Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ProSenior-pevná linka (ORG 8390) / 2021

Název:
ProSenior-pevná linka (8390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 450,86 Kč 73 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 450,86 Kč 73 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 450,86 Kč 73 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 450,86 Kč 73 %
29 ProSenior 0,00 Kč 0,00 Kč 1 450,86 Kč - - - -
Celkem 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 450,86 Kč 73 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 8390 (ProSenior-pevná linka), Paragraf 4351 (Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení), Položka 5162 (Služby telekomunikací a radiokomunikací)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
T-Mobile Czech Republic a.s.ARES 567,86 Kč
vyúčtování telef. hovorů za 12/2020 - počet služeb 6 - 5567682,3, ... 0243 29.01.2021 179,43 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 0241 26.02.2021 144,50 Kč
vyúčtování služeb za 2/2021 0315 29.03.2021 143,93 Kč
vyúčtování služeb 3/2021 - počet služeb 6 - 5567682, 3, ... 0486 28.04.2021 100,00 Kč
Ing. Pavla SeidlováARES 145,00 Kč
lekce aj pro zaměstnankyni za 2.pol.2020/21 0380 30.11.2021 145,00 Kč
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.ARES 135,00 Kč
rozmístění 10ks nádob RW 240 - pronájem za 1/2021 0368 27.10.2021 135,00 Kč
Mgr. Pavel FilipčíkARES 122,00 Kč
školení: Stavby na cizích pozemcích, on-line, dne 4.2.2021 (zaměstnanec) 0371 17.12.2021 122,00 Kč
Ing. Marek OlšákARES 110,50 Kč
Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0227 26.07.2021 110,50 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 96,50 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44244070 0278 28.06.2021 96,50 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 94,50 Kč
Suvorovova 1854/152 - obsluha plyn. kotelny za 1/2021 [ISRS] 0293 24.09.2021 94,50 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 90,00 Kč
znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0280 26.05.2021 90,00 Kč
CORPUS - THERAPY, s.r.o.ARES 89,50 Kč
masáže pro zaměstnance 0250 25.08.2021 89,50 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 450,86 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5162 Služby teleko.. 2 000,00 Kč 1 450,86 Kč 73 % 179,43 Kč 9 % 144,50 Kč 16 % 143,93 Kč 23 % 100,00 Kč 28 % 90,00 Kč 33 % 96,50 Kč 38 % 110,50 Kč 43 % 89,50 Kč 48 % 94,50 Kč 52 % 135,00 Kč 59 % 145,00 Kč 66 % 122,00 Kč 73 %
Celkem 2 000,00 Kč 1 450,86 Kč 73 % 179,43 Kč 9 % 144,50 Kč 7 % 143,93 Kč 7 % 100,00 Kč 5 % 90,00 Kč 4 % 96,50 Kč 5 % 110,50 Kč 6 % 89,50 Kč 4 % 94,50 Kč 5 % 135,00 Kč 7 % 145,00 Kč 7 % 122,00 Kč 6 %