Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Klub seniorů Nový Jičín (ORG 383) / 2021

Název:
Klub seniorů Nový Jičín (383)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 388,00 Kč 96 %
výdaje 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 99 264,52 Kč 43 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 99 264,52 Kč 43 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 99 264,52 Kč 43 %
5021 Ostatní osobní výdaje 34 000,00 Kč Navýšení 38 000,00 Kč 36 385,00 Kč 96 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 36 385,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 499,00 Kč 75 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 7 499,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 658,00 Kč 67 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 6 658,00 Kč - - - -
5151 Studená voda 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 254,92 Kč 38 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 254,92 Kč - - - -
5153 Plyn 38 000,00 Kč Pokles 34 000,00 Kč 31 986,04 Kč 94 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 31 986,04 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč -1 297,00 Kč -4 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč -1 297,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 200,00 Kč 60 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 200,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 11 801,56 Kč 51 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 11 801,56 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 777,00 Kč 23 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 777,00 Kč - - - -
Celkem 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 99 264,52 Kč 43 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 383 (Klub seniorů Nový Jičín), Paragraf 4379 (Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve), Položka 5151 (Studená voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 3 651,02 Kč
Msgr. Šrámka 1029/13, KS NJ - vodné, stočné 12.12.2020-25.02.2021 0120 15.03.2021 175,77 Kč
Msgr. Šrámka 1029/13, byty - vodné, stočné 12/2020-02/2021, 0134 15.03.2021 3 475,25 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 3 525,52 Kč
Kojetín 58 - vyúčtování el. energie za 10.1.-31.12.2020 0113 14.06.2021 451,99 Kč
Hoblíkova 592/3, 2292/13 - vyúčtování el. energie za 17.6.-31.12.2020 0118 14.06.2021 3 073,53 Kč
Naděžda ByrtusováARES 3 344,73 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0197 20.09.2021 3 344,73 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 2 892,74 Kč
školení: Stavby na cizích pozemcích, on-line, dne 4.2.2021 (zaměstnanec) 0175 10.12.2021 2 892,74 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 813,58 Kč
měsíční poplatek 2/2021 - paušál - servisní smlouva ke kopír. stroji Sharp MX6070-98002052 [ISRS] 0186 20.09.2021 813,58 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 813,58 Kč
Loučka 275 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0168 10.12.2021 813,58 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 15 041,17 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba -12 786,25 Kč
0216 23.03.2021 -3 475,25 Kč
0241 23.06.2021 -3 073,53 Kč
0298 29.09.2021 -3 344,73 Kč
0392 20.12.2021 -2 892,74 Kč
Celkem -12 786,25 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 38 000,00 Kč 36 385,00 Kč 96 % 2 790,00 Kč 7 % 2 945,00 Kč 15 % 2 945,00 Kč 23 % 2 945,00 Kč 31 % 2 945,00 Kč 38 % 2 945,00 Kč 46 % 3 545,00 Kč 55 % 2 945,00 Kč 63 % 2 945,00 Kč 71 % 2 945,00 Kč 79 % 2 945,00 Kč 86 % 3 545,00 Kč 96 %
5137 Drobný hmotný.. 10 000,00 Kč 7 499,00 Kč 75 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 499,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 %
5139 Nákup materiá.. 10 000,00 Kč 6 658,00 Kč 67 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 955,00 Kč 20 % 258,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 4 445,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 %
5151 Studená voda 6 000,00 Kč 2 254,92 Kč 38 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 175,77 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 451,99 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 813,58 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 813,58 Kč 38 %
5153 Plyn 34 000,00 Kč 31 986,04 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % -653,96 Kč -2 % 3 450,00 Kč 8 % 3 140,00 Kč 17 % 3 140,00 Kč 27 % 3 450,00 Kč 37 % 3 140,00 Kč 46 % 3 140,00 Kč 55 % 3 450,00 Kč 65 % 3 140,00 Kč 75 % 0,00 Kč 75 % 6 590,00 Kč 94 %
5154 Elektrická en.. 30 000,00 Kč -1 297,00 Kč -4 % -1 931,00 Kč -6 % 634,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 % 0,00 Kč -4 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 2 000,00 Kč 1 200,00 Kč 60 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 600,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 300,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 300,00 Kč 60 % 0,00 Kč 60 %
5164 Nájemné 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 23 000,00 Kč 11 801,56 Kč 51 % 2 160,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 1 810,00 Kč 17 % 710,00 Kč 20 % 1 150,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 4 721,56 Kč 46 % 1 250,00 Kč 51 % 0,00 Kč 51 %
5171 Opravy a udrž.. 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 12 000,00 Kč 2 777,00 Kč 23 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 730,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 1 047,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 %
Celkem 232 000,00 Kč 99 264,52 Kč 43 % 3 019,00 Kč 1 % 2 925,04 Kč 1 % 6 570,77 Kč 3 % 6 085,00 Kč 3 % 6 085,00 Kč 3 % 11 211,99 Kč 5 % 7 653,00 Kč 3 % 7 235,00 Kč 3 % 9 238,58 Kč 4 % 10 806,56 Kč 5 % 17 486,00 Kč 8 % 10 948,58 Kč 5 %