Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Městská policie-pevná linka (ORG 8406) / 2021

Název:
Městská policie-pevná linka (8406)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 15 125,00 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 15 125,00 Kč 69 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 15 125,00 Kč 69 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 15 125,00 Kč 69 %
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 15 125,00 Kč - - - -
Celkem 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 15 125,00 Kč 69 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 8406 (Městská policie-pevná linka), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5162 (Služby telekomunikací a radiokomunikací)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
O2 Czech Republic a.s.ARES 4 537,50 Kč
vyúčtování telef. hovorů za 12/2020 - CS ISDN2A 556700156, 556702034, 8000306675 0133 18.01.2021 1 512,50 Kč
vyúčtování služeb za 1/2021 - 8000306675, CZISDN2A 556700156, 556702034 0156 17.02.2021 1 512,50 Kč
vyúčtování služeb za 2/2021 - CZ ISDN2A 556700156, 556702034, 8000306675 0127 15.03.2021 1 512,50 Kč
Ing. Marek OlšákARES 3 025,00 Kč
DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0139 20.07.2021 1 512,50 Kč
Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0263 15.12.2021 1 512,50 Kč
Veolia Energie ČR a.s.ARES 1 512,50 Kč
Hotel Praha - obsluha plyn. kotelny za 1/2021 [ISRS] 0189 20.09.2021 1 512,50 Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.ARES 1 512,50 Kč
pravidelná platba za 1/2020 dle sml.č. 44240000 0151 17.06.2021 1 512,50 Kč
Fyzická osoba 1 512,50 Kč
0160 17.08.2021 1 512,50 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 1 512,50 Kč
znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0164 19.05.2021 1 512,50 Kč
proHR leaders s.r.o.ARES 1 512,50 Kč
podpora softwarového řešení proHR - 2/2021 [ISRS] 0261 21.10.2021 1 512,50 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 15 125,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5162 Služby teleko.. 22 000,00 Kč 15 125,00 Kč 69 % 1 512,50 Kč 7 % 1 512,50 Kč 14 % 1 512,50 Kč 21 % 0,00 Kč 21 % 1 512,50 Kč 28 % 1 512,50 Kč 34 % 1 512,50 Kč 41 % 1 512,50 Kč 48 % 1 512,50 Kč 55 % 1 512,50 Kč 62 % 0,00 Kč 62 % 1 512,50 Kč 69 %
Celkem 22 000,00 Kč 15 125,00 Kč 69 % 1 512,50 Kč 7 % 1 512,50 Kč 7 % 1 512,50 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 1 512,50 Kč 7 % 1 512,50 Kč 7 % 1 512,50 Kč 7 % 1 512,50 Kč 7 % 1 512,50 Kč 7 % 1 512,50 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 1 512,50 Kč 7 %