Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Vodní hospodářství - ORJ 102 (ORG 387) / 2021

Název:
Vodní hospodářství - ORJ 102 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 1 070 458,81 Kč 54 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 1 070 458,81 Kč 54 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 800 000,00 Kč Pokles 785 000,00 Kč 429 716,92 Kč 55 %
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč Pokles 785 000,00 Kč 429 716,92 Kč 55 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 429 716,92 Kč - - - -
2333 Úpravy drobných vodních toků 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 60 240,23 Kč 40 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 60 240,23 Kč 40 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 60 240,23 Kč - - - -
Celkem 1 050 000,00 Kč Pokles 1 035 000,00 Kč 489 957,15 Kč 47 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 200 000,00 Kč 184 903,04 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 46 225,76 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 46 225,76 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 46 225,76 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 46 225,76 Kč 92 %
5169 Nákup ostatní.. 750 000,00 Kč 395 598,62 Kč 53 % 5 735,00 Kč 1 % 9 982,50 Kč 2 % 62 980,50 Kč 10 % 5 735,00 Kč 11 % 9 470,40 Kč 13 % 13 310,00 Kč 14 % 5 735,40 Kč 15 % 99 537,02 Kč 28 % 86 910,00 Kč 40 % 5 735,40 Kč 41 % 3 557,40 Kč 41 % 86 910,00 Kč 53 %
5171 Opravy a udrž.. 1 035 000,00 Kč 489 957,15 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 457,00 Kč 1 % 92 812,80 Kč 10 % 157 632,95 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 30 855,00 Kč 28 % 150 516,39 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 50 683,01 Kč 47 %
Celkem 1 985 000,00 Kč 1 070 458,81 Kč 54 % 5 735,00 Kč 0 % 9 982,50 Kč 1 % 109 206,26 Kč 6 % 13 192,00 Kč 1 % 102 283,20 Kč 5 % 217 168,71 Kč 11 % 5 735,40 Kč 0 % 130 392,02 Kč 7 % 237 426,39 Kč 12 % 51 961,16 Kč 3 % 3 557,40 Kč 0 % 183 818,77 Kč 9 %