Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici (ORG 5432) / 2021

Název:
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici (5432)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 646 583,41 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 646 583,41 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 646 583,41 Kč 99 %
6121 Budovy, haly a stavby 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 646 583,41 Kč 99 %
610 Odbor rozvoje a investic ? silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 646 583,41 Kč - - - -
Celkem 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 646 583,41 Kč 99 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 5432 (Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici), Paragraf 2212 (Silnice), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražská plynárenská a.s.ARES 607 354,62 Kč
byty, nebyty - vyúčtování el. energie za 1.-20.1.2021 0443 22.12.2021 607 354,62 Kč
ČEZ Distribuce a. s.ARES 22 919,82 Kč
Přechod u SVČ Fokus - Demontáž technolog. zařízení, záloha na přeložku stavba NJ p.58/2, NNV stavba bez věcných břemen. Smlouvy V2020-654/ORI a V2014-388/OMRI. 0215 23.02.2021 22 919,82 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 10 000,00 Kč
Loučka 212 TUV - oprava fakturace za 4Q2020 0136 08.12.2021 10 000,00 Kč
AUTOKLEVER spol. s r.o.ARES 7 500,00 Kč
mikrobaterie 1ks - do klíče od fabie [ISRS] 0365 17.12.2021 7 500,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 4 000,00 Kč
časové razítko-fixní paušál 253ks - do 31.1.2021 0312 25.10.2021 4 000,00 Kč
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.ARES 3 920,40 Kč
Revoluční 6, č.b.3 - oprava spadlého stropu, PDP Kč 2.325,- 0052 05.11.2021 3 920,40 Kč
Ing. Marek OlšákARES 2 000,00 Kč
Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0354 17.12.2021 2 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované -7 191,03 Kč
Celkem 650 503,81 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
STELM s.r.o.ARES -3 920,40 Kč
přefakturace za užití silničního pozemku v rámci stavby Přechod pro chodce před Fokusem na ul. K Nemocnici v NJ 0008 02.11.2021 -3 920,40 Kč
Celkem -3 920,40 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
6121 Budovy, haly .. 650 000,00 Kč 646 583,41 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 22 919,82 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 4 000,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 619 663,59 Kč 99 %
Celkem 650 000,00 Kč 646 583,41 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 22 919,82 Kč 4 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 4 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 0 % 619 663,59 Kč 95 %