Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor dopravy (ORG 384) / 2021

Název:
Odbor dopravy (384)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 038 417,00 Kč Pokles 6 727 658,00 Kč 6 675 428,00 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 7 038 417,00 Kč Pokles 6 727 658,00 Kč 6 675 428,00 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2223 Bezpečnost silničního provozu 76 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 370,00 Kč 99 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 42 000,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 370,00 Kč 92 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 7 370,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 4 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2292 Dopravní obslužnost 6 962 417,00 Kč Pokles 6 677 658,00 Kč 6 626 058,00 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 48 400,00 Kč 81 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 48 400,00 Kč - - - -
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 300 000,00 Kč Pokles 5 243 640,00 Kč 5 203 640,00 Kč 99 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 5 203 640,00 Kč - - - -
5323 Neinvestiční transfery krajům 1 662 417,00 Kč Pokles 1 374 018,00 Kč 1 374 018,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 374 018,00 Kč - - - -
Celkem 7 038 417,00 Kč Pokles 6 727 658,00 Kč 6 675 428,00 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 384 (Odbor dopravy), Paragraf 2292 (Dopravní obslužnost), Položka 5193 (Výdaje na dopravní územní obslužnost)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Robert KřeneckýARES 44 640,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 21.-27.8.2021, Horní Věstonice 0166 17.06.2021 44 640,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 44 640,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ARRIVA MORAVA a.s.ARES 1 289 756,00 Kč
pokrytí ztráty provozu MHD 1/2021 [ISRS] 0109 13.01.2021 429 924,00 Kč
pokrytí ztráty provozu MHD 2/2021 [ISRS] 0122 11.02.2021 429 916,00 Kč
pokrytí ztráty provozu MHD 3/2021 [ISRS] 0169 16.03.2021 429 916,00 Kč
Město Nový JičínARES 859 832,00 Kč
Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 0054 15.04.2021 429 916,00 Kč
Mylný příjem - dne 27. 01. 2021 byla na příjmový účet připsána částka 4.700,-Kč. Část z této vymožené částky od CÚ pro Zlínský kraj náleží na účet FIO, jedná se o vymoženou pohledávku Šrotíř Karel (RČ: 6705030585) Soudní 1221, 75701 Valašské Meziříčí, 1. 0095 08.10.2021 429 916,00 Kč
Vladimír OpělaARES 429 916,00 Kč
Vrácení pokuty zaplacené po splatnosti - radarové měření, datum úhrady 14.01.2021. 0059 02.12.2021 429 916,00 Kč
Fyzická osoba 429 916,00 Kč
0231 23.08.2021 429 916,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 429 916,00 Kč
Jana Foltová, SIPO leden 2021. 0165 19.05.2021 429 916,00 Kč
Fyzická osoba 429 916,00 Kč
0167 12.11.2021 429 916,00 Kč
Domov Duha příspěvková organizaceARES 429 916,00 Kč
Jiřina Švehlíková, převod finančních prostředků na účet poskytovatele služby. 0021 02.07.2021 429 916,00 Kč
Fyzická osoba 429 916,00 Kč
0144 14.09.2021 429 916,00 Kč
Společenství pro dům Anenská č.p. 788/27 Nový JičínARES 429 916,00 Kč
Nárůst dluhů ve výši 4 160,00 Kč a úhrada dluhů ve výši 12 480,00 Kč. 0125 14.06.2021 429 916,00 Kč
Celkem 5 159 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiá.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 42 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5166 Konzultační, .. 60 000,00 Kč 48 400,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 81 %
5171 Opravy a udrž.. 8 000,00 Kč 7 370,00 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 370,00 Kč 92 %
5175 Pohoštění 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5193 Výdaje na dop.. 5 243 640,00 Kč 5 203 640,00 Kč 99 % 429 924,00 Kč 8 % 429 916,00 Kč 16 % 429 916,00 Kč 25 % 429 916,00 Kč 33 % 429 916,00 Kč 41 % 474 556,00 Kč 50 % 429 916,00 Kč 58 % 429 916,00 Kč 66 % 429 916,00 Kč 75 % 429 916,00 Kč 83 % 429 916,00 Kč 91 % 429 916,00 Kč 99 %
5323 Neinvestiční .. 1 374 018,00 Kč 1 374 018,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 278 104,25 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 278 104,25 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 278 104,25 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 261 601,00 Kč 80 % 278 104,25 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 6 727 658,00 Kč 6 675 428,00 Kč 99 % 429 924,00 Kč 6 % 750 020,25 Kč 11 % 429 916,00 Kč 6 % 708 020,25 Kč 11 % 429 916,00 Kč 6 % 474 556,00 Kč 7 % 708 020,25 Kč 11 % 429 916,00 Kč 6 % 691 517,00 Kč 10 % 708 020,25 Kč 11 % 429 916,00 Kč 6 % 485 686,00 Kč 7 %