Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior (ORG 390) / 2021

Název:
ProSenior (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 900 000,00 Kč Navýšení 940 950,00 Kč 1 075 313,80 Kč 114 %
výdaje 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 650 000,00 Kč Navýšení 987 294,00 Kč 823 933,00 Kč 83 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 823 933,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 158 000,00 Kč Navýšení 281 374,00 Kč 203 831,00 Kč 72 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 203 831,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 Kč Navýšení 109 402,00 Kč 74 370,00 Kč 68 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 74 370,00 Kč - - - -
5131 Potraviny 1 000,00 Kč Pokles 850,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč Pokles 34 125,00 Kč 34 125,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 34 125,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 499,00 Kč 17 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 499,00 Kč - - - -
5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 439,00 Kč 29 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 439,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč Navýšení 54 000,00 Kč 29 249,98 Kč 54 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 29 249,98 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 72 100,00 Kč Navýšení 99 700,00 Kč 99 655,35 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 99 655,35 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 438,23 Kč 25 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 12 438,23 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 95 497,50 Kč 73 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 95 497,50 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 Kč Pokles 24 000,00 Kč 23 886,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 23 886,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 18 000,00 Kč Navýšení 18 150,00 Kč 17 361,28 Kč 96 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 17 361,28 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Navýšení 74 225,00 Kč 55 957,98 Kč 75 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 55 957,98 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč Navýšení 157 292,00 Kč 156 614,25 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 156 614,25 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 126,00 Kč 6 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 126,00 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 480,00 Kč 18 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 480,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 2 900,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Kč Navýšení 29 531,00 Kč 29 531,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 29 531,00 Kč - - - -
Celkem 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390 (ProSenior), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5136 (Knihy, učební pomůcky a tisk)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.ARES 240,00 Kč
členský poplatek APSS ČR na rok 2021, časopisy 0072 09.03.2021 240,00 Kč
KONZULTA Brno a. s.ARES 199,00 Kč
služby InfoKanál za 1/2021 0027 03.11.2021 199,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 439,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 987 294,00 Kč 823 933,00 Kč 83 % 64 503,00 Kč 7 % 45 971,00 Kč 11 % 47 953,00 Kč 16 % 46 510,00 Kč 21 % 52 016,00 Kč 26 % 53 195,00 Kč 31 % 88 756,00 Kč 40 % 141 081,00 Kč 55 % 49 582,00 Kč 60 % 61 754,00 Kč 66 % 53 618,00 Kč 71 % 118 994,00 Kč 83 %
5031 Povinné pojis.. 281 374,00 Kč 203 831,00 Kč 72 % 15 997,00 Kč 6 % 11 401,00 Kč 10 % 11 893,00 Kč 14 % 10 435,00 Kč 18 % 12 900,00 Kč 22 % 13 192,00 Kč 27 % 22 012,00 Kč 35 % 34 988,00 Kč 47 % 12 296,00 Kč 52 % 15 315,00 Kč 57 % 13 892,00 Kč 62 % 29 510,00 Kč 72 %
5032 Povinné pojis.. 109 402,00 Kč 74 370,00 Kč 68 % 5 805,00 Kč 5 % 4 138,00 Kč 9 % 4 316,00 Kč 13 % 4 186,00 Kč 17 % 4 681,00 Kč 21 % 4 788,00 Kč 26 % 7 988,00 Kč 33 % 12 697,00 Kč 44 % 4 463,00 Kč 49 % 5 558,00 Kč 54 % 5 041,00 Kč 58 % 10 709,00 Kč 68 %
5131 Potraviny 850,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomů.. 34 125,00 Kč 34 125,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 332,00 Kč 1 % 1 595,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 21 174,00 Kč 68 % 11 024,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 3 000,00 Kč 499,00 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 499,00 Kč 17 %
5134 Prádlo, oděv .. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 1 500,00 Kč 439,00 Kč 29 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 199,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5137 Drobný hmotný.. 54 000,00 Kč 29 249,98 Kč 54 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 114,80 Kč 13 % 18 827,70 Kč 48 % 658,48 Kč 49 % 1 499,00 Kč 52 % 1 150,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5139 Nákup materiá.. 99 700,00 Kč 99 655,35 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 19 951,80 Kč 20 % 19 894,48 Kč 40 % 16 049,17 Kč 56 % 207,00 Kč 56 % 14 035,00 Kč 70 % 11 284,90 Kč 82 % 11 374,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 2 098,00 Kč 95 % 1 516,00 Kč 97 % 3 245,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 50 000,00 Kč 12 438,23 Kč 25 % -3 092,00 Kč -6 % -1 487,00 Kč -9 % 1 376,20 Kč -6 % -1 640,00 Kč -10 % 0,00 Kč -10 % 4 681,03 Kč -0 % 3 000,00 Kč 6 % 3 300,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 3 000,00 Kč 18 % 3 300,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5156 Pohonné hmoty.. 130 000,00 Kč 95 497,50 Kč 73 % 4 491,70 Kč 3 % 6 118,80 Kč 8 % 7 765,00 Kč 14 % 8 571,70 Kč 21 % 7 222,60 Kč 26 % 7 633,50 Kč 32 % 8 574,00 Kč 39 % 7 843,30 Kč 45 % 8 403,50 Kč 51 % 8 228,80 Kč 58 % 8 432,10 Kč 64 % 12 212,50 Kč 73 %
5162 Služby teleko.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 24 000,00 Kč 23 886,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 312,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 890,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 9 565,00 Kč 78 % 5 119,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 18 150,00 Kč 17 361,28 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 26 183,28 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % -8 822,00 Kč 96 %
5169 Nákup ostatní.. 74 225,00 Kč 55 957,98 Kč 75 % 16 643,82 Kč 22 % 2 090,85 Kč 25 % 10 748,66 Kč 40 % 8 662,98 Kč 51 % 3 010,25 Kč 55 % 1 736,31 Kč 58 % 2 036,07 Kč 61 % 1 556,13 Kč 63 % 2 026,69 Kč 65 % 1 895,43 Kč 68 % 1 800,73 Kč 70 % 3 750,06 Kč 75 %
5171 Opravy a udrž.. 157 292,00 Kč 156 614,25 Kč 100 % 4 656,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 21 143,58 Kč 16 % 1 305,55 Kč 17 % 29 630,12 Kč 36 % 1 423,00 Kč 37 % 3 799,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 16 018,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 13 867,00 Kč 58 % 64 772,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 20 000,00 Kč 1 126,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 126,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5176 Účastnické po.. 8 000,00 Kč 1 480,00 Kč 18 % 490,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 990,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5179 Ostatní nákup.. 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 29 531,00 Kč 29 531,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 887,00 Kč 10 % 5 920,00 Kč 30 % 8 510,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 2 361,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 3 661,00 Kč 79 % 1 153,00 Kč 83 % 1 795,00 Kč 89 % 3 244,00 Kč 100 %
Celkem 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 % 109 494,52 Kč 5 % 117 254,73 Kč 6 % 141 596,72 Kč 7 % 130 325,10 Kč 6 % 110 325,45 Kč 5 % 104 543,84 Kč 5 % 148 599,97 Kč 7 % 212 839,43 Kč 10 % 99 330,19 Kč 5 % 100 128,23 Kč 5 % 134 199,83 Kč 6 % 254 256,56 Kč 12 %