Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Chata Jičínka (ORG 4381) / 2021

Název:
Chata Jičínka (4381)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 9 000,00 Kč 3 %
výdaje 533 000,00 Kč 533 000,00 Kč 95 361,90 Kč 18 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 533 000,00 Kč 533 000,00 Kč 95 361,90 Kč 18 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 533 000,00 Kč 533 000,00 Kč 95 361,90 Kč 18 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 2 959,00 Kč 6 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 959,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 449,00 Kč 4 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 449,00 Kč - - - -
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 15 116,00 Kč 11 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 15 116,00 Kč - - - -
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Kč Navýšení 100 000,00 Kč 56 722,00 Kč 57 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 56 722,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8 215,90 Kč 16 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 215,90 Kč - - - -
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 8 900,00 Kč 52 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 8 900,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 533 000,00 Kč 533 000,00 Kč 95 361,90 Kč 18 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 50 000,00 Kč 2 959,00 Kč 6 % 2 959,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5139 Nákup materiá.. 10 000,00 Kč 449,00 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 449,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
5151 Studená voda 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5154 Elektrická en.. 140 000,00 Kč 15 116,00 Kč 11 % 15 116,36 Kč 11 % -0,36 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 100 000,00 Kč 56 722,00 Kč 57 % 7 490,00 Kč 7 % 1 500,00 Kč 9 % 44 000,00 Kč 53 % 2 490,00 Kč 55 % 1 242,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 % 0,00 Kč 57 %
5171 Opravy a udrž.. 50 000,00 Kč 8 215,90 Kč 16 % 0,00 Kč 0 % 8 215,90 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - - 3 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a.. 17 000,00 Kč 8 900,00 Kč 52 % 7 700,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 1 200,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 % 0,00 Kč 52 %
6121 Budovy, haly .. 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 533 000,00 Kč 95 361,90 Kč 18 % 36 265,36 Kč 7 % 9 715,54 Kč 2 % 44 000,00 Kč 8 % 3 690,00 Kč 1 % 1 691,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %