Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2021

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 91 476 000,00 Kč Pokles 89 898 891,00 Kč 32 774 258,06 Kč 36 %
výdaje 97 218 000,00 Kč Pokles 90 168 000,00 Kč 15 315 784,24 Kč 17 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 94 282 000,00 Kč Pokles 87 232 000,00 Kč 15 002 661,79 Kč 17 %
Školství a sociální věci 386 000,00 Kč 386 000,00 Kč 279 430,45 Kč 72 %
Veřejná správa 2 550 000,00 Kč 2 550 000,00 Kč 18 515,00 Kč 1 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč 0,00 Kč 15 177,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3612 Bytové hospodářství 16 150 000,00 Kč Pokles 11 250 000,00 Kč 1 824 277,26 Kč 16 %
5171 Opravy a udržování 16 150 000,00 Kč Pokles 11 250 000,00 Kč 1 824 277,26 Kč 16 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 824 277,26 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 7 142 000,00 Kč Pokles 6 442 000,00 Kč 2 458 252,61 Kč 38 %
5171 Opravy a udržování 7 142 000,00 Kč Pokles 6 442 000,00 Kč 2 458 252,61 Kč 38 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 458 252,61 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 66 887,59 Kč 3 %
5171 Opravy a udržování 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 66 887,59 Kč 3 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 66 887,59 Kč - - - -
Celkem 25 492 000,00 Kč Pokles 19 892 000,00 Kč 4 349 417,46 Kč 22 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 880 000,00 Kč 146 550,00 Kč 17 % 26 950,00 Kč 3 % 32 200,00 Kč 7 % 36 700,00 Kč 11 % 50 700,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 %
5031 Povinné pojis.. 40 000,00 Kč 12 351,00 Kč 31 % 3 621,00 Kč 9 % 1 414,00 Kč 13 % 1 488,00 Kč 16 % 5 828,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5032 Povinné pojis.. 40 000,00 Kč 4 482,00 Kč 11 % 1 314,00 Kč 3 % 513,00 Kč 5 % 540,00 Kč 6 % 2 115,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 150 000,00 Kč 6 159,39 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 1 379,40 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 4 779,99 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 %
5151 Studená voda 5 300 000,00 Kč 1 822 229,54 Kč 34 % 244 813,67 Kč 5 % 469 392,18 Kč 13 % 805 803,31 Kč 29 % 302 220,38 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 %
5152 Teplo 14 700 000,00 Kč 6 396 280,87 Kč 44 % 346 351,51 Kč 2 % 3 093 704,42 Kč 23 % 1 578 782,67 Kč 34 % 1 377 442,27 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 % 0,00 Kč 44 %
5153 Plyn 1 300 000,00 Kč 378 503,21 Kč 29 % 78 500,00 Kč 6 % 37 900,00 Kč 9 % 171 493,24 Kč 22 % 90 609,97 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 %
5154 Elektrická en.. 2 900 000,00 Kč 736 382,39 Kč 25 % 121 987,40 Kč 4 % 157 057,55 Kč 10 % 91 750,63 Kč 13 % 365 586,81 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 3 080,45 Kč 31 % 3 475,70 Kč 35 % 823,18 Kč 43 % -689,70 Kč 36 % 1 471,27 Kč 51 % -2 000,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 15 280,00 Kč - - - - 2 998,00 Kč - - - - 4 240,00 Kč - - - - 3 940,00 Kč - - - - 4 102,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatní.. 6 900 000,00 Kč 1 091 389,93 Kč 16 % 302 555,91 Kč 4 % 246 841,59 Kč 8 % 258 058,15 Kč 12 % 283 934,28 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 % 0,00 Kč 16 %
5171 Opravy a udrž.. 19 892 000,00 Kč 4 349 417,46 Kč 22 % 45 771,88 Kč 0 % 2 951 128,98 Kč 15 % 1 061 931,82 Kč 20 % 290 584,78 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 % 0,00 Kč 22 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 27 932,00 Kč 28 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 7 568,00 Kč 21 % 6 848,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 %
5362 Platby daní a.. 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly .. 37 926 000,00 Kč 323 746,00 Kč 1 % 285 546,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 37 000,00 Kč 1 % 1 200,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 %
Celkem 90 168 000,00 Kč 15 315 784,24 Kč 17 % 1 470 643,07 Kč 2 % 7 003 352,30 Kč 8 % 4 054 366,12 Kč 4 % 2 789 422,75 Kč 3 % -2 000,00 Kč -0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %