Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (ORG 382) / 2021

Název:
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 118,00 Kč - - - -
výdaje 7 838 788,33 Kč Pokles 7 813 788,33 Kč 4 772 325,30 Kč 61 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 308 788,33 Kč Navýšení 6 583 329,33 Kč 4 079 732,43 Kč 62 %
Tělovýchova a zájmová činnost 1 530 000,00 Kč Pokles 1 230 459,00 Kč 692 592,87 Kč 56 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 530 000,00 Kč Pokles 1 230 459,00 Kč 692 592,87 Kč 56 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 000,00 Kč Pokles 479 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 56 997,47 Kč 52 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 56 997,47 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 114 769,00 Kč 96 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 114 769,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč Navýšení 320 000,00 Kč 319 627,40 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 319 627,40 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 201 199,00 Kč 201 199,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 201 199,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 995 000,00 Kč Navýšení 1 294 541,00 Kč 913 394,01 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 175 000,00 Kč 175 000,00 Kč 65 383,17 Kč 37 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 65 383,17 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 200 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 288 464,64 Kč 96 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 288 464,64 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 Kč Pokles 230 000,00 Kč 221 460,25 Kč 96 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 221 460,25 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 360 000,00 Kč Pokles 280 000,00 Kč 38 544,95 Kč 14 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 38 544,95 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 0,00 Kč Navýšení 299 541,00 Kč 299 541,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 299 541,00 Kč - - - -
3631 Veřejné osvětlení 5 200 000,00 Kč 5 200 000,00 Kč 3 157 268,86 Kč 61 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 224 416,00 Kč 224 416,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 224 416,00 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 4 500 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 2 544 751,25 Kč 57 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 2 544 751,25 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 Kč Pokles 86 584,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Navýšení 389 000,00 Kč 388 101,61 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 388 101,61 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 13 788,33 Kč 13 788,33 Kč 9 069,56 Kč 66 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Pokles 4 718,77 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 788,33 Kč Navýšení 9 069,56 Kč 9 069,56 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 9 069,56 Kč - - - -
Celkem 7 838 788,33 Kč Pokles 7 813 788,33 Kč 4 772 325,30 Kč 61 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 382 (Odbor majetku a investic ORJ 139, 141), Paragraf 3631 (Veřejné osvětlení), Položka 5154 (Elektrická energie)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Tiskárna Ministerstva vnitraARES 417 554,09 Kč
předplatné: Časopis 112 od č.1-12/2021 0078 10.05.2021 417 554,09 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 134 888,50 Kč
VO - vyúčtování elektřiny za 1.1.-25.1.2021, Straník 9002, Masarykovo nám 27, Jubilejní 384/27, Za Školou 547, Suvorovova 122, Beskydská 939/2, Budovatelů 384/51, Bludovice 9018, Kojetín 34,... 0039 03.03.2021 57 291,08 Kč
VO - vyúčtování elektřiny za 1.1.-26.1.2021, Palackého 84, Dolní brána 9003, Sokolovská 9001, ... 0041 03.03.2021 71 726,44 Kč
Vyúčtování el. energie VO Slezská za 1.1.-8.2.2021 0269 25.03.2021 5 870,98 Kč
Česká pošta s.p.ARES 59 705,03 Kč
certifikáty pro zaměstnance 4ks - do 10.1.2021 0241 24.05.2021 59 705,03 Kč
ČEZ ESCO a.s.ARES 4 715,91 Kč
U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0030 02.02.2021 4 715,91 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -1 179 073,53 Kč
Celkem -562 210,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Obec Šenov u Nového JičínaARES -59 301,75 Kč
spotřeba el. energie VO - světelné body na území k.ú. města NJ od 16.1.2020 - 31.12.2020 0299 28.05.2021 -59 301,75 Kč
Celkem -59 301,75 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Pražská plynárenská a.s.ARES 3 061 000,00 Kč
Zálohy el. energie VO za období 1.3.2021 - 30.3.2021 - Slezská 35 0032 05.05.2021 10 900,00 Kč
Zálohy el. energie VO+NP za období 1.4.2021 - 30.4.2021 - U Hráze 246, Kostelní 4, ... 0034 05.05.2021 421 600,00 Kč
Zálohy el. energie VO za období 1.2.2021 - 28.2.2021 - Komenského 68, Beskydská 169, ... 0035 05.05.2021 567 100,00 Kč
Zálohy el. energie VO za období 1.4.2021 - 30.6.2021 - Slezská 35 0320 30.06.2021 10 900,00 Kč
Zálohy el. energie VO, NP za období 1.4.2021 - 30.6.2021 0322 30.06.2021 623 200,00 Kč
záloha na el. - 10/2021 - VO U Hráze 246, Kostelní 41, .. 0278 22.11.2021 396 600,00 Kč
záloha na el. - 10/2021 - VO Komenského 68, Beskydská 169, .. 0279 22.11.2021 623 200,00 Kč
Záloha el. energie VO Slezská k 20.12.2021 0137 08.12.2021 10 900,00 Kč
Zálohy el. energie VO - IV.Q 2021 0192 10.12.2021 396 600,00 Kč
ČEZ ESCO a.s.ARES 107 120,00 Kč
U Rybníka-VO - čtvrtletní záloha na el. energii do 2/2021 0167 17.02.2021 23 690,00 Kč
Záloha el. energie VO Bludovice I.Q 2021 0030 03.03.2021 3 090,00 Kč
Záloha el. energie VO Bludovice II.Q 2021 0142 17.05.2021 3 090,00 Kč
Záloha el. energie VO U Rybníka II.Q 2021 0177 19.05.2021 23 690,00 Kč
Záloha el. enegie VO Bludovice III.Q 2021 0146 16.08.2021 3 090,00 Kč
Záloha el. energie III.Q 2021 VO U Rybníka 0173 17.08.2021 23 690,00 Kč
Bludovice VO - záloha na el. 4.Q.2021 0226 18.11.2021 3 090,00 Kč
U Rybníka VO - záloha na el. 4.Q.2021 0237 18.11.2021 23 690,00 Kč
Celkem 3 168 120,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES -1 857,00 Kč
Mylný příjem, firma F.67, s.r.o., IČO 26869675, částka ve výši 1.857,-Kč poukázána na příjmový účet 26.05.2021, D 6021050019, náleží na výdajový účet. 0298 28.05.2021 -1 857,00 Kč
Celkem -1 857,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 484 260,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 344 134,77 Kč 281 413,47 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 041,00 Kč 0 % 4 296,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 51 660,47 Kč 17 % 224 416,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
5151 Studená voda 175 000,00 Kč 65 383,17 Kč 37 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 295,22 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 17 366,60 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 191,49 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 32 594,28 Kč 33 % -281,89 Kč 33 % 8 217,47 Kč 37 %
5154 Elektrická en.. 4 800 000,00 Kč 2 833 215,89 Kč 59 % -474 558,71 Kč -10 % -93 950,09 Kč -12 % 169 370,68 Kč -8 % -367 109,18 Kč -16 % 1 463 988,26 Kč 15 % 646 667,70 Kč 28 % 195 788,67 Kč 32 % 28 614,12 Kč 33 % 1 985,09 Kč 33 % 1 819,02 Kč 33 % 1 065 914,77 Kč 55 % 194 685,56 Kč 59 %
5169 Nákup ostatní.. 436 584,00 Kč 336 229,25 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 22 990,00 Kč 5 % 79 437,00 Kč 23 % 54 450,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 0,00 Kč 36 % 179 352,25 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 1 064 000,00 Kč 746 273,96 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 30 998,75 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 9 995,00 Kč 4 % 52 804,40 Kč 9 % 482 360,60 Kč 54 % 170 115,21 Kč 70 %
6121 Budovy, haly .. 509 809,56 Kč 509 809,56 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 069,56 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 201 199,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 299 541,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 813 788,33 Kč 4 772 325,30 Kč 61 % -474 558,71 Kč -6 % -93 950,09 Kč -1 % 176 665,90 Kč 2 % -367 109,18 Kč -5 % 1 474 098,82 Kč 19 % 668 330,30 Kč 9 % 450 976,42 Kč 6 % 108 242,61 Kč 1 % 66 430,09 Kč 1 % 438 419,17 Kč 6 % 1 772 409,48 Kč 23 % 552 370,49 Kč 7 %