Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Bazén NJ (ORG 515) / 2021

Název:
Bazén NJ (515)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 5 200 000,00 Kč Navýšení 7 088 353,24 Kč 5 206 837,41 Kč 73 %
výdaje 25 637 000,00 Kč Pokles 22 895 000,00 Kč 22 006 600,00 Kč 96 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 25 637 000,00 Kč Pokles 22 895 000,00 Kč 22 006 600,00 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 25 637 000,00 Kč Pokles 22 895 000,00 Kč 22 006 600,00 Kč 96 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 150 610,59 Kč 150 610,59 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 150 610,59 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 750 000,00 Kč Pokles 243 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 23 142 000,00 Kč Pokles 21 562 637,01 Kč 21 562 637,01 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 21 562 637,01 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 1 600 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 293 352,40 Kč 293 352,40 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 293 352,40 Kč - - - -
Celkem 25 637 000,00 Kč Pokles 22 895 000,00 Kč 22 006 600,00 Kč 96 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 150 610,59 Kč 150 610,59 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 147 666,59 Kč 98 % 2 944,00 Kč 100 %
5154 Elektrická en.. 13 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatní.. 132 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 243 400,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční .. 21 562 637,01 Kč 21 562 637,01 Kč 100 % 2 275 000,00 Kč 11 % 2 060 000,00 Kč 20 % 4 050 000,00 Kč 39 % 6 600,00 Kč 39 % 1 940 000,00 Kč 48 % 1 847 000,00 Kč 56 % 1 505 000,00 Kč 63 % 1 480 000,00 Kč 70 % 1 770 000,00 Kč 79 % 2 010 000,00 Kč 88 % 1 896 211,01 Kč 97 % 722 826,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, příst.. 293 352,40 Kč 293 352,40 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 96 122,40 Kč 33 % 197 230,00 Kč 100 %
Celkem 22 895 000,00 Kč 22 006 600,00 Kč 96 % 2 275 000,00 Kč 10 % 2 060 000,00 Kč 9 % 4 050 000,00 Kč 18 % 6 600,00 Kč 0 % 1 940 000,00 Kč 8 % 1 847 000,00 Kč 8 % 1 505 000,00 Kč 7 % 1 480 000,00 Kč 6 % 1 770 000,00 Kč 8 % 2 010 000,00 Kč 9 % 2 140 000,00 Kč 9 % 923 000,00 Kč 4 %