Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zimní stadion NJ (ORG 522) / 2021

Název:
Zimní stadion NJ (522)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 1 600 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 79 760,64 Kč 6 %
výdaje 12 834 000,00 Kč Pokles 10 084 000,00 Kč 2 414 520,45 Kč 24 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 12 834 000,00 Kč Pokles 10 084 000,00 Kč 2 414 520,45 Kč 24 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 12 834 000,00 Kč Pokles 10 084 000,00 Kč 2 414 520,45 Kč 24 %
5169 Nákup ostatních služeb 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 2 150 000,00 Kč Pokles 850 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 9 850 000,00 Kč Pokles 9 000 000,00 Kč 2 414 520,45 Kč 27 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 414 520,45 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 12 834 000,00 Kč Pokles 10 084 000,00 Kč 2 414 520,45 Kč 24 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5169 Nákup ostatní.. 34 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udrž.. 850 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční .. 9 000 000,00 Kč 2 414 520,45 Kč 27 % 869 010,96 Kč 10 % 730 525,83 Kč 18 % 814 983,66 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 %
6121 Budovy, haly .. 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 10 084 000,00 Kč 2 414 520,45 Kč 24 % 869 010,96 Kč 9 % 730 525,83 Kč 7 % 814 983,66 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %