Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor bytový ORJ 037 (ORG 518) / 2021

Název:
Odbor bytový ORJ 037 (518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 91 476 000,00 Kč Pokles 83 971 891,40 Kč 87 127 410,36 Kč 104 %
výdaje 97 218 000,00 Kč Pokles 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 94 282 000,00 Kč Pokles 64 076 936,00 Kč 51 746 209,91 Kč 81 %
Školství a sociální věci 386 000,00 Kč 386 000,00 Kč 282 561,23 Kč 73 %
Veřejná správa 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
Všeobecná pokladní správa 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3122 Střední odborné školy 376 000,00 Kč 376 000,00 Kč 277 560,00 Kč 74 %
5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč Pokles 98 440,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 276 000,00 Kč Navýšení 277 560,00 Kč 277 560,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 277 560,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 63 160 000,00 Kč Pokles 41 318 220,00 Kč 35 288 336,75 Kč 85 %
5021 Ostatní osobní výdaje 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 116 300,00 Kč 51 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 116 300,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 487,00 Kč 10 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 487,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 540,00 Kč 4 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 540,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 163 609,40 Kč 82 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 163 609,40 Kč - - - -
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč Navýšení 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 4 900 000,00 Kč Navýšení 6 350 000,00 Kč 6 335 662,58 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 6 335 662,58 Kč - - - -
5152 Teplo 13 200 000,00 Kč Pokles 12 200 000,00 Kč 12 199 915,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 12 199 915,00 Kč - - - -
5153 Plyn 200 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 47 520,76 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 47 520,76 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 400 000,00 Kč Pokles 1 100 000,00 Kč 1 086 695,73 Kč 99 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 086 695,73 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 103,00 Kč 103,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 103,00 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 86 300,00 Kč 81 680,00 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 81 680,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 Kč Navýšení 2 654 817,00 Kč 2 417 189,11 Kč 91 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 417 189,11 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 16 150 000,00 Kč Navýšení 17 150 000,00 Kč 11 899 658,17 Kč 69 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 11 899 658,17 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 83 976,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 83 976,00 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 12 000,00 Kč 4 000,00 Kč 33 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 24 300 000,00 Kč Pokles 1 150 000,00 Kč 850 000,00 Kč 74 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 850 000,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 18 422 000,00 Kč Pokles 14 658 716,00 Kč 9 615 718,78 Kč 66 %
5021 Ostatní osobní výdaje 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 280 650,00 Kč 43 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 280 650,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 25 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 28 499,00 Kč 95 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 28 499,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 25 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 10 341,00 Kč 52 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 10 341,00 Kč - - - -
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 12 279,08 Kč 41 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 12 279,08 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 63 421,77 Kč 91 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 63 421,77 Kč - - - -
5151 Studená voda 400 000,00 Kč Navýšení 450 000,00 Kč 432 496,89 Kč 96 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 432 496,89 Kč - - - -
5152 Teplo 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 599 205,33 Kč 40 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 599 205,33 Kč - - - -
5153 Plyn 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 863 306,85 Kč 78 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 863 306,85 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 894 541,62 Kč 60 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 894 541,62 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 4 500,00 Kč 45 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 500,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 1 600 000,00 Kč Pokles 1 468 000,00 Kč 838 745,48 Kč 57 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 838 745,48 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 7 142 000,00 Kč Navýšení 7 713 716,00 Kč 5 562 745,76 Kč 72 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 562 745,76 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 4 400 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 7 986,00 Kč 8 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 7 986,00 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 12 700 000,00 Kč Pokles 8 100 000,00 Kč 6 842 154,38 Kč 84 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Pokles 198 000,00 Kč 99 489,83 Kč 50 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 99 489,83 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 062 492,78 Kč 98 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 062 492,78 Kč - - - -
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 10 400 000,00 Kč Pokles 5 261 598,00 Kč 4 139 769,77 Kč 79 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 4 139 769,77 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 538 402,00 Kč 538 402,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 538 402,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 001,23 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 578 069,10 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 53 917,00 Kč - - - -
Celkem 97 218 000,00 Kč Pokles 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 518 (Odbor bytový ORJ 037), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
KEMOstav s.r.o.ARES 2 152 841,91 Kč
Sokolovská 617/9 - stavební práce na akci - Výměna střešní krytiny a poškozených částí krovu, PDP Kč 343.643,72 [ISRS] 0020 26.02.2021 2 152 841,91 Kč
Ing. Marek OlšákARES 391 178,28 Kč
Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0017 25.01.2021 45 771,88 Kč
Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0006 08.02.2021 48 028,53 Kč
Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0006 08.02.2021 1 644,39 Kč
Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0013 17.02.2021 2 069,10 Kč
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0018 24.02.2021 31 492,67 Kč
Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0018 24.02.2021 46 165,13 Kč
Za Potokem 90 - zámečnické práce-montáž el zvonků do domu, PDP Kč 1.207,71 0017 23.03.2021 6 958,71 Kč
Sokolovská 9 - oprava el. instalace, PDP Kč 602,70 0021 29.03.2021 3 472,70 Kč
Resslova 4 - kontrola komínu, demontáž uvolněné oceli na hlavě komínu, PDP Kč 661,50 0004 30.04.2021 3 811,50 Kč
Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0004 05.05.2021 1 327,37 Kč
DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0015 22.07.2021 1 984,00 Kč
Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0008 10.12.2021 3 993,00 Kč
Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0010 14.12.2021 141 735,77 Kč
Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0010 14.12.2021 25 510,43 Kč
DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0010 14.12.2021 5 300,00 Kč
DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0011 15.12.2021 21 913,10 Kč
O2 Czech Republic a.s.ARES 233 803,10 Kč
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze 0005 07.06.2021 21 331,09 Kč
tísňové volání 156 za 12/2020 a vedení databáze 0011 15.06.2021 140 961,01 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - 8000306675, CZISDN2A 556700156, 556702034 0012 16.11.2021 57 475,00 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - 8000306675, CZISDN2A 556700156, 556702034 0013 18.11.2021 2 783,00 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - 8000306675, CZISDN2A 556700156, 556702034 0015 22.11.2021 11 253,00 Kč
EP ENERGY TRADING a.s.ARES 224 752,93 Kč
Kojetín 58 - vyúčtování el. energie za 10.1.-31.12.2020 0010 14.06.2021 3 793,35 Kč
Gen. Hlaďo, Zborovská - vyúčtování el. energie za 31.3.-31.12.2020 0020 28.06.2021 87 454,98 Kč
Masarykovo nám. 1 - vyúčtování el. energie za 1.-31.12.2020 0007 12.07.2021 12 662,65 Kč
Hoblíkova 592/3 NP - vyúčtování el. energie za 17.6.-31.12.2020 0008 12.10.2021 120 841,95 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 219 955,62 Kč
byty, nebyty - vyúčtování el. energie za 1.-20.1.2021 0017 22.12.2021 36 300,00 Kč
byty - vyúčtování el. energie za 1.-26.1.2021 0021 28.12.2021 59 290,00 Kč
byty - vyúčtování el. energie za 1.-26.1.2021 0021 28.12.2021 124 365,62 Kč
DUKACSO MORAVIA, spol. s r.o.ARES 194 923,91 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 29.7.-1.8.2021, Čejč 0018 25.05.2021 194 923,91 Kč
Petr RosaARES 139 500,90 Kč
Masarykovo nám. 25-restaurace - oprava malby...PDP Kč 554,40 0018 24.02.2021 3 194,40 Kč
Masarykovo nám. 25-restaurace - oprava malby...PDP Kč 554,40 0005 07.12.2021 136 306,50 Kč
Institut Bernarda Bolzana v.o.s.ARES 120 202,61 Kč
školení-videokonference: Ochrana spotřebitele dne 22.1.2021 0019 27.07.2021 28 488,24 Kč
školení-videokonference: Ochrana spotřebitele dne 22.1.2021 0019 27.07.2021 36 197,15 Kč
školení-videokonference: Ochrana spotřebitele dne 22.1.2021 0019 27.07.2021 55 517,22 Kč
WITRA spol. s r. o.ARES 117 788,66 Kč
B. Martinů-bývalá kotelna - dodání 2ks hasicích práškových přístrojů 0022 29.09.2021 2 306,26 Kč
B. Martinů-bývalá kotelna - dodání 2ks hasicích práškových přístrojů 0022 29.09.2021 115 482,40 Kč
Tiskárna Ministerstva vnitraARES 111 810,05 Kč
předplatné: Časopis 112 od č.1-12/2021 0002 03.05.2021 84 324,90 Kč
předplatné: Časopis 112 od č.1-12/2021 0012 17.05.2021 27 485,15 Kč
Česká pošta s.p.ARES 95 613,80 Kč
odměna SIPO 01/2021 0018 25.05.2021 2 057,00 Kč
odměna SIPO 01/2021 0018 25.05.2021 11 495,00 Kč
kompletace zásilek na Postserise, služba DopisOnline - tisk...za 01/2021 0014 20.10.2021 18 779,20 Kč
zákaznické jízdy do 31.1.2021 - do 31.1.2021 0003 03.11.2021 11 059,00 Kč
odměna SIPO za 2/2021 0006 08.12.2021 52 223,60 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 70 180,00 Kč
znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0016 21.12.2021 70 180,00 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 68 876,15 Kč
pravidelná platba za 01/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0005 07.06.2021 1 133,77 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244070 0008 10.06.2021 6 607,13 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44243280 [ISRS] 0013 17.06.2021 8 621,25 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44236790, 44239310, 44239320... 0017 23.06.2021 7 193,45 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0015 20.12.2021 12 100,00 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0015 20.12.2021 15 052,40 Kč
pravidelná platba za období 2/2021 dle sml.č.44249120 [ISRS] 0015 20.12.2021 18 168,15 Kč
WINKEY INTERNATIONAL LTD. International HouseARES 59 647,92 Kč
Office Proffesional Plus 2019,10 kusů elektronické licence pro NCNJ 0014 18.08.2021 59 647,92 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 48 242,70 Kč
mimořádná dezinfekce budov města NJ, bytových domů, NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0017 25.10.2021 11 023,10 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2021 [ISRS] 0002 02.12.2021 2 601,50 Kč
úklidové služby v objektech ve vlastnictví města NJ za 1/2021 [ISRS] 0002 02.12.2021 34 618,10 Kč
Aktiv Novostav, s.r.o.ARES 46 258,30 Kč
Masarykovo nám 29-havarijní oprava střechy, PDP Kč 8.028,30 0015 19.03.2021 46 258,30 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 41 300,00 Kč
mikrobaterie 1ks - do klíče od fabie [ISRS] 0015 20.12.2021 41 300,00 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 41 009,06 Kč
Loučka 272 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0005 07.12.2021 37 009,06 Kč
Loučka 212 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0005 07.12.2021 4 000,00 Kč
Aleš NovotnýARES 39 916,69 Kč
Za Potokem 90-Loučka - výměna střešní krytiny, PDP Kč 6.612,69 0015 19.03.2021 38 101,69 Kč
Dobrovského 1 - oprava střechy, PDP Kč 315,- 0021 29.03.2021 1 815,00 Kč
C SYSTEM CZ a.s.ARES 37 570,50 Kč
servisní služby SL-NET-PRO za 1/2021 - dohled na HW komponenty [ISRS] 0016 21.12.2021 5 505,50 Kč
servisní služby SL-NET-PRO za 1/2021 - dohled na HW komponenty [ISRS] 0016 21.12.2021 32 065,00 Kč
FOREGROUND, s.r.o.ARES 23 974,94 Kč
servis fee a hostingové služby psnj.cz 01-10/2021 0012 19.07.2021 23 974,94 Kč
Denisa BracháčkováARES 23 188,44 Kč
misky na polévku PP 144, víčka pro misky na pol... 0021 29.06.2021 23 188,44 Kč
OTIS a.s.ARES 21 175,00 Kč
NCNJ - pravidelná prohlídka a údržba výtahu za 1/2021, PDP Kč 3.150, (z částky Kč 15.000, částka Kč 1.200+252 je vč.DPH - sim karta) [ISRS] 0017 23.08.2021 21 175,00 Kč
Jiřina GolováARES 19 463,46 Kč
zajištění pohřebních služeb zesnulého, úmrtí dne 01.01.2021 0005 07.12.2021 19 463,46 Kč
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN S.P.ARES 18 091,00 Kč
pronájem zařízení pro e-pasy za 1/2021 0012 18.10.2021 18 091,00 Kč
Lesy České republiky s.p.ARES 12 880,00 Kč
Poradenské služby (OLH) ze zákona za 4. čtvrtl. 2020 - LS Vítkov 0011 15.06.2021 12 880,00 Kč
Penepex s.r.o.ARES 11 759,40 Kč
Krups F08801 Aqua Filter Claris 3 ks a F0540010 odvápňovač do firemního kávovaru v NCNJ. 0016 23.07.2021 3 253,10 Kč
Krups F08801 Aqua Filter Claris 3 ks a F0540010 odvápňovač do firemního kávovaru v NCNJ. 0016 23.07.2021 5 783,80 Kč
Krups F08801 Aqua Filter Claris 3 ks a F0540010 odvápňovač do firemního kávovaru v NCNJ. 0018 26.07.2021 2 722,50 Kč
Ing. Robert KřeneckýARES 11 495,00 Kč
rekreační pobyt pro zaměstnance v termínu od 21.-27.8.2021, Horní Věstonice 0008 10.06.2021 11 495,00 Kč
iAdvokacie, advokátní kancelář s.r.o.ARES 10 406,00 Kč
bezplatná právní poradna za 1/2021 [ISRS] 0016 22.10.2021 10 406,00 Kč
Topení-servis s.r.o.ARES 9 981,29 Kč
Beskydská 176 - oprava plyn. kotle, PDP Kč 1.732,29 0003 03.03.2021 9 981,29 Kč
NJNet s.r.o.ARES 9 909,90 Kč
připojení k síti Internet za 1/2021 0006 08.09.2021 9 909,90 Kč
Bohumil SmutekARES 7 787,00 Kč
byty a domy - drobné opravy, Masarykovo nám 22, Masarykovo nám. 2/3, Žerotínova 9,... 0011 15.03.2021 3 106,00 Kč
byt. domy - drobné opravy 0022 30.03.2021 4 681,00 Kč
Roman PřadkaARES 7 769,41 Kč
Msgr. Šrámka 11-ordinace - oprava vodoinstalace v ordinaci, PDP Kč 1.348,41 0014 18.02.2021 7 769,41 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 7 107,54 Kč
Revoluční 6, č.b.3 - oprava spadlého stropu, PDP Kč 2.325,- 0006 08.11.2021 7 107,54 Kč
Ing. Miroslav KnápekARES 5 989,50 Kč
Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0001 01.12.2021 5 989,50 Kč
SOLVILLAGE s.r.o.ARES 5 989,50 Kč
Sokolovská 617/9 - výměna střešní krytiny - výkon TDI za 1/2021 0014 20.10.2021 5 989,50 Kč
CORSAT s.r.o.ARES 5 438,95 Kč
Žižkova 20 dům - měření signálu, oprava a montáž filtru, nastavení zesilovače, PDP Kč 108,75 0016 23.11.2021 5 438,95 Kč
Vladimír FikáčekARES 3 085,50 Kč
Žižkova 20 - deratizace sklepních prostor v domě a dvoru 0003 03.08.2021 3 085,50 Kč
DATA Invest s.r.o.ARES 2 971,76 Kč
Turistické noviny NCNJ, grafická příprava, 16 stran v roce 2021 0009 13.09.2021 2 971,76 Kč
PROMOS spol. s r.o.  projekce, montáže, servisARES 2 854,00 Kč
elektroda defibrilační EL-AED-DE dětská 1ks - ND 0002 02.12.2021 2 854,00 Kč
ORTEX spol. s r.o.ARES 2 783,00 Kč
podpora SW Orsoft za 12/2020 [ISRS] 0010 14.06.2021 2 783,00 Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.ARES 2 541,00 Kč
Žižkova 12 dům - havárie-čištění a vývoz kanalizace 0018 25.11.2021 2 541,00 Kč
Adam SváčekARES 2 292,95 Kč
Divadelní 8 - elektropráce, úprava osvětlení...PDP Kč 1.487,43 0024 04.10.2021 2 292,95 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o.ARES 2 286,90 Kč
polymery, podušky, složky 0021 28.05.2021 2 286,90 Kč
Regionpartner centrum pomoci regionům o.p.s.ARES 2 141,70 Kč
školení on-line: Youtube jako eso v marketingu a účinný nástroj propagace a PR dne 28.1.2021 0014 18.08.2021 2 141,70 Kč
Ing. Marek MilichARES 1 936,00 Kč
studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0010 14.12.2021 1 936,00 Kč
Zdeněk VavřínARES 1 512,50 Kč
poruchová služba pro domy SVJ ve správě BPM za 12/2020, odpočet Kč 300,- 0012 17.05.2021 1 512,50 Kč
Martin Beier - stolařARES 1 089,00 Kč
Městská tržnice Na Valech - oprava okna, kování box pekárny, PDP Kč 189,- 0013 20.04.2021 1 089,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 867 410,19 Kč
Celkem 5 560 683,92 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 2 061,84 Kč
0006 08.09.2021 2 061,84 Kč
Celkem 2 061,84 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 880 000,00 Kč 396 950,00 Kč 45 % 26 950,00 Kč 3 % 32 200,00 Kč 7 % 36 700,00 Kč 11 % 50 700,00 Kč 17 % 34 500,00 Kč 21 % 25 800,00 Kč 24 % 33 700,00 Kč 27 % 29 900,00 Kč 31 % 32 200,00 Kč 34 % 34 000,00 Kč 38 % 32 500,00 Kč 42 % 27 800,00 Kč 45 %
5031 Povinné pojis.. 45 000,00 Kč 29 986,00 Kč 67 % 3 621,00 Kč 8 % 1 414,00 Kč 11 % 1 488,00 Kč 14 % 5 828,00 Kč 27 % 1 538,00 Kč 31 % 1 612,00 Kč 34 % 1 662,00 Kč 38 % 1 563,00 Kč 42 % 1 587,00 Kč 45 % 4 117,00 Kč 54 % 2 753,00 Kč 60 % 2 803,00 Kč 67 %
5032 Povinné pojis.. 35 000,00 Kč 10 881,00 Kč 31 % 1 314,00 Kč 4 % 513,00 Kč 5 % 540,00 Kč 7 % 2 115,00 Kč 13 % 558,00 Kč 14 % 585,00 Kč 16 % 603,00 Kč 18 % 567,00 Kč 19 % 576,00 Kč 21 % 1 494,00 Kč 25 % 999,00 Kč 28 % 1 017,00 Kč 31 %
5137 Drobný hmotný.. 30 000,00 Kč 12 279,08 Kč 41 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 12 279,08 Kč 41 %
5139 Nákup materiá.. 270 000,00 Kč 227 031,17 Kč 84 % 0,00 Kč 0 % 1 379,40 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 4 779,99 Kč 2 % 62 316,52 Kč 25 % 10 145,95 Kč 29 % 34 941,00 Kč 42 % 80 700,23 Kč 72 % 593,00 Kč 72 % 0,00 Kč 72 % 7 003,00 Kč 75 % 25 172,08 Kč 84 %
5141 Úroky vlastní 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5151 Studená voda 6 800 000,00 Kč 6 768 159,47 Kč 100 % 244 813,67 Kč 4 % 469 392,18 Kč 11 % 805 803,31 Kč 22 % 302 220,38 Kč 27 % 405 280,67 Kč 33 % 718 049,43 Kč 43 % 365 075,29 Kč 49 % 320 886,11 Kč 53 % 514 487,52 Kč 61 % 1 418 652,57 Kč 82 % 148 587,31 Kč 84 % 1 054 911,03 Kč 100 %
5152 Teplo 13 700 000,00 Kč 12 799 120,33 Kč 93 % 346 351,51 Kč 3 % 3 093 704,42 Kč 25 % 1 578 782,67 Kč 37 % 1 377 442,27 Kč 47 % 600 600,68 Kč 51 % 551 602,77 Kč 55 % 611 931,96 Kč 60 % 254 574,08 Kč 61 % 436 939,41 Kč 65 % 1 081 749,09 Kč 73 % 1 303 028,41 Kč 82 % 1 562 413,06 Kč 93 %
5153 Plyn 1 150 000,00 Kč 910 827,61 Kč 79 % 78 500,00 Kč 7 % 37 900,00 Kč 10 % 171 493,24 Kč 25 % 90 609,97 Kč 33 % -7 267,31 Kč 32 % 87 838,28 Kč 40 % 88 131,10 Kč 48 % 81 850,00 Kč 55 % 78 937,83 Kč 62 % 77 334,50 Kč 68 % 41 411,53 Kč 72 % 84 088,47 Kč 79 %
5154 Elektrická en.. 2 600 000,00 Kč 1 981 237,35 Kč 76 % 121 987,40 Kč 5 % 157 057,55 Kč 11 % 91 750,63 Kč 14 % 365 586,81 Kč 28 % 168 158,99 Kč 35 % 73 859,01 Kč 38 % 248 037,78 Kč 47 % 200 544,59 Kč 55 % 74 856,19 Kč 58 % 246 018,69 Kč 67 % 166 746,83 Kč 74 % 66 632,88 Kč 76 %
5162 Služby teleko.. 10 000,00 Kč 5 001,23 Kč 50 % 3 475,70 Kč 35 % 823,18 Kč 43 % -689,70 Kč 36 % 261,27 Kč 39 % -1 556,70 Kč 23 % 493,33 Kč 28 % 2 925,36 Kč 57 % -139,90 Kč 56 % 250,18 Kč 58 % 717,00 Kč 66 % 245,18 Kč 68 % -1 803,67 Kč 50 %
5163 Služby peněžn.. 104 020,00 Kč 54 020,00 Kč 52 % 2 998,00 Kč 3 % 4 240,00 Kč 7 % 3 940,00 Kč 11 % 4 102,00 Kč 15 % 4 414,00 Kč 19 % 8 223,00 Kč 27 % 4 103,00 Kč 31 % 4 539,00 Kč 35 % 4 006,00 Kč 39 % 4 324,00 Kč 43 % 4 575,00 Kč 48 % 4 556,00 Kč 52 %
5166 Konzultační, .. 96 300,00 Kč 86 180,00 Kč 89 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 36 300,00 Kč 38 % 0,00 Kč 38 % 4 500,00 Kč 42 % 32 120,00 Kč 76 % 7 260,00 Kč 83 % 6 000,00 Kč 89 % 0,00 Kč 89 %
5169 Nákup ostatní.. 6 420 817,00 Kč 4 933 493,52 Kč 77 % 302 555,91 Kč 5 % 246 841,59 Kč 9 % 258 058,15 Kč 13 % 283 934,28 Kč 17 % 219 509,89 Kč 20 % 333 023,69 Kč 26 % 196 298,09 Kč 29 % 734 363,79 Kč 40 % 169 257,44 Kč 43 % 589 761,35 Kč 52 % 337 945,48 Kč 57 % 1 261 943,86 Kč 77 %
5171 Opravy a udrž.. 27 062 156,00 Kč 19 524 896,71 Kč 72 % 45 771,88 Kč 0 % 2 951 128,98 Kč 11 % 1 061 931,82 Kč 15 % 290 584,78 Kč 16 % 1 273 236,85 Kč 21 % 1 045 597,70 Kč 25 % 783 183,34 Kč 28 % 889 374,60 Kč 31 % 1 337 043,00 Kč 36 % 2 166 612,90 Kč 44 % 1 577 535,81 Kč 50 % 6 102 895,05 Kč 72 %
5192 Poskytnuté ne.. 100 000,00 Kč 83 976,00 Kč 84 % 6 758,00 Kč 7 % 6 758,00 Kč 14 % 7 568,00 Kč 21 % 6 848,00 Kč 28 % 6 848,00 Kč 35 % 6 848,00 Kč 42 % 6 848,00 Kč 48 % 6 848,00 Kč 55 % 6 848,00 Kč 62 % 7 268,00 Kč 69 % 7 268,00 Kč 77 % 7 268,00 Kč 84 %
5362 Platby daní a.. 16 000,00 Kč 8 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 000,00 Kč 12 % 4 000,00 Kč 38 % 2 000,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 % 0,00 Kč 50 %
5909 Ostatní neinv.. 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 000,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 6 789 158,00 Kč 5 275 315,77 Kč 78 % 285 546,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 37 000,00 Kč 5 % 1 200,00 Kč 5 % 811 800,00 Kč 17 % 8 000,00 Kč 17 % 77 696,00 Kč 18 % 638 049,58 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 103 818,00 Kč 29 % 3 312 206,19 Kč 78 %
6122 Stroje, příst.. 538 402,00 Kč 538 402,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 538 402,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 66 666 853,00 Kč 53 660 757,24 Kč 80 % 1 470 643,07 Kč 2 % 7 003 352,30 Kč 11 % 4 054 366,12 Kč 6 % 2 788 212,75 Kč 4 % 3 583 937,59 Kč 5 % 2 909 978,16 Kč 4 % 2 455 135,92 Kč 4 % 3 248 120,08 Kč 5 % 2 689 701,57 Kč 4 % 5 639 309,10 Kč 8 % 4 278 818,55 Kč 6 % 13 539 182,03 Kč 20 %