Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městské kulturní středisko, přísp.org. (ORG 501) / 2021

Název:
Městské kulturní středisko, přísp.org. (501)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 175 356,00 Kč Navýšení 427 150,00 Kč 427 150,00 Kč 100 %
výdaje 26 206 000,00 Kč Navýšení 28 358 493,26 Kč 28 358 493,26 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 26 206 000,00 Kč Navýšení 28 358 493,26 Kč 28 358 493,26 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3392 Zájmová činnost v kultuře 26 206 000,00 Kč Navýšení 28 358 493,26 Kč 28 358 493,26 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 25 433 000,00 Kč Pokles 23 112 694,26 Kč 23 112 694,26 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 23 112 694,26 Kč - - - -
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 4 505 000,00 Kč 4 505 000,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 4 505 000,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 773 000,00 Kč Pokles 740 799,00 Kč 740 799,00 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 740 799,00 Kč - - - -
Celkem 26 206 000,00 Kč Navýšení 28 358 493,26 Kč 28 358 493,26 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 23 112 694,26 Kč 23 112 694,26 Kč 100 % 2 000 000,00 Kč 9 % 2 000 000,00 Kč 17 % 2 000 000,00 Kč 26 % 2 000 000,00 Kč 35 % 1 600 000,00 Kč 42 % 100 000,00 Kč 42 % 3 358 243,00 Kč 56 % 3 205 700,00 Kč 70 % 3 295 308,03 Kč 85 % 2 000 000,00 Kč 93 % 1 249 222,79 Kč 99 % 304 220,44 Kč 100 %
5336 Neinvestiční .. 4 505 000,00 Kč 4 505 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 061 500,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 0,00 Kč 46 % 2 443 500,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 740 799,00 Kč 740 799,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 740 799,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 28 358 493,26 Kč 28 358 493,26 Kč 100 % 2 000 000,00 Kč 7 % 2 000 000,00 Kč 7 % 4 061 500,00 Kč 14 % 2 000 000,00 Kč 7 % 1 600 000,00 Kč 6 % 840 799,00 Kč 3 % 3 358 243,00 Kč 12 % 3 205 700,00 Kč 11 % 5 738 808,03 Kč 20 % 2 000 000,00 Kč 7 % 1 249 222,79 Kč 4 % 304 220,44 Kč 1 %