Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (ORG 382) / 2021

Název:
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 118,00 Kč - - - -
výdaje 7 838 788,33 Kč Pokles 7 813 788,33 Kč 4 772 325,30 Kč 61 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 308 788,33 Kč Navýšení 6 583 329,33 Kč 4 079 732,43 Kč 62 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 530 000,00 Kč Pokles 1 230 459,00 Kč 692 592,87 Kč 56 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 530 000,00 Kč Pokles 1 230 459,00 Kč 692 592,87 Kč 56 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 000,00 Kč Pokles 479 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 56 997,47 Kč 52 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 56 997,47 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 114 769,00 Kč 96 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 114 769,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 319 627,40 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 319 627,40 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 201 199,00 Kč 201 199,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 201 199,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 995 000,00 Kč Navýšení 1 294 541,00 Kč 913 394,01 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 65 383,17 Kč 37 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 65 383,17 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 200 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 288 464,64 Kč 96 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 288 464,64 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 221 460,25 Kč 96 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 221 460,25 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 360 000,00 Kč Pokles 280 000,00 Kč 38 544,95 Kč 14 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 38 544,95 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 299 541,00 Kč 299 541,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 299 541,00 Kč - - - -
3631 Veřejné osvětlení 5 200 000,00 Kč 5 200 000,00 Kč 3 157 268,86 Kč 61 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 224 416,00 Kč 224 416,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 224 416,00 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 2 544 751,25 Kč 57 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 2 544 751,25 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 Kč Pokles 86 584,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Navýšení 389 000,00 Kč 388 101,61 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 388 101,61 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 788,33 Kč 13 788,33 Kč 9 069,56 Kč 66 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Pokles 4 718,77 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 788,33 Kč Navýšení 9 069,56 Kč 9 069,56 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 9 069,56 Kč - - - -
Celkem 7 838 788,33 Kč Pokles 7 813 788,33 Kč 4 772 325,30 Kč 61 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 382 (Odbor majetku a investic ORJ 139, 141), Paragraf 3421 (Využití volného času dětí a mládeže), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
MP toner,spol.s r.o.ARES 60 319,00 Kč
Drátěné kalíšky na tužky, odkládací trojboxy, stojany na listy, stojany na časopisy pro NCNJ 0255 25.08.2021 60 319,00 Kč
HBH Projekt spol. s r.o.ARES 54 450,00 Kč
Cyklostezka NJ - Hostašovice - PD ve stupni DPS [ISRS] 0249 22.09.2021 45 000,00 Kč
Cyklostezka NJ - Hostašovice - PD ve stupni DPS [ISRS] 0249 22.09.2021 9 450,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 114 769,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 484 260,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 344 134,77 Kč 281 413,47 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 041,00 Kč 0 % 4 296,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 51 660,47 Kč 17 % 224 416,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
5151 Studená voda 175 000,00 Kč 65 383,17 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 295,22 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 17 366,60 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 191,49 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 32 594,28 Kč 33 % -281,89 Kč 33 % 8 217,47 Kč 37 %
5154 Elektrická en.. 4 800 000,00 Kč 2 833 215,89 Kč 59 % -474 558,71 Kč -10 % -93 950,09 Kč -12 % 169 370,68 Kč -8 % -367 109,18 Kč -16 % 1 463 988,26 Kč 15 % 646 667,70 Kč 28 % 195 788,67 Kč 32 % 28 614,12 Kč 33 % 1 985,09 Kč 33 % 1 819,02 Kč 33 % 1 065 914,77 Kč 55 % 194 685,56 Kč 59 %
5169 Nákup ostatní.. 436 584,00 Kč 336 229,25 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 990,00 Kč 5 % 79 437,00 Kč 23 % 54 450,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 179 352,25 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 1 064 000,00 Kč 746 273,96 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 30 998,75 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 9 995,00 Kč 4 % 52 804,40 Kč 9 % 482 360,60 Kč 54 % 170 115,21 Kč 70 %
6121 Budovy, haly .. 509 809,56 Kč 509 809,56 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 069,56 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 201 199,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 299 541,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 813 788,33 Kč 4 772 325,30 Kč 61 % -474 558,71 Kč -6 % -93 950,09 Kč -1 % 176 665,90 Kč 2 % -367 109,18 Kč -5 % 1 474 098,82 Kč 19 % 668 330,30 Kč 9 % 450 976,42 Kč 6 % 108 242,61 Kč 1 % 66 430,09 Kč 1 % 438 419,17 Kč 6 % 1 772 409,48 Kč 23 % 552 370,49 Kč 7 %