Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků (ORG 4380) / 2021

Název:
Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků (4380)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 29 281,00 Kč 49 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 29 281,00 Kč 49 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 29 281,00 Kč 49 %
5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 Kč Pokles 40 000,00 Kč 21 281,00 Kč 53 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 21 281,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč 80 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč - - - -
Celkem 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 29 281,00 Kč 49 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 40 000,00 Kč 21 281,00 Kč 53 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 385,00 Kč 13 % 4 376,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 6 120,00 Kč 40 % 2 880,00 Kč 47 % 2 520,00 Kč 53 %
5169 Nákup ostatní.. 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč 80 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 20 % 6 000,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 0,00 Kč 80 %
Celkem 60 000,00 Kč 29 281,00 Kč 49 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 385,00 Kč 12 % 10 376,00 Kč 17 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 6 120,00 Kč 10 % 2 880,00 Kč 5 % 2 520,00 Kč 4 %