Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2021

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 2 676,00 Kč - - - -
výdaje 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 85 000 000,00 Kč Pokles 84 288 531,00 Kč 79 786 722,11 Kč 95 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 79 786 722,11 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 813 810,00 Kč 63 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 813 810,00 Kč - - - -
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 21 402 400,00 Kč Pokles 21 340 469,00 Kč 19 883 147,25 Kč 93 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 19 883 147,25 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 767 000,00 Kč Pokles 7 745 128,00 Kč 7 261 519,69 Kč 94 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 7 261 519,69 Kč - - - -
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 472 517,00 Kč 96 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 472 517,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 28 876,17 Kč 72 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 28 876,17 Kč - - - -
5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 17 099,00 Kč 28 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 17 099,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 3 600,00 Kč 11 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 567 374,72 Kč 95 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 567 374,72 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 760 000,00 Kč Pokles 1 898 000,00 Kč 1 039 957,79 Kč 55 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 039 957,79 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč Pokles 975 000,00 Kč 908 984,06 Kč 93 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 908 984,06 Kč - - - -
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 341 990,40 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 341 990,40 Kč - - - -
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 843 254,69 Kč 88 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 843 254,69 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 894 575,94 Kč 60 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 894 575,94 Kč - - - -
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 520,00 Kč 52 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 520,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 82 852,97 Kč 55 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 82 852,97 Kč - - - -
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 150 000,00 Kč 2 147 403,90 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 147 403,90 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč Navýšení 111 000,00 Kč 104 702,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 104 702,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 108 002,32 Kč 86 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 108 002,32 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč Pokles 338 200,00 Kč 234 582,00 Kč 69 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 234 582,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 702 315,68 Kč 70 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 702 315,68 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 220 337,67 Kč 85 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 220 337,67 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 5 615 000,00 Kč 5 615 000,00 Kč 4 243 819,69 Kč 76 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 970 841,70 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 272 977,99 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 5 570 000,00 Kč Pokles 4 547 425,00 Kč 3 030 306,31 Kč 67 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 030 306,31 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 144 542,80 Kč 58 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 144 542,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 30 235,79 Kč 60 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 30 235,79 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 11 300,00 Kč 56 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 11 300,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 264 500,00 Kč 264 500,00 Kč 33 600,00 Kč 13 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 30 600,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 14 250,00 Kč 68 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 14 250,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč Navýšení 1 900 000,00 Kč 1 633 730,00 Kč 86 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 633 730,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 480 000,00 Kč Navýšení 1 280 000,00 Kč 1 269 488,08 Kč 99 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 269 488,08 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 62 000,00 Kč 61 020,30 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 61 020,30 Kč - - - -
Celkem 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 701 840,98 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 12/2020 [ISRS] 0064 11.01.2021 95 940,90 Kč
mimořádná dezinfekce - úklid budov města NJ, NCNJ, bytových domů - budovy města NJ, NCNJ, bytové domy [ISRS] 0140 18.01.2021 74 076,20 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2021 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 0121 11.02.2021 97 737,99 Kč
mimořádná dezinfekce budov města NJ, bytových domů, NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0170 17.02.2021 73 773,70 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 2/2021, Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] 0090 09.03.2021 97 737,99 Kč
mimořádná dezinfekce budov města NJ, NCNJ, bytové domy za 2/2021 [ISRS] 0141 15.03.2021 71 970,80 Kč
mimořádná dezinfekce objektů 3/2021 - budovy města NJ, NCNJ, bytové domy [ISRS] 0452 26.04.2021 82 606,70 Kč
úklidové služby 3/2021 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] 0453 26.04.2021 97 737,99 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0173 14.10.2021 589,21 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0176 14.10.2021 963,60 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0177 14.10.2021 1 233,90 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2021 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 0237 19.10.2021 1 878,00 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2021 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 0241 19.10.2021 5 594,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 414 770,97 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0179 22.01.2021 1 706,10 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] 0180 22.01.2021 1 833,15 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 0187 22.01.2021 8 288,08 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44236790, 44239310, 44239320... 0190 22.01.2021 28 616,98 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244070 0173 22.01.2021 589,21 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0177 22.01.2021 1 233,90 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44243280 [ISRS] 0196 25.01.2021 2 182,86 Kč
pravidelná platba za období 2021/01 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 0138 15.02.2021 963,60 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0190 19.02.2021 1 706,10 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] 0191 19.02.2021 1 833,15 Kč
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44244070 0194 22.02.2021 589,21 Kč
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44243290 [ISRS] 0196 22.02.2021 963,60 Kč
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44244080 0198 22.02.2021 1 233,90 Kč
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44243280 [ISRS] 0200 22.02.2021 2 182,86 Kč
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44236790, 44239310, 44239320... 0205 22.02.2021 28 616,98 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 0225 24.02.2021 8 288,08 Kč
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44244070 0190 19.03.2021 589,21 Kč
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44243290 [ISRS] 0191 19.03.2021 963,60 Kč
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44244080 0194 19.03.2021 1 233,90 Kč
pravidelná platba 3/2021 dle sml.č. 44249120 [ISRS] 0197 19.03.2021 1 706,10 Kč
pravidelná platba 3/2021dle sml.č. 44249110 [ISRS] 0198 19.03.2021 1 833,15 Kč
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44243280 [ISRS] 0200 19.03.2021 2 182,86 Kč
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44240000 0232 23.03.2021 8 288,08 Kč
vyúčtování služby dle sml.č. 44244070 za 3/2021 0319 30.03.2021 644,76 Kč
vyúčtování služby dle sml.č. 44249110 za 3/2021 [ISRS] 0329 30.03.2021 10 354,26 Kč
pravidelná platba za 3/2021, sml 54234360, 44235570, ... 0092 19.04.2021 28 616,98 Kč
pravidelná platba 4/2021, sml 44249120 [ISRS] 0114 20.04.2021 1 706,10 Kč
pravidelná platba 4/2021, sml 44249110 [ISRS] 0116 20.04.2021 1 833,15 Kč
pravidelná platba 4/2021, sml 44244070 0402 26.04.2021 589,21 Kč
pravidelná platba 4/2021, sml 44243290 [ISRS] 0406 26.04.2021 963,60 Kč
pravidelná platba 4/2021, sml 44244080 0409 26.04.2021 1 233,90 Kč
pravidelná platba 4/2021, sml 44236790 0449 26.04.2021 28 616,98 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0010 01.06.2021 6 594,50 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0124 14.06.2021 97 737,99 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 0126 15.06.2021 589,21 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 0127 15.06.2021 963,60 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 0129 15.06.2021 1 233,90 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 0130 15.06.2021 2 182,86 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0169 17.06.2021 76 992,30 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0270 28.06.2021 184,69 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0273 28.06.2021 313,83 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0274 28.06.2021 591,25 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] 0425 21.12.2021 15 598,00 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] 0428 21.12.2021 29 251,51 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 0449 27.12.2021 353,73 Kč
Česká pošta s.p.ARES 239 778,76 Kč
zákaznické jízdy 12/2020 0117 14.01.2021 2 057,00 Kč
zákaznické jízdy do 31.1.2021 - do 31.1.2021 0098 10.02.2021 2 057,00 Kč
zákaznické jízdy 1ks do 28.2.2021 0102 11.03.2021 2 057,00 Kč
zákaznické jízdy 3/2021 0117 20.04.2021 2 057,00 Kč
odměna SIPO 01/2021 0168 19.05.2021 1 706,10 Kč
odměna SIPO 01/2021 0169 19.05.2021 1 833,15 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 2ks - do 20.1.2021 0118 11.08.2021 97 737,99 Kč
kompletace zásilek na Postserise, služba DopisOnline - tisk...za 01/2021 0108 11.10.2021 4 633,20 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 6ks - do 31.1.2021 0002 02.11.2021 3 547,53 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 6ks - do 31.1.2021 0002 02.11.2021 1 013,58 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0151 08.12.2021 97 737,99 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0157 09.12.2021 26 958,80 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0209 14.12.2021 113,64 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0211 14.12.2021 197,28 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0214 14.12.2021 326,02 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0215 14.12.2021 378,68 Kč
Ing. Marek OlšákARES 200 156,50 Kč
Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0093 12.07.2021 4 235,00 Kč
Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0106 12.07.2021 97 737,99 Kč
DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0116 19.07.2021 2 057,00 Kč
Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0149 20.07.2021 5 414,00 Kč
Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0165 21.07.2021 1 833,15 Kč
Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0190 23.07.2021 5 541,00 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0264 23.09.2021 28 616,98 Kč
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0266 23.09.2021 500 623,20 Kč
Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0171 10.12.2021 2 057,00 Kč
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0260 15.12.2021 603,73 Kč
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0261 15.12.2021 992,64 Kč
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0262 15.12.2021 1 270,20 Kč
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0264 15.12.2021 2 255,44 Kč
Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0273 15.12.2021 8 469,62 Kč
Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0278 15.12.2021 15 197,60 Kč
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0307 16.12.2021 1 764,18 Kč
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0308 16.12.2021 1 883,97 Kč
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0309 16.12.2021 1 921,70 Kč
DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0320 16.12.2021 7 500,00 Kč
DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0367 17.12.2021 10 805,30 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 188 143,61 Kč
znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0151 17.05.2021 97 737,99 Kč
znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0209 20.05.2021 74 269,80 Kč
znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0089 08.10.2021 8 610,82 Kč
znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0289 22.10.2021 4 500,00 Kč
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0436 21.12.2021 393 703,20 Kč
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0455 27.12.2021 3 025,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 178 888,20 Kč
zabezpečení servisu kopírky SHARP za 12/2020 - paušál [ISRS] 0042 08.01.2021 1 071,00 Kč
servis kopírky SHARP za 12/2020 - paušál [ISRS] 0045 08.01.2021 4 913,00 Kč
servis ke kopírce SHARP - 1/2021 - paušál [ISRS] 0062 11.01.2021 4 913,00 Kč
zabezpečení servisu kopírky SHARP na 1/2021 - paušál [ISRS] 0095 13.01.2021 1 071,00 Kč
tisky nad paušální limit na kopírce SHARP za IV. čtvrtl. 2020 [ISRS] 0100 13.01.2021 2 915,00 Kč
zabezpečení servisu kopírky SHARP 1/2021 [ISRS] 0103 13.01.2021 4 913,00 Kč
měsíční popl. 2/2021 paušál - servisní smlouva ke kopírovacímu stroji Sharp MX 3061 [ISRS] 0094 10.02.2021 1 071,00 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052 [ISRS] 0101 10.02.2021 4 913,00 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0102 10.02.2021 4 913,00 Kč
měsíční poplatek 3/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0062 09.03.2021 1 071,00 Kč
měsíční poplatek 3/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052... [ISRS] 0077 09.03.2021 4 913,00 Kč
měsíční poplatek 3/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0078 09.03.2021 4 913,00 Kč
servisní služby 3/2021 - SHARP MX 3061 [ISRS] 0119 20.04.2021 3 214,00 Kč
servisní služby 3/2021 SHARP MX 3061 [ISRS] 0121 20.04.2021 3 919,00 Kč
servis služeb 3/2021 - SHARP MX3060 [ISRS] 0125 20.04.2021 8 853,00 Kč
servisní služby 3/2021 - SHARP MX98002052 [ISRS] 0127 20.04.2021 10 031,00 Kč
služby 4/2021 SHARP MX3061 [ISRS] 0150 21.04.2021 1 071,00 Kč
služby 4/2021 SHARP MX6070-98002052 [ISRS] 0152 21.04.2021 4 913,00 Kč
služby 4/2021 - SHARP MX3061 [ISRS] 0153 21.04.2021 4 913,00 Kč
měsíční popl. 2/2021 paušál - servisní smlouva ke kopírovacímu stroji Sharp MX 3061 [ISRS] 0110 10.09.2021 97 737,99 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052 [ISRS] 0158 17.09.2021 589,21 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0161 17.09.2021 2 057,00 Kč
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.ARES 107 426,46 Kč
likvidace písemností za 1/2021 0208 19.03.2021 9 688,47 Kč
rozmístění 10ks nádob RW 240 - pronájem za 1/2021 0165 13.10.2021 97 737,99 Kč
Ing. Pavla SeidlováARES 97 737,99 Kč
lekce čj pro zaměstnankyni za 2.pol.2020/21 0157 11.11.2021 97 737,99 Kč
ANAG spol. s r. o.ARES 36 905,06 Kč
předplatné: Ćasopis mzdová účetní 2021 č.1-12 0293 27.05.2021 8 288,08 Kč
předplatné: Ćasopis mzdová účetní 2021 č.1-12 0294 27.05.2021 28 616,98 Kč
Petr RosaARES 33 773,26 Kč
Dlouhá 19, č.b.44 - výmalba v bytě... PDP Kč 2.464,95 0013 02.08.2021 4 000,00 Kč
Zborovská, č.b.40 - malířské práce... PDP Kč 661,20 0184 20.09.2021 521,75 Kč
Masarykovo nám. 25-restaurace - oprava malby...PDP Kč 554,40 0023 01.12.2021 29 251,51 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 33 550,74 Kč
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 0249 28.07.2021 474 487,20 Kč
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 0256 29.07.2021 28 616,98 Kč
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 0001 18.08.2021 -4 080,84 Kč
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 0001 18.08.2021 4 080,84 Kč
Hluboká 188 - vyúčtování vodné a stočné za 6.11.2020-8.2.2021 0077 06.12.2021 4 235,00 Kč
Hluboká 188 - vyúčtování vodné a stočné za 6.11.2020-8.2.2021 0216 14.12.2021 698,76 Kč
PRAGOCLIMA, spol. s r.o.ARES 33 323,40 Kč
servis a revize klimatizačního zařízení Divadelní 1, PDP Kč 5.783,40 [ISRS] 0052 14.04.2021 27 540,00 Kč
servis a revize klimatizačního zařízení Divadelní 1, PDP Kč 5.783,40 [ISRS] 0052 14.04.2021 5 783,40 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s.ARES 31 160,97 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 0179 14.10.2021 2 057,00 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - počet čísel 35 - 603557190,1,2,3, ... [ISRS] 0337 26.10.2021 28 616,98 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 0350 27.10.2021 486,99 Kč
BENDIG POBP s.r.o.ARES 28 616,98 Kč
služby PO a BOZP za 1/2021, samolepky HV, HUV [ISRS] 0267 27.08.2021 28 616,98 Kč
MVDr. Milan ŠturmARES 28 616,98 Kč
odvoz kadaveru - kočka 0252 23.06.2021 28 616,98 Kč
Ing. Robert KřeneckýARES 28 471,30 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 21.-27.8.2021, Horní Věstonice 0040 04.06.2021 23 530,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 21.-27.8.2021, Horní Věstonice 0040 04.06.2021 4 941,30 Kč
Petr DroščínARES 23 619,20 Kč
vazba Zastupitelstev města NJ 0236 25.02.2021 23 619,20 Kč
Milan JersákARES 20 392,94 Kč
servis 2ks výtahů za 12/2020, PDP Kč 430,50 0053 11.01.2021 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 12/2020, PDP Kč 430,50 0053 11.01.2021 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2021 - budovy MěÚ, PDP Kč 430,50 0063 08.02.2021 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2021 - budovy MěÚ, PDP Kč 430,50 0063 08.02.2021 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 2/2021, PDP Kč 430,50 0068 09.03.2021 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 2/2021, PDP Kč 430,50 0068 09.03.2021 430,50 Kč
servis 2 ks výtahů, PDP Kč 430,50 0068 19.04.2021 2 050,00 Kč
servis 2 ks výtahů, PDP Kč 430,50 0068 19.04.2021 430,50 Kč
servis 19ks výtahů za 1/2021, PDP Kč 2.643,75 [ISRS] 0180 14.10.2021 2 182,86 Kč
servis 19ks výtahů za 1/2021, PDP Kč 2.643,75 [ISRS] 0184 14.10.2021 8 288,08 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 17 784,63 Kč
Masarykovo nám. 2/2 - vyúčtování plynu za 1.-20.1.2021 0207 26.07.2021 466,00 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0181 15.11.2021 8 469,62 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0197 16.11.2021 603,73 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0198 16.11.2021 992,64 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0200 16.11.2021 1 270,20 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0202 16.11.2021 2 255,44 Kč
byty, nebyty - vyúčtování el. energie za 1.-20.1.2021 0456 27.12.2021 3 727,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 16 940,00 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 12/2020, č. 06/SS/2011 0102 13.01.2021 4 235,00 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 1/2021, sml. 06/SS/2011 0100 10.02.2021 4 235,00 Kč
servis a údržba pobočkových telef. ústředen za 2/2021 č.06/SS/2011 0075 09.03.2021 4 235,00 Kč
servis telekomunikačního zařízení 3/2021, sml 06/SS/2011 0076 19.04.2021 4 235,00 Kč
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.ARES 16 520,00 Kč
školení: LGBTI v praxi matričního úředníka dne 21.1.2021 - on-line (zaměstnanci) 0108 12.05.2021 4 913,00 Kč
školení: LGBTI v praxi matričního úředníka dne 21.1.2021 - on-line (zaměstnanci) 0109 12.05.2021 4 913,00 Kč
školení online: Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení dne 25.1.2021 0219 26.07.2021 5 000,00 Kč
školení online: Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení dne 25.1.2021 0124 12.08.2021 1 694,00 Kč
HP TRONIC Zlín spol. s r.o.ARES 16 486,25 Kč
varná konvice Sencor SWK 1755 - 1ks 0163 17.08.2021 1 706,10 Kč
varná konvice Sencor SWK 1755 - 1ks 0164 17.08.2021 1 833,15 Kč
varná konvice Sencor SWK 1755 - 1ks 0186 18.08.2021 12 947,00 Kč
Elis Textil Servis s.r.o.ARES 16 138,10 Kč
Radnice - údržba rohože za 12/2020 0040 08.01.2021 778,86 Kč
Masarykovo nám. 1, radnice - údržba rohože za 1/2021 0057 08.02.2021 623,09 Kč
Radnice, Masarykovo nám. 1 - údržba rohože za 2/2021 0061 09.03.2021 623,09 Kč
údržba rohože za 3/2021 - radnice 0021 13.04.2021 778,86 Kč
Masarykovo nám. 1, radnice - údržba rohože za 1/2021 0244 22.09.2021 13 334,20 Kč
JRK Česká republika s.r.o.ARES 15 132,00 Kč
licenční poplatek ECONIT za 10-12/2020 [ISRS] 0086 10.06.2021 4 913,00 Kč
licenční poplatek ECONIT za 10-12/2020 [ISRS] 0087 10.06.2021 4 913,00 Kč
licenční poplatek ECONIT za 10-12/2020 [ISRS] 0078 10.06.2021 1 071,00 Kč
licenční poplatek ECONIT za 10-12/2020 [ISRS] 0084 10.06.2021 4 235,00 Kč
MANEK stavební stroje spol. s r.o.ARES 15 132,00 Kč
odvlhčovač vzduchu DH 732 - 2ks 0103 10.09.2021 4 913,00 Kč
odvlhčovač vzduchu DH 732 - 2ks 0093 10.09.2021 1 071,00 Kč
odvlhčovač vzduchu DH 732 - 2ks 0102 10.09.2021 4 913,00 Kč
odvlhčovač vzduchu DH 732 - 2ks 0136 14.09.2021 4 235,00 Kč
Náš-Net Group s.r.o.ARES 14 471,60 Kč
Připojení k internetu 2/2021 [ISRS] 0072 08.09.2021 14 471,60 Kč
Lesy České republiky s.p.ARES 14 467,06 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM 0076 10.06.2021 623,09 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM 0221 22.06.2021 546,05 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM 0220 22.06.2021 470,27 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0268 25.06.2021 518 918,40 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0312 30.06.2021 1 047,19 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0313 30.06.2021 2 418,16 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0319 30.06.2021 9 362,30 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0001 13.07.2021 -2 283,39 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0001 13.07.2021 2 283,39 Kč
QCM, s.r.o.ARES 14 061,00 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 1/2021 [ISRS] 0160 13.10.2021 4 913,00 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 1/2021 [ISRS] 0158 13.10.2021 4 235,00 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 1/2021 [ISRS] 0159 13.10.2021 4 913,00 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 14 061,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - čištění spalinové cesty 0110 11.08.2021 4 913,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - čištění spalinové cesty 0108 11.08.2021 4 235,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - čištění spalinové cesty 0109 11.08.2021 4 913,00 Kč
3V Servis, s.r.o.ARES 13 345,90 Kč
pravidelná roční revize paternosterů Zippel 0316 29.03.2021 13 345,90 Kč
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.ARES 13 319,94 Kč
užívání SW Konkurzy a insolvence 2021 0421 26.04.2021 2 182,86 Kč
užívání SW Konkurzy a insolvence 2021 0435 26.04.2021 8 288,08 Kč
užívání SW Konkurzy a insolvence 2021 0493 29.04.2021 2 849,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 12 881,11 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 0219 27.01.2021 303,56 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení RICOH IM 350, sml 00474/20/230 0221 27.01.2021 339,96 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 0222 27.01.2021 512,97 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00063/18/230 0223 27.01.2021 606,40 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 0224 27.01.2021 875,87 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení RICOH IM 350, sml 00608/20/230 [ISRS] 0217 27.01.2021 22,07 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení RICOH IM 350, sml 00609/20/230 [ISRS] 0218 27.01.2021 146,94 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení RICOH IM 350-sml 00608/20/230 [ISRS] 0144 16.03.2021 107,25 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení RICOH IM 350, sml 00609/20/230 [ISRS] 0145 16.03.2021 154,49 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení RICOH IM 350, sml 00474/20/230 0146 16.03.2021 236,00 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 0147 16.03.2021 491,67 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 0148 16.03.2021 684,76 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 0149 16.03.2021 791,53 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00063/18/230 0150 16.03.2021 804,70 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení RICOH IM 350 sml 00608/20/230 [ISRS] 0250 25.03.2021 99,70 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení RICOH IM 350 sml 00474/20/230 0253 25.03.2021 239,87 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH sml 01032/14/230 0258 25.03.2021 454,40 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení RICOH IM 350 sml 00609/20/230 [ISRS] 0259 25.03.2021 458,64 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH sml 00063/18/230 0261 25.03.2021 984,89 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH sml 00064/18/230 0262 25.03.2021 1 230,09 Kč
servis služeb 3/2021, RICOH IM 350, sml 00608/20/230 [ISRS] 0393 26.04.2021 121,77 Kč
servis služeb 3/2021, RICOH IM 350, sml 00474/20/230 0395 26.04.2021 253,04 Kč
servis služeb 3/2021, RICOH IM 350, sml 00609/20/230 [ISRS] 0396 26.04.2021 297,18 Kč
servis služeb 3/2021, AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 010320/14/230 0398 26.04.2021 483,95 Kč
servis služeb 3/2021, AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 0399 26.04.2021 496,78 Kč
servis služeb 3/2021, AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 0403 26.04.2021 806,76 Kč
servis služeb 3/2021, AFICIO MP 2501SPF RICOH, sml 00063/18/230 0405 26.04.2021 875,87 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 12 687,25 Kč
Suvorovova 1854/152 - obsluha plyn. kotelny za 1/2021 [ISRS] 0283 24.09.2021 4 000,00 Kč
byty a NP - vyúčtování tepla, ÚT, TUV za 1/2021 0067 08.11.2021 623,09 Kč
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 0300 25.11.2021 171,34 Kč
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 0301 25.11.2021 217,80 Kč
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 0304 25.11.2021 316,84 Kč
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 0306 25.11.2021 399,20 Kč
byty a NP - vyúčtování tepla, ÚT, TUV za 1/2021 0310 25.11.2021 458,98 Kč
Loučka 212 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0153 09.12.2021 6 500,00 Kč
Petr BartušekARES 12 281,50 Kč
přichystání a odvoz pytlů s materiály ke skartaci za 01-02/2021 0226 24.02.2021 12 281,50 Kč
ORTEX spol. s r.o.ARES 12 000,00 Kč
podpora SW Orsoft za 12/2020 [ISRS] 0207 21.06.2021 12 000,00 Kč
DATA Invest s.r.o.ARES 11 071,50 Kč
Turistické noviny NCNJ, grafická příprava, 16 stran v roce 2021 0174 17.09.2021 11 071,50 Kč
OTIS a.s.ARES 10 470,94 Kč
NCNJ - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za 1/2021, PDP Kč 3.150, (z částky Kč 15.000, částka Kč 1.200+252 je vč.DPH - sim karta) [ISRS] 0125 12.08.2021 2 182,86 Kč
NCNJ - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za 1/2021, PDP Kč 3.150, (z částky Kč 15.000, částka Kč 1.200+252 je vč.DPH - sim karta) [ISRS] 0129 12.08.2021 8 288,08 Kč
Lidl stravenky v.o.s.ARES 9 826,00 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] 0169 21.01.2021 528 541,20 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 3/2021 [ISRS] 0216 23.02.2021 598 276,80 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 4/2021 [ISRS] 0296 26.03.2021 510 483,60 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] 0002 31.05.2021 -1 159,29 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 3/2021 [ISRS] 0002 31.05.2021 -2 037,60 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 4/2021 [ISRS] 0002 31.05.2021 -2 157,27 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] 0058 08.07.2021 4 913,00 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] 0059 08.07.2021 4 913,00 Kč
VITA software, s.r.o.ARES 9 801,00 Kč
technická podpora produktů za 1.Q.2021 - SÚ, Vodopráv.úřad, Úřad územního plánování, Přestupky, Propojení do SSL-TMAPY ED [ISRS] 0495 29.04.2021 7 260,00 Kč
technická podpora produktů za 1.Q.2021 - SÚ, Vodopráv.úřad, Úřad územního plánování, Přestupky, Propojení do SSL-TMAPY ED [ISRS] 0132 13.05.2021 2 541,00 Kč
HBH Projekt spol. s r.o.ARES 9 616,35 Kč
Cyklostezka NJ - Hostašovice - PD ve stupni DPS [ISRS] 0190 20.09.2021 1 706,10 Kč
Cyklostezka NJ - Hostašovice - PD ve stupni DPS [ISRS] 0191 20.09.2021 1 833,15 Kč
Cyklostezka NJ - Hostašovice - PD ve stupni DPS [ISRS] 0079 07.10.2021 6 077,10 Kč
Laboratoř M O R A V A s.r.o.ARES 9 560,49 Kč
rozbory dle protokolu č.383-386 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ - Stranický potok v m.č. Straník. 0079 12.07.2021 123,71 Kč
měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace z 9-ti výustí do vod povrchových (VT Zrzávka, VT Grasmanka a VT Jičínka) 0096 12.07.2021 8 288,08 Kč
rozbory dle protokolu č.383-386 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ - Stranický potok v m.č. Straník. 0204 26.07.2021 295,24 Kč
rozbory dle protokolu č.383-386 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ - Stranický potok v m.č. Straník. 0206 26.07.2021 362,42 Kč
rozbory dle protokolu č.383-386 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ - Stranický potok v m.č. Straník. 0208 26.07.2021 491,04 Kč
Roman MatalíkARES 8 288,08 Kč
Dolní Brána 22, č.b.3 -výměna plyn. topidla Mora 0132 15.06.2021 8 288,08 Kč
Tomáš TillARES 8 288,08 Kč
PD - Úprava DZ na ul.Novellara - ul.Myslbekova v NJ 0172 17.09.2021 8 288,08 Kč
Daniel SchmidtARES 8 081,23 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0269 26.05.2021 689,14 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0270 26.05.2021 1 180,88 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0271 26.05.2021 1 329,00 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0266 26.05.2021 369,38 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0268 26.05.2021 685,73 Kč
Údržba portálů icnj.cz za 1/2021 0092 10.09.2021 778,86 Kč
Údržba portálů icnj.cz za 1/2021 0096 10.09.2021 2 050,00 Kč
Údržba portálů icnj.cz za 1/2021 0096 10.09.2021 430,50 Kč
servisní a hostingové služby pro katalog sociálních služeb NJ na období 01-12/2021 0275 24.09.2021 567,74 Kč
AKADEMIE Libchavy s.r.o.ARES 7 850,48 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 1.-6.8.2021, Libchavy 0121 14.06.2021 6 488,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 1.-6.8.2021, Libchavy 0121 14.06.2021 1 362,48 Kč
Naděžda ByrtusováARES 6 860,86 Kč
ochranné pomůcky - rukavice nitril., krém na ruce.. 0059 09.08.2021 2 050,00 Kč
ochranné pomůcky - rukavice nitril., krém na ruce.. 0059 09.08.2021 430,50 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0159 17.09.2021 963,60 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0160 17.09.2021 1 233,90 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0162 17.09.2021 2 182,86 Kč
TOP Semináře s.r.o.ARES 5 566,00 Kč
školení: Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných...., on-line, dne 12.2.2021 0233 14.12.2021 5 566,00 Kč
Dům Lékařů,a.s.ARES 5 500,00 Kč
pracovně lékařská péče za 12/2020 [ISRS] 0159 21.01.2021 1 500,00 Kč
pracovně lékařská péče za 1/2021 [ISRS] 0199 22.02.2021 1 500,00 Kč
pracovně lékařská péče za 2/2021 [ISRS] 0217 23.03.2021 500,00 Kč
pracovně lékařská péče 3/2021 [ISRS] 0420 26.04.2021 2 000,00 Kč
FOREGROUND, s.r.o.ARES 4 969,57 Kč
servis fee a hostingové služby psnj.cz 01-10/2021 0087 12.07.2021 1 233,90 Kč
servis fee a hostingové služby psnj.cz 01-10/2021 0088 12.07.2021 2 182,86 Kč
servis fee a hostingové služby psnj.cz 01-10/2021 0081 12.07.2021 589,21 Kč
servis fee a hostingové služby psnj.cz 01-10/2021 0085 12.07.2021 963,60 Kč
Worldline Czech Republic s.r.o.ARES 4 969,57 Kč
balíčky KB SmartPay za 12/2020 0290 27.05.2021 1 233,90 Kč
balíčky KB SmartPay za 12/2020 0292 27.05.2021 2 182,86 Kč
balíčky KB SmartPay za 12/2020 0287 27.05.2021 589,21 Kč
balíčky KB SmartPay za 12/2020 0289 27.05.2021 963,60 Kč
Ing. Marek MilichARES 4 500,00 Kč
studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0123 19.07.2021 4 500,00 Kč
Kadlec - elektronika, s.r.o.ARES 4 235,00 Kč
servisní služby - profylaxe, revize, upgrade SW... - vyvolávací systém [ISRS] 0107 12.05.2021 4 235,00 Kč
VOP CZ, s.p.ARES 4 235,00 Kč
refundace mzdy pro zaměstnance ze dne 20.1.2021, schůze RM 0176 15.11.2021 4 235,00 Kč
Zdeněk VavřínARES 4 051,50 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2020 0104 12.05.2021 430,50 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2020 0102 12.05.2021 1 071,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2020 0104 12.05.2021 2 050,00 Kč
poruchová služba pro domy SVJ ve správě BPM za 12/2020, odpočet Kč 300,- 0186 20.05.2021 500,00 Kč
ELEKON SROARES 3 727,00 Kč
servisní prohlídka hodin - rok 2020 0044 08.01.2021 3 727,00 Kč
CORSAT s.r.o.ARES 3 648,15 Kč
DPS Pod Lipami 19 - nejdou programy, oprava odbočovače...PDP Kč 137,40 0256 22.11.2021 1 764,18 Kč
DPS Pod Lipami 19 - nejdou programy, oprava odbočovače...PDP Kč 137,40 0258 22.11.2021 1 883,97 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 3 645,09 Kč
Hoblíkova 592/3, 2292/13 - vyúčtování el. energie za 17.6.-31.12.2020 0115 14.06.2021 2 057,00 Kč
Horní Bečva, chata Jičínka - vyúčtování el. energie za 15.7.-31.12.2020 0099 11.10.2021 623,09 Kč
Horní Bečva, chata Jičínka - vyúčtování el. energie za 15.7.-31.12.2020 0151 13.10.2021 965,00 Kč
Statutární město OstravaARES 3 574,07 Kč
prolongační příprava strážníka v termínu od 25.-29.1.2021 0041 06.10.2021 574,07 Kč
prolongační příprava strážníka v termínu od 25.-29.1.2021 0191 15.10.2021 3 000,00 Kč
PORSENNA o.p.s.ARES 3 551,50 Kč
správa a provoz aplikace SW e-manažer 0057 08.07.2021 430,50 Kč
správa a provoz aplikace SW e-manažer 0056 08.07.2021 1 071,00 Kč
správa a provoz aplikace SW e-manažer 0057 08.07.2021 2 050,00 Kč
Solitea a.s.ARES 3 539,25 Kč
oprava OCR + přílohy 0263 21.10.2021 1 706,10 Kč
oprava OCR + přílohy 0264 21.10.2021 1 833,15 Kč
EMPEMONT s.r.o.ARES 3 539,25 Kč
pravidelná prohlídka vč. výměny 10ks zál. baterií, 3ks modulů, 4ks antén... 0184 21.06.2021 1 706,10 Kč
pravidelná prohlídka vč. výměny 10ks zál. baterií, 3ks modulů, 4ks antén... 0186 21.06.2021 1 833,15 Kč
KEMOstav s.r.o.ARES 3 235,54 Kč
Sokolovská 617/9 - stavební práce na akci - Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, PDP Kč 343.643,72 [ISRS] 0018 01.12.2021 3 235,54 Kč
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizaceARES 3 000,00 Kč
Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0263 22.11.2021 3 000,00 Kč
WINKEY INTERNATIONAL LTD. International HouseARES 2 786,71 Kč
Office Proffesional Plus 2019,10 kusů elektronické licence pro NCNJ 0123 12.08.2021 1 233,90 Kč
Office Proffesional Plus 2019,10 kusů elektronické licence pro NCNJ 0121 12.08.2021 589,21 Kč
Office Proffesional Plus 2019,10 kusů elektronické licence pro NCNJ 0122 12.08.2021 963,60 Kč
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.ARES 2 572,19 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0181 18.08.2021 1 500,00 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0210 23.08.2021 114,80 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0211 23.08.2021 165,21 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0215 23.08.2021 288,85 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0216 23.08.2021 402,66 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0209 23.08.2021 100,67 Kč
Jiří NeubauerARES 2 489,89 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 24.-31.7.2021, Třeboň 0130 13.05.2021 2 057,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 24.-31.7.2021, Třeboň 0264 26.05.2021 259,42 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 24.-31.7.2021, Třeboň 0263 26.05.2021 173,47 Kč
BONO auto a.s.ARES 2 480,50 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - výměna ventilů, vyvážení kol... 0223 18.11.2021 2 050,00 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - výměna ventilů, vyvážení kol... 0223 18.11.2021 430,50 Kč
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN S.P.ARES 2 480,50 Kč
pronájem zařízení pro e-pasy za 1/2021 0100 11.10.2021 2 050,00 Kč
pronájem zařízení pro e-pasy za 1/2021 0100 11.10.2021 430,50 Kč
Moravská Šipka, spolekARES 2 057,00 Kč
letní tábor pro děti zaměstnance v termínu od 1.-14.8.2021, Štramberk 0172 15.11.2021 2 057,00 Kč
ČEZ ESCO a.s.ARES 2 057,00 Kč
U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0106 11.08.2021 2 057,00 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 1 874,00 Kč
Přírodní voda 18,9l - 1ks 0057 09.08.2021 1 874,00 Kč
C SYSTEM CZ a.s.ARES 1 867,80 Kč
servisní služby SL-NET-PRO za 1/2021 - dohled na HW komponenty [ISRS] 0420 21.12.2021 1 867,80 Kč
T-MAPY spol. s r.o.ARES 1 706,10 Kč
aktualizace dat KN z ČÚZK 0164 21.07.2021 1 706,10 Kč
PROMOS spol. s r.o.  projekce, montáže, servisARES 1 645,60 Kč
elektroda defibrilační EL-AED-DE dětská 1ks - ND 0372 30.11.2021 1 645,60 Kč
Alena KupkováARES 1 200,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0047 06.08.2021 1 200,00 Kč
CZC.cz s.r.o.ARES 1 071,00 Kč
monitor LCD ProLite XB2483HSU-B3 0153 13.10.2021 1 071,00 Kč
NEWPS.CZ s.r.o.ARES 1 056,56 Kč
uživatelská podpora za 1/2021 0347 27.10.2021 354,87 Kč
uživatelská podpora za 1/2021 0349 27.10.2021 435,10 Kč
uživatelská podpora za 1/2021 0341 27.10.2021 103,00 Kč
uživatelská podpora za 1/2021 0342 27.10.2021 163,59 Kč
Dotazy VÚJ s.r.o.ARES 980,00 Kč
Předplatné - Neomezený počet dotazů do konce roku 2021 0131 18.01.2021 980,00 Kč
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.ARES 968,00 Kč
FA - prezentace v magazínu LOOK AT IT 2021 Valašsko a Beskydy 0029 06.09.2021 968,00 Kč
Jiří MyslíkARES 879,39 Kč
pronájem přenosové trasy - optické vlákno (ul. Jičínská a Na Lani) za 1/2021 0015 04.10.2021 879,39 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 778,86 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - oprava seřízení světlometů, světel, diagnostika... [ISRS] 0083 12.07.2021 778,86 Kč
MANUTAN s.r.o.ARES 778,86 Kč
laminátor s řezačkou Olympia A 240 1ks 0122 08.12.2021 778,86 Kč
Janis MasmanidisARES 687,22 Kč
etikety na víno s motivem NJ - Dornfelder 80 ks, Tramín červený 94 ks, Pálava 66 ks 0209 26.07.2021 687,22 Kč
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.ARES 623,09 Kč
klinické vyšetření osoby ze dne 9.1.2021 na LSPP NNJ - pro MP NJ 0057 10.05.2021 623,09 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 21 442,88 Kč
Celkem 2 898 568,29 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 84 288 531,00 Kč 79 786 722,11 Kč 95 % 5 825 835,00 Kč 7 % 5 624 180,00 Kč 14 % 5 486 386,00 Kč 20 % 5 561 552,00 Kč 27 % 5 200 269,12 Kč 33 % 5 823 276,99 Kč 40 % 8 968 118,00 Kč 50 % 6 280 041,00 Kč 58 % 6 318 899,00 Kč 65 % 6 108 607,00 Kč 73 % 5 942 008,00 Kč 80 % 12 647 550,00 Kč 95 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 813 810,00 Kč 63 % 54 470,00 Kč 4 % 58 450,00 Kč 9 % 70 990,00 Kč 14 % 73 370,00 Kč 20 % 69 205,00 Kč 25 % 76 940,00 Kč 31 % 68 800,00 Kč 36 % 64 400,00 Kč 41 % 72 195,00 Kč 47 % 63 725,00 Kč 52 % 64 350,00 Kč 57 % 76 915,00 Kč 63 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 21 340 469,00 Kč 19 883 147,25 Kč 93 % 1 459 201,00 Kč 7 % 1 409 279,00 Kč 13 % 1 379 234,00 Kč 20 % 1 332 058,00 Kč 26 % 1 253 593,02 Kč 32 % 1 453 393,23 Kč 39 % 2 244 261,00 Kč 49 % 1 577 114,00 Kč 57 % 1 588 575,00 Kč 64 % 1 534 561,00 Kč 71 % 1 492 116,00 Kč 78 % 3 159 762,00 Kč 93 %
5032 Povinné pojis.. 7 745 128,00 Kč 7 261 519,69 Kč 94 % 529 554,00 Kč 7 % 511 433,00 Kč 13 % 500 528,00 Kč 20 % 507 998,00 Kč 26 % 483 629,88 Kč 33 % 520 027,81 Kč 39 % 814 437,00 Kč 50 % 572 337,00 Kč 57 % 576 505,00 Kč 65 % 556 898,00 Kč 72 % 541 491,00 Kč 79 % 1 146 681,00 Kč 94 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 472 517,00 Kč 96 % 168 806,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 41 169,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 153 945,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 108 597,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 28 876,17 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 28 876,17 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5132 Ochranné pomů.. 60 000,00 Kč 17 099,00 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 509,00 Kč 4 % 2 523,00 Kč 8 % 12 067,00 Kč 28 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 3 600,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 900,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 900,00 Kč 6 % 1 800,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 567 374,72 Kč 95 % 19 561,00 Kč 3 % 45 470,56 Kč 11 % 43 914,56 Kč 18 % 42 096,56 Kč 25 % 47 874,56 Kč 33 % 40 367,56 Kč 40 % 40 237,56 Kč 47 % 40 161,56 Kč 53 % 62 831,56 Kč 64 % 42 170,56 Kč 71 % 50 429,56 Kč 79 % 92 259,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 898 000,00 Kč 1 039 957,79 Kč 55 % 7 760,00 Kč 0 % 2 810,83 Kč 1 % 12 466,00 Kč 1 % 7 070,04 Kč 2 % 8 309,50 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 496 387,78 Kč 28 % 14 597,49 Kč 29 % 137 313,00 Kč 36 % 4 280,98 Kč 36 % 348 962,17 Kč 55 %
5139 Nákup materiá.. 975 000,00 Kč 908 984,06 Kč 93 % 21 367,45 Kč 2 % 223 259,94 Kč 25 % 26 570,76 Kč 28 % 8 824,00 Kč 29 % 164 568,21 Kč 46 % 45 741,45 Kč 50 % 27 731,51 Kč 53 % 19 888,05 Kč 55 % 172 244,84 Kč 73 % 50 210,09 Kč 78 % 1 560,00 Kč 78 % 147 017,76 Kč 93 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 341 990,40 Kč 98 % 30 134,27 Kč 9 % -58 524,60 Kč -8 % 101 487,25 Kč 21 % -7 000,00 Kč 19 % -750,00 Kč 19 % 75 141,93 Kč 40 % 38 419,15 Kč 51 % -8 350,00 Kč 49 % 48 543,72 Kč 63 % 32 022,08 Kč 72 % -8 050,00 Kč 69 % 98 916,60 Kč 98 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 1 843 254,69 Kč 88 % -39 719,14 Kč -2 % 562 240,00 Kč 25 % 296 673,79 Kč 39 % 158 278,05 Kč 47 % 76 570,35 Kč 50 % 96 478,27 Kč 55 % 6 317,42 Kč 55 % -7 200,00 Kč 55 % 38 100,00 Kč 57 % 124 787,22 Kč 63 % 235 321,54 Kč 74 % 295 407,19 Kč 88 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 894 575,94 Kč 60 % 75 158,87 Kč 5 % 30 227,00 Kč 7 % 66 333,47 Kč 11 % 169 091,74 Kč 23 % 61 661,18 Kč 27 % 61 464,00 Kč 31 % 145 282,84 Kč 41 % 11 633,53 Kč 41 % 59 259,27 Kč 45 % 144 116,72 Kč 55 % 17 017,02 Kč 56 % 53 330,30 Kč 60 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 520,00 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 520,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5156 Pohonné hmoty.. 150 000,00 Kč 82 852,97 Kč 55 % 3 142,64 Kč 2 % 3 960,98 Kč 5 % 2 509,76 Kč 6 % 4 160,98 Kč 9 % 4 237,59 Kč 12 % 9 153,78 Kč 18 % 9 102,76 Kč 24 % 5 268,65 Kč 28 % 3 432,63 Kč 30 % 9 576,41 Kč 36 % 9 445,53 Kč 43 % 18 861,26 Kč 55 %
5161 Služby pošt 2 150 000,00 Kč 2 147 403,90 Kč 100 % 47 957,21 Kč 2 % 296 876,31 Kč 16 % 35 926,71 Kč 18 % 392 506,83 Kč 36 % 59 220,26 Kč 39 % 373 875,43 Kč 56 % 52 353,08 Kč 59 % 41 278,40 Kč 60 % 321 091,47 Kč 75 % 56 135,88 Kč 78 % 58 167,01 Kč 81 % 412 015,31 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 111 000,00 Kč 104 702,00 Kč 94 % 5 808,00 Kč 5 % 5 808,00 Kč 10 % 8 954,00 Kč 19 % 8 954,00 Kč 27 % 12 100,00 Kč 37 % 8 954,00 Kč 46 % 5 808,00 Kč 51 % 12 100,00 Kč 62 % 6 208,00 Kč 67 % 12 100,00 Kč 78 % 5 808,00 Kč 83 % 12 100,00 Kč 94 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 108 002,32 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 2 % 16 373,72 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 17 583,72 Kč 29 % 8 791,86 Kč 36 % 1 210,00 Kč 37 % 16 373,72 Kč 50 % 8 791,86 Kč 57 % 11 291,86 Kč 66 % 8 791,86 Kč 73 % 16 373,72 Kč 86 %
5166 Konzultační, .. 338 200,00 Kč 234 582,00 Kč 69 % 22 150,00 Kč 7 % 15 730,00 Kč 11 % 14 050,00 Kč 15 % 17 310,00 Kč 20 % 25 780,00 Kč 28 % 22 150,00 Kč 35 % 13 680,00 Kč 39 % 13 680,00 Kč 43 % 22 392,00 Kč 49 % 28 200,00 Kč 58 % 20 940,00 Kč 64 % 18 520,00 Kč 69 %
5167 Služby školen.. 1 000 000,00 Kč 702 315,68 Kč 70 % 37 712,00 Kč 4 % 35 430,72 Kč 7 % 52 628,00 Kč 13 % 20 527,40 Kč 15 % 90 580,50 Kč 24 % 74 990,35 Kč 31 % 15 745,60 Kč 33 % 60 830,00 Kč 39 % 85 200,00 Kč 47 % 44 560,00 Kč 52 % 119 465,11 Kč 64 % 64 646,00 Kč 70 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 220 337,67 Kč 85 % 15 899,00 Kč 6 % 7 031,00 Kč 9 % 9 377,20 Kč 12 % 4 935,70 Kč 14 % 5 849,20 Kč 17 % 23 263,20 Kč 26 % 21 395,17 Kč 34 % 5 522,60 Kč 36 % 14 441,20 Kč 41 % 30 872,30 Kč 53 % 49 084,40 Kč 72 % 32 666,70 Kč 85 %
5169 Nákup ostatní.. 5 615 000,00 Kč 4 243 819,69 Kč 76 % 212 097,04 Kč 4 % 749 154,03 Kč 17 % 48 875,31 Kč 18 % 500 147,41 Kč 27 % 399 710,68 Kč 34 % 420 911,75 Kč 42 % 304 865,22 Kč 47 % 276 483,14 Kč 52 % 366 280,45 Kč 58 % 348 450,90 Kč 65 % 273 703,52 Kč 69 % 343 140,24 Kč 76 %
5171 Opravy a udrž.. 4 547 425,00 Kč 3 030 306,31 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 51 616,18 Kč 1 % 19 148,25 Kč 2 % 11 785,50 Kč 2 % 63 194,01 Kč 3 % 54 257,10 Kč 4 % 48 056,58 Kč 5 % 11 146,37 Kč 6 % 529 140,54 Kč 17 % 1 590 631,53 Kč 52 % 179 121,01 Kč 56 % 472 209,24 Kč 67 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 144 542,80 Kč 58 % 2 205,00 Kč 1 % 2 089,00 Kč 2 % 1 190,00 Kč 2 % -4 367,00 Kč 0 % -1 258,00 Kč -0 % 13 288,00 Kč 5 % 12 736,00 Kč 10 % 5 762,00 Kč 13 % 26 536,00 Kč 23 % 20 674,00 Kč 32 % 45 247,80 Kč 50 % 20 440,00 Kč 58 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč 30 235,79 Kč 60 % 1 800,00 Kč 4 % 917,00 Kč 5 % 190,00 Kč 6 % 4 799,79 Kč 15 % 2 583,00 Kč 21 % 633,00 Kč 22 % 3 814,00 Kč 29 % 1 679,00 Kč 33 % 2 425,00 Kč 38 % 3 042,00 Kč 44 % 4 330,00 Kč 52 % 4 023,00 Kč 60 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 11 300,00 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 1 990,00 Kč 16 % 5 000,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 3 100,00 Kč 56 %
5179 Ostatní nákup.. 264 500,00 Kč 33 600,00 Kč 13 % 5 400,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 4 800,00 Kč 4 % 1 200,00 Kč 4 % 2 400,00 Kč 5 % 3 600,00 Kč 7 % 4 800,00 Kč 8 % 6 000,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 5 400,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 14 250,00 Kč 68 % 14 250,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5424 Náhrady mezd .. 1 900 000,00 Kč 1 633 730,00 Kč 86 % 148 075,00 Kč 8 % 238 755,00 Kč 20 % 206 891,00 Kč 31 % 300 643,00 Kč 47 % 156 826,00 Kč 55 % 49 501,00 Kč 58 % 35 684,00 Kč 60 % 75 827,00 Kč 64 % 36 123,00 Kč 66 % 69 661,00 Kč 69 % 143 403,00 Kč 77 % 172 341,00 Kč 86 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 1 280 000,00 Kč 1 269 488,08 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 391 503,04 Kč 31 % 871 985,04 Kč 99 %
6122 Stroje, příst.. 62 000,00 Kč 61 020,30 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 61 020,30 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
Celkem 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 % 8 668 624,34 Kč 6 % 9 818 613,95 Kč 7 % 8 406 707,78 Kč 6 % 9 157 111,00 Kč 6 % 8 203 737,78 Kč 6 % 9 291 976,88 Kč 7 % 13 036 799,89 Kč 9 % 9 580 353,80 Kč 7 % 10 379 713,03 Kč 7 % 11 199 452,85 Kč 8 % 9 652 057,38 Kč 7 % 20 541 289,65 Kč 15 %