTC 0020 28.07.2021 17 477,63 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 14 255,00 Kč
byty, nebyty - vyúčtování el. energie za 1.-20.1.2021 0450 27.12.2021 699,00 Kč
byty, nebyty - vyúčtování el. energie za 1.-20.1.2021 0462 27.12.2021 13 556,00 Kč
AKADEMIE Libchavy s.r.o.ARES 10 382,02 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 1.-6.8.2021, Libchavy 0228 24.05.2021 1 837,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 1.-6.8.2021, Libchavy 0236 24.05.2021 8 545,02 Kč
VOP CZ, s.p.ARES 9 641,00 Kč
refundace mzdy pro zaměstnance ze dne 20.1.2021, schůze RM 0086 08.11.2021 9 641,00 Kč
POLAR televize Ostrava, s.r.o.ARES 9 488,00 Kč
licence k pořadům za 1/2021 - Novojičínský expres, Novojičínský půlročník [ISRS] 0294 22.10.2021 9 488,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 9 217,00 Kč
Gen. Hlaďo, Zborovská - vyúčtování el. energie za 31.3.-31.12.2020 0261 25.06.2021 5 844,00 Kč
Hoblíkova 592/3 NP - vyúčtování el. energie za 17.6.-31.12.2020 0259 23.09.2021 3 373,00 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 9 193,05 Kč
znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0083 11.05.2021 549,95 Kč
znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0111 12.05.2021 6 260,00 Kč
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0439 22.12.2021 2 383,10 Kč
Ing. Marek OlšákARES 6 699,00 Kč
Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0218 14.12.2021 1 049,00 Kč
Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0319 16.12.2021 5 650,00 Kč
Ing. Karel HolbaARES 6 229,00 Kč
servisní SW práce - vyúčtování služeb spoj. s bydlením 2020 0231 23.03.2021 6 229,00 Kč
Kadlec - elektronika, s.r.o.ARES 6 189,15 Kč
Thermo papíry 0311 29.03.2021 6 189,15 Kč
SpeedCard s.r.o.ARES 5 844,00 Kč
Ink - Fluorescent Red - 2ks barvících kazet do frank. strojů 0144 15.02.2021 5 844,00 Kč
Dům Lékařů,a.s.ARES 5 767,00 Kč
pracovně lékařská péče za 1/2021 [ISRS] 0248 25.08.2021 8 523,00 Kč
pracovně lékařská péče za 1/2021 [ISRS] 0008 30.11.2021 -2 756,00 Kč
ALSYKO security, s.r.o.ARES 5 203,00 Kč
DALLAS docházkový čip s klíčenkou - 86ks 0326 30.03.2021 5 203,00 Kč
MVDr. Milan ŠturmARES 4 985,00 Kč
kastrace toulavé kočky [ISRS] 0231 22.06.2021 4 985,00 Kč
Naděžda ByrtusováARES 4 477,00 Kč
ochranné pomůcky - rukavice nitril., krém na ruce.. 0062 09.08.2021 4 477,00 Kč
JANČA & EMAS group s.r.o.ARES 4 331,00 Kč
zářivky 25ks 0285 26.03.2021 1 270,00 Kč
žárovky LED CLS A67 200W E27 NW 20ks 0494 29.04.2021 3 061,00 Kč
Milan JersákARES 3 686,00 Kč
servis 19ks výtahů za 1/2021, PDP Kč 2.643,75 [ISRS] 0268 21.10.2021 3 686,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 3 602,63 Kč
kancelářské potřeby - svorky na sešívání 0007 02.03.2021 1 856,60 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0228 22.06.2021 1 746,03 Kč
T.S.BOHEMIA a.s.ARES 2 759,00 Kč
papírová role SPP Brother DK-22205 - čárové kody na spisy 0128 12.10.2021 2 759,00 Kč
TONERMAX s.r.o.ARES 2 704,00 Kč
laminovací fólie A3, A4, A6 0423 26.04.2021 2 704,00 Kč
Ing. Pavel KomárekARES 2 686,00 Kč
předplatné: Věstník NBÚ č.1-2/2021 0169 17.08.2021 2 396,00 Kč
předplatné: Věstník NBÚ č.1-2/2021 0178 18.08.2021 290,00 Kč
Elis Textil Servis s.r.o.ARES 2 428,18 Kč
Masarykovo nám. 1, radnice - údržba rohože za 1/2021 0222 21.09.2021 2 428,18 Kč
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.ARES 1 987,00 Kč
školení online: Práva dítěte ve zdravotnictví, dne 2.2.2021 0254 29.07.2021 1 987,00 Kč
Walstead Moraviapress s.r.o.ARES 1 780,00 Kč
předplatné: Sbírky zákonů ČR 2020 č.1-248, č.1-248, Rejstřík ročníku 2019 - č.998 0248 25.05.2021 1 780,00 Kč
JRK Česká republika s.r.o.ARES 1 685,00 Kč
licenční poplatek ECONIT za 10-12/2020 [ISRS] 0079 10.06.2021 1 685,00 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 1 618,04 Kč
čistící tablety Jura - 6ks 0085 09.02.2021 301,29 Kč
Přírodní voda 18,9l - 1ks 0048 06.08.2021 1 316,75 Kč
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.ARES 1 609,30 Kč
FA - prezentace v magazínu LOOK AT IT 2021 Valašsko a Beskydy 0296 31.08.2021 1 609,30 Kč
KRIŽAN, s.r.o.ARES 1 380,00 Kč
podlahové značení PermaRoute L - 50 ks 200x200mm 0410 26.04.2021 1 380,00 Kč
Jiří BártekARES 1 375,00 Kč
kytice za 1/2021 0086 09.02.2021 1 123,00 Kč
kytice 2/2021 0057 09.03.2021 252,00 Kč
Spa Resort Lednice s.r.o.ARES 1 028,50 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 31.1.-3.2.2021, Spa Resort Lednice 0033 07.07.2021 1 028,50 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 933,00 Kč
Luční 3 - oprava kotelny poi havárii...PDP Kč 6.352,50 0069 08.11.2021 933,00 Kč
Petr RosaARES 908,00 Kč
Dlouhá 19, č.b.44 - výmalba v bytě... PDP Kč 2.464,95 0252 29.07.2021 908,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 839,00 Kč
Žižkova 12 dům - havárie-čištění a vývoz kanalizace 0312 25.11.2021 839,00 Kč
proHR leaders s.r.o.ARES 789,00 Kč
podpora softwarového řešení proHR - 2/2021 [ISRS] 0125 12.10.2021 789,00 Kč
Daniel SchmidtARES 789,00 Kč
servisní a hostingové služby pro katalog sociálních služeb NJ na období 01-12/2021 0059 08.09.2021 789,00 Kč
Janis MasmanidisARES 782,00 Kč
etikety na víno s motivem NJ - Dornfelder 80 ks, Tramín červený 94 ks, Pálava 66 ks 0084 12.07.2021 782,00 Kč
DATA Invest s.r.o.ARES 662,00 Kč
Turistické noviny NCNJ, grafická příprava, 16 stran v roce 2021 0091 10.09.2021 662,00 Kč
Ing. Jiří VálaARES 658,38 Kč
chata Jičínka - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby 0029 07.07.2021 263,35 Kč
chata Jičínka - zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby 0032 07.07.2021 395,03 Kč
ZESS, a.s.ARES 526,70 Kč
Vína na propagaci města Nový Jičín - sklad 03 0185 20.09.2021 526,70 Kč
WITRA spol. s r. o.ARES 263,35 Kč
B. Martinů-bývalá kotelna - dodání 2ks hasicích práškových přístrojů 0216 21.09.2021 263,35 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 230,00 Kč
Loučka 275 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0121 08.12.2021 230,00 Kč
BENDIG POBP s.r.o.ARES 67,80 Kč
služby PO a BOZP za 1/2021, samolepky HV, HUV [ISRS] 0070 08.02.2021 67,80 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 3 368,40 Kč
Celkem 869 168,56 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Basketbalový klub Nový Jičín z.s.ARES 17 477,63 Kč
Příspěvek na provoz a energie krytého bazénu NJ na 02/2021. [ISRS] 0272 30.08.2021 17 477,63 Kč
Fyzická osoba 9 497,00 Kč
0022 21.01.2021 1 007,00 Kč
0039 29.01.2021 3 998,00 Kč
0012 17.02.2021 1 951,00 Kč
0005 05.03.2021 2 177,00 Kč
0004 06.04.2021 364,00 Kč
MENU ROZVOZ CZ s.r.o.ARES 5 179,00 Kč
Božena Petríková, obědy leden 2021. 0007 12.10.2021 2 000,00 Kč
Markéta Demetrová, obědy leden 2021. 0008 13.10.2021 3 179,00 Kč
Seminaria s.r.o.ARES 3 502,00 Kč
Školení: Veřejné zakázky na stavební práce, on-line, 16.02.2021 (zaměstnanec) 0004 06.12.2021 3 502,00 Kč
Město Nový JičínARES 3 061,00 Kč
Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0008 12.07.2021 3 061,00 Kč
Fyzická osoba 2 051,00 Kč
0003 11.10.2021 2 051,00 Kč
Fyzická osoba 1 937,00 Kč
0011 13.09.2021 1 937,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 1 775,00 Kč
Ďurica SIPO leden 2021 0017 22.04.2021 640,00 Kč
T.Chromečková - SIPO 01/21 0011 28.04.2021 675,00 Kč
Jiří Urbánek, SIPO leden 2021. 0014 17.05.2021 460,00 Kč
Slezská diakonieARES 1 762,00 Kč
Veronika Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0005 07.06.2021 1 762,00 Kč
Alois KrestaARES 1 550,00 Kč
provedení deratizace MěÚ, budova Masarykovo náměstí 1, Divadelní 1, Divadelní 8 a Masarykovo nám. 2, 3. 0001 05.10.2021 1 550,00 Kč
Charita Frýdek - MístekARES 1 483,00 Kč
J. Ďurica - vyúčtování Oáza pokoje, leden 2021 0007 08.11.2021 1 483,00 Kč
Fyzická osoba 1 276,00 Kč
0017 27.08.2021 1 276,00 Kč
Kokiska s.r.o.ARES 1 148,00 Kč
Úhrada za objednané světelné vánoční řetězy s bezpečnostními prvky.(SÚ, ŽP ) 0004 08.07.2021 1 148,00 Kč
Fyzická osoba 1 098,00 Kč
0026 21.09.2021 1 098,00 Kč
REPREDENT s.r.o.ARES 1 011,00 Kč
Vrácení pokuty zaplacené po splatnosti - radar měření, datum úhrady 16.11.2020. 0021 15.09.2021 1 011,00 Kč
Fyzická osoba 964,00 Kč
0016 25.11.2021 964,00 Kč
JINAK o.p.s.ARES 902,50 Kč
Jana Foltová, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0016 13.05.2021 199,00 Kč
Jiří Urbánek, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0017 18.05.2021 703,50 Kč
Fyzická osoba 681,00 Kč
0009 16.07.2021 681,00 Kč
Seznam.cz a.s.ARES 456,00 Kč
Dobití kreditu pro zveřejnění nabídkového řízení - prodej pozemku parc. č. 573/2, v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí. 0012 11.11.2021 456,00 Kč
Domov NaNovo příspěvková organizaceARES 379,00 Kč
Jitka Pospíšilová, ubytování leden 2021. 0005 10.05.2021 379,00 Kč
Martin LorenzARES 335,00 Kč
Vrácení pokuty zaplacené po splatnosti - radarové měření, datum úhrady 15.01.2021. 0005 02.12.2021 335,00 Kč
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZARES 267,00 Kč
Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0021 15.12.2021 267,00 Kč
Celkem 57 792,13 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba -499,00 Kč
0014 22.02.2021 -499,00 Kč
Město Nový JičínARES -17 477,63 Kč
převod na úhradu části faktury č. KDF 1894 z rozpočtu organizačního odboru 0022 30.08.2021 -17 477,63 Kč
Celkem -17 976,63 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 84 288 531,00 Kč 79 786 722,11 Kč 95 % 5 825 835,00 Kč 7 % 5 624 180,00 Kč 14 % 5 486 386,00 Kč 20 % 5 561 552,00 Kč 27 % 5 200 269,12 Kč 33 % 5 823 276,99 Kč 40 % 8 968 118,00 Kč 50 % 6 280 041,00 Kč 58 % 6 318 899,00 Kč 65 % 6 108 607,00 Kč 73 % 5 942 008,00 Kč 80 % 12 647 550,00 Kč 95 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 813 810,00 Kč 63 % 54 470,00 Kč 4 % 58 450,00 Kč 9 % 70 990,00 Kč 14 % 73 370,00 Kč 20 % 69 205,00 Kč 25 % 76 940,00 Kč 31 % 68 800,00 Kč 36 % 64 400,00 Kč 41 % 72 195,00 Kč 47 % 63 725,00 Kč 52 % 64 350,00 Kč 57 % 76 915,00 Kč 63 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 21 340 469,00 Kč 19 883 147,25 Kč 93 % 1 459 201,00 Kč 7 % 1 409 279,00 Kč 13 % 1 379 234,00 Kč 20 % 1 332 058,00 Kč 26 % 1 253 593,02 Kč 32 % 1 453 393,23 Kč 39 % 2 244 261,00 Kč 49 % 1 577 114,00 Kč 57 % 1 588 575,00 Kč 64 % 1 534 561,00 Kč 71 % 1 492 116,00 Kč 78 % 3 159 762,00 Kč 93 %
5032 Povinné pojis.. 7 745 128,00 Kč 7 261 519,69 Kč 94 % 529 554,00 Kč 7 % 511 433,00 Kč 13 % 500 528,00 Kč 20 % 507 998,00 Kč 26 % 483 629,88 Kč 33 % 520 027,81 Kč 39 % 814 437,00 Kč 50 % 572 337,00 Kč 57 % 576 505,00 Kč 65 % 556 898,00 Kč 72 % 541 491,00 Kč 79 % 1 146 681,00 Kč 94 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 472 517,00 Kč 96 % 168 806,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 41 169,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 153 945,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 108 597,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 28 876,17 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 28 876,17 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5132 Ochranné pomů.. 60 000,00 Kč 17 099,00 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 509,00 Kč 4 % 2 523,00 Kč 8 % 12 067,00 Kč 28 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 3 600,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 900,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 900,00 Kč 6 % 1 800,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 567 374,72 Kč 95 % 19 561,00 Kč 3 % 45 470,56 Kč 11 % 43 914,56 Kč 18 % 42 096,56 Kč 25 % 47 874,56 Kč 33 % 40 367,56 Kč 40 % 40 237,56 Kč 47 % 40 161,56 Kč 53 % 62 831,56 Kč 64 % 42 170,56 Kč 71 % 50 429,56 Kč 79 % 92 259,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 898 000,00 Kč 1 039 957,79 Kč 55 % 7 760,00 Kč 0 % 2 810,83 Kč 1 % 12 466,00 Kč 1 % 7 070,04 Kč 2 % 8 309,50 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 496 387,78 Kč 28 % 14 597,49 Kč 29 % 137 313,00 Kč 36 % 4 280,98 Kč 36 % 348 962,17 Kč 55 %
5139 Nákup materiá.. 975 000,00 Kč 908 984,06 Kč 93 % 21 367,45 Kč 2 % 223 259,94 Kč 25 % 26 570,76 Kč 28 % 8 824,00 Kč 29 % 164 568,21 Kč 46 % 45 741,45 Kč 50 % 27 731,51 Kč 53 % 19 888,05 Kč 55 % 172 244,84 Kč 73 % 50 210,09 Kč 78 % 1 560,00 Kč 78 % 147 017,76 Kč 93 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 341 990,40 Kč 98 % 30 134,27 Kč 9 % -58 524,60 Kč -8 % 101 487,25 Kč 21 % -7 000,00 Kč 19 % -750,00 Kč 19 % 75 141,93 Kč 40 % 38 419,15 Kč 51 % -8 350,00 Kč 49 % 48 543,72 Kč 63 % 32 022,08 Kč 72 % -8 050,00 Kč 69 % 98 916,60 Kč 98 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 1 843 254,69 Kč 88 % -39 719,14 Kč -2 % 562 240,00 Kč 25 % 296 673,79 Kč 39 % 158 278,05 Kč 47 % 76 570,35 Kč 50 % 96 478,27 Kč 55 % 6 317,42 Kč 55 % -7 200,00 Kč 55 % 38 100,00 Kč 57 % 124 787,22 Kč 63 % 235 321,54 Kč 74 % 295 407,19 Kč 88 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 894 575,94 Kč 60 % 75 158,87 Kč 5 % 30 227,00 Kč 7 % 66 333,47 Kč 11 % 169 091,74 Kč 23 % 61 661,18 Kč 27 % 61 464,00 Kč 31 % 145 282,84 Kč 41 % 11 633,53 Kč 41 % 59 259,27 Kč 45 % 144 116,72 Kč 55 % 17 017,02 Kč 56 % 53 330,30 Kč 60 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 520,00 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 520,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5156 Pohonné hmoty.. 150 000,00 Kč 82 852,97 Kč 55 % 3 142,64 Kč 2 % 3 960,98 Kč 5 % 2 509,76 Kč 6 % 4 160,98 Kč 9 % 4 237,59 Kč 12 % 9 153,78 Kč 18 % 9 102,76 Kč 24 % 5 268,65 Kč 28 % 3 432,63 Kč 30 % 9 576,41 Kč 36 % 9 445,53 Kč 43 % 18 861,26 Kč 55 %
5161 Služby pošt 2 150 000,00 Kč 2 147 403,90 Kč 100 % 47 957,21 Kč 2 % 296 876,31 Kč 16 % 35 926,71 Kč 18 % 392 506,83 Kč 36 % 59 220,26 Kč 39 % 373 875,43 Kč 56 % 52 353,08 Kč 59 % 41 278,40 Kč 60 % 321 091,47 Kč 75 % 56 135,88 Kč 78 % 58 167,01 Kč 81 % 412 015,31 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 111 000,00 Kč 104 702,00 Kč 94 % 5 808,00 Kč 5 % 5 808,00 Kč 10 % 8 954,00 Kč 19 % 8 954,00 Kč 27 % 12 100,00 Kč 37 % 8 954,00 Kč 46 % 5 808,00 Kč 51 % 12 100,00 Kč 62 % 6 208,00 Kč 67 % 12 100,00 Kč 78 % 5 808,00 Kč 83 % 12 100,00 Kč 94 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 108 002,32 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 2 % 16 373,72 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 17 583,72 Kč 29 % 8 791,86 Kč 36 % 1 210,00 Kč 37 % 16 373,72 Kč 50 % 8 791,86 Kč 57 % 11 291,86 Kč 66 % 8 791,86 Kč 73 % 16 373,72 Kč 86 %
5166 Konzultační, .. 338 200,00 Kč 234 582,00 Kč 69 % 22 150,00 Kč 7 % 15 730,00 Kč 11 % 14 050,00 Kč 15 % 17 310,00 Kč 20 % 25 780,00 Kč 28 % 22 150,00 Kč 35 % 13 680,00 Kč 39 % 13 680,00 Kč 43 % 22 392,00 Kč 49 % 28 200,00 Kč 58 % 20 940,00 Kč 64 % 18 520,00 Kč 69 %
5167 Služby školen.. 1 000 000,00 Kč 702 315,68 Kč 70 % 37 712,00 Kč 4 % 35 430,72 Kč 7 % 52 628,00 Kč 13 % 20 527,40 Kč 15 % 90 580,50 Kč 24 % 74 990,35 Kč 31 % 15 745,60 Kč 33 % 60 830,00 Kč 39 % 85 200,00 Kč 47 % 44 560,00 Kč 52 % 119 465,11 Kč 64 % 64 646,00 Kč 70 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 220 337,67 Kč 85 % 15 899,00 Kč 6 % 7 031,00 Kč 9 % 9 377,20 Kč 12 % 4 935,70 Kč 14 % 5 849,20 Kč 17 % 23 263,20 Kč 26 % 21 395,17 Kč 34 % 5 522,60 Kč 36 % 14 441,20 Kč 41 % 30 872,30 Kč 53 % 49 084,40 Kč 72 % 32 666,70 Kč 85 %
5169 Nákup ostatní.. 5 615 000,00 Kč 4 243 819,69 Kč 76 % 212 097,04 Kč 4 % 749 154,03 Kč 17 % 48 875,31 Kč 18 % 500 147,41 Kč 27 % 399 710,68 Kč 34 % 420 911,75 Kč 42 % 304 865,22 Kč 47 % 276 483,14 Kč 52 % 366 280,45 Kč 58 % 348 450,90 Kč 65 % 273 703,52 Kč 69 % 343 140,24 Kč 76 %
5171 Opravy a udrž.. 4 547 425,00 Kč 3 030 306,31 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 51 616,18 Kč 1 % 19 148,25 Kč 2 % 11 785,50 Kč 2 % 63 194,01 Kč 3 % 54 257,10 Kč 4 % 48 056,58 Kč 5 % 11 146,37 Kč 6 % 529 140,54 Kč 17 % 1 590 631,53 Kč 52 % 179 121,01 Kč 56 % 472 209,24 Kč 67 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 144 542,80 Kč 58 % 2 205,00 Kč 1 % 2 089,00 Kč 2 % 1 190,00 Kč 2 % -4 367,00 Kč 0 % -1 258,00 Kč -0 % 13 288,00 Kč 5 % 12 736,00 Kč 10 % 5 762,00 Kč 13 % 26 536,00 Kč 23 % 20 674,00 Kč 32 % 45 247,80 Kč 50 % 20 440,00 Kč 58 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč 30 235,79 Kč 60 % 1 800,00 Kč 4 % 917,00 Kč 5 % 190,00 Kč 6 % 4 799,79 Kč 15 % 2 583,00 Kč 21 % 633,00 Kč 22 % 3 814,00 Kč 29 % 1 679,00 Kč 33 % 2 425,00 Kč 38 % 3 042,00 Kč 44 % 4 330,00 Kč 52 % 4 023,00 Kč 60 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 11 300,00 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 1 990,00 Kč 16 % 5 000,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 3 100,00 Kč 56 %
5179 Ostatní nákup.. 264 500,00 Kč 33 600,00 Kč 13 % 5 400,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 4 800,00 Kč 4 % 1 200,00 Kč 4 % 2 400,00 Kč 5 % 3 600,00 Kč 7 % 4 800,00 Kč 8 % 6 000,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 5 400,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 14 250,00 Kč 68 % 14 250,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5424 Náhrady mezd .. 1 900 000,00 Kč 1 633 730,00 Kč 86 % 148 075,00 Kč 8 % 238 755,00 Kč 20 % 206 891,00 Kč 31 % 300 643,00 Kč 47 % 156 826,00 Kč 55 % 49 501,00 Kč 58 % 35 684,00 Kč 60 % 75 827,00 Kč 64 % 36 123,00 Kč 66 % 69 661,00 Kč 69 % 143 403,00 Kč 77 % 172 341,00 Kč 86 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 1 280 000,00 Kč 1 269 488,08 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 391 503,04 Kč 31 % 871 985,04 Kč 99 %
6122 Stroje, příst.. 62 000,00 Kč 61 020,30 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 61 020,30 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
Celkem 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 % 8 668 624,34 Kč 6 % 9 818 613,95 Kč 7 % 8 406 707,78 Kč 6 % 9 157 111,00 Kč 6 % 8 203 737,78 Kč 6 % 9 291 976,88 Kč 7 % 13 036 799,89 Kč 9 % 9 580 353,80 Kč 7 % 10 379 713,03 Kč 7 % 11 199 452,85 Kč 8 % 9 652 057,38 Kč 7 % 20 541 289,65 Kč 15 %