Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (ORG 386) / 2021

Název:
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (386)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
výdaje 11 400 000,00 Kč Pokles 10 472 373,00 Kč 8 091 033,88 Kč 77 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 11 400 000,00 Kč Pokles 10 472 373,00 Kč 8 091 033,88 Kč 77 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 500 000,00 Kč Navýšení 6 601 703,00 Kč 6 595 184,43 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 5 500 000,00 Kč Navýšení 6 601 703,00 Kč 6 595 184,43 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 727 081,83 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 5 868 102,60 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 200 000,00 Kč Pokles 1 550 000,00 Kč 1 247 533,29 Kč 80 %
5171 Opravy a udržování 3 200 000,00 Kč Pokles 1 550 000,00 Kč 1 247 533,29 Kč 80 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 184 104,98 Kč - - - -
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 063 428,31 Kč - - - -
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 3 806,66 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 3 806,66 Kč 4 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 3 806,66 Kč - - - -
Celkem 8 790 000,00 Kč Pokles 8 241 703,00 Kč 7 846 524,38 Kč 95 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5139 Nákup materiá.. 10 065,50 Kč 10 065,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 325,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 9 740,50 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 1 274,00 Kč 1 274,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 274,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 2 166 090,50 Kč 179 930,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 25 500,00 Kč 1 % 38 039,00 Kč 3 % 53 240,00 Kč 5 % 4 000,00 Kč 6 % 19 100,00 Kč 6 % 14 933,00 Kč 7 % -23 645,00 Kč 6 % 23 595,00 Kč 7 % 25 168,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5171 Opravy a udrž.. 8 241 703,00 Kč 7 846 524,38 Kč 95 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 100 476,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 87 378,00 Kč 2 % 306 599,91 Kč 6 % 630 299,83 Kč 14 % 3 743 663,07 Kč 59 % 55 272,70 Kč 60 % 2 565 028,56 Kč 91 % 59 744,18 Kč 92 % 298 062,13 Kč 95 %
6122 Stroje, příst.. 53 240,00 Kč 53 240,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 53 240,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 10 472 373,00 Kč 8 091 033,88 Kč 77 % 0,00 Kč 0 % 25 500,00 Kč 0 % 138 515,00 Kč 1 % 53 240,00 Kč 1 % 91 378,00 Kč 1 % 326 024,91 Kč 3 % 645 232,83 Kč 6 % 3 773 258,07 Kč 36 % 80 141,70 Kč 1 % 2 599 937,06 Kč 25 % 59 744,18 Kč 1 % 298 062,13 Kč 3 %