Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2021

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 91 476 000,00 Kč Pokles 83 971 891,40 Kč 87 127 410,36 Kč 104 %
výdaje 97 218 000,00 Kč Pokles 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 94 282 000,00 Kč Pokles 64 076 936,00 Kč 51 746 209,91 Kč 81 %
Školství a sociální věci 386 000,00 Kč 386 000,00 Kč 282 561,23 Kč 73 %
Veřejná správa 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 376 000,00 Kč 376 000,00 Kč 277 560,00 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 98 440,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 277 560,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 63 160 000,00 Kč Pokles 41 318 220,00 Kč 35 288 336,75 Kč 85 %
5021 Ostatní osobní výdaje 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 116 300,00 Kč 51 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 116 300,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 487,00 Kč 10 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 487,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 540,00 Kč 4 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 163 609,40 Kč 82 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 163 609,40 Kč - - - -
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 4 900 000,00 Kč Navýšení 6 350 000,00 Kč 6 335 662,58 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 6 335 662,58 Kč - - - -
5152 Teplo 13 200 000,00 Kč Pokles 12 200 000,00 Kč 12 199 915,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 12 199 915,00 Kč - - - -
5153 Plyn 200 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 47 520,76 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 47 520,76 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 086 695,73 Kč 99 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 086 695,73 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 103,00 Kč 103,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 86 300,00 Kč 81 680,00 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 81 680,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 Kč Navýšení 2 654 817,00 Kč 2 417 189,11 Kč 91 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 417 189,11 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 16 150 000,00 Kč Navýšení 17 150 000,00 Kč 11 899 658,17 Kč 69 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 11 899 658,17 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 83 976,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 83 976,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 4 000,00 Kč 33 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 24 300 000,00 Kč Pokles 1 150 000,00 Kč 850 000,00 Kč 74 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 850 000,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 18 422 000,00 Kč Pokles 14 658 716,00 Kč 9 615 718,78 Kč 66 %
5021 Ostatní osobní výdaje 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 280 650,00 Kč 43 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 280 650,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 25 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 28 499,00 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 28 499,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 10 341,00 Kč 52 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 10 341,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 12 279,08 Kč 41 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 12 279,08 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 63 421,77 Kč 91 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 63 421,77 Kč - - - -
5151 Studená voda 400 000,00 Kč Navýšení 450 000,00 Kč 432 496,89 Kč 96 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 432 496,89 Kč - - - -
5152 Teplo 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 599 205,33 Kč 40 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 599 205,33 Kč - - - -
5153 Plyn 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 863 306,85 Kč 78 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 863 306,85 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 894 541,62 Kč 60 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 894 541,62 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 4 500,00 Kč 45 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000,00 Kč Pokles 1 468 000,00 Kč 838 745,48 Kč 57 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 838 745,48 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 7 142 000,00 Kč Navýšení 7 713 716,00 Kč 5 562 745,76 Kč 72 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 562 745,76 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 4 400 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 7 986,00 Kč 8 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 7 986,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 12 700 000,00 Kč Pokles 8 100 000,00 Kč 6 842 154,38 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Pokles 198 000,00 Kč 99 489,83 Kč 50 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 99 489,83 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 062 492,78 Kč 98 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 062 492,78 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 10 400 000,00 Kč Pokles 5 261 598,00 Kč 4 139 769,77 Kč 79 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 139 769,77 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 538 402,00 Kč 538 402,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 538 402,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 001,23 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 578 069,10 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 53 917,00 Kč - - - -
Celkem 97 218 000,00 Kč Pokles 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Marek OlšákARES 277 640,61 Kč
Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0006 08.02.2021 16 759,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0018 24.02.2021 1 936,00 Kč
DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0018 24.02.2021 6 292,00 Kč
DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0018 24.02.2021 7 744,00 Kč
Luční 3,č.b.2, DPS U Jičínky 25,č.b.101, DPS Pod Lipami 19,č.b.86 - revize el. instalace 0011 15.03.2021 7 381,00 Kč
Dlouhá 19,č.b.44, Jičínská 272,č.b.38, Zborovská 11,č.b.40 - revize el. instalace 0011 15.03.2021 8 833,00 Kč
Resslova 1 byt č.6 - revize el 0017 23.03.2021 908,00 Kč
Dolní brána 26 - revize el. 0017 23.03.2021 4 477,00 Kč
Masarykovo nám. 42/26 - revize hromosvodu 0021 29.03.2021 4 538,00 Kč
Luční 2, DPS - revize hromosvodů 0022 30.03.2021 18 150,00 Kč
DPS U Jičínky 25, byt č.74 - revize el 0012 19.04.2021 3 025,00 Kč
Bulharská 15-17, 7-9-11-13 - revize hromosvodu 0012 19.04.2021 11 253,00 Kč
Trlicova 10, Zborovská 11, Dlouhá 19, Hřbitovní 44 - revize el 0018 26.04.2021 30 311,00 Kč
Resslova 1 - revize el instalace spol.prostor 0018 26.04.2021 6 534,00 Kč
Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0009 12.05.2021 11 550,00 Kč
Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0012 19.07.2021 36 246,76 Kč
bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0015 22.07.2021 7 700,00 Kč
Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0016 23.07.2021 3 146,00 Kč
Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0018 26.07.2021 2 783,00 Kč
Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0018 26.07.2021 2 783,00 Kč
DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0010 14.12.2021 22 143,00 Kč
DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0010 14.12.2021 26 954,85 Kč
DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0010 14.12.2021 7 018,00 Kč
DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0010 14.12.2021 21 175,00 Kč
Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0011 15.12.2021 8 000,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 199 096,51 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0011 15.06.2021 36 246,76 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 0013 17.06.2021 6 300,00 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44243280 [ISRS] 0015 21.06.2021 41 580,00 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44236790, 44239310, 44239320... 0017 23.06.2021 37 275,00 Kč
pravidelná platba za období 2021/01 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 0004 06.12.2021 7 000,00 Kč
pravidelná platba za období 2021/01 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 0010 14.12.2021 13 471,00 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 0020 27.12.2021 143,75 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 0020 27.12.2021 14 080,00 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml. č.44240000 0020 27.12.2021 43 000,00 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 147 567,72 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 12/2020 - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, Suvorovova 152, ... [ISRS] 0009 13.01.2021 38 827,44 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2021 [ISRS] 0014 18.02.2021 36 246,76 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 2/2021 [ISRS] 0007 09.03.2021 36 246,76 Kč
byty, nebyty - úklidové služby 3/2021 Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... [ISRS] 0015 22.04.2021 36 246,76 Kč
Česká pošta s.p.ARES 141 436,89 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 2ks - do 20.1.2021 0009 11.08.2021 36 840,76 Kč
zákaznické jízdy do 31.1.2021 - do 31.1.2021 0018 26.10.2021 35 193,62 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 6ks - do 31.1.2021 0002 02.11.2021 11 858,89 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0008 10.12.2021 900,00 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0010 14.12.2021 21 450,00 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0010 14.12.2021 35 193,62 Kč
Techem, spol. s r. o.ARES 140 117,50 Kč
odečty TV a ST, ITN za IV. čtvrtl. 2020 0007 11.01.2021 121 130,00 Kč
byty, NP - odečty vodoměrů TV a SV za 1.Q.2021 0012 19.04.2021 18 987,50 Kč
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN S.P.ARES 127 818,74 Kč
pronájem zařízení pro e-pasy za 1/2021 0011 15.10.2021 127 818,74 Kč
Zdeněk VavřínARES 121 356,40 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2020 0015 21.01.2021 15 270,20 Kč
Poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 01-02/2021 0015 19.03.2021 30 540,40 Kč
Purkyňova 40 - zajištění vytápění poškozených bytu od 22.1.-16.2.2021, PDP Kč 6.840,- 0022 30.03.2021 52 440,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2020 0009 12.05.2021 23 105,80 Kč
Milan JersákARES 93 197,15 Kč
servis 19ks výtahů za 12/2020, PDP Kč 3.225,75 0009 13.01.2021 24 730,75 Kč
servis 19ks výtahů za 1/2021, PDP Kč 2.643,75 [ISRS] 0009 11.02.2021 20 268,75 Kč
servis 19ks výtahů za 2/2021, PDP Kč 2.898,60 [ISRS] 0009 11.03.2021 22 222,60 Kč
servis 19 ks výtahů - byty - 3/2021, PDP Kč 3.388,05 [ISRS] 0013 20.04.2021 25 975,05 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 73 103,50 Kč
Dlouhá 1863/48, H. Bečva, Masaryk. nám.2 - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-31.12.2020 0005 07.06.2021 24 915,90 Kč
Kojetín 58 - vyúčtování el. energie za 10.1.-31.12.2020 0015 21.06.2021 22 100,00 Kč
byty, NP - vyúčtování el. energie za 3.1.-31.12.2020 0016 22.06.2021 20 158,60 Kč
Divadelní 139/1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 0007 12.07.2021 2 783,00 Kč
Horní Bečva, chata Jičínka - vyúčtování el. energie za 15.7.-31.12.2020 0014 20.10.2021 3 146,00 Kč
Bohumil SmutekARES 59 290,00 Kč
DPS Pod Lipami 19-dům - demontáž a montáž pošt. schránek 85ks, OSB deska pod schránky... 0021 30.11.2021 59 290,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 45 926,00 Kč
Jičínská 275, Loučka - čištění kanalizace 0005 07.01.2021 1 496,00 Kč
Žižkova 12 dům - havárie-čištění a vývoz kanalizace 0018 24.02.2021 1 223,00 Kč
Dolní brána 660/26 - monitoring kanalizačního potrubí 0015 22.04.2021 2 934,00 Kč
Loučka 272 - vodné stočné 18.6.20-31.12.20 0008 11.05.2021 2 783,00 Kč
Loučka 272 - vodné stočné 18.6.20-31.12.20 0008 11.05.2021 8 349,00 Kč
Loučka 272 - vodné stočné 18.6.20-31.12.20 0015 20.05.2021 4 501,00 Kč
Žižkova 12 dům - havárie-čištění a vývoz kanalizace 0020 29.11.2021 24 640,00 Kč
Jaromír MacháčekARES 42 240,00 Kč
byty, nebyty - revize plynu 0015 22.04.2021 34 800,00 Kč
Luční 3/1, 2/15, Bulharská 7/6, Loučka 272/38, Dlouhá 19/44, Purkyňova 40/2,4,5 - revize plynoinstalací 0018 26.04.2021 7 440,00 Kč
Daniel SchmidtARES 41 124,05 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0018 25.05.2021 14 850,00 Kč
Údržba portálů icnj.cz za 1/2021 0009 13.09.2021 26 274,05 Kč
BOWA s.r.o.ARES 39 410,00 Kč
obálky 0014 20.10.2021 34 909,00 Kč
obálky 0017 25.10.2021 4 501,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 36 246,76 Kč
měsíční popl. 2/2021 paušál - servisní smlouva ke kopírovacímu stroji Sharp MX 3061 [ISRS] 0007 09.09.2021 36 246,76 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 36 246,76 Kč
znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0012 17.05.2021 36 246,76 Kč
Ing. Pavla SeidlováARES 35 193,62 Kč
lekce čj pro zaměstnankyni za 2.pol.2020/21 0008 10.11.2021 35 193,62 Kč
Naděžda ByrtusováARES 29 958,30 Kč
ochranné pomůcky - rukavice nitril., krém na ruce.. 0007 09.08.2021 24 198,30 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0022 29.09.2021 1 160,00 Kč
ochranné pomůcky - respirátory GPP2, KN95 0022 29.09.2021 4 600,00 Kč
Petr RosaARES 29 403,00 Kč
Zborovská, č.b.40 - malířské práce... PDP Kč 661,20 0006 08.09.2021 2 783,00 Kč
Masarykovo nám. 25-restaurace - oprava malby...PDP Kč 554,40 0005 07.12.2021 26 620,00 Kč
MVDr. Milan ŠturmARES 25 013,00 Kč
kastrace toulavé kočky [ISRS] 0017 23.06.2021 5 893,00 Kč
kastrace toulavé kočky [ISRS] 0020 28.06.2021 18 520,00 Kč
kastrace toulavé kočky [ISRS] 0004 07.07.2021 600,00 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 24 200,00 Kč
mikrobaterie 1ks - do klíče od fabie [ISRS] 0015 20.12.2021 24 200,00 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 22 550,20 Kč
školení: Veřejné zakázky aktuálně - Změny v oblasti VZ v roce 2021, dne 26.1.2021 0020 26.08.2021 15 270,20 Kč
školení: Stavby na cizích pozemcích, on-line, dne 4.2.2021 (zaměstnanec) 0006 08.12.2021 7 280,00 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 22 264,00 Kč
čistící tablety Jura - 6ks 0017 23.08.2021 22 264,00 Kč
SOLVILLAGE s.r.o.ARES 21 781,00 Kč
Sokolovská 617/9 - výměna střešní krytiny - výkon TDI za 1/2021 0008 12.10.2021 21 781,00 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s.ARES 21 746,45 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 0012 18.10.2021 15 270,20 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - počet čísel 137 - 603291471,2, ... [ISRS] 0009 18.10.2021 3 630,00 Kč
vyúčtování služby za 1/2021 - počet čísel 9 - 731136423,4, ... [ISRS] 0019 27.10.2021 2 702,50 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - počet čísel 35 - 603557190,1,2,3, ... [ISRS] 0001 01.11.2021 143,75 Kč
PORSENNA o.p.s.ARES 21 291,10 Kč
správa a provoz aplikace SW e-manažer 0012 19.07.2021 21 291,10 Kč
Ateliér Genius loci, s.r.o.ARES 20 056,00 Kč
prezentace studie vč. zapracování pro záměr akce - Regenerace panelového sídliště Nerudova v NJ [ISRS] 0013 18.11.2021 20 056,00 Kč
Český institut interních auditorů, z.s.ARES 19 602,00 Kč
Základní členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů na rok 2021 0010 14.06.2021 2 783,00 Kč
Základní členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů na rok 2021 0010 14.06.2021 8 349,00 Kč
Základní členský příspěvek v Českém institutu interních auditorů na rok 2021 0010 14.06.2021 8 470,00 Kč
Solitea a.s.ARES 19 095,75 Kč
oprava OCR + přílohy 0019 27.10.2021 19 095,75 Kč
CZC.cz s.r.o.ARES 18 987,50 Kč
monitor LCD ProLite XB2483HSU-B3 0008 12.10.2021 18 987,50 Kč
innogy Energo, s.r.o.ARES 18 900,20 Kč
Suvorovova, areál Pneuservis Hanzelka - vyúčtování stlačeného zemního plynu CNG za 1/2021 - 1TU 1030 [ISRS] 0024 04.10.2021 15 270,20 Kč
Suvorovova, areál Pneuservis Hanzelka - vyúčtování stlačeného zemního plynu CNG za 1/2021 - 1TU 1030 [ISRS] 0002 04.10.2021 3 630,00 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 18 893,20 Kč
Loučka 272 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0005 07.12.2021 15 270,20 Kč
Loučka 212 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0005 07.12.2021 3 623,00 Kč
O2 Czech Republic a.s.ARES 17 787,00 Kč
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze 0007 09.06.2021 12 221,00 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - ISDN2D 5564238, 556471, 5567783, 8001048232 0018 25.11.2021 5 566,00 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 17 511,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - čištění spalinové cesty 0004 04.03.2021 293,00 Kč
Masarykovo nám. 26-byty - kontrola a čištění spalin. cest 0013 20.04.2021 586,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - čištění spalinové cesty 0013 17.08.2021 5 566,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - čištění spalinové cesty 0013 17.08.2021 5 566,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - čištění spalinové cesty 0016 20.08.2021 5 500,00 Kč
ANAG spol. s r. o.ARES 15 270,20 Kč
předplatné: Ćasopis mzdová účetní 2021 č.1-12 0022 31.05.2021 15 270,20 Kč
WEDOS Internet a.s.ARES 15 270,20 Kč
FA - doména icnj.cz, 24.02.2021 - 23.02.2022 0016 23.07.2021 15 270,20 Kč
MBK Consulting, s.r.o.ARES 15 270,20 Kč
školení: Sociální sítě, on-line, dne 17.2.2021 (zaměstnanci) 0007 09.11.2021 15 270,20 Kč
Denisa BracháčkováARES 15 270,20 Kč
misky na polévku PP 144, víčka pro misky na pol... 0019 25.06.2021 15 270,20 Kč
Servis záložních zdrojů s.r.o.ARES 12 705,00 Kč
DPS Pod Lipami 19 - servisní kontrola strojovny výtahu 0013 20.04.2021 12 705,00 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.ARES 11 616,00 Kč
karton A5 0009 12.05.2021 6 655,00 Kč
polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0017 22.09.2021 2 178,00 Kč
polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0022 29.09.2021 2 783,00 Kč
iAdvokacie, advokátní kancelář s.r.o.ARES 11 180,00 Kč
bezplatná právní poradna za 1/2021 [ISRS] 0016 22.10.2021 10 230,00 Kč
právní služby za 1/2021 [ISRS] 0018 25.11.2021 950,00 Kč
Ing. Dušan GlogarARES 10 890,00 Kč
Dolní Brána 26 - PD-skut.stavu, pasport přípojek inž. 0012 19.04.2021 10 890,00 Kč
VITA software, s.r.o.ARES 10 355,00 Kč
technická podpora produktů za 1.Q.2021 - SÚ, Vodopráv.úřad, Úřad územního plánování, Přestupky, Propojení do SSL-TMAPY ED [ISRS] 0021 29.04.2021 1 335,00 Kč
technická podpora produktů za 1.Q.2021 - SÚ, Vodopráv.úřad, Úřad územního plánování, Přestupky, Propojení do SSL-TMAPY ED [ISRS] 0002 03.05.2021 9 020,00 Kč
H.S.TRADE a.s.ARES 8 373,00 Kč
FA - holografické samolepky 5000 ks 0011 15.09.2021 8 373,00 Kč
Ing. Tomáš KocmanARES 8 200,00 Kč
služby serveru spojené s projektem protipovodňové ochrany 0013 20.07.2021 8 200,00 Kč
POLAR televize Ostrava, s.r.o.ARES 7 687,75 Kč
licence k pořadům za 1/2021 - Novojičínský expres, Novojičínský půlročník [ISRS] 0019 27.10.2021 7 687,75 Kč
TOP Semináře s.r.o.ARES 7 684,00 Kč
školení: Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných...., on-line, dne 12.2.2021 0010 14.12.2021 2 965,00 Kč
školení: Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných...., on-line, dne 12.2.2021 0011 15.12.2021 4 719,00 Kč
Alcaserv Czech, a.s.ARES 6 958,00 Kč
servis pobočkových telef. ústředen za 1/2021, sml. 06/SS/2011 0009 13.10.2021 6 958,00 Kč
AKADEMIE Libchavy s.r.o.ARES 6 900,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnankyni v termínu od 1.-6.8.2021, Libchavy 0018 25.05.2021 6 900,00 Kč
Ing. Jitka ŠtefkováARES 6 843,00 Kč
činnost BOZP do 3.2.2021 na akci Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, Sokolovská 617/9 v NJ 0001 01.11.2021 4 060,00 Kč
činnost BOZP do 3.2.2021 na akci Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, Sokolovská 617/9 v NJ 0006 08.11.2021 2 783,00 Kč
Apptc.me s.r.o.ARES 6 598,00 Kč
školení: online IceWarp Web Klient, on-line, 04.02.2021 (zaměstnanci) 0005 07.06.2021 4 598,00 Kč
školení: online IceWarp Web Klient, on-line, 04.02.2021 (zaměstnanci) 0007 09.06.2021 2 000,00 Kč
KEMOstav s.r.o.ARES 5 566,00 Kč
Sokolovská 617/9 - stavební práce na akci - Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, PDP Kč 343.643,72 [ISRS] 0018 25.11.2021 2 783,00 Kč
Sokolovská 617/9 - stavební práce na akci - Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, PDP Kč 343.643,72 [ISRS] 0018 25.11.2021 2 783,00 Kč
Institut pro veřejnou správu PrahaARES 5 566,00 Kč
Školení: ZOZ Silniční doprava, obecná i zvl. část, Benešov v termínu 9.8.-16.9.2021 (zaměstnanec) 0011 15.09.2021 2 783,00 Kč
Školení: ZOZ Silniční doprava, obecná i zvl. část, Benešov v termínu 9.8.-16.9.2021 (zaměstnanec) 0011 15.09.2021 2 783,00 Kč
Roman MatalíkARES 5 566,00 Kč
Křížkovského nám. 4,č.b.9 - instalace plyn. topení Gamat 0016 22.06.2021 5 566,00 Kč
Náš-Net Group s.r.o.ARES 5 566,00 Kč
Revoluční 36, č.b.67 - připojení k internetu 2/2021 0017 23.08.2021 5 566,00 Kč
Laboratoř M O R A V A s.r.o.ARES 5 113,00 Kč
rozbory dle protokolu č.383-386 - měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu města NJ - Stranický potok v m.č. Straník. 0013 20.07.2021 612,00 Kč
měření jakosti vypouštěných odpadních vod z kanalizace z 9-ti výustí do vod povrchových (VT Zrzávka, VT Grasmanka a VT Jičínka) 0018 26.07.2021 4 501,00 Kč
Jiří MyslíkARES 4 988,00 Kč
pronájem přenosové trasy - optické vlákno (ul. Jičínská a Na Lani) za 1/2021 0009 13.10.2021 2 783,00 Kč
pronájem přenosové trasy - optické vlákno (ul. Jičínská a Na Lani) za 1/2021 0010 14.10.2021 785,00 Kč
pronájem přenosové trasy - optické vlákno (ul. Jičínská a Na Lani) za 1/2021 0010 14.10.2021 1 420,00 Kč
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.ARES 4 501,00 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0016 22.02.2021 4 501,00 Kč
Jiřina GolováARES 4 381,50 Kč
zajištění pohřebních služeb zesnulého, úmrtí dne 01.01.2021 0005 07.12.2021 1 794,00 Kč
zajištění pohřebních služeb zesnulého, úmrtí dne 01.01.2021 0005 07.12.2021 2 587,50 Kč
Adam SváčekARES 4 170,00 Kč
U Jičínky 24, byt.č.65,68,84,102 - revize el 0021 29.03.2021 2 420,00 Kč
chata Jičínka - montáž hlásičů kouře, PDP Kč 1.425,90 0004 06.10.2021 1 750,00 Kč
Dům Lékařů,a.s.ARES 4 023,00 Kč
pracovně lékařská péče za 1/2021 [ISRS] 0020 26.08.2021 4 023,00 Kč
Walstead Moraviapress s.r.o.ARES 3 630,00 Kč
předplatné: Sbírky zákonů ČR 2020 č.1-248, č.1-248, Rejstřík ročníku 2019 - č.998 0016 21.05.2021 3 630,00 Kč
F. 67 s.r.o.ARES 3 630,00 Kč
vozidlo RZ 8T8 6622 - diagnostika, výmaz DTC 0016 23.07.2021 3 630,00 Kč
Roman PřadkaARES 3 471,00 Kč
Jičínská 275 - provedení kamerové zkoušky odpadů WC, vana, v přízemních bytech... 0003 03.03.2021 3 471,00 Kč
HP TRONIC Zlín spol. s r.o.ARES 3 000,00 Kč
varná konvice Sencor SWK 1755 - 1ks 0007 09.09.2021 3 000,00 Kč
Elis Textil Servis s.r.o.ARES 2 933,00 Kč
Masarykovo nám. 1, radnice - údržba rohože za 1/2021 0022 29.09.2021 2 933,00 Kč
Moravská Šipka, spolekARES 2 783,00 Kč
letní tábor pro děti zaměstnance v termínu od 1.-14.8.2021, Štramberk 0015 22.11.2021 2 783,00 Kč
Ing. Pavel KomárekARES 2 700,00 Kč
předplatné: Věstník NBÚ č.1-2/2021 0017 23.08.2021 2 700,00 Kč
Vladimír FikáčekARES 2 260,00 Kč
Žižkova 20 - deratizace sklepních prostor v domě a dvoru 0013 17.02.2021 2 260,00 Kč
Český svaz včelařů z.s. základní organizace Nový JičínARES 2 108,70 Kč
služby spojené s léčením a hospodařením včelstev na rok 2021 0004 07.07.2021 2 108,70 Kč
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizaceARES 1 700,00 Kč
Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0015 22.11.2021 1 700,00 Kč
E LINKX a.s.ARES 1 700,00 Kč
Taška na notebook HP Classic, bezdrátová myš HP Z3700 black onyx. 0011 15.11.2021 800,00 Kč
Taška na notebook HP Classic, bezdrátová myš HP Z3700 black onyx. 0011 15.11.2021 900,00 Kč
Marek MacíkARES 1 355,00 Kč
Opravy MK - zpracování rozpočtů II. a III. etapy 0002 02.08.2021 1 355,00 Kč
T-MAPY spol. s r.o.ARES 1 111,00 Kč
aktualizace dat KN z ČÚZK 0018 26.07.2021 1 111,00 Kč
Jiří BártekARES 518,00 Kč
kytice za 1/2021 0004 06.10.2021 518,00 Kč
Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.ARES 287,50 Kč
klinické vyšetření osoby ze dne 9.1.2021 na LSPP NNJ - pro MP NJ 0009 12.05.2021 143,75 Kč
klinické vyšetření osoby ze dne 9.1.2021 na LSPP NNJ - pro MP NJ 0009 12.05.2021 143,75 Kč
Zeměměřický úřadARES 287,50 Kč
služby a produkty CZEPOS 0017 23.06.2021 287,50 Kč
BONO auto a.s.ARES 143,75 Kč
vozidlo RZ 1TE 1234 - výměna ventilů, vyvážení kol... 0013 18.11.2021 143,75 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 92 007,70 Kč
Celkem 2 378 189,11 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 31 500,00 Kč
Suvorovova 124 - podíl na nákladech spojených s připojením odběrného místa (navýšení příkonu). 0010 12.02.2021 31 500,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 7 500,00 Kč
Ďurica SIPO leden 2021 0018 26.04.2021 7 500,00 Kč
Celkem 39 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 880 000,00 Kč 396 950,00 Kč 45 % 26 950,00 Kč 3 % 32 200,00 Kč 7 % 36 700,00 Kč 11 % 50 700,00 Kč 17 % 34 500,00 Kč 21 % 25 800,00 Kč 24 % 33 700,00 Kč 27 % 29 900,00 Kč 31 % 32 200,00 Kč 34 % 34 000,00 Kč 38 % 32 500,00 Kč 42 % 27 800,00 Kč 45 %
5031 Povinné pojis.. 45 000,00 Kč 29 986,00 Kč 67 % 3 621,00 Kč 8 % 1 414,00 Kč 11 % 1 488,00 Kč 14 % 5 828,00 Kč 27 % 1 538,00 Kč 31 % 1 612,00 Kč 34 % 1 662,00 Kč 38 % 1 563,00 Kč 42 % 1 587,00 Kč 45 % 4 117,00 Kč 54 % 2 753,00 Kč 60 % 2 803,00 Kč 67 %
5032 Povinné pojis.. 35 000,00 Kč 10 881,00 Kč 31 % 1 314,00 Kč 4 % 513,00 Kč 5 % 540,00 Kč 7 % 2 115,00 Kč 13 % 558,00 Kč 14 % 585,00 Kč 16 % 603,00 Kč 18 % 567,00 Kč 19 % 576,00 Kč 21 % 1 494,00 Kč 25 % 999,00 Kč 28 % 1 017,00 Kč 31 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 12 279,08 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 279,08 Kč 41 %
5139 Nákup materiá.. 270 000,00 Kč 227 031,17 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 1 379,40 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 4 779,99 Kč 2 % 62 316,52 Kč 25 % 10 145,95 Kč 29 % 34 941,00 Kč 42 % 80 700,23 Kč 72 % 593,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 7 003,00 Kč 75 % 25 172,08 Kč 84 %
5141 Úroky vlastní 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 6 800 000,00 Kč 6 768 159,47 Kč 100 % 244 813,67 Kč 4 % 469 392,18 Kč 11 % 805 803,31 Kč 22 % 302 220,38 Kč 27 % 405 280,67 Kč 33 % 718 049,43 Kč 43 % 365 075,29 Kč 49 % 320 886,11 Kč 53 % 514 487,52 Kč 61 % 1 418 652,57 Kč 82 % 148 587,31 Kč 84 % 1 054 911,03 Kč 100 %
5152 Teplo 13 700 000,00 Kč 12 799 120,33 Kč 93 % 346 351,51 Kč 3 % 3 093 704,42 Kč 25 % 1 578 782,67 Kč 37 % 1 377 442,27 Kč 47 % 600 600,68 Kč 51 % 551 602,77 Kč 55 % 611 931,96 Kč 60 % 254 574,08 Kč 61 % 436 939,41 Kč 65 % 1 081 749,09 Kč 73 % 1 303 028,41 Kč 82 % 1 562 413,06 Kč 93 %
5153 Plyn 1 150 000,00 Kč 910 827,61 Kč 79 % 78 500,00 Kč 7 % 37 900,00 Kč 10 % 171 493,24 Kč 25 % 90 609,97 Kč 33 % -7 267,31 Kč 32 % 87 838,28 Kč 40 % 88 131,10 Kč 48 % 81 850,00 Kč 55 % 78 937,83 Kč 62 % 77 334,50 Kč 68 % 41 411,53 Kč 72 % 84 088,47 Kč 79 %
5154 Elektrická en.. 2 600 000,00 Kč 1 981 237,35 Kč 76 % 121 987,40 Kč 5 % 157 057,55 Kč 11 % 91 750,63 Kč 14 % 365 586,81 Kč 28 % 168 158,99 Kč 35 % 73 859,01 Kč 38 % 248 037,78 Kč 47 % 200 544,59 Kč 55 % 74 856,19 Kč 58 % 246 018,69 Kč 67 % 166 746,83 Kč 74 % 66 632,88 Kč 76 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 % 3 475,70 Kč 35 % 823,18 Kč 43 % -689,70 Kč 36 % 261,27 Kč 39 % -1 556,70 Kč 23 % 493,33 Kč 28 % 2 925,36 Kč 57 % -139,90 Kč 56 % 250,18 Kč 58 % 717,00 Kč 66 % 245,18 Kč 68 % -1 803,67 Kč 50 %
5163 Služby peněžn.. 104 020,00 Kč 54 020,00 Kč 52 % 2 998,00 Kč 3 % 4 240,00 Kč 7 % 3 940,00 Kč 11 % 4 102,00 Kč 15 % 4 414,00 Kč 19 % 8 223,00 Kč 27 % 4 103,00 Kč 31 % 4 539,00 Kč 35 % 4 006,00 Kč 39 % 4 324,00 Kč 43 % 4 575,00 Kč 48 % 4 556,00 Kč 52 %
5166 Konzultační, .. 96 300,00 Kč 86 180,00 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 4 500,00 Kč 42 % 32 120,00 Kč 76 % 7 260,00 Kč 83 % 6 000,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 %
5169 Nákup ostatní.. 6 420 817,00 Kč 4 933 493,52 Kč 77 % 302 555,91 Kč 5 % 246 841,59 Kč 9 % 258 058,15 Kč 13 % 283 934,28 Kč 17 % 219 509,89 Kč 20 % 333 023,69 Kč 26 % 196 298,09 Kč 29 % 734 363,79 Kč 40 % 169 257,44 Kč 43 % 589 761,35 Kč 52 % 337 945,48 Kč 57 % 1 261 943,86 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 27 062 156,00 Kč 19 524 896,71 Kč 72 % 45 771,88 Kč 0 % 2 951 128,98 Kč 11 % 1 061 931,82 Kč 15 % 290 584,78 Kč 16 % 1 273 236,85 Kč 21 % 1 045 597,70 Kč 25 % 783 183,34 Kč 28 % 889 374,60 Kč 31 % 1 337 043,00 Kč 36 % 2 166 612,90 Kč 44 % 1 577 535,81 Kč 50 % 6 102 895,05 Kč 72 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 83 976,00 Kč 84 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 7 568,00 Kč 21 % 6 848,00 Kč 28 % 6 848,00 Kč 35 % 6 848,00 Kč 42 % 6 848,00 Kč 48 % 6 848,00 Kč 55 % 6 848,00 Kč 62 % 7 268,00 Kč 69 % 7 268,00 Kč 77 % 7 268,00 Kč 84 %
5362 Platby daní a.. 16 000,00 Kč 8 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 12 % 4 000,00 Kč 38 % 2 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5909 Ostatní neinv.. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 6 789 158,00 Kč 5 275 315,77 Kč 78 % 285 546,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 37 000,00 Kč 5 % 1 200,00 Kč 5 % 811 800,00 Kč 17 % 8 000,00 Kč 17 % 77 696,00 Kč 18 % 638 049,58 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 103 818,00 Kč 29 % 3 312 206,19 Kč 78 %
6122 Stroje, příst.. 538 402,00 Kč 538 402,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 538 402,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 % 1 470 643,07 Kč 2 % 7 003 352,30 Kč 11 % 4 054 366,12 Kč 6 % 2 788 212,75 Kč 4 % 3 583 937,59 Kč 5 % 2 909 978,16 Kč 4 % 2 455 135,92 Kč 4 % 3 248 120,08 Kč 5 % 2 689 701,57 Kč 4 % 5 639 309,10 Kč 8 % 4 278 818,55 Kč 6 % 13 539 182,03 Kč 20 %