Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (ORG 517) / 2021

Název:
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 804 981,12 Kč Navýšení 1 987 150,62 Kč 2 039 447,62 Kč 103 %
výdaje 85 528 000,00 Kč Pokles 74 913 620,73 Kč 74 913 620,73 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 9 779 000,00 Kč Pokles 8 277 904,03 Kč 8 277 904,03 Kč 100 %
Doprava 24 100 000,00 Kč Navýšení 25 418 976,70 Kč 25 418 976,70 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 624 000,00 Kč Pokles 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 100 %
Životní prostředí 50 675 000,00 Kč Pokles 40 412 740,00 Kč 40 412 740,00 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 454 000,00 Kč 100 %
11 Návątěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 454 000,00 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2212 Silnice 24 100 000,00 Kč Pokles 22 829 850,00 Kč 22 829 850,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 21 700 000,00 Kč Navýšení 21 829 850,00 Kč 21 829 850,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 21 829 850,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 400 000,00 Kč Pokles 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 Kč Navýšení 2 589 126,70 Kč 2 589 126,70 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 155 128,50 Kč 1 155 128,50 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 155 128,50 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 433 998,20 Kč 1 433 998,20 Kč 100 %
110 Odbor správy majetku ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 1 433 998,20 Kč - - - -
3421 Využití volného času dětí a mládeže 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 350 000,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 2 429 000,00 Kč Pokles 1 539 294,03 Kč 1 539 294,03 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 550 000,00 Kč Pokles 1 539 294,03 Kč 1 539 294,03 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 539 294,03 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 879 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3631 Veřejné osvětlení 4 000 000,00 Kč Pokles 3 873 550,00 Kč 3 873 550,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 000 000,00 Kč Pokles 3 873 550,00 Kč 3 873 550,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 3 873 550,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 3 150 000,00 Kč Pokles 2 391 950,00 Kč 2 391 950,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 500 000,00 Kč Pokles 2 323 550,00 Kč 2 323 550,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 2 323 550,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 650 000,00 Kč Pokles 68 400,00 Kč 68 400,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 68 400,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 273 110,00 Kč 273 110,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 84 350,00 Kč 84 350,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 84 350,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 188 760,00 Kč 188 760,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 188 760,00 Kč - - - -
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
139 Odbor správy majetku ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč - - - -
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 24 860 000,00 Kč Pokles 24 020 100,00 Kč 24 020 100,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 24 500 000,00 Kč Pokles 24 020 100,00 Kč 24 020 100,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 24 020 100,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 360 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 25 765 000,00 Kč Pokles 16 342 640,00 Kč 16 342 640,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 16 000 000,00 Kč Navýšení 16 342 640,00 Kč 16 342 640,00 Kč 100 %
35 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 16 342 640,00 Kč - - - -
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 9 765 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 85 528 000,00 Kč Pokles 74 913 620,73 Kč 74 913 620,73 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 517 (Technické sluĽby města NJ, přísp.org.), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizaceARES 516 664,00 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 1/2021 0025 06.01.2021 129 163,00 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 02/2021. 0035 02.02.2021 129 167,00 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC na ul. Lidická a Smetanovy sady na 03/2021 0017 02.03.2021 129 167,00 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC na ul. Lidická a Smetanovy sady na 04/2021. 0342 31.03.2021 129 167,00 Kč
Slezská diakonieARES 139 867,00 Kč
Alena Trpkošová, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0024 02.06.2021 139 867,00 Kč
Fyzická osoba 129 167,00 Kč
0018 02.11.2021 129 167,00 Kč
ZDENĚK MUNKARES 129 167,00 Kč
Znalecký posudek pro sp. zn. OPA/20371/2020 - PD 191/2020 0039 04.08.2021 129 167,00 Kč
Domov Duha příspěvková organizaceARES 129 167,00 Kč
L.Novotný - úhrady Domov Duha, leden 2021 0013 03.05.2021 129 167,00 Kč
NJNet s.r.o.ARES 129 167,00 Kč
J.Mol - internet - leden 2021 0032 04.10.2021 129 167,00 Kč
Město Nový JičínARES 129 167,00 Kč
Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0008 01.07.2021 129 167,00 Kč
Fyzická osoba 129 167,00 Kč
0045 06.09.2021 129 167,00 Kč
Fyzická osoba 70 000,00 Kč
0161 09.12.2021 70 000,00 Kč
Vladimír OpělaARES 59 167,00 Kč
Vrácení pokuty zaplacené po splatnosti - radarové měření, datum úhrady 14.01.2021. 0054 02.12.2021 59 167,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 48 594,03 Kč
Zpěváková SIPO leden 2021 0451 26.04.2021 48 594,03 Kč
Celkem 1 609 294,03 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES -70 000,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby, Technické služby města Nový Jičín 0163 10.12.2021 -70 000,00 Kč
Celkem -70 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5331 Neinvestiční .. 72 222 462,53 Kč 72 222 462,53 Kč 100 % 6 441 697,00 Kč 9 % 5 578 359,64 Kč 17 % 5 755 236,00 Kč 25 % 6 361 128,03 Kč 33 % 6 307 148,69 Kč 42 % 6 982 301,78 Kč 52 % 6 525 725,40 Kč 61 % 5 661 264,55 Kč 69 % 5 648 721,65 Kč 77 % 6 506 113,83 Kč 86 % 5 604 082,84 Kč 93 % 4 850 683,12 Kč 100 %
6351 Investiční tr.. 2 691 158,20 Kč 2 691 158,20 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 129 003,47 Kč 79 % 257 160,00 Kč 89 % 1 000 000,00 Kč 126 % -695 005,27 Kč 100 %
Celkem 74 913 620,73 Kč 74 913 620,73 Kč 100 % 6 441 697,00 Kč 9 % 5 578 359,64 Kč 7 % 5 755 236,00 Kč 8 % 6 361 128,03 Kč 8 % 6 307 148,69 Kč 8 % 6 982 301,78 Kč 9 % 6 525 725,40 Kč 9 % 5 661 264,55 Kč 8 % 7 777 725,12 Kč 10 % 6 763 273,83 Kč 9 % 6 604 082,84 Kč 9 % 4 155 677,85 Kč 6 %