Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor dopravy (ORG 384) / 2021

Název:
Odbor dopravy (384)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 7 038 417,00 Kč Pokles 6 727 658,00 Kč 6 675 428,00 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 7 038 417,00 Kč Pokles 6 727 658,00 Kč 6 675 428,00 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2223 Bezpečnost silničního provozu 76 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 370,00 Kč 99 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 42 000,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 7 370,00 Kč 92 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 7 370,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 4 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2292 Dopravní obslužnost 6 962 417,00 Kč Pokles 6 677 658,00 Kč 6 626 058,00 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 48 400,00 Kč 81 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 48 400,00 Kč - - - -
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 300 000,00 Kč Pokles 5 243 640,00 Kč 5 203 640,00 Kč 99 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 5 203 640,00 Kč - - - -
5323 Neinvestiční transfery krajům 1 662 417,00 Kč Pokles 1 374 018,00 Kč 1 374 018,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 1 374 018,00 Kč - - - -
Celkem 7 038 417,00 Kč Pokles 6 727 658,00 Kč 6 675 428,00 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 384 (Odbor dopravy), Paragraf 2292 (Dopravní obslužnost), Položka 5193 (Výdaje na dopravní územní obslužnost)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Robert KřeneckýARES 44 640,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 21.-27.8.2021, Horní Věstonice 0166 17.06.2021 44 640,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 44 640,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiá.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 42 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5166 Konzultační, .. 60 000,00 Kč 48 400,00 Kč 81 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 48 400,00 Kč 81 %
5171 Opravy a udrž.. 8 000,00 Kč 7 370,00 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 370,00 Kč 92 %
5175 Pohoštění 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5193 Výdaje na dop.. 5 243 640,00 Kč 5 203 640,00 Kč 99 % 429 924,00 Kč 8 % 429 916,00 Kč 16 % 429 916,00 Kč 25 % 429 916,00 Kč 33 % 429 916,00 Kč 41 % 474 556,00 Kč 50 % 429 916,00 Kč 58 % 429 916,00 Kč 66 % 429 916,00 Kč 75 % 429 916,00 Kč 83 % 429 916,00 Kč 91 % 429 916,00 Kč 99 %
5323 Neinvestiční .. 1 374 018,00 Kč 1 374 018,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 278 104,25 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 278 104,25 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 278 104,25 Kč 61 % 0,00 Kč 61 % 261 601,00 Kč 80 % 278 104,25 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 6 727 658,00 Kč 6 675 428,00 Kč 99 % 429 924,00 Kč 6 % 750 020,25 Kč 11 % 429 916,00 Kč 6 % 708 020,25 Kč 11 % 429 916,00 Kč 6 % 474 556,00 Kč 7 % 708 020,25 Kč 11 % 429 916,00 Kč 6 % 691 517,00 Kč 10 % 708 020,25 Kč 11 % 429 916,00 Kč 6 % 485 686,00 Kč 7 %