Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior (ORG 390) / 2021

Název:
ProSenior (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 900 000,00 Kč Navýšení 940 950,00 Kč 1 075 313,80 Kč 114 %
výdaje 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 650 000,00 Kč Navýšení 987 294,00 Kč 823 933,00 Kč 83 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 823 933,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 158 000,00 Kč Navýšení 281 374,00 Kč 203 831,00 Kč 72 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 203 831,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 Kč Navýšení 109 402,00 Kč 74 370,00 Kč 68 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 74 370,00 Kč - - - -
5131 Potraviny 1 000,00 Kč Pokles 850,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomůcky 40 000,00 Kč Pokles 34 125,00 Kč 34 125,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 34 125,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 499,00 Kč 17 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 499,00 Kč - - - -
5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 439,00 Kč 29 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 439,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč Navýšení 54 000,00 Kč 29 249,98 Kč 54 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 29 249,98 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 72 100,00 Kč Navýšení 99 700,00 Kč 99 655,35 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 99 655,35 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 438,23 Kč 25 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 12 438,23 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 95 497,50 Kč 73 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 95 497,50 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 Kč Pokles 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 Kč Pokles 24 000,00 Kč 23 886,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 23 886,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 18 000,00 Kč Navýšení 18 150,00 Kč 17 361,28 Kč 96 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 17 361,28 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Navýšení 74 225,00 Kč 55 957,98 Kč 75 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 55 957,98 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč Navýšení 157 292,00 Kč 156 614,25 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 156 614,25 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 126,00 Kč 6 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 126,00 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 1 480,00 Kč 18 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 480,00 Kč - - - -
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 2 900,00 Kč - - - -
5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Kč Navýšení 29 531,00 Kč 29 531,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 29 531,00 Kč - - - -
Celkem 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 390 (ProSenior), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Dům Lékařů,a.s.ARES 24 300,00 Kč
PSNJ - odběry na antig. testy u zaměstnanců [ISRS] 0239 28.01.2021 10 950,00 Kč
PSNJ - antigenní testy zaměstnanců [ISRS] 0037 03.03.2021 7 800,00 Kč
antigenní testy 1.2. 8.2. 15.2. 22.2.2021 [ISRS] 0485 28.04.2021 5 550,00 Kč
MUDr. Vladimíra KohoutováARES 3 250,00 Kč
provedení interního auditu systému HACCP - ProSenior 0136 18.01.2021 3 250,00 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 2 134,00 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2021 [ISRS] 0078 06.12.2021 2 134,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 1 389,78 Kč
servisní služby za 12/2020 na zařízení MP 402SPF, sml 00888/17/230 0220 27.01.2021 308,40 Kč
servisní služby za 1/2021 na zařízení MP 402SPF 0254 25.03.2021 248,29 Kč
servisní služby za 2/2021 na zařízení MP 402SPF sml 00888/17/230 0255 25.03.2021 277,48 Kč
servis služeb 3/2021, MP 402SPF RICOH, sml 00888/17/230 0400 26.04.2021 555,61 Kč
F. 67 s.r.o.ARES 932,00 Kč
vozidlo RZ 8T8 6622 - diagnostika, výmaz DTC 0007 01.02.2021 932,00 Kč
Merenda - servis elektro chlazení s.r.o.ARES 920,00 Kč
zjištění závady -pračka Whirpool, nerentabilní oprava 0283 26.03.2021 920,00 Kč
ZemanCar, rent a car s.r.o.ARES 790,00 Kč
emise na vozidle TOYOTA YARIS 7T0 9443 0022 13.04.2021 790,00 Kč
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.ARES 408,50 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0217 23.08.2021 408,50 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 374,57 Kč
Masarykovo nám. 1, 29, Radnice, MP-nebyty - vyúčtování tepla ÚT za 1/2021 0305 25.11.2021 374,57 Kč
Jiří NeubauerARES 357,05 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 24.-31.7.2021, Třeboň 0265 26.05.2021 357,05 Kč
NEWPS.CZ s.r.o.ARES 331,43 Kč
uživatelská podpora za 1/2021 0346 27.10.2021 331,43 Kč
Laboratoř M O R A V A s.r.o.ARES 260,20 Kč
rozbory dle protokolu č.383-386 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ - Stranický potok v m.č. Straník. 0203 26.07.2021 260,20 Kč
Lesy České republiky s.p.ARES 240,43 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4.čtvrtl. 2020 - LS FM 0218 22.06.2021 240,43 Kč
Česká pošta s.p.ARES 181,33 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0210 14.12.2021 181,33 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 17 726,69 Kč
Celkem 53 595,98 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Česká pošta s.p.ARES 1 282,00 Kč
J.Mol - SIPO 01/21 0005 03.05.2021 1 119,00 Kč
Kredit do frankovacího stroje, výrovní číslo 7920727, dle smlouvy V2017-512/OO. 0009 15.11.2021 163,00 Kč
ČESKÝ ROZHLASARES 1 080,00 Kč
Poplatek za rádia, Pod Lipami 19, U Jičínky 25, Nový Jičín na rok 2021. 0021 06.01.2021 1 080,00 Kč
Celkem 2 362,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 987 294,00 Kč 823 933,00 Kč 83 % 64 503,00 Kč 7 % 45 971,00 Kč 11 % 47 953,00 Kč 16 % 46 510,00 Kč 21 % 52 016,00 Kč 26 % 53 195,00 Kč 31 % 88 756,00 Kč 40 % 141 081,00 Kč 55 % 49 582,00 Kč 60 % 61 754,00 Kč 66 % 53 618,00 Kč 71 % 118 994,00 Kč 83 %
5031 Povinné pojis.. 281 374,00 Kč 203 831,00 Kč 72 % 15 997,00 Kč 6 % 11 401,00 Kč 10 % 11 893,00 Kč 14 % 10 435,00 Kč 18 % 12 900,00 Kč 22 % 13 192,00 Kč 27 % 22 012,00 Kč 35 % 34 988,00 Kč 47 % 12 296,00 Kč 52 % 15 315,00 Kč 57 % 13 892,00 Kč 62 % 29 510,00 Kč 72 %
5032 Povinné pojis.. 109 402,00 Kč 74 370,00 Kč 68 % 5 805,00 Kč 5 % 4 138,00 Kč 9 % 4 316,00 Kč 13 % 4 186,00 Kč 17 % 4 681,00 Kč 21 % 4 788,00 Kč 26 % 7 988,00 Kč 33 % 12 697,00 Kč 44 % 4 463,00 Kč 49 % 5 558,00 Kč 54 % 5 041,00 Kč 58 % 10 709,00 Kč 68 %
5131 Potraviny 850,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5132 Ochranné pomů.. 34 125,00 Kč 34 125,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 332,00 Kč 1 % 1 595,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 21 174,00 Kč 68 % 11 024,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravo.. 3 000,00 Kč 499,00 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 499,00 Kč 17 %
5134 Prádlo, oděv .. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5136 Knihy, učební.. 1 500,00 Kč 439,00 Kč 29 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 240,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 199,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5137 Drobný hmotný.. 54 000,00 Kč 29 249,98 Kč 54 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 114,80 Kč 13 % 18 827,70 Kč 48 % 658,48 Kč 49 % 1 499,00 Kč 52 % 1 150,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5139 Nákup materiá.. 99 700,00 Kč 99 655,35 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 19 951,80 Kč 20 % 19 894,48 Kč 40 % 16 049,17 Kč 56 % 207,00 Kč 56 % 14 035,00 Kč 70 % 11 284,90 Kč 82 % 11 374,00 Kč 93 % 0,00 Kč 93 % 2 098,00 Kč 95 % 1 516,00 Kč 97 % 3 245,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 50 000,00 Kč 12 438,23 Kč 25 % -3 092,00 Kč -6 % -1 487,00 Kč -9 % 1 376,20 Kč -6 % -1 640,00 Kč -10 % 0,00 Kč -10 % 4 681,03 Kč -0 % 3 000,00 Kč 6 % 3 300,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 3 000,00 Kč 18 % 3 300,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5156 Pohonné hmoty.. 130 000,00 Kč 95 497,50 Kč 73 % 4 491,70 Kč 3 % 6 118,80 Kč 8 % 7 765,00 Kč 14 % 8 571,70 Kč 21 % 7 222,60 Kč 26 % 7 633,50 Kč 32 % 8 574,00 Kč 39 % 7 843,30 Kč 45 % 8 403,50 Kč 51 % 8 228,80 Kč 58 % 8 432,10 Kč 64 % 12 212,50 Kč 73 %
5162 Služby teleko.. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 24 000,00 Kč 23 886,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 312,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 1 890,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 9 565,00 Kč 78 % 5 119,00 Kč 100 %
5168 Služby zpraco.. 18 150,00 Kč 17 361,28 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 26 183,28 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % 0,00 Kč 144 % -8 822,00 Kč 96 %
5169 Nákup ostatní.. 74 225,00 Kč 55 957,98 Kč 75 % 16 643,82 Kč 22 % 2 090,85 Kč 25 % 10 748,66 Kč 40 % 8 662,98 Kč 51 % 3 010,25 Kč 55 % 1 736,31 Kč 58 % 2 036,07 Kč 61 % 1 556,13 Kč 63 % 2 026,69 Kč 65 % 1 895,43 Kč 68 % 1 800,73 Kč 70 % 3 750,06 Kč 75 %
5171 Opravy a udrž.. 157 292,00 Kč 156 614,25 Kč 100 % 4 656,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 21 143,58 Kč 16 % 1 305,55 Kč 17 % 29 630,12 Kč 36 % 1 423,00 Kč 37 % 3 799,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 16 018,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 13 867,00 Kč 58 % 64 772,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 20 000,00 Kč 1 126,00 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 126,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5176 Účastnické po.. 8 000,00 Kč 1 480,00 Kč 18 % 490,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 990,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 %
5179 Ostatní nákup.. 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 29 531,00 Kč 29 531,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 2 887,00 Kč 10 % 5 920,00 Kč 30 % 8 510,00 Kč 59 % 0,00 Kč 59 % 2 361,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 3 661,00 Kč 79 % 1 153,00 Kč 83 % 1 795,00 Kč 89 % 3 244,00 Kč 100 %
Celkem 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 % 109 494,52 Kč 5 % 117 254,73 Kč 6 % 141 596,72 Kč 7 % 130 325,10 Kč 6 % 110 325,45 Kč 5 % 104 543,84 Kč 5 % 148 599,97 Kč 7 % 212 839,43 Kč 10 % 99 330,19 Kč 5 % 100 128,23 Kč 5 % 134 199,83 Kč 6 % 254 256,56 Kč 12 %