Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (ORG 539) / 2021

Název:
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %
639 Odbor rozvoje a investic ? komunální sluľby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 17 457 027,01 Kč - - - -
Celkem 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 539 (Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova), Paragraf 3633 (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Ing. Marek OlšákARES 6 551 099,83 Kč
Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0276 15.12.2021 14 520,00 Kč
DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0331 16.12.2021 108 130,01 Kč
DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0331 16.12.2021 22 707,30 Kč
drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0384 17.12.2021 448 912,80 Kč
drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0384 17.12.2021 94 271,69 Kč
drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0386 17.12.2021 1 181 725,81 Kč
drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0386 17.12.2021 248 162,42 Kč
drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0390 17.12.2021 3 663 363,47 Kč
drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0390 17.12.2021 769 306,33 Kč
Bohumil SmutekARES 4 242 698,82 Kč
drobné opravy v domech a bytech 0333 26.11.2021 3 506 362,66 Kč
drobné opravy v domech a bytech 0333 26.11.2021 736 336,16 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s.ARES 2 648 040,68 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - počet čísel 137 - 603291471,2, ... [ISRS] 0019 02.11.2021 348 467,97 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - počet čísel 137 - 603291471,2, ... [ISRS] 0019 02.11.2021 73 178,28 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - počet čísel 137 - 603291471,2, ... [ISRS] 0041 03.11.2021 1 839 995,40 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - počet čísel 137 - 603291471,2, ... [ISRS] 0041 03.11.2021 386 399,03 Kč
VKUS-BUSTAN s.r.o.ARES 2 356 140,34 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0042 03.11.2021 1 947 223,42 Kč
Masarykovo nám 45- úklidové služby v NCNJ za 1/2021 [ISRS] 0042 03.11.2021 408 916,92 Kč
HBH Projekt spol. s r.o.ARES 1 296 208,34 Kč
Cyklostezka NJ - Hostašovice - PD ve stupni DPS [ISRS] 0055 06.10.2021 1 071 246,56 Kč
Cyklostezka NJ - Hostašovice - PD ve stupni DPS [ISRS] 0055 06.10.2021 224 961,78 Kč
Aktiv Novostav, s.r.o.ARES 46 948,00 Kč
byty v byt. domech města NJ- dodávka a montáž 9ks kuch. linek, zednické práce... PDP Kč 29.295,- [ISRS] 0138 08.12.2021 12 100,00 Kč
byty v byt. domech města NJ- dodávka a montáž 9ks kuch. linek, zednické práce... PDP Kč 29.295,- [ISRS] 0147 08.12.2021 34 848,00 Kč
SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o.ARES 41 261,00 Kč
měsíční popl. 2/2021 paušál - servisní smlouva ke kopírovacímu stroji Sharp MX 3061 [ISRS] 0086 09.09.2021 15 125,00 Kč
měsíční popl. 2/2021 paušál - servisní smlouva ke kopírovacímu stroji Sharp MX 3061 [ISRS] 0088 09.09.2021 26 136,00 Kč
Pražská plynárenská a.s.ARES 34 848,00 Kč
Masarykovo nám. 45/29, Msgr.Šrámka 1028/11 - vyúčtování plynu za 1/2021 0113 09.11.2021 34 848,00 Kč
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN S.P.ARES 34 848,00 Kč
pronájem zařízení pro e-pasy za 1/2021 0131 12.10.2021 34 848,00 Kč
ERDING, a.s.ARES 15 972,00 Kč
Kotelna Loučka - zapojení ovládání nového hořáku původního kotle K1, PDP Kč 5.256,09 0127 10.11.2021 15 972,00 Kč
Roman PřadkaARES 12 100,00 Kč
Msgr. Šrámka 11-ordinace - oprava vodoinstalace v ordinaci, PDP Kč 1.348,41 0129 12.10.2021 12 100,00 Kč
PORSENNA o.p.s.ARES 8 712,00 Kč
správa a provoz aplikace SW e-manažer 0046 07.07.2021 8 712,00 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 6 050,00 Kč
mikrobaterie 1ks - do klíče od fabie [ISRS] 0362 17.12.2021 6 050,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 12 100,00 Kč
Celkem 17 307 027,01 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
ČEZ Distribuce a. s.ARES 150 000,00 Kč
Částečná úhrada nákladů spojená s připojením odběrných zařízení pro akci IS Za Školou Žilina, 3. etapa, dle smlouvy V2019-165/OMI a dle oznámení o ukončení realizace stavby ze dne 15.12.2020. [ISRS] 0065 11.01.2021 150 000,00 Kč
Celkem 150 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 % 150 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 8 712,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 41 261,00 Kč 1 % 1 343 156,34 Kč 9 % 9 309 799,84 Kč 62 % 6 604 097,83 Kč 100 %
Celkem 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 % 150 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 712,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 41 261,00 Kč 0 % 1 343 156,34 Kč 8 % 9 309 799,84 Kč 53 % 6 604 097,83 Kč 38 %