Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem (ORG 5367) / 2021

Název:
VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem (5367)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3631 Veřejné osvětlení 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 418 743,05 Kč - - - -
Celkem 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 418 743,05 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 %
Celkem 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 418 743,05 Kč 35 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %