Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor organizační (ORG 381) / 2021

Název:
Odbor organizační (381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 2 676,00 Kč - - - -
výdaje 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 85 000 000,00 Kč Pokles 84 288 531,00 Kč 79 786 722,11 Kč 95 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 79 786 722,11 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 813 810,00 Kč 63 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 813 810,00 Kč - - - -
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 21 402 400,00 Kč Pokles 21 340 469,00 Kč 19 883 147,25 Kč 93 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 19 883 147,25 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 767 000,00 Kč Pokles 7 745 128,00 Kč 7 261 519,69 Kč 94 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 7 261 519,69 Kč - - - -
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 472 517,00 Kč 96 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 472 517,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 28 876,17 Kč 72 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 28 876,17 Kč - - - -
5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 17 099,00 Kč 28 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 17 099,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 Kč 32 500,00 Kč 3 600,00 Kč 11 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 567 374,72 Kč 95 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 567 374,72 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 760 000,00 Kč Pokles 1 898 000,00 Kč 1 039 957,79 Kč 55 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 039 957,79 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 075 000,00 Kč Pokles 975 000,00 Kč 908 984,06 Kč 93 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 908 984,06 Kč - - - -
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 341 990,40 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 341 990,40 Kč - - - -
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 1 843 254,69 Kč 88 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 843 254,69 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 894 575,94 Kč 60 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 894 575,94 Kč - - - -
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 520,00 Kč 52 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 520,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 82 852,97 Kč 55 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 82 852,97 Kč - - - -
5161 Služby pošt 1 700 000,00 Kč Navýšení 2 150 000,00 Kč 2 147 403,90 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 147 403,90 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 71 000,00 Kč Navýšení 111 000,00 Kč 104 702,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 104 702,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 108 002,32 Kč 86 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 108 002,32 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 578 200,00 Kč Pokles 338 200,00 Kč 234 582,00 Kč 69 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 234 582,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 702 315,68 Kč 70 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 702 315,68 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč 220 337,67 Kč 85 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 220 337,67 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 5 615 000,00 Kč 5 615 000,00 Kč 4 243 819,69 Kč 76 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 970 841,70 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 272 977,99 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 5 570 000,00 Kč Pokles 4 547 425,00 Kč 3 030 306,31 Kč 67 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 030 306,31 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 144 542,80 Kč 58 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 144 542,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 200 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 30 235,79 Kč 60 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 30 235,79 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 11 300,00 Kč 56 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 11 300,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 264 500,00 Kč 264 500,00 Kč 33 600,00 Kč 13 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 30 600,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 14 250,00 Kč 68 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 14 250,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 700 000,00 Kč Navýšení 1 900 000,00 Kč 1 633 730,00 Kč 86 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 633 730,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 480 000,00 Kč Navýšení 1 280 000,00 Kč 1 269 488,08 Kč 99 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 269 488,08 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 62 000,00 Kč 61 020,30 Kč 98 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 61 020,30 Kč - - - -
Celkem 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 381 (Odbor organizační), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Lidl stravenky v.o.s.ARES 1 641 773,44 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] 0169 21.01.2021 528 541,20 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 3/2021 [ISRS] 0216 23.02.2021 598 276,80 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 4/2021 [ISRS] 0296 26.03.2021 510 483,60 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 3/2021 [ISRS] 0002 31.05.2021 -2 037,60 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 4/2021 [ISRS] 0002 31.05.2021 -2 157,27 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] 0002 31.05.2021 -1 159,29 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] 0058 08.07.2021 4 913,00 Kč
elektronická stravenka pro zaměstnance na 1/2021 [ISRS] 0059 08.07.2021 4 913,00 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 701 840,98 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 12/2020 [ISRS] 0064 11.01.2021 95 940,90 Kč
mimořádná dezinfekce - úklid budov města NJ, NCNJ, bytových domů - budovy města NJ, NCNJ, bytové domy [ISRS] 0140 18.01.2021 74 076,20 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2021 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 0121 11.02.2021 97 737,99 Kč
mimořádná dezinfekce budov města NJ, bytových domů, NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0170 17.02.2021 73 773,70 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 2/2021, Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] 0090 09.03.2021 97 737,99 Kč
mimořádná dezinfekce budov města NJ, NCNJ, bytové domy za 2/2021 [ISRS] 0141 15.03.2021 71 970,80 Kč
mimořádná dezinfekce objektů 3/2021 - budovy města NJ, NCNJ, bytové domy [ISRS] 0452 26.04.2021 82 606,70 Kč
úklidové služby 3/2021 - Masarykovo nám 1, Divadelní 1, 8, Dobrovského 1 [ISRS] 0453 26.04.2021 97 737,99 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0173 14.10.2021 589,21 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0176 14.10.2021 963,60 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0177 14.10.2021 1 233,90 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2021 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 0237 19.10.2021 1 878,00 Kč
úklidové služby v objektech MěÚ NJ za 1/2021 - Masarykovo nám. 1, Divadelní 1,8, Dobrovského 1 [ISRS] 0241 19.10.2021 5 594,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 700 779,70 Kč
Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0093 12.07.2021 4 235,00 Kč
Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0106 12.07.2021 97 737,99 Kč
DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0116 19.07.2021 2 057,00 Kč
Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0149 20.07.2021 5 414,00 Kč
Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0165 21.07.2021 1 833,15 Kč
Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0190 23.07.2021 5 541,00 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0264 23.09.2021 28 616,98 Kč
Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0266 23.09.2021 500 623,20 Kč
Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0171 10.12.2021 2 057,00 Kč
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0260 15.12.2021 603,73 Kč
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0261 15.12.2021 992,64 Kč
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0262 15.12.2021 1 270,20 Kč
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0264 15.12.2021 2 255,44 Kč
Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0273 15.12.2021 8 469,62 Kč
Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0278 15.12.2021 15 197,60 Kč
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0307 16.12.2021 1 764,18 Kč
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0308 16.12.2021 1 883,97 Kč
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0309 16.12.2021 1 921,70 Kč
DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0320 16.12.2021 7 500,00 Kč
DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0367 17.12.2021 10 805,30 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 581 846,81 Kč
znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0151 17.05.2021 97 737,99 Kč
znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0209 20.05.2021 74 269,80 Kč
znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0089 08.10.2021 8 610,82 Kč
znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0289 22.10.2021 4 500,00 Kč
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0436 21.12.2021 393 703,20 Kč
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0455 27.12.2021 3 025,00 Kč
O2 Czech Republic a.s.ARES 578 778,75 Kč
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze 0297 27.05.2021 580 575,60 Kč
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze 0001 09.06.2021 -1 796,85 Kč
Ing. Miroslav KnápekARES 558 122,40 Kč
Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0298 24.11.2021 558 122,40 Kč
Tiskárna Ministerstva vnitraARES 545 081,40 Kč
předplatné: Časopis 112 od č.1-12/2021 0497 29.04.2021 546 480,00 Kč
předplatné: Časopis 112 od č.1-12/2021 0002 31.05.2021 -1 398,60 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 539 589,60 Kč
Dolní Brána 22 - oprava havárie kanalizace, PDP Kč 2.040,- 0375 27.10.2021 539 589,60 Kč
Lesy České republiky s.p.ARES 533 385,46 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM 0076 10.06.2021 623,09 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM 0220 22.06.2021 470,27 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM 0221 22.06.2021 546,05 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0268 25.06.2021 518 918,40 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0312 30.06.2021 1 047,19 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0313 30.06.2021 2 418,16 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0319 30.06.2021 9 362,30 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0001 13.07.2021 -2 283,39 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0001 13.07.2021 2 283,39 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 508 037,94 Kč
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 0249 28.07.2021 474 487,20 Kč
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 0256 29.07.2021 28 616,98 Kč
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 0001 18.08.2021 -4 080,84 Kč
Luční 3 - vyúčtování vodné a stočné za 19.12.2020 - 10.1.2021 0001 18.08.2021 4 080,84 Kč
Hluboká 188 - vyúčtování vodné a stočné za 6.11.2020-8.2.2021 0077 06.12.2021 4 235,00 Kč
Hluboká 188 - vyúčtování vodné a stočné za 6.11.2020-8.2.2021 0216 14.12.2021 698,76 Kč
NJNet s.r.o.ARES 428 036,40 Kč
připojení k síti Internet za 1/2021 0278 30.08.2021 428 036,40 Kč
připojení k síti Internet za 1/2021 0001 13.09.2021 1 883,16 Kč
připojení k síti Internet za 1/2021 0001 13.09.2021 -1 883,16 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 414 770,97 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 0187 22.01.2021 8 288,08 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44236790, 44239310, 44239320... 0190 22.01.2021 28 616,98 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244070 0173 22.01.2021 589,21 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0177 22.01.2021 1 233,90 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0179 22.01.2021 1 706,10 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] 0180 22.01.2021 1 833,15 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44243280 [ISRS] 0196 25.01.2021 2 182,86 Kč
pravidelná platba za období 2021/01 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 0138 15.02.2021 963,60 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0190 19.02.2021 1 706,10 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] 0191 19.02.2021 1 833,15 Kč
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44244070 0194 22.02.2021 589,21 Kč
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44243290 [ISRS] 0196 22.02.2021 963,60 Kč
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44244080 0198 22.02.2021 1 233,90 Kč
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44243280 [ISRS] 0200 22.02.2021 2 182,86 Kč
pravidelná platba za 2/2021 dle sml.č.44236790, 44239310, 44239320... 0205 22.02.2021 28 616,98 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 0225 24.02.2021 8 288,08 Kč
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44244070 0190 19.03.2021 589,21 Kč
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44243290 [ISRS] 0191 19.03.2021 963,60 Kč
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44244080 0194 19.03.2021 1 233,90 Kč
pravidelná platba 3/2021 dle sml.č. 44249120 [ISRS] 0197 19.03.2021 1 706,10 Kč
pravidelná platba 3/2021dle sml.č. 44249110 [ISRS] 0198 19.03.2021 1 833,15 Kč
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44243280 [ISRS] 0200 19.03.2021 2 182,86 Kč
pravidelná platba za 3/2021 dle sml.č.44240000 0232 23.03.2021 8 288,08 Kč
vyúčtování služby dle sml.č. 44244070 za 3/2021 0319 30.03.2021 644,76 Kč
vyúčtování služby dle sml.č. 44249110 za 3/2021 [ISRS] 0329 30.03.2021 10 354,26 Kč
pravidelná platba za 3/2021, sml 54234360, 44235570, ... 0092 19.04.2021 28 616,98 Kč
pravidelná platba 4/2021, sml 44249120 [ISRS] 0114 20.04.2021 1 706,10 Kč
pravidelná platba 4/2021, sml 44249110 [ISRS] 0116 20.04.2021 1 833,15 Kč
pravidelná platba 4/2021, sml 44243290 [ISRS] 0406 26.04.2021 963,60 Kč
pravidelná platba 4/2021, sml 44244080 0409 26.04.2021 1 233,90 Kč
pravidelná platba 4/2021, sml 44236790 0449 26.04.2021 28 616,98 Kč
pravidelná platba 4/2021, sml 44244070 0402 26.04.2021 589,21 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0010 01.06.2021 6 594,50 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0124 14.06.2021 97 737,99 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 0126 15.06.2021 589,21 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 0127 15.06.2021 963,60 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 0129 15.06.2021 1 233,90 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 0130 15.06.2021 2 182,86 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0169 17.06.2021 76 992,30 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0270 28.06.2021 184,69 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0273 28.06.2021 313,83 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0274 28.06.2021 591,25 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] 0425 21.12.2021 15 598,00 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] 0428 21.12.2021 29 251,51 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 0449 27.12.2021 353,73 Kč
Česká pošta s.p.ARES 244 411,96 Kč
zákaznické jízdy 12/2020 0117 14.01.2021 2 057,00 Kč
zákaznické jízdy do 31.1.2021 - do 31.1.2021 0098 10.02.2021 2 057,00 Kč
zákaznické jízdy 1ks do 28.2.2021 0102 11.03.2021 2 057,00 Kč
zákaznické jízdy 3/2021 0117 20.04.2021 2 057,00 Kč
odměna SIPO 01/2021 0168 19.05.2021 1 706,10 Kč
odměna SIPO 01/2021 0169 19.05.2021 1 833,15 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 2ks - do 20.1.2021 0118 11.08.2021 97 737,99 Kč
kompletace zásilek na Postserise, služba DopisOnline - tisk...za 01/2021 0108 11.10.2021 4 633,20 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 6ks - do 31.1.2021 0002 02.11.2021 3 547,53 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 6ks - do 31.1.2021 0002 02.11.2021 1 013,58 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0151 08.12.2021 97 737,99 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0157 09.12.2021 26 958,80 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0209 14.12.2021 113,64 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0211 14.12.2021 197,28 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0214 14.12.2021 326,02 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0215 14.12.2021 378,68 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 178 888,20 Kč
zabezpečení servisu kopírky SHARP za 12/2020 - paušál [ISRS] 0042 08.01.2021 1 071,00 Kč
servis kopírky SHARP za 12/2020 - paušál [ISRS] 0045 08.01.2021 4 913,00 Kč
servis ke kopírce SHARP - 1/2021 - paušál [ISRS] 0062 11.01.2021 4 913,00 Kč
tisky nad paušální limit na kopírce SHARP za IV. čtvrtl. 2020 [ISRS] 0100 13.01.2021 2 915,00 Kč
zabezpečení servisu kopírky SHARP 1/2021 [ISRS] 0103 13.01.2021 4 913,00 Kč
zabezpečení servisu kopírky SHARP na 1/2021 - paušál [ISRS] 0095 13.01.2021 1 071,00 Kč
měsíční popl. 2/2021 paušál - servisní smlouva ke kopírovacímu stroji Sharp MX 3061 [ISRS] 0094 10.02.2021 1 071,00 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052 [ISRS] 0101 10.02.2021 4 913,00 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0102 10.02.2021 4 913,00 Kč
měsíční poplatek 3/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0062 09.03.2021 1 071,00 Kč
měsíční poplatek 3/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052... [ISRS] 0077 09.03.2021 4 913,00 Kč
měsíční poplatek 3/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0078 09.03.2021 4 913,00 Kč
servisní služby 3/2021 - SHARP MX 3061 [ISRS] 0119 20.04.2021 3 214,00 Kč
servisní služby 3/2021 SHARP MX 3061 [ISRS] 0121 20.04.2021 3 919,00 Kč
servis služeb 3/2021 - SHARP MX3060 [ISRS] 0125 20.04.2021 8 853,00 Kč
servisní služby 3/2021 - SHARP MX98002052 [ISRS] 0127 20.04.2021 10 031,00 Kč
služby 4/2021 SHARP MX3061 [ISRS] 0150 21.04.2021 1 071,00 Kč
služby 4/2021 SHARP MX6070-98002052 [ISRS] 0152 21.04.2021 4 913,00 Kč
služby 4/2021 - SHARP MX3061 [ISRS] 0153 21.04.2021 4 913,00 Kč
měsíční popl. 2/2021 paušál - servisní smlouva ke kopírovacímu stroji Sharp MX 3061 [ISRS] 0110 10.09.2021 97 737,99 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052 [ISRS] 0158 17.09.2021 589,21 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX3061 [ISRS] 0161 17.09.2021 2 057,00 Kč
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.ARES 107 426,46 Kč
likvidace písemností za 1/2021 0208 19.03.2021 9 688,47 Kč
rozmístění 10ks nádob RW 240 - pronájem za 1/2021 0165 13.10.2021 97 737,99 Kč
Ing. Pavla SeidlováARES 97 737,99 Kč
lekce čj pro zaměstnankyni za 2.pol.2020/21 0157 11.11.2021 97 737,99 Kč
ANAG spol. s r. o.ARES 36 905,06 Kč
předplatné: Ćasopis mzdová účetní 2021 č.1-12 0293 27.05.2021 8 288,08 Kč
předplatné: Ćasopis mzdová účetní 2021 č.1-12 0294 27.05.2021 28 616,98 Kč
Petr RosaARES 33 773,26 Kč
Dlouhá 19, č.b.44 - výmalba v bytě... PDP Kč 2.464,95 0013 02.08.2021 4 000,00 Kč
Zborovská, č.b.40 - malířské práce... PDP Kč 661,20 0184 20.09.2021 521,75 Kč
Masarykovo nám. 25-restaurace - oprava malby...PDP Kč 554,40 0023 01.12.2021 29 251,51 Kč
PRAGOCLIMA, spol. s r.o.ARES 33 323,40 Kč
servis a revize klimatizačního zařízení Divadelní 1, PDP Kč 5.783,40 [ISRS] 0052 14.04.2021 27 540,00 Kč
servis a revize klimatizačního zařízení Divadelní 1, PDP Kč 5.783,40 [ISRS] 0052 14.04.2021 5 783,40 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s.ARES 31 160,97 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 0179 14.10.2021 2 057,00 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - počet čísel 35 - 603557190,1,2,3, ... [ISRS] 0337 26.10.2021 28 616,98 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 0350 27.10.2021 486,99 Kč
MVDr. Milan ŠturmARES 28 616,98 Kč
odvoz kadaveru - kočka 0252 23.06.2021 28 616,98 Kč
BENDIG POBP s.r.o.ARES 28 616,98 Kč
služby PO a BOZP za 1/2021, samolepky HV, HUV [ISRS] 0267 27.08.2021 28 616,98 Kč
Ing. Robert KřeneckýARES 28 471,30 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 21.-27.8.2021, Horní Věstonice 0040 04.06.2021 23 530,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 21.-27.8.2021, Horní Věstonice 0040 04.06.2021 4 941,30 Kč
Petr DroščínARES 23 619,20 Kč
vazba Zastupitelstev města NJ 0236 25.02.2021 23 619,20 Kč
Milan JersákARES 20 392,94 Kč
servis 2ks výtahů za 12/2020, PDP Kč 430,50 0053 11.01.2021 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 12/2020, PDP Kč 430,50 0053 11.01.2021 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2021 - budovy MěÚ, PDP Kč 430,50 0063 08.02.2021 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2021 - budovy MěÚ, PDP Kč 430,50 0063 08.02.2021 430,50 Kč
servis 2ks výtahů za 2/2021, PDP Kč 430,50 0068 09.03.2021 2 050,00 Kč
servis 2ks výtahů za 2/2021, PDP Kč 430,50 0068 09.03.2021 430,50 Kč
servis 2 ks výtahů, PDP Kč 430,50 0068 19.04.2021 2 050,00 Kč
servis 2 ks výtahů, PDP Kč 430,50 0068 19.04.2021 430,50 Kč
servis 19ks výtahů za 1/2021, PDP Kč 2.643,75 [ISRS] 0180 14.10.2021 2 182,86 Kč
servis 19ks výtahů za 1/2021, PDP Kč 2.643,75 [ISRS] 0184 14.10.2021 8 288,08 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 17 784,63 Kč
Masarykovo nám. 2/2 - vyúčtování plynu za 1.-20.1.2021 0207 26.07.2021 466,00 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0181 15.11.2021 8 469,62 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0200 16.11.2021 1 270,20 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0202 16.11.2021 2 255,44 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0197 16.11.2021 603,73 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0198 16.11.2021 992,64 Kč
byty, nebyty - vyúčtování el. energie za 1.-20.1.2021 0456 27.12.2021 3 727,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 16 940,00 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 12/2020, č. 06/SS/2011 0102 13.01.2021 4 235,00 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 1/2021, sml. 06/SS/2011 0100 10.02.2021 4 235,00 Kč
servis a údržba pobočkových telef. ústředen za 2/2021 č.06/SS/2011 0075 09.03.2021 4 235,00 Kč
servis telekomunikačního zařízení 3/2021, sml 06/SS/2011 0076 19.04.2021 4 235,00 Kč
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.ARES 16 520,00 Kč
školení: LGBTI v praxi matričního úředníka dne 21.1.2021 - on-line (zaměstnanci) 0108 12.05.2021 4 913,00 Kč
školení: LGBTI v praxi matričního úředníka dne 21.1.2021 - on-line (zaměstnanci) 0109 12.05.2021 4 913,00 Kč
školení online: Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení dne 25.1.2021 0219 26.07.2021 5 000,00 Kč
školení online: Práva a povinnosti OSPOD v civilním soudním řízení dne 25.1.2021 0124 12.08.2021 1 694,00 Kč
HP TRONIC Zlín spol. s r.o.ARES 16 486,25 Kč
varná konvice Sencor SWK 1755 - 1ks 0163 17.08.2021 1 706,10 Kč
varná konvice Sencor SWK 1755 - 1ks 0164 17.08.2021 1 833,15 Kč
varná konvice Sencor SWK 1755 - 1ks 0186 18.08.2021 12 947,00 Kč
Elis Textil Servis s.r.o.ARES 16 138,10 Kč
Radnice - údržba rohože za 12/2020 0040 08.01.2021 778,86 Kč
Masarykovo nám. 1, radnice - údržba rohože za 1/2021 0057 08.02.2021 623,09 Kč
Radnice, Masarykovo nám. 1 - údržba rohože za 2/2021 0061 09.03.2021 623,09 Kč
údržba rohože za 3/2021 - radnice 0021 13.04.2021 778,86 Kč
Masarykovo nám. 1, radnice - údržba rohože za 1/2021 0244 22.09.2021 13 334,20 Kč
JRK Česká republika s.r.o.ARES 15 132,00 Kč
licenční poplatek ECONIT za 10-12/2020 [ISRS] 0078 10.06.2021 1 071,00 Kč
licenční poplatek ECONIT za 10-12/2020 [ISRS] 0084 10.06.2021 4 235,00 Kč
licenční poplatek ECONIT za 10-12/2020 [ISRS] 0086 10.06.2021 4 913,00 Kč
licenční poplatek ECONIT za 10-12/2020 [ISRS] 0087 10.06.2021 4 913,00 Kč
MANEK stavební stroje spol. s r.o.ARES 15 132,00 Kč
odvlhčovač vzduchu DH 732 - 2ks 0093 10.09.2021 1 071,00 Kč
odvlhčovač vzduchu DH 732 - 2ks 0102 10.09.2021 4 913,00 Kč
odvlhčovač vzduchu DH 732 - 2ks 0103 10.09.2021 4 913,00 Kč
odvlhčovač vzduchu DH 732 - 2ks 0136 14.09.2021 4 235,00 Kč
Náš-Net Group s.r.o.ARES 14 471,60 Kč
Připojení k internetu 2/2021 [ISRS] 0072 08.09.2021 14 471,60 Kč
QCM, s.r.o.ARES 14 061,00 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 1/2021 [ISRS] 0158 13.10.2021 4 235,00 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 1/2021 [ISRS] 0159 13.10.2021 4 913,00 Kč
servisní služby k E-ZAKu a nájem dat. úložiště za 1/2021 [ISRS] 0160 13.10.2021 4 913,00 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 14 061,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - čištění spalinové cesty 0108 11.08.2021 4 235,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - čištění spalinové cesty 0109 11.08.2021 4 913,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - čištění spalinové cesty 0110 11.08.2021 4 913,00 Kč
3V Servis, s.r.o.ARES 13 345,90 Kč
pravidelná roční revize paternosterů Zippel 0316 29.03.2021 13 345,90 Kč
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.ARES 13 319,94 Kč
užívání SW Konkurzy a insolvence 2021 0421 26.04.2021 2 182,86 Kč
užívání SW Konkurzy a insolvence 2021 0435 26.04.2021 8 288,08 Kč
užívání SW Konkurzy a insolvence 2021 0493 29.04.2021 2 849,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 12 881,11 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 0222 27.01.2021 512,97 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00063/18/230 0223 27.01.2021 606,40 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 0224 27.01.2021 875,87 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení RICOH IM 350, sml 00608/20/230 [ISRS] 0217 27.01.2021 22,07 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení RICOH IM 350, sml 00609/20/230 [ISRS] 0218 27.01.2021 146,94 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 0219 27.01.2021 303,56 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení RICOH IM 350, sml 00474/20/230 0221 27.01.2021 339,96 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení RICOH IM 350-sml 00608/20/230 [ISRS] 0144 16.03.2021 107,25 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení RICOH IM 350, sml 00609/20/230 [ISRS] 0145 16.03.2021 154,49 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení RICOH IM 350, sml 00474/20/230 0146 16.03.2021 236,00 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 01032/14/230 0147 16.03.2021 491,67 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 0148 16.03.2021 684,76 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 0149 16.03.2021 791,53 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00063/18/230 0150 16.03.2021 804,70 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení RICOH IM 350 sml 00608/20/230 [ISRS] 0250 25.03.2021 99,70 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení RICOH IM 350 sml 00474/20/230 0253 25.03.2021 239,87 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení AFICIO MP 2501SP RICOH sml 01032/14/230 0258 25.03.2021 454,40 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení RICOH IM 350 sml 00609/20/230 [ISRS] 0259 25.03.2021 458,64 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH sml 00063/18/230 0261 25.03.2021 984,89 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení AFICIO MP 201SPF RICOH sml 00064/18/230 0262 25.03.2021 1 230,09 Kč
servis služeb 3/2021, RICOH IM 350, sml 00608/20/230 [ISRS] 0393 26.04.2021 121,77 Kč
servis služeb 3/2021, RICOH IM 350, sml 00474/20/230 0395 26.04.2021 253,04 Kč
servis služeb 3/2021, RICOH IM 350, sml 00609/20/230 [ISRS] 0396 26.04.2021 297,18 Kč
servis služeb 3/2021, AFICIO MP 2501SP RICOH, sml 010320/14/230 0398 26.04.2021 483,95 Kč
servis služeb 3/2021, AFICIO MP 301SP RICOH, sml 01160/17/230 0399 26.04.2021 496,78 Kč
servis služeb 3/2021, AFICIO MP 201SPF RICOH, sml 00064/18/230 0403 26.04.2021 806,76 Kč
servis služeb 3/2021, AFICIO MP 2501SPF RICOH, sml 00063/18/230 0405 26.04.2021 875,87 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 12 687,25 Kč
Suvorovova 1854/152 - obsluha plyn. kotelny za 1/2021 [ISRS] 0283 24.09.2021 4 000,00 Kč
byty a NP - vyúčtování tepla, ÚT, TUV za 1/2021 0067 08.11.2021 623,09 Kč
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 0304 25.11.2021 316,84 Kč
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 0306 25.11.2021 399,20 Kč
byty a NP - vyúčtování tepla, ÚT, TUV za 1/2021 0310 25.11.2021 458,98 Kč
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 0300 25.11.2021 171,34 Kč
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 0301 25.11.2021 217,80 Kč
Loučka 212 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0153 09.12.2021 6 500,00 Kč
Petr BartušekARES 12 281,50 Kč
přichystání a odvoz pytlů s materiály ke skartaci za 01-02/2021 0226 24.02.2021 12 281,50 Kč
ORTEX spol. s r.o.ARES 12 000,00 Kč
podpora SW Orsoft za 12/2020 [ISRS] 0207 21.06.2021 12 000,00 Kč
DATA Invest s.r.o.ARES 11 071,50 Kč
Turistické noviny NCNJ, grafická příprava, 16 stran v roce 2021 0174 17.09.2021 11 071,50 Kč
OTIS a.s.ARES 10 470,94 Kč
NCNJ - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za 1/2021, PDP Kč 3.150, (z částky Kč 15.000, částka Kč 1.200+252 je vč.DPH - sim karta) [ISRS] 0125 12.08.2021 2 182,86 Kč
NCNJ - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za 1/2021, PDP Kč 3.150, (z částky Kč 15.000, částka Kč 1.200+252 je vč.DPH - sim karta) [ISRS] 0129 12.08.2021 8 288,08 Kč
VITA software, s.r.o.ARES 9 801,00 Kč
technická podpora produktů za 1.Q.2021 - SÚ, Vodopráv.úřad, Úřad územního plánování, Přestupky, Propojení do SSL-TMAPY ED [ISRS] 0495 29.04.2021 7 260,00 Kč
technická podpora produktů za 1.Q.2021 - SÚ, Vodopráv.úřad, Úřad územního plánování, Přestupky, Propojení do SSL-TMAPY ED [ISRS] 0132 13.05.2021 2 541,00 Kč
IReSoft, s.r.o.ARES 9 622,80 Kč
užívání IS Orion pro PSNJ 01-12/2021 0039 06.09.2021 9 622,80 Kč
HBH Projekt spol. s r.o.ARES 9 616,35 Kč
Cyklostezka NJ - Hostašovice - PD ve stupni DPS [ISRS] 0190 20.09.2021 1 706,10 Kč
Cyklostezka NJ - Hostašovice - PD ve stupni DPS [ISRS] 0191 20.09.2021 1 833,15 Kč
Cyklostezka NJ - Hostašovice - PD ve stupni DPS [ISRS] 0079 07.10.2021 6 077,10 Kč
Laboratoř M O R A V A s.r.o.ARES 9 560,49 Kč
rozbory dle protokolu č.383-386 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ - Stranický potok v m.č. Straník. 0079 12.07.2021 123,71 Kč
měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace z 9-ti výustí do vod povrchových (VT Zrzávka, VT Grasmanka a VT Jičínka) 0096 12.07.2021 8 288,08 Kč
rozbory dle protokolu č.383-386 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ - Stranický potok v m.č. Straník. 0208 26.07.2021 491,04 Kč
rozbory dle protokolu č.383-386 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ - Stranický potok v m.č. Straník. 0204 26.07.2021 295,24 Kč
rozbory dle protokolu č.383-386 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ - Stranický potok v m.č. Straník. 0206 26.07.2021 362,42 Kč
Tomáš TillARES 8 288,08 Kč
PD - Úprava DZ na ul.Novellara - ul.Myslbekova v NJ 0172 17.09.2021 8 288,08 Kč
Roman MatalíkARES 8 288,08 Kč
Dolní Brána 22, č.b.3 -výměna plyn. topidla Mora 0132 15.06.2021 8 288,08 Kč
Daniel SchmidtARES 8 081,23 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0271 26.05.2021 1 329,00 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0266 26.05.2021 369,38 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0268 26.05.2021 685,73 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0269 26.05.2021 689,14 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0270 26.05.2021 1 180,88 Kč
Údržba portálů icnj.cz za 1/2021 0092 10.09.2021 778,86 Kč
Údržba portálů icnj.cz za 1/2021 0096 10.09.2021 2 050,00 Kč
Údržba portálů icnj.cz za 1/2021 0096 10.09.2021 430,50 Kč
servisní a hostingové služby pro katalog sociálních služeb NJ na období 01-12/2021 0275 24.09.2021 567,74 Kč
AKADEMIE Libchavy s.r.o.ARES 7 850,48 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 1.-6.8.2021, Libchavy 0121 14.06.2021 6 488,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 1.-6.8.2021, Libchavy 0121 14.06.2021 1 362,48 Kč
Naděžda ByrtusováARES 6 860,86 Kč
ochranné pomůcky - rukavice nitril., krém na ruce.. 0059 09.08.2021 2 050,00 Kč
ochranné pomůcky - rukavice nitril., krém na ruce.. 0059 09.08.2021 430,50 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0162 17.09.2021 2 182,86 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0159 17.09.2021 963,60 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0160 17.09.2021 1 233,90 Kč
TOP Semináře s.r.o.ARES 5 566,00 Kč
školení: Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných...., on-line, dne 12.2.2021 0233 14.12.2021 5 566,00 Kč
Dům Lékařů,a.s.ARES 5 500,00 Kč
pracovně lékařská péče za 12/2020 [ISRS] 0159 21.01.2021 1 500,00 Kč
pracovně lékařská péče za 1/2021 [ISRS] 0199 22.02.2021 1 500,00 Kč
pracovně lékařská péče za 2/2021 [ISRS] 0217 23.03.2021 500,00 Kč
pracovně lékařská péče 3/2021 [ISRS] 0420 26.04.2021 2 000,00 Kč
FOREGROUND, s.r.o.ARES 4 969,57 Kč
servis fee a hostingové služby psnj.cz 01-10/2021 0081 12.07.2021 589,21 Kč
servis fee a hostingové služby psnj.cz 01-10/2021 0085 12.07.2021 963,60 Kč
servis fee a hostingové služby psnj.cz 01-10/2021 0087 12.07.2021 1 233,90 Kč
servis fee a hostingové služby psnj.cz 01-10/2021 0088 12.07.2021 2 182,86 Kč
Worldline Czech Republic s.r.o.ARES 4 969,57 Kč
balíčky KB SmartPay za 12/2020 0287 27.05.2021 589,21 Kč
balíčky KB SmartPay za 12/2020 0289 27.05.2021 963,60 Kč
balíčky KB SmartPay za 12/2020 0290 27.05.2021 1 233,90 Kč
balíčky KB SmartPay za 12/2020 0292 27.05.2021 2 182,86 Kč
Ing. Marek MilichARES 4 500,00 Kč
studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0123 19.07.2021 4 500,00 Kč
VOP CZ, s.p.ARES 4 235,00 Kč
refundace mzdy pro zaměstnance ze dne 20.1.2021, schůze RM 0176 15.11.2021 4 235,00 Kč
Kadlec - elektronika, s.r.o.ARES 4 235,00 Kč
servisní služby - profylaxe, revize, upgrade SW... - vyvolávací systém [ISRS] 0107 12.05.2021 4 235,00 Kč
Zdeněk VavřínARES 4 051,50 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2020 0102 12.05.2021 1 071,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2020 0104 12.05.2021 2 050,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2020 0104 12.05.2021 430,50 Kč
poruchová služba pro domy SVJ ve správě BPM za 12/2020, odpočet Kč 300,- 0186 20.05.2021 500,00 Kč
ELEKON SROARES 3 727,00 Kč
servisní prohlídka hodin - rok 2020 0044 08.01.2021 3 727,00 Kč
CORSAT s.r.o.ARES 3 648,15 Kč
DPS Pod Lipami 19 - nejdou programy, oprava odbočovače...PDP Kč 137,40 0256 22.11.2021 1 764,18 Kč
DPS Pod Lipami 19 - nejdou programy, oprava odbočovače...PDP Kč 137,40 0258 22.11.2021 1 883,97 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 3 645,09 Kč
Hoblíkova 592/3, 2292/13 - vyúčtování el. energie za 17.6.-31.12.2020 0115 14.06.2021 2 057,00 Kč
Horní Bečva, chata Jičínka - vyúčtování el. energie za 15.7.-31.12.2020 0099 11.10.2021 623,09 Kč
Horní Bečva, chata Jičínka - vyúčtování el. energie za 15.7.-31.12.2020 0151 13.10.2021 965,00 Kč
Statutární město OstravaARES 3 574,07 Kč
prolongační příprava strážníka v termínu od 25.-29.1.2021 0041 06.10.2021 574,07 Kč
prolongační příprava strážníka v termínu od 25.-29.1.2021 0191 15.10.2021 3 000,00 Kč
PORSENNA o.p.s.ARES 3 551,50 Kč
správa a provoz aplikace SW e-manažer 0056 08.07.2021 1 071,00 Kč
správa a provoz aplikace SW e-manažer 0057 08.07.2021 2 050,00 Kč
správa a provoz aplikace SW e-manažer 0057 08.07.2021 430,50 Kč
EMPEMONT s.r.o.ARES 3 539,25 Kč
pravidelná prohlídka vč. výměny 10ks zál. baterií, 3ks modulů, 4ks antén... 0184 21.06.2021 1 706,10 Kč
pravidelná prohlídka vč. výměny 10ks zál. baterií, 3ks modulů, 4ks antén... 0186 21.06.2021 1 833,15 Kč
Solitea a.s.ARES 3 539,25 Kč
oprava OCR + přílohy 0263 21.10.2021 1 706,10 Kč
oprava OCR + přílohy 0264 21.10.2021 1 833,15 Kč
KEMOstav s.r.o.ARES 3 235,54 Kč
Sokolovská 617/9 - stavební práce na akci - Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, PDP Kč 343.643,72 [ISRS] 0018 01.12.2021 3 235,54 Kč
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizaceARES 3 000,00 Kč
Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0263 22.11.2021 3 000,00 Kč
WINKEY INTERNATIONAL LTD. International HouseARES 2 786,71 Kč
Office Proffesional Plus 2019,10 kusů elektronické licence pro NCNJ 0121 12.08.2021 589,21 Kč
Office Proffesional Plus 2019,10 kusů elektronické licence pro NCNJ 0122 12.08.2021 963,60 Kč
Office Proffesional Plus 2019,10 kusů elektronické licence pro NCNJ 0123 12.08.2021 1 233,90 Kč
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.ARES 2 572,19 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0181 18.08.2021 1 500,00 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0215 23.08.2021 288,85 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0216 23.08.2021 402,66 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0209 23.08.2021 100,67 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0210 23.08.2021 114,80 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0211 23.08.2021 165,21 Kč
Jiří NeubauerARES 2 489,89 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 24.-31.7.2021, Třeboň 0130 13.05.2021 2 057,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 24.-31.7.2021, Třeboň 0263 26.05.2021 173,47 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 24.-31.7.2021, Třeboň 0264 26.05.2021 259,42 Kč
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN S.P.ARES 2 480,50 Kč
pronájem zařízení pro e-pasy za 1/2021 0100 11.10.2021 2 050,00 Kč
pronájem zařízení pro e-pasy za 1/2021 0100 11.10.2021 430,50 Kč
BONO auto a.s.ARES 2 480,50 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - výměna ventilů, vyvážení kol... 0223 18.11.2021 2 050,00 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - výměna ventilů, vyvážení kol... 0223 18.11.2021 430,50 Kč
ČEZ ESCO a.s.ARES 2 057,00 Kč
U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0106 11.08.2021 2 057,00 Kč
Moravská Šipka, spolekARES 2 057,00 Kč
letní tábor pro děti zaměstnance v termínu od 1.-14.8.2021, Štramberk 0172 15.11.2021 2 057,00 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 1 874,00 Kč
Přírodní voda 18,9l - 1ks 0057 09.08.2021 1 874,00 Kč
C SYSTEM CZ a.s.ARES 1 867,80 Kč
servisní služby SL-NET-PRO za 1/2021 - dohled na HW komponenty [ISRS] 0420 21.12.2021 1 867,80 Kč
T-MAPY spol. s r.o.ARES 1 706,10 Kč
aktualizace dat KN z ČÚZK 0164 21.07.2021 1 706,10 Kč
PROMOS spol. s r.o.  projekce, montáže, servisARES 1 645,60 Kč
elektroda defibrilační EL-AED-DE dětská 1ks - ND 0372 30.11.2021 1 645,60 Kč
Alena KupkováARES 1 200,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0047 06.08.2021 1 200,00 Kč
CZC.cz s.r.o.ARES 1 071,00 Kč
monitor LCD ProLite XB2483HSU-B3 0153 13.10.2021 1 071,00 Kč
NEWPS.CZ s.r.o.ARES 1 056,56 Kč
uživatelská podpora za 1/2021 0341 27.10.2021 103,00 Kč
uživatelská podpora za 1/2021 0342 27.10.2021 163,59 Kč
uživatelská podpora za 1/2021 0347 27.10.2021 354,87 Kč
uživatelská podpora za 1/2021 0349 27.10.2021 435,10 Kč
Dotazy VÚJ s.r.o.ARES 980,00 Kč
Předplatné - Neomezený počet dotazů do konce roku 2021 0131 18.01.2021 980,00 Kč
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.ARES 968,00 Kč
FA - prezentace v magazínu LOOK AT IT 2021 Valašsko a Beskydy 0029 06.09.2021 968,00 Kč
Jiří MyslíkARES 879,39 Kč
pronájem přenosové trasy - optické vlákno (ul. Jičínská a Na Lani) za 1/2021 0015 04.10.2021 879,39 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 778,86 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - oprava seřízení světlometů, světel, diagnostika... [ISRS] 0083 12.07.2021 778,86 Kč
MANUTAN s.r.o.ARES 778,86 Kč
laminátor s řezačkou Olympia A 240 1ks 0122 08.12.2021 778,86 Kč
Janis MasmanidisARES 687,22 Kč
etikety na víno s motivem NJ - Dornfelder 80 ks, Tramín červený 94 ks, Pálava 66 ks 0209 26.07.2021 687,22 Kč
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.ARES 623,09 Kč
klinické vyšetření osoby ze dne 9.1.2021 na LSPP NNJ - pro MP NJ 0057 10.05.2021 623,09 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -1 538 167,12 Kč
Celkem 7 522 502,28 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Domov Duha příspěvková organizaceARES 15 124,60 Kč
Karel Kvita, převod finančních prostředků na účet poskytovatele služby. 0004 01.07.2021 2 520,00 Kč
Jiřina Švehlíková, převod finančních prostředků na účet poskytovatele služby. 0014 02.07.2021 3 182,00 Kč
M. Vinklárková - obědy leden 2021 0016 02.09.2021 3 182,60 Kč
M. Vinklárková - obědy leden 2021 0035 06.09.2021 6 240,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 14 800,00 Kč
Ďurica SIPO leden 2021 0017 22.04.2021 480,00 Kč
T.Chromečková - SIPO 01/21 0011 28.04.2021 950,00 Kč
J.Mol - SIPO 01/21 0501 30.04.2021 1 020,00 Kč
Božena Petríková, Markéta Demetrová, SIPO leden 2021. 0089 11.05.2021 10 800,00 Kč
Jiří Urbánek, SIPO leden 2021. 0014 17.05.2021 1 550,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 12 728,00 Kč
platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 1/2021 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO. 0059 11.01.2021 3 182,00 Kč
platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 02/2021 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO. [ISRS] 0029 02.02.2021 3 182,00 Kč
platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 03/2021 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO. [ISRS] 0008 02.03.2021 3 182,00 Kč
platba za zhotovení kopií na kopírovacím stroji SHARP MXN3060N za období 04/2021 dle platebního kalendáře smlouvy č. V2018-361/OO. [ISRS] 0075 19.04.2021 3 182,00 Kč
Město Nový JičínARES 12 462,30 Kč
Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0233 28.01.2021 1 320,00 Kč
Dorovnání stravenek za rok 2020 - konec PPV k 20.02.2021 - p. Zapalačová 16 ks stravenek x 40 Kč, celkem 640 Kč 0195 22.02.2021 640,00 Kč
vyrovnání stravenek - Svobodová, nástup od 10.3., odbor bytový, 16x60Kč 0111 12.03.2021 960,00 Kč
vyrovnání stravenek - Jana Vývodová(PP146-21)- nástup na MD - 28ks x 60Kč, celkem 1680Kč 0129 15.03.2021 1 680,00 Kč
vyrovnání stravenek - Šrubař (PP178-21) 11x60Kč, Bartoň (PP177-21) 2x60Kč, Tomášková (PP164-21) 4x60Kč), Omaníková (PP146-21) 3x60Kč, celkem 1200Kč 0238 24.03.2021 1 200,00 Kč
vyrovnání stravenek - Gomolová (PP182-21) 3x60Kč 0252 25.03.2021 180,00 Kč
J.Pavelková - péče, prosinec 2020 0071 19.04.2021 2 700,00 Kč
Převod mylné platby v rámci exekučního řízení. 0013 04.10.2021 600,00 Kč
Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. 0019 04.10.2021 3 182,30 Kč
Alois KrestaARES 5 975,00 Kč
provedení deratizace MěÚ, budova Masarykovo náměstí 1, Divadelní 1, Divadelní 8 a Masarykovo nám. 2, 3. 0002 03.02.2021 5 275,00 Kč
provedení deratizace MěÚ, budova Masarykovo náměstí 1, Divadelní 1, Divadelní 8 a Masarykovo nám. 2, 3. 0001 05.10.2021 700,00 Kč
Český telekomunikační úřadARES 5 270,00 Kč
poplatek za využívání radiových kmitočtů - Palackého - IO 0013 26.07.2021 5 270,00 Kč
Fyzická osoba 4 561,11 Kč
0133 08.12.2021 4 561,11 Kč
Fyzická osoba 4 380,00 Kč
0364 27.10.2021 4 380,00 Kč
Slezská diakonieARES 3 882,00 Kč
Alena Trpkošová, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0028 03.06.2021 3 182,00 Kč
Veronika Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0005 07.06.2021 700,00 Kč
Fyzická osoba 3 470,00 Kč
0022 21.01.2021 1 050,00 Kč
0005 05.03.2021 650,00 Kč
0004 06.04.2021 1 650,00 Kč
0202 26.07.2021 120,00 Kč
MENU ROZVOZ CZ s.r.o.ARES 3 182,00 Kč
Markéta Demetrová, obědy. 0029 05.05.2021 3 182,00 Kč
Fyzická osoba 3 182,00 Kč
0012 02.08.2021 3 182,00 Kč
NJNet s.r.o.ARES 3 105,00 Kč
J.Mol - internet - leden 2021 0014 04.10.2021 405,00 Kč
J.Mol - internet - leden 2021 0018 04.10.2021 2 700,00 Kč
Fyzická osoba 3 105,00 Kč
0012 02.07.2021 405,00 Kč
0013 02.07.2021 2 700,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 2 700,00 Kč
Poplatek za rozhlas na 1.Q/2021 - 20ks organizační odbor, 1ks chata Jičínka, platba za 1ks a měsíc činí 45,-. 0057 11.01.2021 2 700,00 Kč
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZARES 2 459,00 Kč
Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0021 15.12.2021 2 459,00 Kč
REPREDENT s.r.o.ARES 1 800,00 Kč
Vrácení pokuty zaplacené po splatnosti - radar měření, datum úhrady 16.11.2020. 0021 15.09.2021 1 800,00 Kč
Martin LorenzARES 1 750,00 Kč
Vrácení pokuty zaplacené po splatnosti - radarové měření, datum úhrady 15.01.2021. 0005 02.12.2021 1 750,00 Kč
Domov NaNovo příspěvková organizaceARES 1 695,00 Kč
Jitka Pospíšilová, ubytování leden 2021. 0005 10.05.2021 1 695,00 Kč
Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín Máchova 62 příspěvková organizaceARES 1 260,00 Kč
Příspěvek na provoz únor 2021. 0014 01.12.2021 1 260,00 Kč
Fyzická osoba 1 250,00 Kč
0016 25.11.2021 1 250,00 Kč
Fyzická osoba 965,00 Kč
0017 27.08.2021 965,00 Kč
Charita Frýdek - MístekARES 850,00 Kč
J. Ďurica - vyúčtování Oáza pokoje, leden 2021 0007 08.11.2021 850,00 Kč
Fyzická osoba 700,00 Kč
0009 16.07.2021 700,00 Kč
Fyzická osoba 559,70 Kč
0260 25.03.2021 559,70 Kč
Kokiska s.r.o.ARES 550,00 Kč
Úhrada za objednané světelné vánoční řetězy s bezpečnostními prvky.(SÚ, ŽP ) 0004 08.07.2021 550,00 Kč
RO.NA.TA. z.s.ARES 480,00 Kč
Programová dotace 2021 - Kultura B. [ISRS] 0259 15.12.2021 480,00 Kč
ČESKÁ TELEVIZEARES 405,00 Kč
Poplatek za 1.Q/2021 - 2ks přijímačů, platba za 1 ks a měsíc činí 135,-. 0051 11.01.2021 405,00 Kč
Fyzická osoba 405,00 Kč
0063 19.04.2021 405,00 Kč
Seznam.cz a.s.ARES 300,00 Kč
Dobití kreditu pro zveřejnění nabídkového řízení - prodej pozemku parc. č. 573/2, v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí. 0012 11.11.2021 300,00 Kč
KOS Nový Jičín z. s.ARES 60,00 Kč
Programová dotace 2021 - Kultura B. [ISRS] 0395 20.12.2021 60,00 Kč
Fyzická osoba -277 800,00 Kč
0459 27.04.2021 -277 800,00 Kč
Celkem -164 384,29 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba -30,00 Kč
0010 28.04.2021 -30,00 Kč
Fyzická osoba -90,00 Kč
0034 20.12.2021 -90,00 Kč
Fyzická osoba -180,00 Kč
0016 27.07.2021 -180,00 Kč
Fyzická osoba -180,00 Kč
0015 25.06.2021 -180,00 Kč
Fyzická osoba -180,00 Kč
0002 01.10.2021 -180,00 Kč
Fyzická osoba -180,00 Kč
0002 03.05.2021 -180,00 Kč
Fyzická osoba -270,00 Kč
0008 23.03.2021 -270,00 Kč
Fyzická osoba -270,00 Kč
0019 25.03.2021 -270,00 Kč
Fyzická osoba -360,00 Kč
0001 01.10.2021 -360,00 Kč
Fyzická osoba -360,00 Kč
0012 24.03.2021 -360,00 Kč
Fyzická osoba -360,00 Kč
0018 30.09.2021 -360,00 Kč
Fyzická osoba -450,00 Kč
0006 21.04.2021 -450,00 Kč
Fyzická osoba -540,00 Kč
0001 06.09.2021 -540,00 Kč
Fyzická osoba -570,00 Kč
0003 04.10.2021 -570,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
0009 07.01.2021 -600,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
0002 01.07.2021 -600,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
0012 11.01.2021 -600,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
0006 06.01.2021 -600,00 Kč
Fyzická osoba -600,00 Kč
0007 06.10.2021 -600,00 Kč
Fyzická osoba -630,00 Kč
0019 26.04.2021 -630,00 Kč
Fyzická osoba -630,00 Kč
0005 03.09.2021 -630,00 Kč
Fyzická osoba -630,00 Kč
0001 01.09.2021 -630,00 Kč
Fyzická osoba -630,00 Kč
0016 22.04.2021 -630,00 Kč
Fyzická osoba -630,00 Kč
0006 05.05.2021 -630,00 Kč
Fyzická osoba -630,00 Kč
0028 26.10.2021 -630,00 Kč
Fyzická osoba -630,00 Kč
0004 02.12.2021 -630,00 Kč
Fyzická osoba -630,00 Kč
0002 01.09.2021 -630,00 Kč
Fyzická osoba -690,00 Kč
0001 01.07.2021 -600,00 Kč
0017 14.10.2021 -90,00 Kč
Fyzická osoba -720,00 Kč
0020 16.12.2021 -720,00 Kč
Fyzická osoba -900,00 Kč
0004 03.09.2021 -900,00 Kč
Fyzická osoba -960,00 Kč
0011 08.01.2021 -480,00 Kč
0010 15.03.2021 -480,00 Kč
Fyzická osoba -990,00 Kč
0015 29.03.2021 -990,00 Kč
Fyzická osoba -990,00 Kč
0030 22.12.2021 -990,00 Kč
Fyzická osoba -1 170,00 Kč
0019 31.08.2021 -1 170,00 Kč
Fyzická osoba -1 230,00 Kč
0007 21.04.2021 -780,00 Kč
0015 27.10.2021 -450,00 Kč
Fyzická osoba -1 280,00 Kč
0011 23.02.2021 -1 280,00 Kč
Fyzická osoba -1 530,00 Kč
0020 20.01.2021 -1 530,00 Kč
Fyzická osoba -1 530,00 Kč
0001 03.05.2021 -1 530,00 Kč
Fyzická osoba -2 520,00 Kč
0014 19.03.2021 -2 520,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES -3 182,30 Kč
vratka platby za říjen 2021 - stroj na OŽP (změna v systému úhrad za používání strojů - již nebude měsíční paušál, ale budou zasílány měsíčně faktury se skutečnou spotřebou). [ISRS] 0245 22.11.2021 -3 182,30 Kč
Ing. Dušan GlogarARES -5 130,00 Kč
čtvrtletní záloha na dodávky energií v souvislosti s nájmem NP v budově Divadelní 8 dle sml. č. P2012-275/OB. 0023 02.02.2021 -900,00 Kč
čtvrtletní záloha na dodávky energií v souvislosti s nájmem NP (místnost č. 11 a 12) v budově Divadelní 8 dle sml. č. P2012-275/OB. 0003 03.05.2021 -900,00 Kč
čtvrtletní záloha na dodávky energií v souvislosti s nájmem NP (místnost č. 11 a 12) v budově Divadelní 8 dle sml. č. P2012-275/OB. 0005 02.08.2021 -900,00 Kč
čtvrtletní záloha na dodávky energií v souvislosti s nájmem NP (místnost č. 13) v budově Divadelní 8 dle sml. č. P2012-275/OB - 2. a 3. čtvrtletí 2021. 0045 06.08.2021 -600,00 Kč
čtvrtletní záloha na dodávky energií a úklid v souvislosti s nájmem NP (místnost č. 11, 12, 13) v budově Divadelní 8, dle sml. č. P2012-275/OB. 0002 02.11.2021 -630,00 Kč
čtvrtletní záloha na dodávky energií a úklid v souvislosti s nájmem NP (místnost č. 11, 12, 13) v budově Divadelní 8, dle sml. č. P2012-275/OB. 0009 02.11.2021 -1 200,00 Kč
Město Nový JičínARES -3 079 416,00 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky za měsíc leden 2021, zam. 3286x60,-, uvolněným členům ZM 58x90,- 0008 05.01.2021 -202 380,00 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0158 21.01.2021 -268 440,00 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc březen 2021, zam. 4967x60Kč, uvolněným členům ZM 69x90Kč 0025 03.03.2021 -304 230,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc duben 2021, zam. 4238x60Kč, uvolněným ZM 59x90Kč 0279 26.03.2021 -259 590,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc červen 2021, zam. 4833x60KČ, uvol. ZM 54x90KČ, celkem 294.840KČ 0220 24.05.2021 -294 840,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc červenec 2021, zaměstnanci 4310x60,-, uvol. ZM 58x90,-, celkem 263 820,- Kč 0242 23.06.2021 -263 820,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc srpen 2021, zaměstnanci 3936x60, uvol. ZM 58x90, celkem 241 380Kč 0201 26.07.2021 -241 380,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc září 2021, zaměstnanci 3553x60, uvol. ZM 50x90, celkem 217 680Kč 0237 25.08.2021 -217 680,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc říjen 2021, zaměstnanci 4160x60, uvolnění ZM 54x90, celkem 254 460 Kč 0305 30.09.2021 -254 460,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - dobití elektronické Stravenky - Benefity a.s., Zelená 1990/1, 160 00 Praha 6, IČO 27095231 (dokl.č. 4021100108) 0198 18.10.2021 -4 633,20 Kč
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc říjen 2021, zaměstnanci 4490x60, uvolnění ZM 52x90, celkem 274.800Kč 0340 27.10.2021 -274 080,00 Kč
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc prosinec 2021, zaměstnanci 4639x60, uvolnění ZM 59X90 0287 24.11.2021 -283 650,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby -dobití elektronické stravenky - Lidl stravenky v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, IČO 05433720 (dokl.č. 4021090039) 0096 07.12.2021 -9 622,80 Kč
Převod soc. fondu na stravenky na měsíc leden 2022, zaměstnanci 3255x60, uvolnění ZM 59x90 0416 21.12.2021 -200 610,00 Kč
Celkem -3 114 298,30 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 84 288 531,00 Kč 79 786 722,11 Kč 95 % 5 825 835,00 Kč 7 % 5 624 180,00 Kč 14 % 5 486 386,00 Kč 20 % 5 561 552,00 Kč 27 % 5 200 269,12 Kč 33 % 5 823 276,99 Kč 40 % 8 968 118,00 Kč 50 % 6 280 041,00 Kč 58 % 6 318 899,00 Kč 65 % 6 108 607,00 Kč 73 % 5 942 008,00 Kč 80 % 12 647 550,00 Kč 95 %
5019 Ostatní platy 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobn.. 1 300 000,00 Kč 813 810,00 Kč 63 % 54 470,00 Kč 4 % 58 450,00 Kč 9 % 70 990,00 Kč 14 % 73 370,00 Kč 20 % 69 205,00 Kč 25 % 76 940,00 Kč 31 % 68 800,00 Kč 36 % 64 400,00 Kč 41 % 72 195,00 Kč 47 % 63 725,00 Kč 52 % 64 350,00 Kč 57 % 76 915,00 Kč 63 %
5029 Ostatní platb.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 21 340 469,00 Kč 19 883 147,25 Kč 93 % 1 459 201,00 Kč 7 % 1 409 279,00 Kč 13 % 1 379 234,00 Kč 20 % 1 332 058,00 Kč 26 % 1 253 593,02 Kč 32 % 1 453 393,23 Kč 39 % 2 244 261,00 Kč 49 % 1 577 114,00 Kč 57 % 1 588 575,00 Kč 64 % 1 534 561,00 Kč 71 % 1 492 116,00 Kč 78 % 3 159 762,00 Kč 93 %
5032 Povinné pojis.. 7 745 128,00 Kč 7 261 519,69 Kč 94 % 529 554,00 Kč 7 % 511 433,00 Kč 13 % 500 528,00 Kč 20 % 507 998,00 Kč 26 % 483 629,88 Kč 33 % 520 027,81 Kč 39 % 814 437,00 Kč 50 % 572 337,00 Kč 57 % 576 505,00 Kč 65 % 556 898,00 Kč 72 % 541 491,00 Kč 79 % 1 146 681,00 Kč 94 %
5038 Povinné pojis.. 490 000,00 Kč 472 517,00 Kč 96 % 168 806,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 41 169,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 153 945,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 108 597,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 % 0,00 Kč 96 %
5039 Ostatní povin.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za uži.. 40 000,00 Kč 28 876,17 Kč 72 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 28 876,17 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 %
5132 Ochranné pomů.. 60 000,00 Kč 17 099,00 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 509,00 Kč 4 % 2 523,00 Kč 8 % 12 067,00 Kč 28 %
5133 Léky a zdravo.. 32 500,00 Kč 3 600,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 900,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 900,00 Kč 6 % 1 800,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5136 Knihy, učební.. 600 000,00 Kč 567 374,72 Kč 95 % 19 561,00 Kč 3 % 45 470,56 Kč 11 % 43 914,56 Kč 18 % 42 096,56 Kč 25 % 47 874,56 Kč 33 % 40 367,56 Kč 40 % 40 237,56 Kč 47 % 40 161,56 Kč 53 % 62 831,56 Kč 64 % 42 170,56 Kč 71 % 50 429,56 Kč 79 % 92 259,12 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný.. 1 898 000,00 Kč 1 039 957,79 Kč 55 % 7 760,00 Kč 0 % 2 810,83 Kč 1 % 12 466,00 Kč 1 % 7 070,04 Kč 2 % 8 309,50 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 496 387,78 Kč 28 % 14 597,49 Kč 29 % 137 313,00 Kč 36 % 4 280,98 Kč 36 % 348 962,17 Kč 55 %
5139 Nákup materiá.. 975 000,00 Kč 908 984,06 Kč 93 % 21 367,45 Kč 2 % 223 259,94 Kč 25 % 26 570,76 Kč 28 % 8 824,00 Kč 29 % 164 568,21 Kč 46 % 45 741,45 Kč 50 % 27 731,51 Kč 53 % 19 888,05 Kč 55 % 172 244,84 Kč 73 % 50 210,09 Kč 78 % 1 560,00 Kč 78 % 147 017,76 Kč 93 %
5151 Studená voda 350 000,00 Kč 341 990,40 Kč 98 % 30 134,27 Kč 9 % -58 524,60 Kč -8 % 101 487,25 Kč 21 % -7 000,00 Kč 19 % -750,00 Kč 19 % 75 141,93 Kč 40 % 38 419,15 Kč 51 % -8 350,00 Kč 49 % 48 543,72 Kč 63 % 32 022,08 Kč 72 % -8 050,00 Kč 69 % 98 916,60 Kč 98 %
5152 Teplo 2 100 000,00 Kč 1 843 254,69 Kč 88 % -39 719,14 Kč -2 % 562 240,00 Kč 25 % 296 673,79 Kč 39 % 158 278,05 Kč 47 % 76 570,35 Kč 50 % 96 478,27 Kč 55 % 6 317,42 Kč 55 % -7 200,00 Kč 55 % 38 100,00 Kč 57 % 124 787,22 Kč 63 % 235 321,54 Kč 74 % 295 407,19 Kč 88 %
5154 Elektrická en.. 1 500 000,00 Kč 894 575,94 Kč 60 % 75 158,87 Kč 5 % 30 227,00 Kč 7 % 66 333,47 Kč 11 % 169 091,74 Kč 23 % 61 661,18 Kč 27 % 61 464,00 Kč 31 % 145 282,84 Kč 41 % 11 633,53 Kč 41 % 59 259,27 Kč 45 % 144 116,72 Kč 55 % 17 017,02 Kč 56 % 53 330,30 Kč 60 %
5155 Pevná paliva 1 000,00 Kč 520,00 Kč 52 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 520,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
5156 Pohonné hmoty.. 150 000,00 Kč 82 852,97 Kč 55 % 3 142,64 Kč 2 % 3 960,98 Kč 5 % 2 509,76 Kč 6 % 4 160,98 Kč 9 % 4 237,59 Kč 12 % 9 153,78 Kč 18 % 9 102,76 Kč 24 % 5 268,65 Kč 28 % 3 432,63 Kč 30 % 9 576,41 Kč 36 % 9 445,53 Kč 43 % 18 861,26 Kč 55 %
5161 Služby pošt 2 150 000,00 Kč 2 147 403,90 Kč 100 % 47 957,21 Kč 2 % 296 876,31 Kč 16 % 35 926,71 Kč 18 % 392 506,83 Kč 36 % 59 220,26 Kč 39 % 373 875,43 Kč 56 % 52 353,08 Kč 59 % 41 278,40 Kč 60 % 321 091,47 Kč 75 % 56 135,88 Kč 78 % 58 167,01 Kč 81 % 412 015,31 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 111 000,00 Kč 104 702,00 Kč 94 % 5 808,00 Kč 5 % 5 808,00 Kč 10 % 8 954,00 Kč 19 % 8 954,00 Kč 27 % 12 100,00 Kč 37 % 8 954,00 Kč 46 % 5 808,00 Kč 51 % 12 100,00 Kč 62 % 6 208,00 Kč 67 % 12 100,00 Kč 78 % 5 808,00 Kč 83 % 12 100,00 Kč 94 %
5164 Nájemné 126 000,00 Kč 108 002,32 Kč 86 % 0,00 Kč 0 % 2 420,00 Kč 2 % 16 373,72 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 17 583,72 Kč 29 % 8 791,86 Kč 36 % 1 210,00 Kč 37 % 16 373,72 Kč 50 % 8 791,86 Kč 57 % 11 291,86 Kč 66 % 8 791,86 Kč 73 % 16 373,72 Kč 86 %
5166 Konzultační, .. 338 200,00 Kč 234 582,00 Kč 69 % 22 150,00 Kč 7 % 15 730,00 Kč 11 % 14 050,00 Kč 15 % 17 310,00 Kč 20 % 25 780,00 Kč 28 % 22 150,00 Kč 35 % 13 680,00 Kč 39 % 13 680,00 Kč 43 % 22 392,00 Kč 49 % 28 200,00 Kč 58 % 20 940,00 Kč 64 % 18 520,00 Kč 69 %
5167 Služby školen.. 1 000 000,00 Kč 702 315,68 Kč 70 % 37 712,00 Kč 4 % 35 430,72 Kč 7 % 52 628,00 Kč 13 % 20 527,40 Kč 15 % 90 580,50 Kč 24 % 74 990,35 Kč 31 % 15 745,60 Kč 33 % 60 830,00 Kč 39 % 85 200,00 Kč 47 % 44 560,00 Kč 52 % 119 465,11 Kč 64 % 64 646,00 Kč 70 %
5168 Služby zpraco.. 260 000,00 Kč 220 337,67 Kč 85 % 15 899,00 Kč 6 % 7 031,00 Kč 9 % 9 377,20 Kč 12 % 4 935,70 Kč 14 % 5 849,20 Kč 17 % 23 263,20 Kč 26 % 21 395,17 Kč 34 % 5 522,60 Kč 36 % 14 441,20 Kč 41 % 30 872,30 Kč 53 % 49 084,40 Kč 72 % 32 666,70 Kč 85 %
5169 Nákup ostatní.. 5 615 000,00 Kč 4 243 819,69 Kč 76 % 212 097,04 Kč 4 % 749 154,03 Kč 17 % 48 875,31 Kč 18 % 500 147,41 Kč 27 % 399 710,68 Kč 34 % 420 911,75 Kč 42 % 304 865,22 Kč 47 % 276 483,14 Kč 52 % 366 280,45 Kč 58 % 348 450,90 Kč 65 % 273 703,52 Kč 69 % 343 140,24 Kč 76 %
5171 Opravy a udrž.. 4 547 425,00 Kč 3 030 306,31 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 51 616,18 Kč 1 % 19 148,25 Kč 2 % 11 785,50 Kč 2 % 63 194,01 Kč 3 % 54 257,10 Kč 4 % 48 056,58 Kč 5 % 11 146,37 Kč 6 % 529 140,54 Kč 17 % 1 590 631,53 Kč 52 % 179 121,01 Kč 56 % 472 209,24 Kč 67 %
5173 Cestovné (tuz.. 250 000,00 Kč 144 542,80 Kč 58 % 2 205,00 Kč 1 % 2 089,00 Kč 2 % 1 190,00 Kč 2 % -4 367,00 Kč 0 % -1 258,00 Kč -0 % 13 288,00 Kč 5 % 12 736,00 Kč 10 % 5 762,00 Kč 13 % 26 536,00 Kč 23 % 20 674,00 Kč 32 % 45 247,80 Kč 50 % 20 440,00 Kč 58 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč 30 235,79 Kč 60 % 1 800,00 Kč 4 % 917,00 Kč 5 % 190,00 Kč 6 % 4 799,79 Kč 15 % 2 583,00 Kč 21 % 633,00 Kč 22 % 3 814,00 Kč 29 % 1 679,00 Kč 33 % 2 425,00 Kč 38 % 3 042,00 Kč 44 % 4 330,00 Kč 52 % 4 023,00 Kč 60 %
5176 Účastnické po.. 20 000,00 Kč 11 300,00 Kč 56 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 1 990,00 Kč 16 % 5 000,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 3 100,00 Kč 56 %
5179 Ostatní nákup.. 264 500,00 Kč 33 600,00 Kč 13 % 5 400,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 4 800,00 Kč 4 % 1 200,00 Kč 4 % 2 400,00 Kč 5 % 3 600,00 Kč 7 % 4 800,00 Kč 8 % 6 000,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 5 400,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5192 Poskytnuté ne.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a.. 21 000,00 Kč 14 250,00 Kč 68 % 14 250,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5424 Náhrady mezd .. 1 900 000,00 Kč 1 633 730,00 Kč 86 % 148 075,00 Kč 8 % 238 755,00 Kč 20 % 206 891,00 Kč 31 % 300 643,00 Kč 47 % 156 826,00 Kč 55 % 49 501,00 Kč 58 % 35 684,00 Kč 60 % 75 827,00 Kč 64 % 36 123,00 Kč 66 % 69 661,00 Kč 69 % 143 403,00 Kč 77 % 172 341,00 Kč 86 %
5909 Ostatní neinv.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 1 280 000,00 Kč 1 269 488,08 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 000,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 391 503,04 Kč 31 % 871 985,04 Kč 99 %
6122 Stroje, příst.. 62 000,00 Kč 61 020,30 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 61 020,30 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
Celkem 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 % 8 668 624,34 Kč 6 % 9 818 613,95 Kč 7 % 8 406 707,78 Kč 6 % 9 157 111,00 Kč 6 % 8 203 737,78 Kč 6 % 9 291 976,88 Kč 7 % 13 036 799,89 Kč 9 % 9 580 353,80 Kč 7 % 10 379 713,03 Kč 7 % 11 199 452,85 Kč 8 % 9 652 057,38 Kč 7 % 20 541 289,65 Kč 15 %