Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městská policie (ORG 406) / 2021

Název:
Městská policie (406)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 150 000,00 Kč Navýšení 200 641,00 Kč 171 028,10 Kč 85 %
výdaje 23 952 500,00 Kč Navýšení 24 092 500,00 Kč 22 661 796,65 Kč 94 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 23 952 500,00 Kč Navýšení 24 092 500,00 Kč 22 661 796,65 Kč 94 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 23 952 500,00 Kč Navýšení 24 092 500,00 Kč 22 661 796,65 Kč 94 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 16 000 000,00 Kč Navýšení 16 140 000,00 Kč 15 269 943,00 Kč 95 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 15 269 943,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 3 968 000,00 Kč 3 968 000,00 Kč 3 780 401,00 Kč 95 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 3 780 401,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 440 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč 1 376 082,00 Kč 96 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 1 376 082,00 Kč - - - -
5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 275 000,00 Kč Pokles 215 000,00 Kč 191 641,00 Kč 89 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 191 641,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 1 718,20 Kč 57 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 1 718,20 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 101 000,00 Kč Navýšení 401 000,00 Kč 368 866,00 Kč 92 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 368 866,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 114 087,60 Kč 89 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 114 087,60 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 021,21 Kč 60 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 6 021,21 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 156 686,30 Kč 78 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 156 686,30 Kč - - - -
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 101 624,67 Kč 92 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 101 624,67 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 27 130,00 Kč 90 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 27 130,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč 13 600,00 Kč 50 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 13 600,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 80 000,00 Kč Navýšení 110 000,00 Kč 96 316,00 Kč 88 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 96 316,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 579 000,00 Kč Pokles 499 000,00 Kč 473 126,25 Kč 95 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 473 126,25 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 283 000,00 Kč Pokles 233 000,00 Kč 187 409,17 Kč 80 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 187 409,17 Kč - - - -
5172 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 38 000,00 Kč 37 500,00 Kč 99 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 37 500,00 Kč - - - -
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4 782,00 Kč 68 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 4 782,00 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 50 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč 10 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 Kč Navýšení 230 000,00 Kč 190 814,00 Kč 83 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 190 814,00 Kč - - - -
6111 Programové vybavení 0,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 60 500,00 Kč 99 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 60 500,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000,00 Kč Pokles 210 000,00 Kč 202 548,25 Kč 96 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 202 548,25 Kč - - - -
Celkem 23 952 500,00 Kč Navýšení 24 092 500,00 Kč 22 661 796,65 Kč 94 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 406 (Městská policie), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Marek OlšákARES 93 586,00 Kč
Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0491 29.04.2021 282,90 Kč
DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0199 13.12.2021 25 410,00 Kč
Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0349 17.12.2021 1 101,10 Kč
DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0407 20.12.2021 66 792,00 Kč
O2 Czech Republic a.s.ARES 89 177,00 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - ISDN2D 5564238, 556471, 5567783, 8001048232 0272 22.11.2021 22 385,00 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - ISDN2D 5564238, 556471, 5567783, 8001048232 0276 22.11.2021 66 792,00 Kč
Institut pro veřejnou správu PrahaARES 70 881,80 Kč
Školení: ZOZ Silniční doprava, obecná i zvl. část, Benešov v termínu 9.8.-16.9.2021 (zaměstnanec) 0030 06.09.2021 1 101,10 Kč
Školeni: ZOZ Ochrana ovzduší, obecná i zvl. část, termín 9.8.-27.10.2021, Benešov (zaměstnanec) 0043 06.09.2021 69 780,70 Kč
MVDr. Milan ŠturmARES 69 780,70 Kč
kastrace toulavé kočky [ISRS] 0239 22.06.2021 69 780,70 Kč
RAMET s.r.o.ARES 59 737,70 Kč
metrologické ověření silničního rychloměru a stanoviště Palackého, Revoluční 0213 19.03.2021 59 737,70 Kč
VITA software, s.r.o.ARES 12 849,89 Kč
technická podpora produktů za 1.Q.2021 - SÚ, Vodopráv.úřad, Úřad územního plánování, Přestupky, Propojení do SSL-TMAPY ED [ISRS] 0438 26.04.2021 12 849,89 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 10 094,00 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - demontáž a montáž kol, test tlumičů, brzd... [ISRS] 0083 09.03.2021 8 283,00 Kč
uskladnění pneu pro vozidlo 4T4 0121 [ISRS] 0416 26.04.2021 1 811,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 5 633,26 Kč
Masarykovo nám.1, 1132/1, Lidická 6, Kojetín 58...VO-vyúčtování el. energie za 3.1.-31.12.2020 0141 17.06.2021 282,90 Kč
Masarykovo nám.1, 1132/1, Lidická 6, Kojetín 58...VO-vyúčtování el. energie za 3.1.-31.12.2020 0142 17.06.2021 282,90 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 0042 07.07.2021 5 067,46 Kč
Denisa BracháčkováARES 4 682,70 Kč
misky na polévku PP 144, víčka pro misky na pol... 0260 25.06.2021 4 682,70 Kč
Dräger Safety s.r.o.ARES 4 682,70 Kč
kalibrace/zkouška přesnosti Alcotest 1ks 0047 04.03.2021 4 682,70 Kč
Milan JersákARES 4 546,73 Kč
servis 19ks výtahů za 1/2021, PDP Kč 2.643,75 [ISRS] 0270 21.10.2021 4 546,73 Kč
Autocentrum Lukáš s.r.o.ARES 3 943,20 Kč
vozidlo 1TE 1234 - přezutí, uskladnění kol [ISRS] 0105 20.04.2021 1 052,34 Kč
vozidlo 4T4 0121 - přezutí, uskladnění pneu [ISRS] 0107 20.04.2021 1 395,70 Kč
vozidlo 1TU 0156 - přezutí, uskladnění kol [ISRS] 0109 20.04.2021 1 495,16 Kč
OTIS a.s.ARES 3 000,00 Kč
NCNJ - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za 1/2021, PDP Kč 3.150, (z částky Kč 15.000, částka Kč 1.200+252 je vč.DPH - sim karta) [ISRS] 0220 23.08.2021 3 000,00 Kč
Moravská Šipka, spolekARES 2 827,60 Kč
letní tábor pro děti zaměstnance v termínu od 1.-14.8.2021, Štramberk 0170 15.11.2021 1 395,70 Kč
letní tábor pro děti zaměstnance v termínu od 1.-14.8.2021, Štramberk 0171 15.11.2021 1 431,90 Kč
EMPEMONT s.r.o.ARES 1 113,00 Kč
pravidelná prohlídka vč. výměny 10ks zál. baterií, 3ks modulů, 4ks antén... 0181 21.06.2021 1 113,00 Kč
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.ARES 562,35 Kč
klinické vyšetření osoby ze dne 9.1.2021 na LSPP NNJ - pro MP NJ 0147 20.01.2021 279,45 Kč
klinické vyšetření osoby 5.3.2021 0281 26.03.2021 282,90 Kč
GORDIC spol. s r.o.ARES 282,90 Kč
vzdálená správa SKL - Sklady 0214 23.08.2021 282,90 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 16 565,72 Kč
Celkem 453 947,25 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES 5 385,00 Kč
Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. 0223 22.06.2021 810,00 Kč
Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. 0226 22.06.2021 1 215,00 Kč
Převod mylné platby - náleží na PÚ v.s. 9020005009. 0120 19.07.2021 3 360,00 Kč
Slezská diakonieARES 4 298,00 Kč
Miroslav Till, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0001 01.06.2021 298,00 Kč
Marie Vrbecká, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0037 04.06.2021 4 000,00 Kč
Český telekomunikační úřadARES 3 000,00 Kč
poplatek za využívání radiových kmitočtů - Palackého - IO 0208 26.01.2021 3 000,00 Kč
Fyzická osoba 2 025,00 Kč
0310 30.09.2021 810,00 Kč
0312 30.09.2021 1 215,00 Kč
Domov Duha příspěvková organizaceARES 2 025,00 Kč
L.Novotný - úhrady Domov Duha, leden 2021 0006 03.05.2021 810,00 Kč
L.Novotný - úhrady Domov Duha, leden 2021 0008 03.05.2021 1 215,00 Kč
Společenství pro dům Dlouhá č.p. 1887/45, Nový JičínARES 1 885,00 Kč
Příspěvek do fondu oprav za podíl města - kotelna, 01/2021. 0003 06.08.2021 1 885,00 Kč
NJNet s.r.o.ARES 340,00 Kč
J.Mol - internet - leden 2021 0006 05.10.2021 340,00 Kč
Celkem 18 958,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 221,00 Kč
0018 16.12.2021 221,00 Kč
Celkem 221,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 16 140 000,00 Kč 15 269 943,00 Kč 95 % 1 203 914,00 Kč 7 % 1 130 946,00 Kč 14 % 1 111 903,00 Kč 21 % 1 163 331,00 Kč 29 % 1 132 646,00 Kč 36 % 1 617 052,00 Kč 46 % 1 052 140,00 Kč 52 % 1 240 605,00 Kč 60 % 1 136 808,00 Kč 67 % 1 088 745,00 Kč 74 % 1 951 774,00 Kč 86 % 1 440 079,00 Kč 95 %
5031 Povinné pojis.. 3 968 000,00 Kč 3 780 401,00 Kč 95 % 299 315,00 Kč 8 % 282 245,00 Kč 15 % 275 752,00 Kč 22 % 279 627,00 Kč 29 % 277 185,00 Kč 36 % 402 399,00 Kč 46 % 261 154,00 Kč 52 % 307 918,00 Kč 60 % 281 929,00 Kč 67 % 270 009,00 Kč 74 % 485 728,00 Kč 86 % 357 140,00 Kč 95 %
5032 Povinné pojis.. 1 440 000,00 Kč 1 376 082,00 Kč 96 % 108 621,00 Kč 8 % 102 429,00 Kč 15 % 100 072,00 Kč 22 % 104 702,00 Kč 29 % 101 128,00 Kč 36 % 146 434,00 Kč 46 % 94 774,00 Kč 53 % 111 744,00 Kč 60 % 102 314,00 Kč 68 % 97 985,00 Kč 74 % 176 273,00 Kč 87 % 129 606,00 Kč 96 %
5133 Léky a zdravo.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv .. 215 000,00 Kč 191 641,00 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 84 182,00 Kč 39 % 23 867,00 Kč 50 % 63 314,00 Kč 80 % 6 580,00 Kč 83 % 0,00 Kč 83 % 5 990,00 Kč 86 % 7 708,00 Kč 89 %
5136 Knihy, učební.. 3 000,00 Kč 1 718,20 Kč 57 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 718,20 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
5137 Drobný hmotný.. 401 000,00 Kč 368 866,00 Kč 92 % 7 257,58 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 37 479,00 Kč 11 % 15 302,56 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 270 531,95 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 5 685,00 Kč 84 % 4 500,00 Kč 85 % 28 109,91 Kč 92 %
5139 Nákup materiá.. 127 500,00 Kč 114 087,60 Kč 89 % 169,40 Kč 0 % 1 694,00 Kč 1 % 18 058,85 Kč 16 % 13 459,43 Kč 26 % 1 049,07 Kč 27 % 9 369,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 13 859,90 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 11 272,28 Kč 54 % 32 213,00 Kč 79 % 12 942,67 Kč 89 %
5154 Elektrická en.. 10 000,00 Kč 6 021,21 Kč 60 % 3 069,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % -620,00 Kč 24 % 572,21 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 3 000,00 Kč 60 %
5156 Pohonné hmoty.. 200 000,00 Kč 156 686,30 Kč 78 % 6 403,50 Kč 3 % 9 953,90 Kč 8 % 10 634,70 Kč 13 % 11 950,30 Kč 19 % 13 219,90 Kč 26 % 12 676,50 Kč 32 % 14 905,30 Kč 40 % 12 561,81 Kč 46 % 12 940,89 Kč 53 % 13 853,30 Kč 60 % 14 798,00 Kč 67 % 22 788,20 Kč 78 %
5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 110 000,00 Kč 101 624,67 Kč 92 % 8 470,00 Kč 8 % 8 671,97 Kč 16 % 7 462,02 Kč 22 % 15 604,01 Kč 37 % 7 664,99 Kč 44 % 7 260,00 Kč 50 % 7 462,74 Kč 57 % 7 665,48 Kč 64 % 7 260,00 Kč 70 % 7 644,24 Kč 77 % 8 975,24 Kč 86 % 7 483,98 Kč 92 %
5164 Nájemné 30 000,00 Kč 27 130,00 Kč 90 % 4 105,00 Kč 14 % 605,00 Kč 16 % 605,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 4 500,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 17 315,00 Kč 90 %
5166 Konzultační, .. 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5167 Služby školen.. 27 000,00 Kč 13 600,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 1 900,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 3 900,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 7 800,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5168 Služby zpraco.. 110 000,00 Kč 96 316,00 Kč 88 % 13 431,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 8 470,00 Kč 20 % 17 061,00 Kč 35 % 3 630,00 Kč 39 % 5 082,00 Kč 43 % 17 061,00 Kč 59 % 3 630,00 Kč 62 % 3 630,00 Kč 65 % 17 061,00 Kč 81 % 3 630,00 Kč 84 % 3 630,00 Kč 88 %
5169 Nákup ostatní.. 499 000,00 Kč 473 126,25 Kč 95 % 4 768,91 Kč 1 % 1 136,59 Kč 1 % 73 956,36 Kč 16 % 20 086,88 Kč 20 % 3 272,82 Kč 21 % 83 909,02 Kč 38 % 10 046,95 Kč 40 % 6 361,58 Kč 41 % 74 379,56 Kč 56 % 6 357,33 Kč 57 % 93 717,98 Kč 76 % 95 132,27 Kč 95 %
5171 Opravy a udrž.. 233 000,00 Kč 187 409,17 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 12 361,48 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 6 028,11 Kč 8 % 69 836,36 Kč 38 % 16 302,35 Kč 45 % 9 135,73 Kč 49 % 6 435,32 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 36 476,14 Kč 67 % 30 833,68 Kč 80 %
5172 Programové vy.. 38 000,00 Kč 37 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 37 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5173 Cestovné (tuz.. 7 000,00 Kč 4 782,00 Kč 68 % 0,00 Kč 0 % 1 330,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 1 000,00 Kč 33 % 2 452,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 %
5176 Účastnické po.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5192 Poskytnuté ne.. 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5362 Platby daní a.. 6 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5424 Náhrady mezd .. 230 000,00 Kč 190 814,00 Kč 83 % 16 962,00 Kč 7 % 49 042,00 Kč 29 % 11 224,00 Kč 34 % 25 217,00 Kč 45 % 14 108,00 Kč 51 % 15 376,00 Kč 57 % 1 510,00 Kč 58 % 0,00 Kč 58 % 18 649,00 Kč 66 % 8 444,00 Kč 70 % 4 288,00 Kč 72 % 25 994,00 Kč 83 %
6111 Programové vy.. 61 000,00 Kč 60 500,00 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 60 500,00 Kč 99 %
6122 Stroje, příst.. 210 000,00 Kč 202 548,25 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 159 617,45 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 42 930,80 Kč 96 %
Celkem 24 092 500,00 Kč 22 661 796,65 Kč 94 % 1 676 486,39 Kč 7 % 1 602 314,94 Kč 7 % 1 619 137,93 Kč 7 % 1 650 418,62 Kč 7 % 1 602 883,10 Kč 7 % 2 471 330,44 Kč 10 % 1 500 941,54 Kč 6 % 2 206 944,90 Kč 9 % 1 688 425,77 Kč 7 % 1 539 356,15 Kč 6 % 2 818 363,36 Kč 12 % 2 285 193,51 Kč 9 %