Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zimní stadion NJ (ORG 522) / 2021

Název:
Zimní stadion NJ (522)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 1 600 000,00 Kč Pokles 1 300 000,00 Kč 889 660,55 Kč 68 %
výdaje 12 834 000,00 Kč Pokles 7 165 382,27 Kč 6 288 425,37 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 12 834 000,00 Kč Pokles 7 165 382,27 Kč 6 288 425,37 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 12 834 000,00 Kč Pokles 7 165 382,27 Kč 6 288 425,37 Kč 88 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 281 720,24 Kč 281 720,24 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 281 720,24 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 34 000,00 Kč Navýšení 134 000,00 Kč 104 665,00 Kč 78 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 104 665,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 2 150 000,00 Kč Pokles 750 000,00 Kč 45 629,10 Kč 6 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 45 629,10 Kč - - - -
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 9 850 000,00 Kč Pokles 5 737 118,34 Kč 5 737 118,34 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 737 118,34 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 56 749,00 Kč 28 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 56 749,00 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 62 543,69 Kč 62 543,69 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 62 543,69 Kč - - - -
Celkem 12 834 000,00 Kč Pokles 7 165 382,27 Kč 6 288 425,37 Kč 88 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5137 Drobný hmotný.. 281 720,24 Kč 281 720,24 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 698,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 2 000,00 Kč 2 % 277 022,24 Kč 100 %
5169 Nákup ostatní.. 134 000,00 Kč 104 665,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 21 780,00 Kč 16 % 19 360,00 Kč 31 % 31 762,50 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 31 762,50 Kč 78 %
5171 Opravy a udrž.. 750 000,00 Kč 45 629,10 Kč 6 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 24 393,60 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 21 235,50 Kč 6 % 0,00 Kč 6 %
5222 Neinvestiční .. 5 737 118,34 Kč 5 737 118,34 Kč 100 % 869 010,96 Kč 15 % 730 525,83 Kč 28 % 814 983,66 Kč 42 % 0,00 Kč 42 % 45 361,42 Kč 43 % 608 871,85 Kč 53 % 23 779,64 Kč 54 % 940 518,77 Kč 70 % 873 088,29 Kč 86 % 466 862,94 Kč 94 % 201 209,84 Kč 97 % 162 905,14 Kč 100 %
6121 Budovy, haly .. 200 000,00 Kč 56 749,00 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 15 669,50 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 41 079,50 Kč 28 %
6122 Stroje, příst.. 62 543,69 Kč 62 543,69 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 62 543,69 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 165 382,27 Kč 6 288 425,37 Kč 88 % 869 010,96 Kč 12 % 730 525,83 Kč 10 % 814 983,66 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 45 361,42 Kč 1 % 608 871,85 Kč 8 % 45 559,64 Kč 1 % 1 049 514,06 Kč 15 % 920 520,29 Kč 13 % 466 862,94 Kč 7 % 224 445,34 Kč 3 % 512 769,38 Kč 7 %