Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2021

Název:
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 804 981,12 Kč Navýšení 1 987 150,62 Kč 2 039 447,62 Kč 103 %
výdaje 85 528 000,00 Kč Pokles 74 913 620,73 Kč 74 913 620,73 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 779 000,00 Kč Pokles 8 277 904,03 Kč 8 277 904,03 Kč 100 %
Doprava 24 100 000,00 Kč Navýšení 25 418 976,70 Kč 25 418 976,70 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 624 000,00 Kč Pokles 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 100 %
Životní prostředí 50 675 000,00 Kč Pokles 40 412 740,00 Kč 40 412 740,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 2 400 000,00 Kč Pokles 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 400 000,00 Kč Pokles 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 1 433 998,20 Kč 1 433 998,20 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 433 998,20 Kč 1 433 998,20 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 433 998,20 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 879 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 879 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 650 000,00 Kč Pokles 68 400,00 Kč 68 400,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 650 000,00 Kč Pokles 68 400,00 Kč 68 400,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 68 400,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 188 760,00 Kč 188 760,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 188 760,00 Kč 188 760,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 188 760,00 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 360 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 360 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 765 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 9 765 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 14 054 000,00 Kč Pokles 2 691 158,20 Kč 2 691 158,20 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 72 222 462,53 Kč 72 222 462,53 Kč 100 % 6 441 697,00 Kč 9 % 5 578 359,64 Kč 17 % 5 755 236,00 Kč 25 % 6 361 128,03 Kč 33 % 6 307 148,69 Kč 42 % 6 982 301,78 Kč 52 % 6 525 725,40 Kč 61 % 5 661 264,55 Kč 69 % 5 648 721,65 Kč 77 % 6 506 113,83 Kč 86 % 5 604 082,84 Kč 93 % 4 850 683,12 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 2 691 158,20 Kč 2 691 158,20 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 129 003,47 Kč 79 % 257 160,00 Kč 89 % 1 000 000,00 Kč 126 % -695 005,27 Kč 100 %
Celkem 74 913 620,73 Kč 74 913 620,73 Kč 100 % 6 441 697,00 Kč 9 % 5 578 359,64 Kč 7 % 5 755 236,00 Kč 8 % 6 361 128,03 Kč 8 % 6 307 148,69 Kč 8 % 6 982 301,78 Kč 9 % 6 525 725,40 Kč 9 % 5 661 264,55 Kč 8 % 7 777 725,12 Kč 10 % 6 763 273,83 Kč 9 % 6 604 082,84 Kč 9 % 4 155 677,85 Kč 6 %