Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2021

Název:
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 804 981,12 Kč 804 981,12 Kč 809 471,12 Kč 101 %
výdaje 85 528 000,00 Kč Pokles 85 476 594,03 Kč 30 030 898,07 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 779 000,00 Kč Pokles 9 727 594,03 Kč 3 521 731,03 Kč 36 %
Doprava 24 100 000,00 Kč 24 100 000,00 Kč 9 333 335,00 Kč 39 %
Tělovýchova a zájmová činnost 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 624 000,00 Kč 624 000,00 Kč 45 097,04 Kč 7 %
Životní prostředí 50 675 000,00 Kč 50 675 000,00 Kč 17 130 735,00 Kč 34 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 400 000,00 Kč 2 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 879 000,00 Kč Pokles 779 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 879 000,00 Kč Pokles 779 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 765 000,00 Kč Pokles 9 530 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 9 765 000,00 Kč Pokles 9 530 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 14 054 000,00 Kč Pokles 13 719 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 71 757 334,03 Kč 30 030 898,07 Kč 42 % 6 441 697,00 Kč 9 % 5 578 359,64 Kč 17 % 5 755 236,00 Kč 25 % 6 361 128,03 Kč 34 % 5 894 477,40 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 0,00 Kč 42 %
6351 Investiční tr.. 13 719 260,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 85 476 594,03 Kč 30 030 898,07 Kč 35 % 6 441 697,00 Kč 8 % 5 578 359,64 Kč 7 % 5 755 236,00 Kč 7 % 6 361 128,03 Kč 7 % 5 894 477,40 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %