Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Beskydské divadlo, přísp.org. (ORG 504) / 2021

Název:
Beskydské divadlo, přísp.org. (504)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 496 784,00 Kč Navýšení 614 763,77 Kč 614 763,77 Kč 100 %
výdaje 35 844 000,00 Kč Pokles 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 35 844 000,00 Kč Pokles 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3311 Divadelní činnost 35 844 000,00 Kč Pokles 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 35 844 000,00 Kč Pokles 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 %
416 Odbor ąkolství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč 0,00 Kč 22 747 358,42 Kč - - - -
Celkem 35 844 000,00 Kč Pokles 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 % 1 000 000,00 Kč 4 % 1 000 000,00 Kč 9 % 1 000 000,00 Kč 13 % 800 000,00 Kč 17 % 1 000 000,00 Kč 21 % 1 758 945,00 Kč 29 % 3 100 967,00 Kč 42 % 2 185 952,51 Kč 52 % 2 492 120,00 Kč 63 % 2 235 028,55 Kč 73 % 2 525 755,77 Kč 84 % 3 648 589,59 Kč 100 %
Celkem 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 % 1 000 000,00 Kč 4 % 1 000 000,00 Kč 4 % 1 000 000,00 Kč 4 % 800 000,00 Kč 4 % 1 000 000,00 Kč 4 % 1 758 945,00 Kč 8 % 3 100 967,00 Kč 14 % 2 185 952,51 Kč 10 % 2 492 120,00 Kč 11 % 2 235 028,55 Kč 10 % 2 525 755,77 Kč 11 % 3 648 589,59 Kč 16 %