Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2021

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 91 476 000,00 Kč Pokles 83 971 891,40 Kč 87 127 410,36 Kč 104 %
výdaje 97 218 000,00 Kč Pokles 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 94 282 000,00 Kč Pokles 64 076 936,00 Kč 51 746 209,91 Kč 81 %
Školství a sociální věci 386 000,00 Kč 386 000,00 Kč 282 561,23 Kč 73 %
Veřejná správa 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 376 000,00 Kč 376 000,00 Kč 277 560,00 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 98 440,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 277 560,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 63 160 000,00 Kč Pokles 41 318 220,00 Kč 35 288 336,75 Kč 85 %
5021 Ostatní osobní výdaje 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 116 300,00 Kč 51 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 116 300,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 487,00 Kč 10 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 487,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 540,00 Kč 4 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 163 609,40 Kč 82 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 163 609,40 Kč - - - -
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 4 900 000,00 Kč Navýšení 6 350 000,00 Kč 6 335 662,58 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 6 335 662,58 Kč - - - -
5152 Teplo 13 200 000,00 Kč Pokles 12 200 000,00 Kč 12 199 915,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 12 199 915,00 Kč - - - -
5153 Plyn 200 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 47 520,76 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 47 520,76 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 086 695,73 Kč 99 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 086 695,73 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 103,00 Kč 103,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 86 300,00 Kč 81 680,00 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 81 680,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 Kč Navýšení 2 654 817,00 Kč 2 417 189,11 Kč 91 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 417 189,11 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 16 150 000,00 Kč Navýšení 17 150 000,00 Kč 11 899 658,17 Kč 69 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 11 899 658,17 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 83 976,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 83 976,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 4 000,00 Kč 33 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 24 300 000,00 Kč Pokles 1 150 000,00 Kč 850 000,00 Kč 74 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 850 000,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 18 422 000,00 Kč Pokles 14 658 716,00 Kč 9 615 718,78 Kč 66 %
5021 Ostatní osobní výdaje 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 280 650,00 Kč 43 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 280 650,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 25 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 28 499,00 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 28 499,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 10 341,00 Kč 52 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 10 341,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 12 279,08 Kč 41 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 12 279,08 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 63 421,77 Kč 91 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 63 421,77 Kč - - - -
5151 Studená voda 400 000,00 Kč Navýšení 450 000,00 Kč 432 496,89 Kč 96 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 432 496,89 Kč - - - -
5152 Teplo 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 599 205,33 Kč 40 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 599 205,33 Kč - - - -
5153 Plyn 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 863 306,85 Kč 78 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 863 306,85 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 894 541,62 Kč 60 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 894 541,62 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 4 500,00 Kč 45 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000,00 Kč Pokles 1 468 000,00 Kč 838 745,48 Kč 57 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 838 745,48 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 7 142 000,00 Kč Navýšení 7 713 716,00 Kč 5 562 745,76 Kč 72 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 562 745,76 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 4 400 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 7 986,00 Kč 8 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 7 986,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 12 700 000,00 Kč Pokles 8 100 000,00 Kč 6 842 154,38 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Pokles 198 000,00 Kč 99 489,83 Kč 50 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 99 489,83 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 062 492,78 Kč 98 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 062 492,78 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 10 400 000,00 Kč Pokles 5 261 598,00 Kč 4 139 769,77 Kč 79 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 139 769,77 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 538 402,00 Kč 538 402,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 538 402,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 001,23 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 578 069,10 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 53 917,00 Kč - - - -
Celkem 97 218 000,00 Kč Pokles 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Marek OlšákARES 123 671,34 Kč
5. května 16-prodejna - revize elektro 0007 11.01.2021 3 146,00 Kč
odečet poměrových elektroměrů pro vyúčtování služeb NP 0011 15.03.2021 1 724,00 Kč
Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0007 12.07.2021 5 082,00 Kč
Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0012 19.07.2021 13 189,00 Kč
Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0012 19.07.2021 15 417,42 Kč
Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0012 19.07.2021 19 735,30 Kč
DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0002 01.10.2021 6 400,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0009 13.12.2021 15 417,42 Kč
DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0010 14.12.2021 9 680,00 Kč
Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0011 15.12.2021 33 130,00 Kč
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0015 20.12.2021 750,20 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 122 818,82 Kč
Masarykovo nám 45-úklidové služby v NCNJ za 12/2020 [ISRS] 0009 13.01.2021 15 417,42 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 12/2020 - Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, Suvorovova 152, ... [ISRS] 0009 13.01.2021 19 142,66 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0009 11.02.2021 15 417,42 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2021 [ISRS] 0014 18.02.2021 19 141,30 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 2/2021 [ISRS] 0007 09.03.2021 19 141,30 Kč
byty, nebyty - úklidové služby 3/2021 Sokolovská 9, Msgr.Šrámka 11, ... [ISRS] 0015 22.04.2021 19 141,30 Kč
Masarykovo nám 45-NCNJ - úklidové služby 3/2021 [ISRS] 0015 22.04.2021 15 417,42 Kč
Česká pošta s.p.ARES 70 522,90 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 2ks - do 20.1.2021 0009 11.08.2021 19 141,30 Kč
zákaznické jízdy do 31.1.2021 - do 31.1.2021 0018 26.10.2021 19 141,30 Kč
zákaznické jízdy do 31.1.2021 - do 31.1.2021 0019 27.10.2021 5 959,00 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 6ks - do 31.1.2021 0011 15.11.2021 1 650,00 Kč
certifikáty pro zaměstnance - 6ks - do 31.1.2021 0011 15.11.2021 2 890,00 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0010 14.12.2021 2 600,00 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0010 14.12.2021 19 141,30 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 54 625,72 Kč
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0018 24.02.2021 4 700,00 Kč
znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0010 13.05.2021 15 417,42 Kč
znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0012 17.05.2021 19 141,30 Kč
znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0010 14.10.2021 15 367,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 34 558,72 Kč
měsíční popl. 2/2021 paušál - servisní smlouva ke kopírovacímu stroji Sharp MX 3061 [ISRS] 0007 09.09.2021 15 417,42 Kč
měsíční popl. 2/2021 paušál - servisní smlouva ke kopírovacímu stroji Sharp MX 3061 [ISRS] 0007 09.09.2021 19 141,30 Kč
Ing. Pavla SeidlováARES 34 558,72 Kč
lekce čj pro zaměstnankyni za 2.pol.2020/21 0008 10.11.2021 19 141,30 Kč
lekce čj pro zaměstnankyni za 2.pol.2020/21 0008 10.11.2021 15 417,42 Kč
Techem, spol. s r. o.ARES 26 429,50 Kč
odečty TV a ST, ITN za IV. čtvrtl. 2020 0007 11.01.2021 24 799,00 Kč
byty, NP - odečty vodoměrů TV a SV za 1.Q.2021 0012 19.04.2021 1 630,50 Kč
SOLVILLAGE s.r.o.ARES 26 400,00 Kč
Sokolovská 617/9 - výměna střešní krytiny - výkon TDI za 10/2020 0007 11.01.2021 10 800,00 Kč
Sokolovská 617/9 - výměna střešní krytiny - výkon TDI za 1/2021 0008 10.02.2021 9 600,00 Kč
výkon TDI za 1.-8.2.2021 na akci Výměna střešní krytiny domu na ul. Sokolovská 617/9 v NJ 0019 25.02.2021 6 000,00 Kč
C SYSTEM CZ a.s.ARES 23 655,50 Kč
servisní služby SL-NET-PRO za 1/2021 - dohled na HW komponenty [ISRS] 0016 21.12.2021 23 655,50 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 22 197,30 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0007 09.06.2021 700,00 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č.44244080 0011 15.06.2021 19 141,30 Kč
pravidelná platba za období 2021/01 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 0002 02.12.2021 700,00 Kč
pravidelná platba za období 2021/01 dle sml.č. 44243290 [ISRS] 0010 14.12.2021 1 656,00 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.ARES 20 812,00 Kč
polymery, podušky, složky 0019 26.05.2021 20 812,00 Kč
OTIS a.s.ARES 19 602,00 Kč
NCNJ - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za 1/2021, PDP Kč 3.150, (z částky Kč 15.000, částka Kč 1.200+252 je vč.DPH - sim karta) [ISRS] 0006 08.02.2021 19 602,00 Kč
Náš-Net Group s.r.o.ARES 19 100,00 Kč
Připojení k internetu 2/2021 [ISRS] 0005 07.09.2021 700,00 Kč
Připojení k internetu 2/2021 [ISRS] 0009 13.09.2021 18 400,00 Kč
Ing. Jitka ŠtefkováARES 19 098,00 Kč
činnost BOZP do 3.2.2021 na akci Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, Sokolovská 617/9 v NJ 0010 12.02.2021 15 000,00 Kč
činnost BOZP do 3.2.2021 na akci Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, Sokolovská 617/9 v NJ 0001 01.11.2021 4 098,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 18 717,42 Kč
Hoblíkova 592/3, 2292/13 - vyúčtování el. energie za 17.6.-31.12.2020 0013 17.06.2021 15 417,42 Kč
Kojetín 58 - vyúčtování el. energie za 10.1.-31.12.2020 0015 21.06.2021 2 600,00 Kč
Masarykovo nám. 1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 0001 01.07.2021 700,00 Kč
Stavby COMPLET s.r.o.ARES 15 710,42 Kč
Masarykovo nám 26 - kontroly spalinových cest 0007 10.05.2021 293,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - čištění spalinové cesty 0009 11.08.2021 15 417,42 Kč
Aktiv Novostav, s.r.o.ARES 15 417,42 Kč
Bulharská 9,č.b.11, 2 - oprava parapetů...PDP Kč 270,- 0009 11.03.2021 15 417,42 Kč
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.ARES 15 417,42 Kč
rozmístění 10ks nádob RW 240 - pronájem za 1/2021 0010 14.10.2021 15 417,42 Kč
Petr BartušekARES 13 915,00 Kč
osazení dveřního křídla do vstupu skladu, vystěhování přilehlé místnosti 0020 29.11.2021 13 915,00 Kč
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN S.P.ARES 12 670,76 Kč
pronájem zařízení pro e-pasy za 1/2021 0008 12.10.2021 3 206,50 Kč
pronájem zařízení pro e-pasy za 1/2021 0011 15.10.2021 9 464,26 Kč
MVDr. Milan ŠturmARES 11 280,00 Kč
kastrace toulavé kočky [ISRS] 0020 28.06.2021 11 280,00 Kč
Jaromír MacháčekARES 10 400,00 Kč
byty, nebyty - revize plynu 0015 22.04.2021 10 400,00 Kč
TITAN - Multiplast s.r.o.ARES 6 739,70 Kč
ochranná přepážka plastová 5ks 0008 10.12.2021 6 739,70 Kč
Milan JersákARES 6 737,28 Kč
servis 3ks výtahů za IV. čtrtletí 2020, PDP Kč 612,78 0007 11.01.2021 3 530,78 Kč
NP - servis výtahů 3 ks 3/2021, PDP Kč 556,50 0013 20.04.2021 3 206,50 Kč
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizaceARES 6 250,01 Kč
Suvorovova 152 - služby za 12/2020 0009 13.01.2021 2 500,01 Kč
Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0009 11.02.2021 2 400,00 Kč
Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0015 22.11.2021 1 350,00 Kč
CZC.cz s.r.o.ARES 5 880,70 Kč
monitor LCD ProLite XB2483HSU-B3 0008 12.10.2021 1 630,50 Kč
monitor LCD ProLite XB2483HSU-B3 0010 14.10.2021 750,20 Kč
monitor LCD ProLite XB2483HSU-B3 0015 21.10.2021 3 500,00 Kč
Bohumil SmutekARES 5 535,75 Kč
drobné opravy v domech a bytech 0016 23.11.2021 5 535,75 Kč
Lesy České republiky s.p.ARES 4 961,00 Kč
Poradenské služby (OLH ze zákona) za 4. čtvrt. 2020 - LS Rožnov p.R. 0005 08.07.2021 4 961,00 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 4 000,00 Kč
školení: Stavby na cizích pozemcích, on-line, dne 4.2.2021 (zaměstnanec) 0006 08.12.2021 4 000,00 Kč
PORSENNA o.p.s.ARES 3 206,50 Kč
správa a provoz aplikace SW e-manažer 0012 19.07.2021 3 206,50 Kč
Petr RosaARES 2 783,00 Kč
Zborovská, č.b.40 - malířské práce... PDP Kč 661,20 0006 08.09.2021 2 783,00 Kč
NOVOS NJ, s.r.o.ARES 2 553,10 Kč
doúčtování dle smlouvy o dílo č. V2020-659-NCNJ za provedené práce v termínu od 09.12.-13.01.2021. Doúčtováno k FP 3458-20 (66.681,48, zapl. 17.12.20) [ISRS] 0016 22.06.2021 2 553,10 Kč
SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH MORAVY A SLEZSKAARES 2 200,00 Kč
členské příspěvky rok 2021 - 1,2 Kč/obyv 0012 17.05.2021 2 200,00 Kč
Alena KupkováARES 2 100,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví 1/2021 0009 11.02.2021 700,00 Kč
Sokolovská 9 - domovnictví za 2/2021 0011 15.03.2021 700,00 Kč
Sokolovská - domovnictví 3/2021 0013 20.04.2021 700,00 Kč
Apptc.me s.r.o.ARES 1 815,00 Kč
školení: online IceWarp Web Klient, on-line, 04.02.2021 (zaměstnanci) 0010 14.06.2021 1 815,00 Kč
Daniel SchmidtARES 1 815,00 Kč
FA - Údržba portálů za měsíc 12/2020 0018 25.05.2021 1 815,00 Kč
Laboratoř M O R A V A s.r.o.ARES 1 802,90 Kč
Msgr. Šrámka 11 - rozbor odpadních vod z objektu stomatologické polikliniky na ul. Msgr. Šrámka 11 0015 19.03.2021 750,20 Kč
Straník 39 - azylový dům domovní čistička odpadních vod - provedené rozbory č. 4752 0018 26.04.2021 1 052,70 Kč
GasNet Služby, s.r.o.ARES 1 655,28 Kč
Suvorovova 152 - zajištění provozu a údržby plyn. přípojky za rok 2020 0019 27.01.2021 1 655,28 Kč
CORSAT s.r.o.ARES 1 597,20 Kč
DPS Pod Lipami 19 - nejdou programy, oprava odbočovače...PDP Kč 137,40 0020 29.11.2021 1 597,20 Kč
DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o.ARES 1 597,20 Kč
DPS Revoluční-servis telef. ústředny - paušál za 01-03/2021 0010 12.08.2021 1 597,20 Kč
ČEZ Prodej s.r.o.ARES 1 556,56 Kč
Beskydská 176 - nedoplatek el 10.11.2020-1.1.2021 0002 02.03.2021 1 556,56 Kč
Evžen MinářARES 1 350,00 Kč
Jungmannova 1 - servis a spuštění plyn. kotle 0003 03.03.2021 1 350,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 1 167,00 Kč
Masarykovo nám. 29 - čištění kanalizace 0015 22.04.2021 1 167,00 Kč
MIXA VENDING s.r.o.ARES 1 052,70 Kč
Přírodní voda 18,9l - 1ks 0009 11.08.2021 1 052,70 Kč
FOREGROUND, s.r.o.ARES 750,20 Kč
servis fee a hostingové služby psnj.cz 01-10/2021 0013 20.07.2021 750,20 Kč
DŘEVO TRUST, a.s.ARES 700,00 Kč
nájem sloupu na pozemku č.391/1 NJ - Horní předměstí na 01-12/2021 0004 05.05.2021 700,00 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 700,00 Kč
Nádražní 43-byty - vyúčtování tepla za 1/2021 0008 10.11.2021 700,00 Kč
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.ARES 700,00 Kč
školení online: Práva dítěte ve zdravotnictví, dne 2.2.2021 0003 03.08.2021 700,00 Kč
Jiří MyslíkARES 700,00 Kč
pronájem přenosové trasy - optické vlákno (ul. Jičínská a Na Lani) za 1/2021 0005 07.10.2021 700,00 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 293,00 Kč
Masarykovo nám. 1/1 - vyúčtování plynu za 1/2021 0004 06.12.2021 293,00 Kč
Dům Lékařů,a.s.ARES -1 556,56 Kč
PSNJ - odběry na antig. testy u zaměstnanců [ISRS] 0004 30.04.2021 -1 556,56 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 14 192,00 Kč
Celkem 816 413,48 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ČEZ Distribuce a. s.ARES 16 000,00 Kč
Připojení odběrného elektrického zařízení, OM 859182400512038961, sklad na Bohuslava Martinů 4, NJ. Podíl na nákladech. 0014 20.01.2021 16 000,00 Kč
Fyzická osoba 3 195,00 Kč
0004 06.09.2021 3 195,00 Kč
Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizaceARES 2 977,00 Kč
Příspěvek TSM - místní komunikace 0017 25.10.2021 2 977,00 Kč
Fyzická osoba 160,00 Kč
0002 03.11.2021 160,00 Kč
Celkem 22 332,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 880 000,00 Kč 396 950,00 Kč 45 % 26 950,00 Kč 3 % 32 200,00 Kč 7 % 36 700,00 Kč 11 % 50 700,00 Kč 17 % 34 500,00 Kč 21 % 25 800,00 Kč 24 % 33 700,00 Kč 27 % 29 900,00 Kč 31 % 32 200,00 Kč 34 % 34 000,00 Kč 38 % 32 500,00 Kč 42 % 27 800,00 Kč 45 %
5031 Povinné pojis.. 45 000,00 Kč 29 986,00 Kč 67 % 3 621,00 Kč 8 % 1 414,00 Kč 11 % 1 488,00 Kč 14 % 5 828,00 Kč 27 % 1 538,00 Kč 31 % 1 612,00 Kč 34 % 1 662,00 Kč 38 % 1 563,00 Kč 42 % 1 587,00 Kč 45 % 4 117,00 Kč 54 % 2 753,00 Kč 60 % 2 803,00 Kč 67 %
5032 Povinné pojis.. 35 000,00 Kč 10 881,00 Kč 31 % 1 314,00 Kč 4 % 513,00 Kč 5 % 540,00 Kč 7 % 2 115,00 Kč 13 % 558,00 Kč 14 % 585,00 Kč 16 % 603,00 Kč 18 % 567,00 Kč 19 % 576,00 Kč 21 % 1 494,00 Kč 25 % 999,00 Kč 28 % 1 017,00 Kč 31 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 12 279,08 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 279,08 Kč 41 %
5139 Nákup materiá.. 270 000,00 Kč 227 031,17 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 1 379,40 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 4 779,99 Kč 2 % 62 316,52 Kč 25 % 10 145,95 Kč 29 % 34 941,00 Kč 42 % 80 700,23 Kč 72 % 593,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 7 003,00 Kč 75 % 25 172,08 Kč 84 %
5141 Úroky vlastní 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 6 800 000,00 Kč 6 768 159,47 Kč 100 % 244 813,67 Kč 4 % 469 392,18 Kč 11 % 805 803,31 Kč 22 % 302 220,38 Kč 27 % 405 280,67 Kč 33 % 718 049,43 Kč 43 % 365 075,29 Kč 49 % 320 886,11 Kč 53 % 514 487,52 Kč 61 % 1 418 652,57 Kč 82 % 148 587,31 Kč 84 % 1 054 911,03 Kč 100 %
5152 Teplo 13 700 000,00 Kč 12 799 120,33 Kč 93 % 346 351,51 Kč 3 % 3 093 704,42 Kč 25 % 1 578 782,67 Kč 37 % 1 377 442,27 Kč 47 % 600 600,68 Kč 51 % 551 602,77 Kč 55 % 611 931,96 Kč 60 % 254 574,08 Kč 61 % 436 939,41 Kč 65 % 1 081 749,09 Kč 73 % 1 303 028,41 Kč 82 % 1 562 413,06 Kč 93 %
5153 Plyn 1 150 000,00 Kč 910 827,61 Kč 79 % 78 500,00 Kč 7 % 37 900,00 Kč 10 % 171 493,24 Kč 25 % 90 609,97 Kč 33 % -7 267,31 Kč 32 % 87 838,28 Kč 40 % 88 131,10 Kč 48 % 81 850,00 Kč 55 % 78 937,83 Kč 62 % 77 334,50 Kč 68 % 41 411,53 Kč 72 % 84 088,47 Kč 79 %
5154 Elektrická en.. 2 600 000,00 Kč 1 981 237,35 Kč 76 % 121 987,40 Kč 5 % 157 057,55 Kč 11 % 91 750,63 Kč 14 % 365 586,81 Kč 28 % 168 158,99 Kč 35 % 73 859,01 Kč 38 % 248 037,78 Kč 47 % 200 544,59 Kč 55 % 74 856,19 Kč 58 % 246 018,69 Kč 67 % 166 746,83 Kč 74 % 66 632,88 Kč 76 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 % 3 475,70 Kč 35 % 823,18 Kč 43 % -689,70 Kč 36 % 261,27 Kč 39 % -1 556,70 Kč 23 % 493,33 Kč 28 % 2 925,36 Kč 57 % -139,90 Kč 56 % 250,18 Kč 58 % 717,00 Kč 66 % 245,18 Kč 68 % -1 803,67 Kč 50 %
5163 Služby peněžn.. 104 020,00 Kč 54 020,00 Kč 52 % 2 998,00 Kč 3 % 4 240,00 Kč 7 % 3 940,00 Kč 11 % 4 102,00 Kč 15 % 4 414,00 Kč 19 % 8 223,00 Kč 27 % 4 103,00 Kč 31 % 4 539,00 Kč 35 % 4 006,00 Kč 39 % 4 324,00 Kč 43 % 4 575,00 Kč 48 % 4 556,00 Kč 52 %
5166 Konzultační, .. 96 300,00 Kč 86 180,00 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 4 500,00 Kč 42 % 32 120,00 Kč 76 % 7 260,00 Kč 83 % 6 000,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 %
5169 Nákup ostatní.. 6 420 817,00 Kč 4 933 493,52 Kč 77 % 302 555,91 Kč 5 % 246 841,59 Kč 9 % 258 058,15 Kč 13 % 283 934,28 Kč 17 % 219 509,89 Kč 20 % 333 023,69 Kč 26 % 196 298,09 Kč 29 % 734 363,79 Kč 40 % 169 257,44 Kč 43 % 589 761,35 Kč 52 % 337 945,48 Kč 57 % 1 261 943,86 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 27 062 156,00 Kč 19 524 896,71 Kč 72 % 45 771,88 Kč 0 % 2 951 128,98 Kč 11 % 1 061 931,82 Kč 15 % 290 584,78 Kč 16 % 1 273 236,85 Kč 21 % 1 045 597,70 Kč 25 % 783 183,34 Kč 28 % 889 374,60 Kč 31 % 1 337 043,00 Kč 36 % 2 166 612,90 Kč 44 % 1 577 535,81 Kč 50 % 6 102 895,05 Kč 72 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 83 976,00 Kč 84 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 7 568,00 Kč 21 % 6 848,00 Kč 28 % 6 848,00 Kč 35 % 6 848,00 Kč 42 % 6 848,00 Kč 48 % 6 848,00 Kč 55 % 6 848,00 Kč 62 % 7 268,00 Kč 69 % 7 268,00 Kč 77 % 7 268,00 Kč 84 %
5362 Platby daní a.. 16 000,00 Kč 8 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 12 % 4 000,00 Kč 38 % 2 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5909 Ostatní neinv.. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 6 789 158,00 Kč 5 275 315,77 Kč 78 % 285 546,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 37 000,00 Kč 5 % 1 200,00 Kč 5 % 811 800,00 Kč 17 % 8 000,00 Kč 17 % 77 696,00 Kč 18 % 638 049,58 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 103 818,00 Kč 29 % 3 312 206,19 Kč 78 %
6122 Stroje, příst.. 538 402,00 Kč 538 402,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 538 402,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 % 1 470 643,07 Kč 2 % 7 003 352,30 Kč 11 % 4 054 366,12 Kč 6 % 2 788 212,75 Kč 4 % 3 583 937,59 Kč 5 % 2 909 978,16 Kč 4 % 2 455 135,92 Kč 4 % 3 248 120,08 Kč 5 % 2 689 701,57 Kč 4 % 5 639 309,10 Kč 8 % 4 278 818,55 Kč 6 % 13 539 182,03 Kč 20 %