Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vodní hospodářství - ORJ 102 (ORG 387) / 2021

Název:
Vodní hospodářství - ORJ 102 (387)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 1 070 458,81 Kč 54 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Vodní hospodářství 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 1 070 458,81 Kč 54 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2310 Pitná voda 265 000,00 Kč 265 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 1 470 000,00 Kč 1 470 000,00 Kč 1 010 218,58 Kč 69 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč Navýšení 185 000,00 Kč 184 903,04 Kč 100 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 184 903,04 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 395 598,62 Kč 79 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 395 598,62 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč Pokles 785 000,00 Kč 429 716,92 Kč 55 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 429 716,92 Kč - - - -
2333 Úpravy drobných vodních toků 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 60 240,23 Kč 24 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 60 240,23 Kč 40 %
102 Odbor správy majetku ? vodní hospodářství 0,00 Kč 0,00 Kč 60 240,23 Kč - - - -
Celkem 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 1 070 458,81 Kč 54 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 387 (Vodní hospodářství - ORJ 102), Paragraf 2321 (Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Milan JersákARES 79 335,40 Kč
servis 2ks výtahů za 1/2021 - budovy MěÚ, PDP Kč 430,50 0251 22.09.2021 73 600,00 Kč
servis 19ks výtahů za 1/2021, PDP Kč 2.643,75 [ISRS] 0314 25.10.2021 5 735,40 Kč
Ing. Marek OlšákARES 73 600,00 Kč
Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0290 15.12.2021 73 600,00 Kč
Ing. Pavel KomárekARES 62 012,50 Kč
předplatné: Věstník NBÚ č.1-2/2021 0010 13.08.2021 62 012,50 Kč
Ing. Lubomír Novák - AVONAARES 36 058,00 Kč
Zpracování aktualizace Provozního řádu pro ČOV Kojetín 0038 03.03.2021 36 058,00 Kč
HP TRONIC Zlín spol. s r.o.ARES 26 876,52 Kč
varná konvice Sencor SWK 1755 - 1ks 0202 20.08.2021 26 876,52 Kč
Svazek obcí regionu NovojičínskaARES 13 612,50 Kč
Příkazní smlouva Svazek obcí regionu Novojičínska -výběr provozovatele kanalizace 2020 0330 30.03.2021 13 612,50 Kč
ForTest s.r.o.ARES 13 310,00 Kč
Komplexní zajištění všech povinností, které plynou ze zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona a dalších navazujících vyhlášek, nařízení a předpisů v souvislosti s provozovanými dílčími kanalizacemi a vodovodem pro veřejnou potřebu v majetku měs 0272 25.03.2021 13 310,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 13 310,00 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249110 [ISRS] 0208 21.06.2021 13 310,00 Kč
TSM spol. s r. o.ARES 13 310,00 Kč
školení on-line: Vedení účetnictví přísp. organizací od A do Z , 09.02.2021(zaměstnanec) 0083 06.12.2021 13 310,00 Kč
Náš-Net Group s.r.o.ARES 13 310,00 Kč
Připojení k internetu 2/2021 [ISRS] 0243 22.09.2021 13 310,00 Kč
GORDIC spol. s r.o.ARES 10 648,00 Kč
vzdálená správa SKL - Sklady 0249 25.08.2021 10 648,00 Kč
Laboratoř M O R A V A s.r.o.ARES 9 982,50 Kč
rozbory dle protokolu č.383-386 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ - Stranický potok v m.č. Straník. 0012 01.02.2021 3 218,60 Kč
měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace z 9-ti výustí do vod povrchových (VT Zrzávka, VT Grasmanka a VT Jičínka) 0016 01.02.2021 6 763,90 Kč
Walstead Moraviapress s.r.o.ARES 5 913,00 Kč
předplatné: Sbírky zákonů ČR 2020 č.1-248, č.1-248, Rejstřík ročníku 2019 - č.998 0171 19.05.2021 2 942,00 Kč
předplatné: Sbírky zákonů ČR 2020 č.1-248, č.1-248, Rejstřík ročníku 2019 - č.998 0172 19.05.2021 2 971,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 5 735,40 Kč
byty a NP - vyúčtování vodné a stočné za 10.12.2020-15.1.2021 0191 23.07.2021 5 735,40 Kč
EKOAQUA plus, spol. s r.o.ARES 5 735,00 Kč
servisní úkony na ORL 1.Q.2021 - 6ks (odlučovače ropných látek) 0432 26.04.2021 5 735,00 Kč
Kadlec - elektronika, s.r.o.ARES 3 557,40 Kč
servisní služby - profylaxe, revize, upgrade SW... - vyvolávací systém [ISRS] 0144 17.05.2021 3 557,40 Kč
Ing. Pavla SeidlováARES 3 557,40 Kč
lekce aj pro zaměstnankyni za 2.pol.2020/21 0175 15.11.2021 3 557,40 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 5 735,00 Kč
Celkem 395 598,62 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Domov Duha příspěvková organizaceARES 13 612,50 Kč
M. Vinklárková - obědy leden 2021 0002 02.09.2021 13 612,50 Kč
Celkem 13 612,50 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES -13 612,50 Kč
přeposlání finančních prostředků na úhradu faktury č. KDF 759, má být zaplacena z účtu DPH - jedná se o odpočet DPH 0011 02.09.2021 -13 612,50 Kč
Celkem -13 612,50 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5151 Studená voda 200 000,00 Kč 184 903,04 Kč 92 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 46 225,76 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 0,00 Kč 23 % 46 225,76 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 46 225,76 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 46 225,76 Kč 92 %
5169 Nákup ostatní.. 750 000,00 Kč 395 598,62 Kč 53 % 5 735,00 Kč 1 % 9 982,50 Kč 2 % 62 980,50 Kč 10 % 5 735,00 Kč 11 % 9 470,40 Kč 13 % 13 310,00 Kč 14 % 5 735,40 Kč 15 % 99 537,02 Kč 28 % 86 910,00 Kč 40 % 5 735,40 Kč 41 % 3 557,40 Kč 41 % 86 910,00 Kč 53 %
5171 Opravy a udrž.. 1 035 000,00 Kč 489 957,15 Kč 47 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 457,00 Kč 1 % 92 812,80 Kč 10 % 157 632,95 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 30 855,00 Kč 28 % 150 516,39 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 50 683,01 Kč 47 %
Celkem 1 985 000,00 Kč 1 070 458,81 Kč 54 % 5 735,00 Kč 0 % 9 982,50 Kč 1 % 109 206,26 Kč 6 % 13 192,00 Kč 1 % 102 283,20 Kč 5 % 217 168,71 Kč 11 % 5 735,40 Kč 0 % 130 392,02 Kč 7 % 237 426,39 Kč 12 % 51 961,16 Kč 3 % 3 557,40 Kč 0 % 183 818,77 Kč 9 %